Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief West-Vlaanderen

Beste

 

   Inhoud

    
 
Voor iedereen
►  De begeleiding zet zichzelf op de kaart: het begeleidingsplan
►  Kandideren ondersteuningsnetwerken 2018-2019
►  Vacatures
►  Ontmoetingsdag Handelingsgericht Samenwerken - 13/9/2018 - Universiteit Antwerpen
►  Mededelingen vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
Gewoon basisonderwijs
►  Nascholing en trajecten bao 2018-2019
►  Terugkomdag beginnende leraren bao - 16/05/2018
►  Aanbod Eekhout Academy
Gewoon secundair onderwijs
►  Nieuw ... Nascholingsaanbod so
►  Nieuw ... Onderwijswerkplaatsen Kwaliteitsontwikkeling op school
►  Nieuwsbrief aardrijkskunde - MaVo mei 2018
►  Nieuwsbrief biologie - natuurwetenschappen
►  Nieuwsbrief competentiebegeleiding
►  Nieuwsbrief Duits
►  Nieuwsbrief Engels
►  Nieuwsbrief esthetica
►  Nieuwsbrief klassieke talen
►  Nieuwsbrief muzikale opvoeding
►  Nieuwsbrief Nederlands
►  Uitnodiging delend netwerk Zorgbreed en Kansenrijk Onderwijs
►  Uitnodiging STEM-EVENT derde graad aso - Don Bosco Kortrijk
►  Vlaamse Scholierenkoepel en leerlingenparticipatie
 
 
 

   Voor iedereen

 
 
De begeleiding zet zichzelf op de kaart: het begeleidingsplan
 
de begeleiding zet zichzelf op de kaart: het begeleidingsplan  
 
We belichten in de nieuwsbrieven de elf prioriteiten van de begeleiding. 
 
De negende prioriteit uit ons begeleidingsplan, is deze van ‘Innovaties’.
 
Voor iedereen
 
 
 
Kandideren ondersteuningsnetwerken 2018-2019
 
Kandideren ondersteuningsnetwerken 2018-2019  
 
Mogen we vragen dit bericht over de mogelijkheid tot kandideren voor het ondersteuningsnetwerk 2018-2019 bekend te maken bij de personeelsleden van jullie school? 
 
Het kandideren geldt alleen voor mensen die NIEUW willen instappen in het ondersteuningsnetwerk. Dit is de enige procedure. Kandideren kan tot en met 31 mei 2018.
 
Voor iedereen
 
 
 
Vacatures
 
Voor iedereen
 
 
 
Ontmoetingsdag Handelingsgericht Samenwerken - 13/9/2018 - Universiteit Antwerpen
 
Ontmoetingsdag handelingsgericht werken   Ook dit jaar organiseert de netoverstijgende Stuurgroep HGW/HGD op donderdag 13 september 2018 een nieuwe Ontmoetingsdag Handelingsgericht Samenwerken.
 
Voor iedereen
 
 
 
Mededelingen vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
Voor iedereen
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
Nascholing en trajecten bao 2018-2019
 
Nascholing en trajecten 2018-2019  
 
Vanaf volgende week vinden de derde trimestergesprekken plaats, misschien maakte de ankerfiguur hiervoor reeds een afspraak? In gesprek met de school (directeur, eventueel bijgestaan door het kernteam) willen we in kaart brengen wat tijdens het huidig schooljaar gebeurde en wat de volgende stap is, in het kader van de introductie/implementatie van Zill.
 
Willen we als organisatie vanaf het begin rekening houden met de diversiteit tussen onze scholen (naar tempo en intensiteit toe), dan moet het aanbod breed zijn.
 
Als school kun je kiezen tussen nascholing en begeleidingstrajecten.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Terugkomdag beginnende leraren bao - 16/05/2018
 
terugkomdag beginnende lkrn  
 
Schrijf je nog tot en met 9 mei in voor de derde dag van de aanvangsbegeleiding. Deze dag vindt plaats in Groenhove op woensdag 16 mei, in samenwerking met de hogescholen. Aanvang om 14 uur. We staan stil bij de groei die tijdens de voorbije maanden gemaakt werd, maar ook de ontmoeting met klasgenoten uit de opleiding is telkens heel warm.
 
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Aanbod Eekhout Academy
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
Nieuw ... Nascholingsaanbod so
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Postinitieel onderwijs
 
 
 
Nieuw ... Onderwijswerkplaatsen Kwaliteitsontwikkeling op school
 
OWP Kwaliteitsontwikkeling op school  
 
In de onderwijswerkplaatsen willen we Q-teams van scholen ondersteunen in de uitbouw van een kwaliteitsbeleid op school. We kiezen daarbij voor een procesmatige benadering. Wie intekent, engageert zich als Q-team om kwaliteitsontwikkeling als prioriteit voorop te stellen. Dit betekent ook dat de pedagogisch begeleiders zorgen voor de ondersteuning van dat team.
 
Inschrijving voor het traject Onderwijskwaliteit kan tot uiterlijk 14 mei.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief aardrijkskunde - MaVo mei 2018
 
Aardrijkskunde  
 
In deze nieuwsbrief aardrijkskunde-MaVo komen de volgende punten aan bod: 
 
► 
 
Acitiviteiten/congressen
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Interessante tools/websites
 
► 
 
Contact
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief biologie - natuurwetenschappen
 
nieuwsbrief biologie  
 
 
► 
 
Veilig experimenteren
 
► 
 
Lespakket tekenbeten
 
► 
 
Lespakket gezonde lucht op school
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief competentiebegeleiding
 
nieuwsbrief competentiebegeleiding  
 
De nieuwsbrief competentiebegeleiding neemt de werking van de ondersteuningsnetwerken onder de loep:
 
► 
 
Onze uitgangspunten
 
► 
 
Focusgesprekken: In een aantal scholengemeenschappen (afgesproken op codi secundair onderwijs) zullen focusgesprekken plaatshebben met als thema: “Wat is het effect van de ondersteuning op de klasvloer die geboden wordt aan leerlingen met een (gemotiveerd) verslag en hun leraren(teams)? Hoe ervaart het gewoon onderwijs deze manier van werken?” Het is de bedoeling om in een gesprek gewoon onderwijs – ONW (Buitengewoon Onderwijs) de ervaringen van het 1ste jaar in kaart te brengen om bij te sturen voor de toekomst.
 
► 
 
Vragen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Postinitieel onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Duits
 
nieuwsbrief Duits   Deze mei-editie van de nieuwsbrief Duits gaat over
 
1. 
 
Aktuelle Themen: Zukunft und Beruf
 
2. 
 
Tools voor de Taalles
 
3. 
 
Interessant webmateriaal
 
4. 
 
Für Sie gelesen: De effectiviteit van ondersteunende software bij dyslexie
 
5. 
 
Jahreskalender
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Engels
 
nieuwsbrief Engels  
 
In deze nieuwsbrief Engels van mei komen volgende punten aan bod:
 
► 
 
Macmillan Education Teacher Training Day 2018
 
► 
 
Engels geven in de Brugse gevangenis
 
► 
 
Oproep: uitwisseling met een school uit Kent
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief esthetica
 
nieuwsbrief esthetica  
 
Op de ‘dag van esthetica’ hield Sylvia Van Loo, leraar esthetica en muzikale opvoeding een sterke oproep en een bevlogen pleidooi om esthetica voor alle leerlingen in de lessentabel van de derde graad te houden. We laten jullie meegenieten van de ingekorte versie in de mei-nieuwsbrief van esthetica. Haar tekst wordt ook gepubliceerd in Rekto-Verso naar aanleiding van de studiedag van Muzes in Bozar.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief klassieke talen
 
Klassieke talen  
 
 
1. 
 
Activiteiten met en voor leerlingen
 
2. 
 
Tentoonstellingen
 
3. 
 
Interessante artikels
 
4. 
 
Publicaties
 
5. 
 
Interessant om te weten
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief muzikale opvoeding
 
nieuwsbrief muzikale opvoeding  
 
Wat vind je de nieuwsbrief muzikale opvoeding van mei?
 
► 
 
Bijeenkomst leraars MO Verzorging-Voeding
 
► 
 
Schoolcultuur
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Nederlands
 
Nederlands  
 
De mei-editie van de nieuwsbrief Nederlands gaat over
 
► 
 
Volgend schooljaar
 
► 
 
Tips!
 
► 
 
Netwerk voor vervolgschoolcoaches
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Uitnodiging delend netwerk Zorgbreed en Kansenrijk Onderwijs
 
uitnodiging delend netwerk Zorgbreed en Kansenrijk Onderwijs  
 
Hierbij nodigen wij jou, jouw zorg- en GOK-coördinator, bso-coördinator (niveau school, scholengroep, scholengemeenschap), CLB-medewerker uit op het delend netwerk Zorgbreed en Kansenrijk Onderwijs op
 
 
Datum overleg
 
  dinsdag 22 mei 2018 
 
Plaats
 
  d’Abdij, Baron Ruzettelaan 435, 8310 Assebroek
 
Uur
 
  van 9 uur stipt tot 11.45 uur
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Uitnodiging STEM-EVENT derde graad aso - Don Bosco Kortrijk
 
uitnodiging STEM-EVENT 22/06/2018  
 
In september 2017 startte het Don Boscocollege met “STEM Onderzoeken en Ontwerpen” in de derde graad voor de aso-richtingen met component wetenschappen. 
 
Graag leggen zij hun concept uit aan andere aso-scholen in de provincie en geven zij jou de kans om een eindpresentatie door leerlingen en in aanwezigheid van de opdrachtgever bij te wonen.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Vlaamse Scholierenkoepel en leerlingenparticipatie
 
Vlaamse Scholierenkoepel en leerlingenparticipatie   De Vlaamse Scholierenkoepel stimuleert leerlingenparticipatie in secundaire scholen in Vlaanderen en Brussel. Een kleine upgrade voor de leerlingenraad of een complete inspraak-make-over: we doen het graag samen met jullie! 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook