Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief West-Vlaanderen

Beste

 

   Inhoud

    
 
Voor iedereen
►  Mededelingen uit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
►  Identiteit - godsdienst - pastoraal
►  Oproep Warmste Week - Urban Walk Steenbrugge - 7 december 2019
►  Project competentieontwikkeling en ondersteuningsnetwerken
►  Vacatures
Gewoon basisonderwijs
►  Visie op aanvangsbegeleiding
►  Taalproject: Lerend netwerk Frans voor leerkrachten vijfde of zesde leerjaar
►  Taalproject: lerend netwerk meertaligheid
►  Taalproject: Lerend netwerk spreekvaardigheid - ZILLige spreekactiviteiten in de klas voor leraren van 4-5-6 (bovenbouw)
►  Zin in Leren, Zin in Leven! ZILL-verkenningsdagen 2019-2020
►  Eekhout Academy (bu)bao
Gewoon secundair onderwijs
►  Wordt jouw ploeg het 'Opvoedersteam van het jaar'?
►  Studienamiddag voor opvoeders: Werken aan een verbindend schoolklimaat – 19 november 2019
►  Masterclass modernisering so 2de-3de graad - 28 november 2019 (14 tot 16 uur)
►  Nieuwsbrief aardrijkskunde
►  Nieuwsbrief Engels
►  Nieuwsbrief fysica en wetenschappelijk werk
►  Nieuwsbrief klassieke talen
►  Nieuwsbrief MaVo - PAV
►  Nieuwsbrief Mens en Samenleving
►  Nieuwsbrief Nijverheid
►  Eekhout Academy so
 
 
 

   Voor iedereen

 
 
Mededelingen uit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
Voor iedereen
 
 
 
Identiteit - godsdienst - pastoraal
 
Identiteit - godsdienst - pastoraal   Raadpleeg hier onze vierde nieuwsbrief.
 
Voor iedereen
 
 
 
Oproep Warmste Week - Urban Walk Steenbrugge - 7 december 2019
 
Oproep Warmste Week - 7 december 2019  
 
Beste collega,
 
Ook graag je steentje bijdragen tot de Warmste Week? Katholiek Onderwijs Vlaanderen, regio West-Vlaanderen organiseert een urban walk van vijf kilometer in Steenbrugge (omgeving Onderwijscentrum d’Abdij). Het zou fijn zijn onze affiche uit te printen en in de lerarenkamer op te hangen. Allen welkom op zaterdagnamiddag 7 december!
 
Dank alvast voor jullie engagement!
 
Voor iedereen
 
 
 
Project competentieontwikkeling en ondersteuningsnetwerken
 
Project competentieontwikkeling en ondersteuningsnetwerken.  
 
Regionaal infomoment IAC (Individueel Aangepast Curriculum)
 
Op 27 november 2019 organiseren we in de voormiddag opnieuw een regionaal infomoment IAC in d’Abdij. Wie te maken heeft met een leerling met een verslag (basis- of secundair onderwijs), of wie interesse heeft, is zeker welkom.
 
 
 
 
Voor iedereen
 
 
 
Vacatures
 
Voor iedereen
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
Visie op aanvangsbegeleiding
 
Visie op aanvangsbegeleiding  
 
De voorbije jaren hebben scholengemeenschappen grote stappen gezet in het begeleiden van collega’s die in een ambt starten. Op verschillende manieren bieden ze groeikansen, al dan niet in samenwerking met externen.
 
Ook wij, als pedagogische begeleidingsdienst, maken graag deel uit van ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Taalproject: Lerend netwerk Frans voor leerkrachten vijfde of zesde leerjaar
 
Taalproject: Lerend netwerk Frans voor leerkrachten vijfde of zesde leerjaar.   Overleg je graag met collega’s op een actieve manier over je aanpak van de lessen Frans in je klas? Ben je op zoek naar actievere werkvormen om de betrokkenheid van de lln in de lessen Frans te verhogen? Hoe kan ik mijn leerlingen meer spreekkansen geven? Zoek je manieren om ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Taalproject: lerend netwerk meertaligheid
 
Taalproject: lerend netwerk meertaligheid.   Hoe pakken we op school meertaligheid, talige diversiteit aan? Hoe krijgen we de neuzen van alle collega’ s in dezelfde richting? Hebben we zicht op recente publicaties en de visie hieromtrent van Katholiek Onderwijs Vlaanderen? Hoe zit het nu met talensensibilisering en taalinitiatie? Hoe linken we dit aan ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Taalproject: Lerend netwerk spreekvaardigheid - ZILLige spreekactiviteiten in de klas voor leraren van 4-5-6 (bovenbouw)
 
Taalproject: Lerend netwerk spreekvaardigheid   Hoe bouwen we onze spreekactiviteiten zo uit dat leerlingen op het eind van de lagere school zelf een gesprek kunnen inleiden en afronden; zelf gespreksbeurten verdelen, oplossingen zoeken als een gesprek vastloopt … En … welke waarde hebben ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Zin in Leren, Zin in Leven! ZILL-verkenningsdagen 2019-2020
 
Zin in Leren, Zin in Leven! ZILL-verkenningsdagen 2019-2020  
 
Aanbod bedoeld voor leraren en directies die wat dieper met een ontwikkelveld kennis willen maken.
 
Per werkingsgebied bieden we een aantal mogelijkheden aan.
 
Het overzicht, mét mogelijkheid tot inschrijven.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Eekhout Academy (bu)bao
 
Eekhout Academy (bu)bao  
 
► 
 
Hoe dat gaat met het klimaat: anders denken over en kijken naar een actueel thema
 
► 
 
Muzisch creatief met media: Verkennend aan de slag met audiovisuele werkvormen en bouwstenen
 
► 
 
Lesgeven uitgepakt. Op zoek naar een toetssteen voor sterk onderwijs in de klas
 


 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
Wordt jouw ploeg het 'Opvoedersteam van het jaar'?
 
Wordt jouw ploeg het 'Opvoedersteam van het jaar'?  
 
Is jouw OP-team ‘top’? Wil je hen en hiermee ook je school in de kijker zetten? Dat kan door je team te nomineren voor ‘opvoedersteam van het jaar’.
 
De werkgroep ondersteunend personeel regio West-Vlaanderen verkoos in het verleden een ‘opvoeder van het jaar’. De bedoeling was telkens om via een laureaat de noodzakelijke en belangrijke taak van opvoeders in scholen onder de ...
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Studienamiddag voor opvoeders: Werken aan een verbindend schoolklimaat – 19 november 2019
 
Studienamiddag voor opvoeders: Werken aan een verbindend schoolklimaat   Op dinsdagnamiddag 19 november 2019 organiseert de werkgroep ondersteunend personeel regio West-Vlaanderen een boeiende studienamiddag rond ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Masterclass modernisering so 2de-3de graad - 28 november 2019 (14 tot 16 uur)
 
Masterclass modernisering so 2de-3de graad - 28 november 2019  
 
Schoolbesturen zijn op dit moment in gesprek over hun toekomstig studieaanbod tweede en derde graad en welke studierichtingen ze daartoe al dan niet willen programmeren.
 
In een masterclass modernisering so voor (coördinerend) directeurs richten we ons daarom specifiek op de 2de en de 3de graad. Om schoolbesturen zoveel mogelijk concrete en zo betrouwbaar mogelijke informatie te bezorgen in ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief aardrijkskunde
 
Nieuwsbrief aardrijkskunde  
 
 
1. 
 
Leerplannen & leerplanactiviteiten
 
2. 
 
Nascholingen
 
3. 
 
Lesmateriaal
 
4. 
 
Contact
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Engels
 
Nieuwsbrief Engels  
 
 
► 
 
Netwerkbijeenkomst leraren Engels derde graad bso
 
► 
 
EDUC Days
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief fysica en wetenschappelijk werk
 
Nieuwsbrief fysica en wetenschappelijk werk  
 
 
► 
 
Interessant online lesmateriaal voor leraren fysica 3de jaar rond grootheden en eenheden, optica en krachten
 
► 
 
Lerarentop 1010 op woensdag 5 februari 2020
 
► 
 
STEM-project van B-photonics 'Maak je eigen GOBO projector' op 4 december 2019
 
► 
 
Wijze lessen: 12 bouwstenen voor effectieve didactiek
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief klassieke talen
 
Nieuwsbrief klassieke talen  
 
 
NASCHOLINGEN
 
1. 
 
Studiedag: Lam Gods vanuit de oudheid
 
2. 
 
Leerplantoelichtingen basisopties klassieke talen
 
3. 
 
Dag van ...
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief MaVo - PAV
 
nieuwsbrief mavo-PAV  
 
 
1. 
 
Leerplannen en leerplanactiviteiten
 
2. 
 
Lesmateriaal
 
3. 
 
Contact
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Mens en Samenleving
 
Nieuwsbrief Mens en Samenleving  
 
 
1. 
 
Lerend netwerk - SAVE THE DATE
 
2. 
 
Inspirerend materiaal
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Nijverheid
 
Nieuwsbrief Nijverheid  
 
 
1. 
 
Meubelbeurs te Keulen
 
2. 
 
De risico analyse “geanalyseerd
 
3. 
 
Nieuw! TTT Maatmeubilair Bar- en hangmeubel ism Lamello en LMC – 10 december 2019
 
4. 
 
Dag van ...
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Eekhout Academy so
 
Eekhout Academy so  
 
► 
 
Klasmanagement - meer dan straffen en belonen: Werken aan goed klasmanagement door sociale processen bij leerlingen te begeleiden
 
► 
 
Met low-tech materiaal high tech resultaten bekomen. Aan de slag met de Hacking STEM projecten van Microsoft
 
► 
 
Dag van muzikale opvoeding: Het nieuwe leerplan muziek eerste graad in de praktijk
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook