Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief West-Vlaanderen

Beste

 

   Inhoud

    
 
 

   Voor iedereen

 
 
Niveauoverstijgend
 
 
► 
 
Rik Logghe, huidig niveaucoördinator so, gaat met pensioen
 
► 
 
De begeleiding zet zichzelf op de kaart: het begeleidingsplan
 
► 
 
Project competentieontwikkeling
 
► 
 
Vormingsaanbod
 
► 
 
Vacatures n de scholen
 
► 
 
Informatie inspectie 2.0
 
► 
 
Informatierondes Katholiek Onderwijs Vlaanderen so en bao
 
► 
 
Warm aanbevolen lectuur
 
► 
 
Aanbod
 
► 
 
Nieuws uit de vicariale diensten
 
► 
 
Ter overweging
 
► 
 
Een terugblik op het 'Buren-bij-Kunstenaars-weekend'
 
Voor iedereen
 
 
 
Basisonderwijs
 
 
► 
 
Zin in leren! Zin in leven!
 
► 
 
College codi
 
► 
 
Informatierond Katholiek Onderwijs Vlaanderen basisonderwijs
 
► 
 
Godsdienst - identiteit - pastoraal
 
► 
 
Eekhout Academy
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Secundair onderwijs
 
 
► 
 
Bijdragen vanuit de vakbegeleiding
 
► 
 
Klassieke talen
 
► 
 
Biologie - natuurwetenschappen
 
► 
 
Hout - bouw - schilderwerk
 
► 
 
Nederlands
 
► 
 
Okan
 
► 
 
Personenzorg
 
► 
 
Wetenschappen
 
► 
 
Godsdienst - identiteit - pastoraal
 
► 
 
Informatieronde Katholiek Onderwijs Vlaanderen secundair onderwijs
 
► 
 
Eekhout Academy
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook