Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief West-Vlaanderen

Beste

 

   Inhoud

    
 
 

   Voor iedereen

 
 
Niveauoverstijgend
 
 
► 
 
De begeleiding zet zichzelf op de kaart: het begeleidingsplan
 
► 
 
Project competentieontwikkeling
 
► 
 
Vormingsaanbod
 
► 
 
Vorming kwaliteitsontwikkeling: congres Blankenberge 17-18 oktober 2017
 
► 
 
Vorming kwaliteitsontwikkeling: datageletterdheid
 
► 
 
Vormingsdag professionaliseringsbeleid
 
► 
 
Inspiratiedag pastoraal in de katholieke dialoogschool
 
► 
 
Vacatures in scholen / scholengemeenschappen
 
► 
 
Oproep vanuit de lerarenopleiding Vives
 
► 
 
Permanente onderwijscommissie
 
► 
 
Samen stages duurzaam organiseren
 
► 
 
Activiteiten in de kijker
 
► 
 
Buren bij de kunstenaars: Medewerkers Katholiek Onderwijs Vlaanderen regio West-Vlaanderen stellen tentoon
 
► 
 
Canadees wandel- en herdenkingsweekend WO II: uitnodiging voor scholen
 
► 
 
Ter overweging
 
Voor iedereen
 
 
 
Basisonderwijs
 
 
► 
 
Zin in leren! Zin in leven!
 
► 
 
Ontmoetingsdag voor nieuwe leraren
 
► 
 
Bijeenkomsten met codi's
 
► 
 
Eekhout Academy
 
► 
 
Vacature Eekhout Academy
 
► 
 
Godsdienst
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Internaten
 
 
 
Secundair onderwijs
 
 
► 
 
Bijdragen vanuit de vakbegeleiding
 
► 
 
Aardrijkskunde - Mavo
 
► 
 
Biologie - Natuurwetenschappen
 
► 
 
Engels
 
► 
 
Nederlands
 
► 
 
Okan
 
► 
 
Personenzorg
 
► 
 
STEM
 
► 
 
Wiskunde
 
► 
 
Werking ondersteunend personeel
 
► 
 
Modernisering so eerste graad: startdagen en voorscholingstraject
 
► 
 
Speciale actie n.a.v. de jaarlijkse Schrijf-ze-VRIJdag
 
► 
 
Nieuwe directies
 
► 
 
Eekhout Academy: nascholingen in de kijker
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook