We wensen je een goede start van het nieuwe schooljaar!
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief West-Vlaanderen

Beste
 
We wensen je een goede start van het nieuwe schooljaar!

 

   Inhoud

    
 
Voor iedereen
►  Aanbod in de kijker
►  Personeelsnieuws
►  Vacatures
►  Data infosessies ondersteuningsnetwerken
►  Project Taal
►  Project competentieontwikkeling
►  Het vluchtelingenspel 'This is not a game'!
►  Onderzoeksrapport leerlingenbegeleiding
►  Peer-support project
Gewoon basisonderwijs
►  Vorming voor nieuwe zorgcoördinatoren bao
►  ZILL 'Van bouwstenen tot onderwijsarrangement': herhaling aanbod vorig schooljaar
►  Uitwisselingsprogramma voor leraren uit de West-Vlaamse grensstreek met Departement du Nord
►  Overzicht nieuwe directies bao 2018-2019
►  Vormingsaanbod rond Cerebrale Parese - 11/10/2018
►  Nieuwe procedure kerkelijk mandaat bao
►  Interessante inhouden over het vak r.-k. godsdienst bao op onze vernieuwde website
►  Introductiedag Godly Play - 15/09/2018
►  Lanceermoment Samen tegen Armoede - 26/09/2018
►  Niet verbonden? Da's zonde! - 19/09/2018
Gewoon secundair onderwijs
►  Vacature vakbegeleider STEM en techniek
►  Vacature deeltijds vakbegeleider ad-int. hout en bouw
►  Nieuwe directies so
►  Kalender 2018-2019
►  (Uit)lenen van uren schooljaar 2018-2019 - versie 27/08/2018
►  Aanvangsbegeleiding beginnende leraren
►  Aanvangsbegeleiding beginnende leden van het ondersteunend personeel
►  Uitnodiging delend netwerk Zorgbreed en Kansenrijk Onderwijs
►  Uitnodiging GOK-verdiepingsdag - STARTERS & HERNIEUWDE STARTERS
►  Nieuwsbrief biologie - natuurwetenschappen
►  Nieuwsbrief CLIL
►  Nieuwsbrief Nederlands
►  Nieuwsbrief (ex-)OKAN
►  Interessante inhouden over het vak r.-k. godsdienst so op onze vernieuwde website
 
 
 

   Voor iedereen

 
 
Aanbod in de kijker
 
aanbod in de kijker  
 
Vorig schooljaar zochten we naar een aantal manieren om onze dienstverlening en communicatie te verbeteren. We hadden eerst en vooral onze nieuwsbrieven. Mogen we andermaal de oproep lanceren om jullie personeel hierop te abonneren?!
 
Tweewekelijks sturen we tussen de nieuwsbrieven door aan de directies en de besturen een ‘Flits-bericht’, in het bijzonder als geheugensteun voor initiatieven met een inschrijvingsmodule.
 
Voor iedereen
 
 
 
Personeelsnieuws
 
personeelsnieuws  
 
► 
 
Binnen het team basisonderwijs ...
 
► 
 
Binnen het team secundair onderwijs ...
 
► 
 
De ploegen van competentie respectievelijk taal zijn hertekend ...
 
► 
 
 Het secretariaat ...
 
 
 
Voor iedereen
 
 
 
Vacatures
 
Voor iedereen
 
 
 
Data infosessies ondersteuningsnetwerken
 
data infosessies ONW  
 
Hierbij vind je de data van de infosessies van de ondersteuningsnetwerken (ONW). Dit gebeurt samen met het netwerk 4, 6 en 7 en het netwerk type 2. Ze worden georganiseerd per werkingsgebied. Je krijgt er de laatste informatie.
 
De inschrijvingslinken volgen later via de FLITS. (woensdag 5 september 2018)
 
Voor iedereen
 
 
 
Project Taal
 
project taal   In het begeleidingsplan 2018-2021 is één van onze zes prioriteiten ‘talenbeleid in diversiteit’. Hiervoor kan je als school een beroep doen op een taalbegeleider met concrete vragen over volgende items:
 
Voor iedereen
 
 
 
Project competentieontwikkeling
 
project competentieontwikkeling   In het begeleidingsplan 2018-2021 is één van onze zes prioriteiten ‘inzet voor alle lerenden, met bijzondere focus op zorg en kansen’.
 
Voor iedereen
 
 
 
Het vluchtelingenspel 'This is not a game'!
 
het vluchtelingenspel   ‘This is not a game’ is een bordspel waarbij leerlingen ...
 
 
 
Voor iedereen
 
 
 
Onderzoeksrapport leerlingenbegeleiding
 
onderzoeksrapport leerlingenbegeleiding   Leerlingenbegeleiding staat dit schooljaar vast hoog op de agenda ...; een boeiend rapport vanuit de onderwijsinspectie over de leerlingenbegeleiding in onze scholen dient zich aan ...
 
Voor iedereen
 
 
 
Peer-support project
 
peer-support project  
 
Een drietal jaar geleden zette de Provincie West-Vlaanderen i.s.m. Howest een project op touw waarbij jongeren bij mekaar terecht kunnen wanneer ze zich op school niet meer zo goed in hun vel voelen. 
 
Ook dit jaar organiseert HoWest opnieuw het postgraduaat. Wil je er meer over weten?
 
 
 
Voor iedereen
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
Vorming voor nieuwe zorgcoördinatoren bao
 
vorming voor nieuwe zorgcoördinatoren bao  
 
Ook dit schooljaar beginnen een aantal nieuwe mensen in de job van zorgcoördinator. Binnen een basisschool is dit een uitermate belangrijke taak. We willen hiertoe een vijfdaagse vorming voorzien en een netwerk uitbouwen.
 
Concreet zijn nieuwe zoco’s welkom op volgende vrijdagen, telkens van 9 tot 15 uur.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
ZILL 'Van bouwstenen tot onderwijsarrangement': herhaling aanbod vorig schooljaar
 
ZILL   Vorig schooljaar was deze vorming, gegeven door Kris De Ruysscher, in een mum van tijd volzet. Nu bieden we hetzelfde programma twee keer aan: op dinsdag 25 september en op donderdag 18 oktober.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Uitwisselingsprogramma voor leraren uit de West-Vlaamse grensstreek met Departement du Nord
 
Uitwisselingsprogramma voor leraren bao   Het Franse en het Vlaamse departement onderwijs bieden de mogelijkheid aan leraren uit de derde graad die Frans geven om in de Noord Franse regio een langdurige stage van drie maanden te lopen. Anderzijds is er de mogelijkheid voor scholen om gedurende drie maanden in een Vlaamse school een Franse leraar als stagiair in te schakelen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Overzicht nieuwe directies bao 2018-2019
 
lijst nieuwe directies bao   Je vindt hierbij de lijst van nieuwe directies (bu)bao.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Vormingsaanbod rond Cerebrale Parese - 11/10/2018
 
vorming cerebrale parese  
 
Op vraag van Dominiek Savio bezorgen wij je dit vormingsaanbod:
 
► 
 
Vorming rond cerebrale parese
 
► 
 
Donderdag 11 oktober 2018 (13.30 – 15.30 uur)
 
► 
 
Voor leerkrachten, zorgcoördinatoren, CLB-medewerkers
 
► 
 
Meer info en inschrijven via deze link.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Nieuwe procedure kerkelijk mandaat bao
 
nieuwe procedure kerkelijk mandaat bao   De nieuwe procedure om een kerkelijk mandaat voor het geven van rooms-katholieke godsdienst aan te vragen, kan je hier vinden.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Interessante inhouden over het vak r.-k. godsdienst bao op onze vernieuwde website
 
inhouden r.-k. godsdienst op vernieuwde website   Interessante inhouden over het vak rooms-katholieke godsdienst bao kan je lezen op onze vernieuwde website.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Introductiedag Godly Play - 15/09/2018
 
Introductiedag Godly Play  
 
Zaterdag 15 september 2018   9 - 16.30 uur  
 
Introductiedag Godly Play   Bijbelhuis Zevenkerken 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Lanceermoment Samen tegen Armoede - 26/09/2018
 
Lanceermoment Samen tegen Armoede  
 
    Scholenavond Welzijnszorg
 
    woensdag 26 september vanaf 19.00 uur   
 
    Vives Kortrijk
 
 
   
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Niet verbonden? Da's zonde! - 19/09/2018
 
Niet verbonden? Da's zonde!  
 
      woensdag 19 september 2018 vanaf 20 uur  
 
      Zaal El Mar
      Pastoor Pypestraat 3, 8400 Oostende
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
Vacature vakbegeleider STEM en techniek
 
vacature vakbegeleider STEM en techniek  
 
Tot 23 september 2018 loopt er een vacature voor een vakbegeleider STEM en techniek. 
 
Er is voorzien in een vrijstelling van 10/20 BPT-uren.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Vacature deeltijds vakbegeleider ad-int. hout en bouw
 
vacature deeltijds vakbegeleider ad-int. hout & bouw  
 
Tot 23 september 2018 loopt er een vacature voor begeleider ad-interim hout en bouw (v/m).  Het betreft een vervanging voor Stef Grimonprez die in ziekteverlof is.
 
Er is voorzien in een detachering voor een halftijdse opdracht.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwe directies so
 
Overzicht nieuwe directies so 2018-2019   Via deze link vind je een overzicht van de nieuwe directies of verschuivingen van directies in onze regio.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Kalender 2018-2019
 
kalender 2018-2019   Raadpleeg hier de kalender voor het schooljaar 2018-2019.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
(Uit)lenen van uren schooljaar 2018-2019 - versie 27/08/2018
 
uitlenen uren   Hier vind je een update van de vragen van scholen in onze regio. Je kan rechtstreeks contact opnemen met de scholen. Wil mij ook op de hoogte brengen als de vraag deels of volledig wordt opgelost. In de nieuwsbrief van Katholiek Onderwijs Vlaanderen van donderdag 23/08 werd het prikbordinitiatief (bufferen en lenen uren-leraar so) opnieuw aangekondigd, dit in functie van een Vlaanderenbrede verspreiding van de vragen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Aanvangsbegeleiding beginnende leraren
 
aanvangsbegeleiding beginnende leraren   Op woensdagnamiddag in oktober zijn er ontmoetingen gepland met de vakbegeleider(s). Elke leraar krijgt de kans om zijn/haar begeleider(s) buiten de schoolcontext te ontmoeten.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Aanvangsbegeleiding beginnende leden van het ondersteunend personeel
 
aanvangsbegeleiding beginnende leden OP   Naar jaarlijkse gewoonte organiseren wij voor alle nieuwe leden van het ondersteunend personeel (opvoeders, administratieve medewerkers, internaatsopvoeders …) een ontmoeting met de schoolbegeleider OP, Philippe Vercoutere. Deze ontmoeting is een eerste luik van de aanvangsbegeleiding, bestaande uit twee bijeenkomsten, dit op vrijdagnamiddagen 19 oktober 2018 en 25 januari 2019.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Uitnodiging delend netwerk Zorgbreed en Kansenrijk Onderwijs
 
uitnodiging delend netwerk zorgbreed en kansrijk onderwijs  
 
ZORGBREED EN KANSRIJK ONDERWIJS
 
Datum       
 
dinsdag 25 september 2018 
 
Plaats
 
d’Abdij, Baron Ruzettelaan 435, 8310 Assebroek
 
Uur
 
van 9 uur stipt tot 11.45 uur
 
Raadpleeg de uitnodiging.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Uitnodiging GOK-verdiepingsdag - STARTERS & HERNIEUWDE STARTERS
 
uitnodiging GOK-verdiepingsdag  
 
Datum overleg             
 
dinsdag 11 september 2018
 
Plaats
 
d’Abdij, Baron Ruzettelaan 435, 8310 Assebroek
 
Uur
 
van 9 tot 11.45 uur
 
 
Raadpleeg de uitnodiging.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief biologie - natuurwetenschappen
 
 
► 
 
nieuwsbrief biologie/natuurwetenschappen  
  • Update vakverantwoordelijke biologie/NW per school
  • Didactische en pedagogische berichten 2018-2019
  • Aanvangsbegeleiding SO wetenschappen op woensdag 17 oktober 2018
  • Dag van de biologie/NW op zaterdag 26 januari 2019
  • Activiteiten in de kijker
 
 
     
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief CLIL
 
nieuwsbrief CLIL  
 
1. 
 
Datum om te prikken
 
2. 
 
Postgraduaat CLIL
 
3. 
 
Ondersteuning
 
          Lees de nieuwsbrief CLIL
 

       
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Nederlands
 
nieuwsbrief Nederlands  
 
1. 
 
Leergroepen Nederlands 2018-2019
 
2. 
 
Dag Van de B-stroom: leesvaardigheid – 12 oktober 2018
 
3. 
 
Tips!
 
 
       
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief (ex-)OKAN
 
nieuwsbrief (ex)-OKAN  
 
1. 
 
Netwerk vervolgschoolcoaches
 
2. 
 
Leergroepen (ex-)OKAN en taalbeleid 2018-2019
 
3. 
 
ICT-tools inzetten in de taallessen in OKAN
 
4. 
 
Netwerk differentiatie in OKAN
 
5. 
 
Netwerk evaluatie en rapportering in OKAN
 
6. 
 
Opleiding beginnende taalcoach of taalbeleidscoördinator op school
 
7. 
 
Netwerk taalbeleid vti’s/ scholen voor wetenschap en techniek
 
8. 
 
Alfadag OKAN
 
9. 
 
Dag Van de b-stroom: leesvaardigheid – 12 oktober 2018
 
10. 
 
www.meertaligheid.be
 
 

       
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Interessante inhouden over het vak r.-k. godsdienst so op onze vernieuwde website
 
inhouden r.-k. godsdienst so   Interessante inhouden over het vak rooms-katholieke godsdienst so kan je lezen op onze vernieuwde website.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook