Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief West-Vlaanderen

Beste

 

   Inhoud

    
 
Voor iedereen
►  Mededelingen uit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
►  De begeleiding zet zichzelf op de kaart: het begeleidingsplan 2018-2021
►  Vacatures pedagogisch begeleider
►  Vacatures
►  Ondersteuningsnetwerken
►  AANBOD (aspirant-)LEIDINGGEVENDEN
►  Maak van jouw school een gezonde school
►  Programma-aanbod Eekhout Academy 2019-2020
Gewoon basisonderwijs
►  Zin in Leren, Zin in Leven
►  Aanvangsbegeleiding: terugkomdag op 15 mei te Groenhove.
►  PROFS 2019-2020
►  godsdienst - bao
►  Externe initiatieven
►  Vacatures bao
►  Programma-aanbod Eekhout Academy 2019-2020
►  Aanbod Eekhout Academy bao
Gewoon secundair onderwijs
►  VACATURES PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST regio West-Vlaanderen
►  Nascholingsaanbod ‘Geïnspireerd en kwaliteitsvol aan de slag met de modernisering so’
►  LLinkid - FAQ basisopties
►  Infomoment Duaal Leren – Provincie West-Vlaanderen – 24 mei 2019
►  Uitnodiging Vakdidactische Leergemeenschap PAV - 5 juni 2019
►  Uitnodiging GOK-reflectiedag - 11 juni 2019
►  STELLINGENSPEL voor ondersteunend personeel: nieuwe stelling
►  Projectaanvraag INNOVET (voor tso- en bso-scholen)
►  Nieuwsbrief Duits
►  Nieuwsbrief klassieke talen
►  Nieuwsbrief Nederlands
►  Vacatures so
►  Programma-aanbod Eekhout Academy 2019-2020
►  Aanbod Eekhout Academy so
 
 
 

   Voor iedereen

 
 
Mededelingen uit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
Voor iedereen
 
 
 
De begeleiding zet zichzelf op de kaart: het begeleidingsplan 2018-2021
 
Begeleidingsplan afbeelding  
 
Binnen de interne werking van de pedagogische begeleiding staan we even stil bij ons personeels- en professionaliseringsbeleid.
 
De ingezette inspanningen rond een eengemaakt personeelsbeleid zetten we verder, inzake personeelsprofielen, taakbeleid, makelaarschap, enz. De procedure tot aanstelling als pedagogisch adviseur werd vernieuwd en start vanaf september 2019. De komende jaren zetten we sterker in op professionalisering, vanaf het aanwervingsbeleid van nieuwe begeleiders, over hun initiële opleiding tot en met hun voortgezette professionele vorming.
 
De pedagogische begeleidingsdienst ...
 
Voor iedereen
 
 
 
Vacatures pedagogisch begeleider
 
vacatures begeleiding   Wordt jij onze nieuwe collega?
 
Voor iedereen
 
 
 
Vacatures
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Ondersteuningsnetwerken
 
ondersteuningsnetwerken  
 
- In opdracht van de beleidsgroep type 2 (ONW) graag volgende mededeling.
 
- Vanaf 7 mei 2019 wordt Stefaan Samaey de nieuwe voorzitter van het ONW noord. Hij volgt Hans Tamsin op die wel lid blijft van het beheerscomité. We willen Hans uitdrukkelijk danken voor het vele werk dat hij stak in het werkgebied noord.
 
Voor iedereen
 
 
 
AANBOD (aspirant-)LEIDINGGEVENDEN
 
aanbod leidinggevenden  
 
Gratis workshops: Oriënteren op leiderschap / Een gelukkige directeur op school / KIES voor je energiehandleiding
 
In het kalenderjaar 2019 geven we vorm aan het project KIES, een samenwerking tussen Katholiek Onderwijs Vlaanderen en het Departement Onderwijs en Vorming.
 
Interesse? Schrijf je dan snel in voor een van volgende workshops:
 
► 
 
Twee workshops: Oriënteren op gedeeld leiderschap
 
► 
 
Workshop: ‘Een gelukkig directeur op school’
 
► 
 
Coachmodule zelfzorg: ‘KIES voor je energiehandleiding – een kwestie van lef’
 
Voor iedereen
 
 
 
Maak van jouw school een gezonde school
 
gezonde school  
 
De regionalestudiedag Gezonde School gaat op dinsdag 21 mei 2019 door in de Zilverlink te Roeselare.
 
Tijdens deze studiedag maak je kennis met ...
 
Maken jullie deze studiedag mee bekend via jullie netwerk? Hiervoor kunnen jullie dit bericht gebruiken.
 
 Meer informatie of inschrijven kan via deze link.  
 
Voor iedereen
 
 
 
Programma-aanbod Eekhout Academy 2019-2020
 
AAnbod Eekhout Academy   De directe link naar de nieuwe brochure vind je hier; je kan ze nu ook op de website van Eekhout Academy zelf raadplegen. 
 
Voor iedereen
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
Zin in Leren, Zin in Leven
 
ZILL  
 
Vanaf 1 september 2020 is ZILL het enige leerplan voor de katholieke basisscholen … Sommige scholen maken de keuze om niet te wachten en laten de huidige leerplannen het volgend schooljaar al weg. Andere willen nog een jaar stappen zetten binnen het implementatieproces.
 
Bij de implementatie kan je beroep doen op nascholing en/of op begeleiding. Het aanbod vanuit nascholing.be staat sinds vorige week online en is heel uitgebreid. Je vindt het hier. Inschrijven kan vanaf 15 mei.
 
Aanvullend bij het nascholingsaanbod bieden wij ...
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Aanvangsbegeleiding: terugkomdag op 15 mei te Groenhove.
 
aanvangsbegeleiding bao  
 
Op woensdag 15 mei ontvangen wij te Groenhove opnieuw een 200-tal beginnende leraren. We staan stil bij de groei die ze tijdens de voorbije maanden maakten. Misschien ben je nog niet ingeschreven?
 
Hier vind je de uitnodiging.
 
Mogen we vragen dat de directies dit naar de beginnende leraren communiceren?
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
PROFS 2019-2020
 
ProfS   Misschien start volgend schooljaar in jouw school/scholengemeenschap een nieuwe directeur? Die persoon wordt gedurende drie schooljaren heel intens gevormd. Dat heeft een impact op de aanwezigheid in de school/scholengemeenschap. Bij het plannen van het volgende schooljaar vragen we om daar rekening mee te houden. In bijlage vind je de kalender.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
godsdienst - bao
 
godsdienst  
 
Voor directies
 
...
 
Voor alle leerkrachten en directies
 
...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Externe initiatieven
 
extern aanbod  
 
► 
 
ZILL ‘slim en warm’ organiseren, donderdag 6 juni 2019
 
Een heel interessant initiatief van basisschool De Loopbrug en Workitects (het vroegere Flanders Synergie). Op deze denk- en doedag, willen we beleidsmakers (directie, beleidsondersteuners, coachers, begeleiders,…) doen nadenken over ....
 
► 
 
Wil je meedenken over het nieuwe raamcontract voor schoolboeken?
 
Op vrijdag 7 juni wordt nagedacht over de criteria die dit nieuwe raamcontract moet bezitten. Geïnteresseerd om mee te denken? Kijk hier.                                        
 
                                             
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Vacatures bao
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Programma-aanbod Eekhout Academy 2019-2020
 
AAnbod Eekhout Academy   De directe link naar de nieuwe brochure vind je hier; je kan ze nu ook op de website van Eekhout Academy zelf raadplegen.
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Aanbod Eekhout Academy bao
 
AAnbod Eekhout Academy bao   Meer info hier
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
VACATURES PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST regio West-Vlaanderen
 
vacatures begeleiding   Wordt jij onze nieuwe collega?
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nascholingsaanbod ‘Geïnspireerd en kwaliteitsvol aan de slag met de modernisering so’
 
modernisering so  
 
In de nascholing Geïnspireerd en kwaliteitsvol aan de slag met de modernisering so bieden we leraren van de eerste, tweede en derde graad en kernteams de kans om zich te professionaliseren in 5 thema’s, die steeds met elkaar verweven zullen worden: ...
 
 
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
LLinkid - FAQ basisopties
 
Llinkid   De voorbije maanden kregen we heel wat vragen over de basisopties eerste graad. Die bundelden we in een FAQ. Je kunt de FAQ raadplegen onder 'observerende en oriënterende eerste graad, basisopties' op de themapagina modernisering so
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Infomoment Duaal Leren – Provincie West-Vlaanderen – 24 mei 2019
 
duaal leren  
 
1 september 2019 gaat het "Decreet Duaal Leren" volwaardig van start. Kom naar het infomoment en zie hoe duaal leren op de werkvloer vorm en gestalte krijgt. Met getuigenissen van leerlingen, bedrijfsleiding, trajectbegeleiders ...
CNH Industrial Belgium nv zet zijn deuren voor jouw school open!
 
Meer info vind je hier.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Uitnodiging Vakdidactische Leergemeenschap PAV - 5 juni 2019
 
vakdidactische leergroep  
 
Deze leergemeenschap wordt opgestart vanuit VIVES campus Torhout in samenwerking met de pedagogische begeleidingsdienst van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, regio West-Vlaanderen.
 
De doelen van de vakdidactische leergemeenschap PAV zijn ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Uitnodiging GOK-reflectiedag - 11 juni 2019
 
GOK-reflectiedag  
 
We focussen ons op de stand van zaken binnen het proces dat jullie momenteel lopen. Hoe ver staan jullie op jullie school? Wat is er al gebeurd en wat moet er nog gebeuren?
 
De uitnodiging en kans tot inschrijven vind je hier.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
STELLINGENSPEL voor ondersteunend personeel: nieuwe stelling
 
stellingenspel  
 
De stelling van deze editie luidt als volgt: ‘De toegenomen eisen van ouders maken dat
de opvoeder zijn job soms moeilijk kan uitvoeren.’
 
Zin om te reageren? Klik op DEZE LINK.
 
Jouw mailadres? Wil je in de toekomst graag informatie vanuit onze werkgroep ondersteunend personeel rechtstreeks in je mailbox ontvangen? We houden je graag op de hoogte van allerhande ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Projectaanvraag INNOVET (voor tso- en bso-scholen)
 
Innovet   Tso- en bso-scholen kunnen een projectvoorstel indienen in het kader van InnoVET. Goedgekeurde projecten ontvangen een subsidie voor het opzetten van een InnoVET-project. Daarbij brengen scholen innovatie in de klas. Ze doen dat samen met onderwijspartners (bijvoorbeeld scholen, universiteiten, hogescholen …), arbeidsmarktpartners (bedrijven, sectoren …), leerlingen, experten en ondersteuners (pedagogische begeleidingsdiensten, regionale technische centra). Die trajecten houden rekening met ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Duits
 
nieuwsbrief Duits  
 
In deze nieuwsbrief lees je meer over ...
 
1. 
 
Aktuelle Themen
 
     2.  Interessante online Materialien
 
     3.  120 Jahre Erich Kästner
 
     4.  Thema Musik: Eine Welt, eine Heimat (Adel Tawil)
 
     5.  Für Sie gelesen
 
     6.  Jahreskalender
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief klassieke talen
 
nieuwsbrief klassieke talen  
 
In deze nieuwsbrief lees je meer over ...
 
1. 
 
Onderwijswerkplaats voor vakcoördinatoren
 
2. 
 
Nascholingen
 
3. 
 
Onderwijswerkplaats voor vakcoördinatoren
 
4. 
 
Zomercursussen Latijn en Grieks
 
5. 
 
Grieks in het secundair onderwijs
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Nederlands
 
nieuwsbrief Ndl  
 
In deze nieuwsbrief lees je meer over ...
 
1. 
 
Opvolging leerplanvoorstelling 1ste graad
 
2. 
 
Deelbeurs leergroepen
 
3. 
 
Tips
 
         - Gedifferentieerd toetsen: zo kan het!
 
         - Taalgericht vakonderwijs
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Vacatures so
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Programma-aanbod Eekhout Academy 2019-2020
 
AAnbod Eekhout Academy   De directe link naar de nieuwe brochure vind je hier; je kan ze nu ook op de website van Eekhout Academy zelf raadplegen.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Aanbod Eekhout Academy so
 
Eekhout Academy   Lees hier meer over het huidige aanbod.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook