Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief West-Vlaanderen

Beste

 

   Inhoud

    
 
Voor iedereen
►  Nieuws vanuit de vicariale diensten
►  Project competentieontwikkeling en ondersteuningsnetwerken
►  Uitnodiging reflectiedag voor coördinerende en algemene directeurs - het nieuwe regeerakkoord – 22 november 2019
►  Averbode – programma voor onderwijsmensen – 22/23 november 2019
►  Vacatures
Gewoon basisonderwijs
►  Aanbod: Onderwijswerkplaatsen rond de vier domeinen binnen het decreet leerlingenbegeleiding (herhaling oproep)
►  Leergroep 'de zoco als coach in het team'
►  Taalproject: Lerend netwerk Frans voor leerkrachten vijfde of zesde leerjaar
►  Taalproject: lerend netwerk meertaligheid
►  Taalproject: Lerend netwerk spreekvaardigheid - ZILLige spreekactiviteiten in de klas voor leraren van 4-5-6 (bovenbouw)
►  Inzetten op wereldburgerschap
►  Zin in Leren, Zin in Leven
►  Verkenningsdagen: ZILL en ILC
►  RKG-blog
►  Aanbod Eekhout Academy bao
Gewoon secundair onderwijs
►  RKG: ziekteverlof inspecteur-adviseur Henk Sanders
►  Uitnodiging GOK-verdiepingsdag - 5 november 2019
►  Uitnodiging netwerk TECHNIEK – 5 november 2019
►  Wordt jouw ploeg het ‘OPVOEDERSTEAM VAN HET JAAR’?
►  STELLINGENSPEL voor ondersteunend personeel
►  Informatieronde Katholiek Onderwijs Vlaanderen secundair – 12 november 2019
►  Studiedag LIEN Vlaanderen - 13 november 2019
►  Studienamiddag voor opvoeders: Werken aan een verbindend schoolklimaat - 19 november 2019
►  Nieuwsbrief beeld
►  Nieuwsbrief Duits
►  Nieuwsbrief Engels
►  Nieuwsbrief esthetica
►  Nieuwsbrief muziek
►  Nieuwsbrief Nederlands
►  Nieuwsbrief nijverheid
►  Nieuwsbrief ondersteunend personeel: Peper en zout nr. 1
►  Nieuwsbrief taalproject - Okan
►  Aanbod Eekhout Academy so
 
 
 

   Voor iedereen

 
 
Nieuws vanuit de vicariale diensten
 
Voor iedereen
 
 
 
Project competentieontwikkeling en ondersteuningsnetwerken
 
competentie  
 
REGIONAAL INFOMOMENT IAC (Individueel Aangepast Curriculum)
 
Op 27 november 2019 organiseren we in de voormiddag opnieuw een regionaal infomoment IAC in d’Abdij. Wie te maken heeft met een leerling met een verslag (basis- of secundair onderwijs), of wie interesse heeft, is zeker welkom.
 
 
LEERGROEP: M-CIRKEL
 
De leergroep M-cirkel gaat van start op maandag 18 november 2019 in de namiddag. De M-cirkel is een tool die gegroeid is vanuit de praktijk. De M-cirkel start vanuit het perspectief van de leraar én de leerling staat centraal. Wie de M-cirkel wil verkennen en leren gebruiken, is welkom op deze leergroep. Er zijn nog plaatsjes vrij.
 
 
Ria Depoorter
 
Voor iedereen
 
 
 
Uitnodiging reflectiedag voor coördinerende en algemene directeurs - het nieuwe regeerakkoord – 22 november 2019
 
reflectiedag Codi's  
 
Er is een nieuw regeerakkoord en Codi’s voor Codi’s gaan ermee aan de slag!
 
Beste coördinerend of algemeen directeur
 
De werkgroep voor coördinerend en algemeen directeurs heeft het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse Regering met aandacht gelezen.
Heel wat stof om over na te denken, zeker als het over onderwijs gaat!
 
Daarom nodigen we jullie en minister Weyts uit op ... 
 
Voor iedereen
 
 
 
Averbode – programma voor onderwijsmensen – 22/23 november 2019
 
aanbod Averbode  
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen en het bezinningscentrum van de Abdij van Averbode staan klaar met een nieuw programma Bezinning voor onderwijsmensen voor dit schooljaar.
 
Op vrijdagavond 22 en zaterdag 23 november 2019 dompelt Eric Haelvoet je onder in de ‘Zorg voor de hele mens’.
 
Schrijf nu in via e-mail naar bezinningscentrum@abdijaverbode.be of via de website www.onthaal-abdijaverbode.be.
 
Je kunt nu ook al inschrijven voor ...
 
 
 
Voor iedereen
 
 
 
Vacatures
 
Voor iedereen
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
Aanbod: Onderwijswerkplaatsen rond de vier domeinen binnen het decreet leerlingenbegeleiding (herhaling oproep)
 
decreet llnbegeleiding  
 
Binnen jouw werkingsgebied bieden we de kans om voor elk van de vier domeinen samen naar een gedragen invulling te zoeken. We willen dit doen a.d.h.v. concrete vindplaatsen en leggen meteen de link met ZILL en het OK-kader.
 
We verwachten dus dat je de infosessie rond het decreet reeds volgde zodat je meteen kan meedenken met de collega’s die samen met jou rond de tafel zitten.
 
Op het eind van deze onderwijswerkplaats ga je naar huis met concrete ideeën die rechtstreeks in het beleid van de school landen.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Leergroep 'de zoco als coach in het team'
 
leergroep zoco's  
 
Een leergroep voor ervaren zorgcoördinatoren die hun coachingsvaardigheden willen versterken om in te zetten in het schoolteam. De leergroep herneemt de inhouden van vorig schooljaar
 
Werkvorm: leergroep (input, intervisie, delend leren)
 
Pedagogisch begeleider: Ann-Sofie Decoutere
 
Data: ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Taalproject: Lerend netwerk Frans voor leerkrachten vijfde of zesde leerjaar
 
lerend netwerk Frans  
 
Overleg je graag met collega’s op een actieve manier over je aanpak van de lessen Frans in je klas? Ben je op zoek naar actievere werkvormen om de betrokkenheid van de lln in de lessen Frans te verhogen? Hoe kan ik mijn leerlingen meer spreekkansen geven? Zoek je manieren om je lessen Frans ZILL-ig aan te pakken?
 
Dan is het lerend netwerk Frans met twee vergaderingen op 14/01 en 27/04 een interessante format!
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Taalproject: lerend netwerk meertaligheid
 
lerend netwerk meertaligheid  
 
Hoe pakken we op school meertaligheid, talige diversiteit aan? Hoe krijgen we de neuzen van alle collega’ s in dezelfde richting? Hebben we zicht op recente publicaties en de visie hieromtrent van Katholiek Onderwijs Vlaanderen? Hoe zit het nu met talensensibilisering en taalinitiatie? Hoe linken we dit aan het nieuwe leerplan ZILL? Welke interessante materialen zijn er op de markt?
 
Herken je de nood om hierover een visie te ontwikkelen in jouw school? Dan is dit lerend netwerk ongetwijfeld een boeiende format.
 
Het lerend netwerk richt zich tot ...
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Taalproject: Lerend netwerk spreekvaardigheid - ZILLige spreekactiviteiten in de klas voor leraren van 4-5-6 (bovenbouw)
 
lerend netwerk spreekvaardigheid  
 
Hoe bouwen we onze spreekactiviteiten zo uit dat leerlingen op het eind van de lagere school zelf een gesprek kunnen inleiden en afronden; zelf gespreksbeurten verdelen, oplossingen zoeken als een gesprek vastloopt … En … welke waarde hebben de klassieke spreukbeurten dan nog?
 
In dit lerend netwerk voor leraren van de bovenbouw zoomen we actief in op ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Inzetten op wereldburgerschap
 
aanbod provincie rond wereldburgerschap  
 
Vorige week kregen de meeste scholen een mail vanuit de provincie West-Vlaanderen. Daarin stond een oproep om een project rond Wereldburgschap uit te werken.
 
Vanuit de provincie kan je een mooie financiële tegemoetkoming verkrijgen, maar de indiendatum voor het project is heel kortbij!
 
Geïnteresseerd? Kijk hier …!
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Zin in Leren, Zin in Leven
 
ZILL  
 
Aanbod bedoeld voor leraren en directies die wat dieper met een ontwikkelveld kennis willen maken.
 
Per werkingsgebied bieden we een aantal mogelijkheden aan.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Verkenningsdagen: ZILL en ILC
 
ZILL & ILC  
 
Zoals in een vorige nieuwsbrief reeds aangegeven: de godsdienstinspecteurs nodigen de directies eventueel samen met een teamlid uit op één van de bijkomende éénmalige verkenningsdagen rond ZILL en Interlevensbeschouwelijke competenties.
 
Doelgroep:
 
► 
 
Alle directies die de introductie niet hebben meegemaakt.
 
► 
 
Alle directies die vragen hebben in verband met de implementatie van ILCs binnen Zill
 
► 
 
Allen die meer willen weten over de inspanningsverplichting die elke school heeft om te werken aan de ILCs
 
Inschrijven tot uiterlijk één maand vóór de verkenningsdag!
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
RKG-blog
 
RKG-blog  
 
Heb je het recente nieuws uit de nieuwe rkg-blog van Luc Coene de voorbije week gemist?
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Aanbod Eekhout Academy bao
 
AAnbod Eekhout Academy  
 
► 
 
Geweldloze Communicatie van hart tot hart: eerlijke contacten, voedende relaties - Introductietweedaagse
 
► 
 
Joepie! (H)Echte speel- en leertijd! Hoe het vernieuwen van een speelplaats leidde tot een volledige schoolvisie waar betrokkenheid en welbevinden, ondernemingszin en gezondheid bovenaan staan
 
► 
 
Hoe dat gaat met het klimaat: anders denken over en kijken naar een actueel thema
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
RKG: ziekteverlof inspecteur-adviseur Henk Sanders
 
ziekteverlof H. Sanders  
 
Tijdens het ziekteverlof van inspecteur-adviseur Henk Sanders kunnen de directies en vakverantwoordelijken met vragen en zorgen contact opnemen met Marijke Vanhouttemarijke.vanhoutte@rkg.vlaanderen - 0497 67 14 96.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Uitnodiging GOK-verdiepingsdag - 5 november 2019
 
GOK-verdiepingsdag  
 
In het tweede jaar van de (zesde) GOK-cyclus moeten scholen een kwaliteitsvolle zelfevaluatie uitvoeren. Scholen hebben de vrije keuze hoe ze die zelfevaluatie uitwerken en uitvoeren.
 
Op deze GOK-verdiepingsdag helpen wij je op weg en wisselen we met elkaar uit om tot een haalbare en hanteerbare zelfevaluatiemethodiek te komen.
 
Meer info over de GOK-verdiepingsdag.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Uitnodiging netwerk TECHNIEK – 5 november 2019
 
netwerk techniek   Op 5 november worden leraren techniek, in opvolging van de vorige samenkomst van het netwerk,  in het ‘Joblabo: voeding’ te Roeselare verwacht ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Wordt jouw ploeg het ‘OPVOEDERSTEAM VAN HET JAAR’?
 
opvoedersteam van het jaar  
 
Is jouw OP-team ‘top’? Wil je hen en hiermee ook je school in de kijker zetten? Dat kan door je team te nomineren voor ‘opvoedersteam van het jaar’.
 
De werkgroep ondersteunend personeel regio West-Vlaanderen verkoos in het verleden een ‘opvoeder van het jaar’. De bedoeling was telkens om via een laureaat de noodzakelijke en belangrijke taak van opvoeders in scholen onder de aandacht te brengen. In het schooljaar 2015-2016 jaar ging de werkgroep over tot de verkiezing van een volledig team van opvoeders als ‘OP-team van het jaar’. Hiermee wou de werkgroep nog meer het belang van een goede samenwerking en teamspirit binnen een opvoedersteam in de verf zetten.
 
Teams kunnen zelf hun kandidatuur indienen of ...
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
STELLINGENSPEL voor ondersteunend personeel
 
stellingenspel  
 
Meerdere keren per schooljaar lanceren wij vanuit de werkgroep ondersteunend personeel een nieuwe stelling. We roepen zoveel mogelijk collega’s van onze OP-teams uit om hierop te reageren (pro – contra) en hun mening weer te geven. De stelling kan ook inspirerend zijn om hierover in gesprek te gaan tijdens een overlegmoment met het OP-team van je eigen school.
 
Wij kijken uit naar jouw reactie als opvoeder, administratieve medewerker … Je vindt info over het stellingenspel in onze nieuwsbrief ‘Peper en zout’. De stelling van deze editie luidt als volgt: Wanneer meerdere facturen onbetaald blijven, krijgt een leerling niet langer een volle warme maaltijd op school.’
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Informatieronde Katholiek Onderwijs Vlaanderen secundair – 12 november 2019
 
logo  
 
Op 12 november 2019 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen in elke regio een inforonde voor het basis- en het secundair onderwijs. Thema’s zijn het regeerakkoord van de Vlaamse regering en het Vademecum ‘Zorgbreed en kansenrijk onderwijsBouwen aan een school voor iedereen’. 
 
De inforonde in onze regio vindt plaats op 12 november 2019, van 10.00 tot 12.30 uur in d’Abdij.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Studiedag LIEN Vlaanderen - 13 november 2019
 
studiedag LIEN  
 
Op woensdag 13 november organiseert LIEN Vlaanderen een studiedag waarop scholen die op een vernieuwende manier aan de slag gaan in de B-stroom in de kijker geplaatst worden.
 
Je kan kennis maken met inspirerende voorbeelden en in gesprek gaan met collega's uit het werkveld.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Studienamiddag voor opvoeders: Werken aan een verbindend schoolklimaat - 19 november 2019
 
studienamiddag verbindend schoolklimaat  
 
Op dinsdagnamiddag 19 november 2019 organiseert de werkgroep ondersteunend personeel regio West-Vlaanderen een boeiende studienamiddag rond het thema ‘Werken aan een verbindend schoolklimaat’met Katrien Bressers.
 
Scholen en internaten staan voor grote uitdagingen: grotere diversiteit, pesten, radicalisering, conflicten … Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil hierop een proactief antwoord geven door het aanbieden van een aantal ‘ingrediënten voor een verbindend schoolklimaat’. Inzetten op een verbindend schoolklimaat is ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief beeld
 
nieuwsbrief beeld  
 
In de nieuwsbrief beeld lees je meer over ...
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Sleutelvragen
 
► 
 
Verdiepingssessies leerplan eerste graad
 
► 
 
Kunst uit een doosje
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Duits
 
nieuwsbrief Duits   De nieuwsbrief Duits bevat volgende items ...
 
 
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Engels
 
nieuwsbrief Engels  
 
In deze nieuwsbrief Engels lees je meer over ...
 
1. Netwerkbijeenkomst leraren Engels in 1B
 
2. “Pun fun” met Bertin Deneire
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief esthetica
 
nieuwsbrief esthetica  
 
In de nieuwsbrief esthetica lees je meer over ...
 
► 
 
Culturele Identiteit
 
► 
 
Dag Van Esthetica
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief muziek
 
nieuwsbrief muziek  
 
In de nieuwsbrief muziek lees je meer over ...
 
► 
 
YouTube
 
► 
 
Het nieuwe liedje van Thuis
 
► 
 
Sleutelvragen
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Nederlands
 
nieuwsbrief Nederlands  
 
In deze nieuwsbrief Nederlands lees je meer over ...
 
► 
 
Vakbegeleiding Nederlands ‘2.0’
 
► 
 
Tips!
 
► 
 
Activiteitenkalender Nederlands
 
► 
 
Een paar activiteiten taalbeleid in de kijker
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief nijverheid
 
nieuwsbrief nijverheid  
 
In deze nieuwsbrief nijverheid lees je meer over ...
 
1. 
 
E-learning elektriciteit netsystemen
 
2. 
 
E-learning elektriciteit intelligente verlichting
 
3. 
 
Navorming Solid Edge 3D tekenen
 
4. 
 
Dag van de afwerking!
 
5. 
 
Thema “stabiliteit in de houtopleiding”
 
6. 
 
Bouwknopen, houtskeletbouw, duurzaam bouwen interactief invoeren in uw lessen
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief ondersteunend personeel: Peper en zout nr. 1
 
nieuwsbrief Peper & Zout  
 
Via de nieuwsbrief ‘PEPER en ZOUT’ bieden wij aan opvoeders en administratieve medewerkers heel wat praktische informatie doorheen het jaar. De nieuwsbrief wordt samengesteld door leden van de werkgroep ondersteunend personeel uit regio West-Vlaanderen en verschijnt 4 keer per jaar.
 
In dit eerste nummer (jaargang 2019-2020) vind je heel wat info over de verkiezing van het opvoedersteam van het jaar 2020. Daarnaast geven wij je een blik op de vele nascholingsactiviteiten in het komende schooljaar.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief taalproject - Okan
 
nieuwsbrief taalproject - OKAN  
 
In deze nieuwsbrief taalproject-Okan lees je meer over ...
 
1. 
 
Bijeenkomsten voor vervolgschoolcoaches OKAN en taalcoaches vervolgscholen
 
2. 
 
OKAN-dag
 
3. 
 
Leergroepen OKAN
 
4. 
 
Taalrijk lesgeven op dag van aardrijkskunde en dag van geschiedenis
 
5. 
 
Schrijftraining over de vakken heen
 
6. 
 
Netwerk taalrijk pav
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Aanbod Eekhout Academy so
 
AAnbod Eekhout Academy  
 
► 
 
Dag van handel en economie
 
► 
 
Dag van esthetica: Een venster op de wereld - over Arabische cultuur, fotografie en etnische muziekinstrumenten
 
► 
 
Studienamiddag voor opvoeders - Inzetten op verbindend schoolklimaat: hoe doe je dat?
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook