Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief West-Vlaanderen

Beste

 

   Inhoud

    
 
Voor iedereen
►  Mededelingen uit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
►  De begeleiding zet zichzelf op de kaart: het begeleidingsplan 2018-2021
►  Project competentieontwikkeling
►  Ondersteuningsnetwerken
►  Vacatures
►  Inforonde Katholiek Onderwijs Vlaanderen - 11 juni 2019 - Groenhove, Torhout
Gewoon basisonderwijs
►  Zin in Leren, Zin in Leven
►  Inforonde Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Lerend netwerk ‘inspirerend burgerschap’
►  Vacatures bao
►  Eekhout Academy bao
Gewoon secundair onderwijs
►  VACATURES PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST regio West-Vlaanderen
►  Vacatures so
►  Nascholingsaanbod ‘Geïnspireerd en kwaliteitsvol aan de slag met de modernisering so’
►  LLinkid - FAQ basisopties
►  Nascholing tot bezinningsbegeleider (2019-2020)
►  Nieuws van en voor ondersteunend personeel: we houden je graag op de hoogte!
►  Uitnodiging Vakdidactische Leergemeenschap PAV - 5 juni 2019
►  Uitnodiging GOK-reflectiedag - 11 juni 2019
►  Nieuwsbrief biologie - natuurwetenschappen
►  Nieuwsbrief Engels
►  Aanbod Eekhout Academy so
 
 
 

   Voor iedereen

 
 
Mededelingen uit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
Voor iedereen
 
 
 
De begeleiding zet zichzelf op de kaart: het begeleidingsplan 2018-2021
 
Begeleidingsplan afbeelding   De begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft een zeer uitgebreid netwerk van organisaties waarmee wordt samengewerkt. Die samenwerking is niet voor iedere organisatie even intensief, en ook over de jaren heen, afhankelijk van actuele thema’s, wisselt de intensiteit van samenwerking. Vaak zitten we met hen samen op een of ander forum. Maar nog vaker volgt een vorm van ...
 
Voor iedereen
 
 
 
Project competentieontwikkeling
 
Project competentie  
 
Regionaal infomoment ‘Individueel Aangepast Curriculum – IAC’
Dinsdagvoormiddag 11 juni 2019, Centrum d’Abdij Brugge (Baron Ruzettelaan 435).
 
Er leven veel vragen omtrent visie, regelgeving en concrete vormgeving van een IAC-traject, voor leerlingen met een verslag in het gewoon basis- en secundair onderwijs. Wie betrokken is bij een IAC of wie interesse heeft om wat meer duiding te verkrijgen, is welkom. Het is toegankelijk voor ...
 
 
 
Voor iedereen
 
 
 
Ondersteuningsnetwerken
 
Ondersteuningsnetwerken  
 
Opgelet!!! Ondersteuningsnetwerk ZUID wordt opgesplitst in twee regio’s …
 
Kortrijk - Menen-Waregem
 
2 voltijdse coördinatoren Liesbeth Desmyter en Mieke Darras
 
Roeselare - Izegem -Tielt:
 
2 voltijdse coördinatoren Katrijn Vermeulen - Sofie Mouton
 
Daarnaast is er ook één halftijdse algemene coördinator, namelijk Annick Dheedens.
 
Voor iedereen
 
 
 
Vacatures
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Inforonde Katholiek Onderwijs Vlaanderen - 11 juni 2019 - Groenhove, Torhout
 
Inforonde  
 
Op 11 juni organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen in Groenhove, Torhout de gekende informatieronde voor alle (coördinerend) directeurs van het (buiten)gewoon basis- en secundair onderwijs.
 
► 
 
Voor het (buitengewoon) basisonderwijs start de sessie om 13.00 uur en eindigt om 15.30 uur. Info lezen en inschrijven kan hier.
 
► 
 
Voor het (buitengewoon) secundair onderwijs start de sessie om 16.00 uur en eindigt ze om 18.30 uur. Info lezen en inschrijven kan hier.
 
Voor iedereen
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
Zin in Leren, Zin in Leven
 
Zin in Leren, Zin in Leven  
 
Vanaf 1 september 2020 moet in elke katholieke basisschool Zin in Leren, Zin in Leven als enig leerplan gebruikt worden. Om aan de buitenwereld duidelijk te maken dat de school volgens de geest van het nieuwe concept aan het werk gaat, is vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen een muurplaatje ontworpen. Vanaf het moment dat de school met het nieuwe leerplan echt van start gaat, kan je dit gratis via je ankerfiguur krijgen.
 
Sommige scholen wachten niet tot 1 september 2020, maar starten reeds volgend schooljaar. Geef tijdens het derde trimestergesprek gerust deze boodschap, dan zorgt je ankerfiguur er voor dat je het muurplaatje nu reeds met de nodige trots kan bevestigen!
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Inforonde Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
inforonde KathONdVla  
 
Op dinsdag 11 juni, van 13.00 tot 15.30 uur, gaat te Groenhove een inforonde basisonderwijs vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen door.
 
Op het programma: ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Lerend netwerk ‘inspirerend burgerschap’
 
Lerend Netwerk  
 
Volgend schooljaar wordt dit lerend netwerk voor leraren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen in onze regio georganiseerd. ‘Hoe stimuleer je in 2019 leerlingen voor een open, duurzame en solidaire samenleving?’
 
Misschien is dit wel één van de prioriteiten van jouw school?
 
Meer info over inspirerend burgerschap vind je hier.
 
Inschrijven voor het lerend netwerk kan hier.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Vacatures bao
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Eekhout Academy bao
 
Eekhout Academy  
 
► 
 
Dag van de kleuter
 
► 
 
Opleiding kinderyoga: Een avontuurlijke reis naar ontmoeten
 
► 
 
Spellenarchief - Brein onder controle! Spellen om executieve functies te versterken in het kleuter en lager onderwijs
 
► 
 
De basisprincipes van het Kagan Coöperatieve concept specifiek gericht op het lager onderwijs: een driedaagse opleiding in het concept van Kagan Coöperatief leren
 
► 
 
De basisprincipes van het Kagan Coöperatieve concept specifiek gericht op het kleuteronderwijs: een driedaagse opleiding specifiek voor leraren kleuteronderwijs
 
► 
 
Klik hier en maak kennis met het aanbod voor 2019 – 2020!
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
VACATURES PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST regio West-Vlaanderen
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Vacatures so
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nascholingsaanbod ‘Geïnspireerd en kwaliteitsvol aan de slag met de modernisering so’
 
Nascholing modernisering so   In de nascholing Geïnspireerd en kwaliteitsvol aan de slag met de modernisering so bieden we leraren van de eerste, tweede en derde graad en kernteams de kans om zich te professionaliseren in 5 thema’s, die steeds met elkaar verweven zullen worden ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
LLinkid - FAQ basisopties
 
LLinkid - FAQ   De voorbije maanden kregen we heel wat vragen over de basisopties eerste graad. Die bundelden we in een FAQ. Je kunt de FAQ raadplegen onder 'observerende en oriënterende eerste graad, basisopties' op de themapagina modernisering so.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nascholing tot bezinningsbegeleider (2019-2020)
 
nascholing  
 
Heel wat scholen willen graag bezinningsdagen aanbieden aan hun leerlingen, maar vinden geen opgeleide bezinningsbegeleiders. Katholiek Onderwijs Vlaanderen en de Federatie van Bezinnings- en Ontmoetingshuizen in Vlaanderen bieden samen een nascholing aan die in augustus 2019 voor de tweede keer start. Deze nascholing wil gemotiveerde kandidaten vormen tot competente begeleiders, hetzij voor de eigen leerlingen, hetzij voor klasgroepen uit andere scholen. Dit vormingstraject omvat een opleiding van ongeveer 7 maanden en bestaat uit een intakegesprek, een weekend in een abdij4 avonden, een luister- en doestage1 terugkomdag en persoonlijke coaching.
 
Inschrijven kan via deze link.
 
Tijdig inschrijven want het aantal deelnemers is beperkt! Meer info ook nog op www.klasbezinning.be.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuws van en voor ondersteunend personeel: we houden je graag op de hoogte!
 
Peper en Zout  
 
Via de nieuwsbrief ‘PEPER en ZOUT’ bieden wij aan opvoeders en administratieve medewerkers heel wat praktische informatie doorheen het jaar. De nieuwsbrief wordt samengesteld door leden van de werkgroep ondersteunend personeel uit de regio West-Vlaanderen en verschijnt 4 keer per jaar.
 
Wil je in de toekomst graag ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Uitnodiging Vakdidactische Leergemeenschap PAV - 5 juni 2019
 
Uitnodiging PAV  
 
Deze leergemeenschap wordt opgestart vanuit VIVES campus Torhout in samenwerking met de pedagogische begeleidingsdienst van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, regio West-Vlaanderen.
 
De doelen van de vakdidactische leergemeenschap PAV zijn ...
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Uitnodiging GOK-reflectiedag - 11 juni 2019
 
uitnodiging GOK-reflectiedag  
 
We focussen ons op de stand van zaken binnen het proces dat jullie momenteel lopen. Hoe ver staan jullie op jullie school? Wat is er al gebeurd en wat moet er nog gebeuren?
 
De uitnodiging voor de Inspiratiemarkt thema’s, doelen, acties en kans tot inschrijven vind je hier.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief biologie - natuurwetenschappen
 
nieuwsbrief biologie  
 
In deze nieuwsbrief lees je meer over ...
 
► 
 
Herhaling voorscholing: Aan de slag met de nieuwe leerplannen NW A-stroom en Natuur en Ruimte B-stroom
 
► 
 
Nascholingsaanbod rond implementatie van de nieuwe leerplannen bij de modernisering SO
 
► 
 
Herhaling oproep: wie werkt vanaf 1 september 2019 met het interdisciplinaire leerplan?
 
► 
 
Oproep: riscioanalyse naar aanleiding van de vernieuwde COS-brochure, aangepast aan de nieuwe wetgeving in verband met het omgaan met gevaarlijke stoffen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Engels
 
nieuwsbrief Engels  
 
In deze nieuwsbrief lees je meer over ...
 
► 
 
Info rond de Starttoets Engels
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Aanbod Eekhout Academy so
 
AAnbod Eekhout Academy  
 
► 
 
Beeldend betekenis geven: aan de slag met het nieuwe leerplan beeld
 
► 
 
Klik hier en maak kennis met het aanbod voor 2019 – 2020!
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook