Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief West-Vlaanderen

Beste

 

   Inhoud

    
 
Voor iedereen
►  Mededelingen vanuit het vicariaat
►  Identiteit - godsdienst - pastoraal
►  (Pro)web & psychosociaal welzijn
►  project competentieontwikkeling en ondersteuningsnetwerken
►  Aanbod fysieke onderwijsondersteuning vanuit lerarenopleiding VIVES & KU LEUVEN
►  Katholiek Onderwijs Vlaanderen lanceert zijn nascholingsaanbod
►  DHOS-Brugge: leren met ambitie
►  Vacatures
Gewoon basisonderwijs
►  bao - Lichamelijke Opvoeding in coronatijden
►  Derde trimestergesprekken W.-Vl./regionale en Vlaanderenbrede nascholings(trajecten)
►  ProfS 2020-2021
►  Stageregeling VIVES 2020-2021
►  bao - info omtrent r.-k. godsdienst
Gewoon secundair onderwijs
►  Rainbow project: onderzoek over sociale media en polarisatie – 2de en 3de graad B-stroom
►  so - Delend netwerk zorgbreed en kansenrijk onderwijs gaat digitaal - 12 mei 2020
►  so - GOK-reflectiedag gaat digitaal - 16 juni 2020
►  Nieuwsbrief aardrijkskunde
►  Nieuwsbrief Engels
►  Nieuwsbrief (ex-)OKAN
►  Nieuwsbrief Frans
►  Nieuwsbrief geschiedenis
►  Nieuwsbrief identiteit – godsdienst – pastoraal
►  Nieuwsbrief klassieke talen
►  Nieuwsbrief lichamelijke opvoeding
►  Nieuwsbrief maatschappij en welzijn
►  Nieuwsbrief MaVo-PAV
►  Nieuwsbrief muziek
►  Nieuwsbrief Nederlands
►  Nieuwsbrief nijverheid
►  Nieuwsbrief wetenschappen
 
 
 

   Voor iedereen

 
 
Mededelingen vanuit het vicariaat
 
Voor iedereen
 
 
 
Identiteit - godsdienst - pastoraal
 
identitiet  
 
► 
 
Raadpleeg hier onze elfde nieuwsbrief identiteit-godsdienst-pastoraal
 
Voor iedereen
 
 
 
(Pro)web & psychosociaal welzijn
 
psychosociaal welzijn   Op de (Pro)website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen vind je in de rubriek PSYCHOSOCIAAL WELZIJN zowel informatie rond het ‘heropstarten in een verbindend school- en klasklimaat’ als rond ‘ondersteuning bij psychosociaal welzijn’. Zeker de moeite waard om te raadplegen!
 
Voor iedereen
 
 
 
project competentieontwikkeling en ondersteuningsnetwerken
 
project competentie  
 
► 
 
Leerlingen met een verslag/IAC in het gewoon onderwijs
 
Ook in coronatijden kunnen scholen beroep doen op pedagogische begeleiding competentieontwikkeling voor vragen omtrent leerlingen met een verslag/IAC. Aarzel niet om ons te contacteren.
 
► 
 
Publicatie in de kijker:
 
 
Voor iedereen
 
 
 
Aanbod fysieke onderwijsondersteuning vanuit lerarenopleiding VIVES & KU LEUVEN
 
aanbod onderwijsondersteuning VIVES  
 
In het kader van de partiële heropstart van de scholen vind je hierbij een update van het aanbod m.b.t. fysieke onderwijsondersteuning vanuit de lerarenopleidingen van VIVES en KU Leuven.
 
In het schrijven zelf vind je de link om je aanvraag te kunnen concretiseren.
 
Voor iedereen
 
 
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen lanceert zijn nascholingsaanbod
 
nascholingsaanbod  
 
We lanceerden ons professionaliseringsaanbod voor het schooljaar 2020-2021. Je kunt in onze vernieuwde databank, naast een zoekterm ingeven, ook verfijnen op onderwijsniveau, regio en functie. Inschrijven kan vanaf 15 mei 2020.
 
We vullen ons professionaliseringsaanbod in de loop van het schooljaar aan met zowel regionale als Vlaanderenbrede initiatieven. 
 
Voor iedereen
 
 
 
DHOS-Brugge: leren met ambitie
 
DHOS  
 
► 
 
Lees hier meer over in de infobrochure schooljaar 2020-2021.
 
Voor iedereen
 
 
 
Vacatures
 
Voor iedereen
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
bao - Lichamelijke Opvoeding in coronatijden
 
bao - LO  
 
Voldoende blijven bewegen is belangrijk voor de mentale gezondheid. Deze week mailden we een nieuwsbrief rond lichamelijke opvoeding in coronatijden. Er stak ook een aanbod bij met vindplaatsen van zinvolle bewegingstussendoortjes.
 
Leermeesters LO die verdere uitleg wensen, kunnen altijd contact opnemen met pascale.muylaert@katholiekonderwijs.vlaanderen
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Derde trimestergesprekken W.-Vl./regionale en Vlaanderenbrede nascholings(trajecten)
 
nascholing  
 
In ‘gewone’ tijden beginnen rond deze periode de derde trimestergesprekken. Samen met de directeur/kernteam bekijken we dan welke prioriteiten de school naar volgend schooljaar toe wil leggen. We gaan dan samen op zoek naar passende trajecten of inspirerende nascholingen.
 
Directies hebben echter momenteel al hun energie nodig om de heropstart van 15 mei georganiseerd te krijgen. Vandaar dat de ankerfiguren contact zullen opnemen met de vraag wanneer het derde trimestergesprek voor jouw school kan doorgaan.
 
Vanuit de begeleiding organiseren we volgend schooljaar zeker trajecten rond breed evalueren en het volgen van het kind in de basisschool. Hoe het traject er concreet zal uitzien ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
ProfS 2020-2021
 
profs   Ook volgend schooljaar starten een aantal nieuwe directies. In bijlage vinden jullie de kalenders van ProfS 1ProfS 2 en ProfS 3. We hopen dat dit jullie ondersteunt om de eigen schoolplanning aan te vullen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Stageregeling VIVES 2020-2021
 
stageregeling   Vanuit Vives zullen studenten volgend schooljaar op vrijdag 4 en donderdag 17 september langs komen om hun stages aan te vragen. Hoe dit georganiseerd wordt (per school of centraal), daar beslissen jullie zelf over. We sturen hiertoe naar jaarlijkse traditie volgende week opnieuw een document toe om jullie keuze kenbaar te maken.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
bao - info omtrent r.-k. godsdienst
 
r.-k. godsdienst bao  
 
We blijven kiezen voor levensbeschouwelijke impulsen die leerlingen helpen om te gaan met wat zich vandaag voordoet. Ons vak levert wel degelijk een bijdrage in de schoolcontext.
 
Je kan kiezen voor:
 
► 
 
de suggesties rond Noach verder aan te bieden. Nieuwe impulsen worden nog aangevuld.
 
 
► 
 
Indien je de nieuwsbrief ontvangt van Luc Coene kan je ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
Rainbow project: onderzoek over sociale media en polarisatie – 2de en 3de graad B-stroom
 
rainbow  
 
Neem jij ook deel aan het onderzoek over sociale media en polarisatie?
 
Unicef  trok onlangs aan de alarmbel: miljoenen kinderen lopen een hoger risico op grensoverschrijdend gedrag, haatberichten en cyberpesten nu ze meer online zitten door de lockdown. Het internationale RAINBOW-project, waar Katholiek Onderwijs Vlaanderen aan meewerkt, wil hier expliciet op inzetten: leerlingen en leraren leren over sociale media, polarisatie, mensenrechten, vrede en verdraagzaamheid.
 
Bij de start van het RAINBOW-project zoeken we leraren en leerlingen uit de tweede en derde graad B-stroom die hun mening willen geven over ...
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
so - Delend netwerk zorgbreed en kansenrijk onderwijs gaat digitaal - 12 mei 2020
 
delend netwerk  
 
Het delend netwerk ‘zorgbreed en kansenrijk onderwijs’ was voorzien op 12 mei 2020. Aangezien het onzeker is of we mogen samen komen en om zo min mogelijk afwezigheid van personeel te hebben bij de mogelijke heropening van scholen, gaat het delend netwerk de digitale weg op.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
so - GOK-reflectiedag gaat digitaal - 16 juni 2020
 
GOK-reflectiedag  
 
De GOK-reflectiedag was voorzien op 16 juni 2020. Aangezien het onzeker is of we mogen samen komen en om zo min mogelijk afwezigheid van personeel te hebben bij de mogelijke heropening van scholen, ga ik de digitale weg op met filmpjes en documenten.
 
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief aardrijkskunde
 
nieuwsbrief aardrijkskunde  
 
In de nieuwsbrief aardrijkskunde lees je meer over ...
 
1. 
 
Leerplannen & leerplanactiviteiten
 
2. 
 
Nascholingen
 
3. 
 
Lesmateriaal
 
4. 
 
Contact
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Engels
 
nieuwsbrief  
 
In de nieuwsbrief Engels lees je meer over ...
 
1. 
 
Oproep corona-praktijkvoorbeelden
 
2. 
 
Netwerk basisoptie Moderne Talen (- Wetenschappen)
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief (ex-)OKAN
 
nieuwsbrief  
 
In de nieuwsbrief taalbeleid en (ex-)OKAN lees je meer over ...
 
1. 
 
ZOOM-overleg voor OKAN-leraren en vervolgschoolcoaches
 
2. 
 
Netwerk vervolgschoolcoaches gaat digitaal
 
3. 
 
Aanmelding en inschrijving volgend schooljaar
 
4. 
 
Volgend schooljaar in OKAN blijven of overstappen naar het regulier onderwijs?
 
5. 
 
Ramadan in coronatijden
 
6. 
 
Heropstarten van de lessen en opvang in een volgende fase
 
7. 
 
Prospectief evalueren
 
8. 
 
Nog enkele extra tips
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Frans
 
nieuwsbrief  
 
In de nieuwsbrief Frans lees je meer over ...
 
1. 
 
(alle leraren) Bon courage! - even polsen en tips om te differentiëren
 
2. 
 
(leraren 1e graad) – basisoptie Moderne Talen - netwerk
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief geschiedenis
 
nieuwsbrief  
 
In de nieuwsbrief geschiedenis lees je meer over ...
 
► 
 
enkele tips om je evalueren in juni anders te organiseren
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief identiteit – godsdienst – pastoraal
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief klassieke talen
 
nieuwsbrief  
 
In de nieuwsbrief klassieke talen lees je meer over ...
 
1. 
 
Informatie i.v.m. het afstandsleren en de heropstart van scholen
 
2. 
 
Handboeken Grieks tweede jaar
 
3. 
 
Dag van klassieke talen 2020
 
4. 
 
Addisco zomerschool Latijn en Grieks 2020
 
5. 
 
Varia
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief lichamelijke opvoeding
 
nieuwsbrief  
 
In de nieuwsbrief LO lees je meer over ...
 
1. 
 
Afstandsonderwijs en heropstart scholen
 
2. 
 
MOEV in uw kot
 
3. 
 
Leerlijnen over gezond even
 
4. 
 
Varia 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief maatschappij en welzijn
 
nieuwsbrief  
 
In de Nieuwsbrief maatschappij en welzijn lees je meer over ...
 
1. 
 
Basisoptie Maatschappij en Welzijn
 
2. 
 
Lockdown, belangrijke informatie gebundeld
 
3. 
 
Goed om weten
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief MaVo-PAV
 
nieuwsbrief  
 
In de Nieuwsbrief MaVo-PAV lees je meer over ...
 
1. 
 
Leerplannen & leerplanactiviteiten
 
2. 
 
Lesmateriaal
 
3. 
 
Contact 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief muziek
 
nieuwsbrief  
 
In de nieuwsbrief muziek lees je meer over ...
 
► 
 
Ableton Live
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Nederlands
 
nieuwsbrief  
 
In de nieuwsbrief Nederlands lees je meer over ...
 
1. 
 
Zuurstof voor Nederlands: netwerken uitgesteld
 
2. 
 
Alternatief netwerk via ZOOM – woensdag 6 mei
 
3. 
 
Ondersteuning bij afstandsleren
 
4. 
 
Netwerk Moderne Talen (basisoptie Moderne Talen - Wetenschappen)
 
5. 
 
Tips!
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief nijverheid
 
nieuwsbrief  
 
In de nieuwsbrief nijverheid lees je meer over ...
 
1. 
 
Online aanbod: durf je volgorde veranderen
 
2. 
 
Het tijdschrift HoutWereld zet via Webinar in op Houtbouw
 
3. 
 
Afstandsleren voor leerkrachten Bouw, Hout, schilderen en decoratie
 
4. 
 
Het cursusmateriaal vanuit Building Your Learning maximaal digitaal inzetbaar
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief wetenschappen
 
nieuwsbrief  
 
In de nieuwsbrief wetenschappen lees je meer over ...
 
1. 
 
Welgemeende schouderklop
 
2. 
 
Heropstart scholen
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook