Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief West-Vlaanderen

Beste

 

   Inhoud

    
 
Voor iedereen
►  Onze nieuwjaarswens
►  Mededelingen vanuit het vicariaat
►  Identiteit - godsdienst - pastoraal
►  Vlaamse poëzieweek – gedichtendag 2021
►  Leraren opleiden in een etnisch-cultureel diverse samenleving
►  Oprichting Alumni-vereniging DHOS
►  Vacatures
Gewoon basisonderwijs
►  ZILL-verkenningsdagen 2020-2021
►  bao - Infosessie ‘Aan de slag met een kwaliteitscoördinator’ – aanpassing data!!!
►  bao - Annuleringen rond aanbod ‘persoonsgebonden ontwikkeling’!!!
►  Eekhout Academy: aanbod basis in de kijker
Gewoon secundair onderwijs
►  so -annuleringen
►  Navorming “Leiding geven aan de modernisering so”
►  Nieuws van en voor ondersteunend personeel
►  Nieuwsbrief aardrijkskunde
►  Nieuwsbrief beeld
►  Nieuwsbrief Duits
►  Nieuwsbrief Engels
►  Nieuwsbrief Esthetica
►  Nieuwsbrief filosofie
►  Nieuwsbrief maatschappij en welzijn
►  Nieuwsbrief MaVO - PAV
►  Nieuwsbrief Muziek
►  Nieuwsbrief toerisme
►  Eekhout Academy: aanbod secundair in de kijker
 
 
 

   Voor iedereen

 
 
Onze nieuwjaarswens
 
onze nieuwjaarswens   WOORD en DAAD gaan perfect samen in onze nieuwjaarswens voor 2021 … (<<< klik door op de afbeelding)
 
Voor iedereen
 
 
 
Mededelingen vanuit het vicariaat
 
mededelingen vicariaat  
 
Onze ploeg medewerkers is versterkt met een nieuwe begeleider pastoraal op school.
 
Onze basisscholen kunnen voortaan een beroep doen op Eveline Coussement bij alle vragen in verband met de ondersteuning van de pastoraal op hun school.  
 
 
Voor iedereen
 
 
 
Identiteit - godsdienst - pastoraal
 
identiteit-godsdienst-pastoraal   Omdat de Coronamaatregelen ons niet toelaten om grote groepen mensen uit diverse scholen samen te brengen en omdat de gewenste interactie niet mogelijk is via de digitale weg, hebben we beslist de aanvangsbegeleiding voor startende leraren uit te stellen. Normaal gezien vindt dit initiatief, dat identiteit als focus heeft, traditiegetrouw in januari plaats, maar we voorzien een latere datum eenmaal de situatie het toelaat. We danken jullie voor het begrip.
 
Voor iedereen
 
 
 
Vlaamse poëzieweek – gedichtendag 2021
 
poëzieweek  
 
De poëzieweek is het grootste en meest laagdrempelige initiatief voor poëzie in de Lage Landen. Literaire organisaties, scholen, bibliotheken, boekhandels, media, … Iedereen doet mee! Elk jaar staat poëzie centraal tijdens de laatste week van januari.  LEES MEER <<<
 
Op de website van de poëzieweek kun je digitaal beeldmateriaal vinden, alsook een ...
 
Voor iedereen
 
 
 
Leraren opleiden in een etnisch-cultureel diverse samenleving
 
aanbod kuleuven  
 
Ook geïnteresseerd in dit professionaliseringstraject voor lerarenopleiders, een initiatief vanuit KULeuven ?!
 
Tijdens dit traject – aangeboden in het voorjaar van 2021 - wordt ingegaan op het ethisch handelen van de geëngageerde lerarenopleider in een etnisch-cultureel diverse samenleving.
 
Tot die ‘lerarenopleiders’ behoren zeker ook schoolmentoren (die instaan voor begeleiding van stagiaires en/of starters in zowel kleuter, lager als secundair onderwijs).
 
Voor iedereen
 
 
 
Oprichting Alumni-vereniging DHOS
 
dhos  
 
In 2021 bestaat het instituut DHOS 70 jaar. Oorspronkelijk opgestart als HIVO Brugge, nu gekend als DHOS Brugge, HIVO-West Vlaanderen.
 
Ter gelegenheid van dit platinum jubileum, willen we graag, vanaf 1 januari 2021, een alumni-vereniging opstarten voor alle mensen met een DHOS.
 
 
Voor iedereen
 
 
 
Vacatures
 
Voor iedereen
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
ZILL-verkenningsdagen 2020-2021
 
ZILL-verkenningsdagen  
 
Vanaf 14 januari 2021 kan je weer kiezen uit tal van ZILL-verkenningsdagenLees er hier meer over en schrijf je ook langs deze weg in. <<<
 
Opgelet: een aantal data en locaties wijzigden omwille van corona! Sommige begeleiders beslisten namelijk om via ZOOM te werken i.p.v. in d' Abdij, andere verplaatsten de sessie naar een latere datum (dan wat er oorspronkelijk in onze aanbodbrochure vermeld stond).
 
Wie zich reeds inschreef voor een sessie die van datum verandert, krijgt van de betreffende begeleider een mail.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
bao - Infosessie ‘Aan de slag met een kwaliteitscoördinator’ – aanpassing data!!!
 
kwaliteitscoördinator  
 
De infosessieAan de slag met een kwaliteitscoördinator’ van 12 januari aanstaande wordt omwille van corona verplaatst
 
De reeds ingeschreven deelnemers worden per mail op de hoogte gebracht, daarnaast prikken we in het derde timester twee nieuwe momenten waarin we deze sessie aanbieden. 
 
Welkom op vrijdag 30 april of woensdag 19 mei 2021, telkens van 09.30 tot 12.00 uur.
 
De inschrijvingslink volgt nog!
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
bao - Annuleringen rond aanbod ‘persoonsgebonden ontwikkeling’!!!
 
persoonsgebonden aanbod  
 
De onderwijswerkplaatsen rond persoonsgebonden ontwikkeling (zie brochure begeleidingsaanbod, blz. 19) worden geannuleerd. Die vonden normaal plaats op 2, 3, 5, 9 en 10 februari 2021.
 
Wil ook rekening houden met de annulatie van de verkenningsdag persoonsgebonden ontwikkeling op 28 januari en 4 februari 2021. (dit omwille van te weinig inschrijvingen en de corona-maatregelen).
De mensen die tot nu toe waren ingeschreven voor de verkenningsdag worden persoonlijk door pedagogisch begeleider Luc Decoene verwittigd.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Eekhout Academy: aanbod basis in de kijker
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
so -annuleringen
 
so - annuleringen  
 
Omwille van Corona worden 2 geplande initiatieven geannuleerd:
 
► 
 
Identiteitsnamiddag startende leraren van woensdag 13 januari
 
► 
 
Tweedaagse directies basis en secundair
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Navorming “Leiding geven aan de modernisering so”
 
navorming  
 
Heb je nood aan inzichten en concrete toepassingen over hoe je vernieuwings- en veranderingsprocessen zoals de modernisering secundair onderwijs kan aansturen en hoe je hierin collega’s kan (bege)leiden?  
 
Ben je als leidinggevende, verantwoordelijke, voorzitter, coördinator op zoek naar tools om via vak- of werkgroepwerking de modernisering binnen jouw school vorm te geven?  
 
Dan kan deze navorming Leiding geven (katholiekonderwijs.vlaanderen) je ongetwijfeld een stuk op weg helpen.  
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuws van en voor ondersteunend personeel
 
op  
 
 
► 
 
Dag van de opvoeder – online – dinsdag 01.02.2021: schrijf je nu in!
 
► 
 
Volg onze werkgroep op Facebook
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief aardrijkskunde
 
nieuwsbrief aardrijkskunde  
 
In de nieuwsbrief aardrijkskunde lees je meer over ...
 
► 
 
Leerplannen & leerplanactiviteiten
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Lesmateriaal
 
► 
 
Contact
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief beeld
 
nieuwsbrief beeld  
 
In de Nieuwsbrief Beeld lees je meer over ...
 
► 
 
Nieuwe indienronde Kunstkuur 2021-2022
 
► 
 
Aan de slag met Beeld vertrekkend vanuit je eigen discipline
 
► 
 
Organisatiemodel Artistieke vorming in de tweede graad
 
► 
 
Basisinformatie leerplannen tweede graad Artistieke vorming
 
► 
 
Gratis Webinar: Stappen in het onbekende
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Duits
 
nieuwsbrief Duits  
 
Lees in de nieuwsbrief Duits meer over ...
 
► 
 
Aktuelle Themen
 
► 
 
Webinars
 
► 
 
Nuttige Tools & Apps
 
► 
 
Interessante online Materialien nach Themen
 
► 
 
Lernvideos: Deutsch verstehen (YouTube-Kanal)
 
► 
 
Thema Musik: Ich brauche nichts (Land in Sicht)
 
► 
 
Für Sie gelesen: Deutschkenntnisse: "Druck ist keine gute Voraussetzung"
 
► 
 
Jahreskalender
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Engels
 
nieuwsbrief Engels  
 
In de nieuwsbrief Engels lees je meer over ...
 
► 
 
Nascholingsaanbod 
 
► 
 
Leerplannen tweede graad 
 
► 
 
Rubric of One 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Esthetica
 
nieuwsbrief esthetica  
 
In de Nieuwsbrief Esthetica lees je meer over ...
 
► 
 
Nieuwe indienronde Kunstkuur 2021-2022
 
► 
 
Leerplan tweede graad Kunstbeschouwen
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief filosofie
 
nieuwsbrief filosofie  
 
Lees in de nieuwsbrief filosofie meer over ...
 
► 
 
Leerplanvoorstelling
 
► 
 
Nascholing
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief maatschappij en welzijn
 
nieuwsbrief maatschappij & welzijn  
 
In de nieuwsbrief maatschappij en welzijn lees je meer over ...
 
► 
 
kalender
 
► 
 
nieuws
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief MaVO - PAV
 
nieuwsbrief MaVo-PAV  
 
In de nieuwsbrief MaVO - PAV lees je meer over ...
 
► 
 
leerplannen & leerplanactiviteiten
 
► 
 
lesmateriaal/nascholingen
 
► 
 
contact
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Muziek
 
nieuwsbrief muziek  
 
In de nieuwsbrief muziek lees je meer over ...
 
► 
 
Nieuwe indienronde Kunstkuur 2021-2022
 
► 
 
Aan de slag met Beeld vertrekkend vanuit je eigen discipline
 
► 
 
Organisatiemodel Artistieke vorming in de tweede graad
 
► 
 
Basisinformatie leerplannen tweede graad Artistieke vorming
 
► 
 
Gratis Webinar: Stappen in het onbekende
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief toerisme
 
nieuwsbrief toerisme  
 
In de nieuwsbrief toerisme lees je meer over ...
 
► 
 
leerplannen & leerplanactiviteiten
 
► 
 
contact
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Eekhout Academy: aanbod secundair in de kijker
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook