Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief West-Vlaanderen

Beste

 

   Voor iedereen

 
 
'In Dialoog' Tijdschrift Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
In 'Dialoog'      
 
'In dialoog' creëert voor leidinggevenden in ons onderwijs de ruimte om grondig geïnformeerd te reflecteren over belangrijke onderwijsitems. Het geeft – los van de soms vluchtige actualiteit - de kans op een verdiepende manier mee te denken over beleids- en bestuursmatige onderwerpen in de Vlaamse onderwijscontext.
 
'In dialoog' verschijnt vijf keer per schooljaar. Een week na het verschijnen wordt het ook elektronisch ter beschikking. Elk nummer bevat een aantal grondig uitgewerkte artikels. Verder nemen we enkele vaste rubrieken op. Zo is er telkens de focus op een wetenschappelijk onderzoek, een aantal belangrijke publicaties, een dossier pro en contra. In elk nummer vind je een artikel waarin de band met het actuele geloofsleven aangekaart wordt.
 
Voor iedereen
 
 
 
Niveauoverstijgend
 
 
► 
 
Communicatie in de kijker
 
► 
 
Tweedaagse voor directies
 
► 
 
Internationale studienamiddag “De competenties van de leerkracht van de 21ste eeuw”
 
► 
 
Aanbod voor directies in de kijker!
 
► 
 
Nieuws van de competentiebegeleiding
 
► 
 
Gebed van de week
 
Voor iedereen
 
 
 
Basisonderwijs
 
 
► 
 
Tweedaagse directies: 16 en 17 februari 2017
 
► 
 
Onderwijswerkplaats Leren-Onderwijzen-Organiseren
 
► 
 
Onze vernieuwde site
 
► 
 
Nieuws vanuit Eekhout Academy
 
► 
 
Vacatures
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Secundair onderwijs
 
 
► 
 
Kostgeld internaat schooljaar 17-18
 
► 
 
Initiatieven ‘in de kijker’ 
 
► 
 
Bijdragen van de vakbegeleiding
 
► 
 
Aardrijkskunde - MaVo
 
► 
 
Duits - Engels
 
► 
 
Nederlands
 
► 
 
PAV - MAVO
 
► 
 
Wetenschappen
 
► 
 
GOK
 
► 
 
Nieuws vanuit Eekhout Academy
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook