Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief West-Vlaanderen

Beste

 

   Inhoud

    
 
Voor iedereen
►  Gebed van de week
►  Mededelingen uit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
►  De begeleidingsdienst van KathOndVla regio West-Vlaanderen zet zichzelf op de kaart
►  Rode Neuzen Dag!
►  Project competentieontwikkeling
►  Personeelsnieuws
Gewoon basisonderwijs
►  Voor het eerst een anderstalige nieuwkomer in de klas?
►  Lerend netwerk Frans bao
►  Brochure begeleidingsaanbod bao 2018-2019
►  Ontmoetingsdag binnen de aanvangsbegeleiding. (herhaling oproep)
►  De ZILL-verkenningsdagen
►  FORS
►  Eekhout Academy: nascholingen bao in de kijker
►  Geïnteresseerd in co-teaching?
►  Ontwikkelveld godsdienst binnen de ZILL-verkenningsdagen
►  Lesimpulsen tweede en derde graad op de Thomaswebsite
►  Nieuwe website inspectie rooms-katholieke godsdienst
Gewoon secundair onderwijs
►  PEPER EN ZOUT: Nieuwsbrief van en voor ondersteunend personeel
►  STELLINGENSPEL voor ondersteunend personeel
►  Aanvangsbegeleiding ondersteunend personeel - laatste herinnering
►  Studienamiddag voor opvoeders: Herstelgericht handelen.
►  Nieuwsbrief Engels
►  Nieuwsbrief Frans
►  Nieuwsbrief humane wetenschappen
►  Nieuwsbrief klassieke talen
►  Nieuwsbrief Nederlands
►  Nieuwsbrief (ex)-OKAN
►  Nieuwsbrief toerisme
►  Wiskundeolympiade
►  Eekhout Academy so
►  RTC West-Vlaanderen - Trefdag Elektriciteit
 
 
 

   Voor iedereen

 
 
Gebed van de week
 
gebed van de week   Inspiratie voor een gebed op school.
 
Voor iedereen
 
 
 
Mededelingen uit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
Voor iedereen
 
 
 
De begeleidingsdienst van KathOndVla regio West-Vlaanderen zet zichzelf op de kaart
 
De begeleidingsdienst zet zichzelf op de kaart  
 
Zoals eerder geduid, worden wij door het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs verplicht om een driejaarlijks begeleidingsplan op te stellen. Via de Nieuwsbrief van KathOndVla kon je hiermee al kennis maken. Het is de bedoeling dat wij vanaf de volgende regionale bijdrage even bij elk van de zes prioriteiten stilstaan.
 
Deze leidraad komt uiteraard niet zomaar uit de lucht gevallen want ...
 
Voor iedereen
 
 
 
Rode Neuzen Dag!
 
  Rode Neuzen Dag!
 
Vaak zijn er op school al initiatieven om leerlingen met psychische problemen te ondersteunen, maar even vaak ontbreekt het aan tijd of middelen om iedereen te steun te bieden die ze verdienen. Rode Neuzen Dag 2018 droomt daarom van zoveel mogelijk Rode Neuzen Scholen in Vlaanderen: scholen die jongeren met psychische problemen alle kansen geven. Het geld dat dit jaar ingezameld wordt, zal verdeeld worden ...
 
Voor iedereen
 
 
 
Project competentieontwikkeling
 
Project cometentieontwikkeling   De informatiesessies van het ondersteuningsmodel voor scholen zijn voor de drie werkingsgebieden achter de rug. In het totaal waren ongeveer 560 personeelsleden aanwezig: leerlingenbegeleiders, zoco’s, directies, leraren, ondersteuners, CLB-directies, CLB-medewerkers en pedagogisch begeleiders. Dit schooljaar hebben de brede ondersteuningsnetwerken dit samen opgenomen met de netwerken van de kleine types. We geven trouwens samen ...
 
 
 
Voor iedereen
 
 
 
Personeelsnieuws
 
Personeelsnieuws   Mevrouw Pascale Muylaert gaat na de herfstvakantie opnieuw van start. We wensen haar alle succes toe!
 
Voor iedereen
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
Voor het eerst een anderstalige nieuwkomer in de klas?
 
Anderstalige nieuwskomers  
 
Niet alle scholen hebben elk jaar een instroom van anderstalige nieuwkomers. De context van je school zal hierin bepalend zijn.
 
Word je dit schooljaar voor het eerst met deze specifieke doelgroep geconfronteerd? Dan is dit aanbod ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Lerend netwerk Frans bao
 
Lerend netwerk Frans   Klastitularissen derde graad basisonderwijs met Frans in de opdracht die hun eigen onderwijspraktijk kritisch willen bevragen en verrijken én praktijkervaringen met elkaar willen delen, zijn van harte welkom op ...
 
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Brochure begeleidingsaanbod bao 2018-2019
 
Brochure aanbod  
 
De brochure werd ook naar jouw school toegestuurd, één exemplaar per vestigingsplaats. Hier vind je de digitale versie.
 
Verwacht in deze brochure geen uitgebreid nascholingsaanbod, dat is immers onze kerntaak niet. Daar hebben we heel ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Ontmoetingsdag binnen de aanvangsbegeleiding. (herhaling oproep)
 
Ontmoetingsdag binnen de aanvangsbegeleiding   Op 1 oktober ging het lerarenplatform officieel van start. Misschien zetten ook hier heel wat nieuwe collega’s hun eerste stappen binnen het Katholiek Onderwijs? We hopen dat ook deze jonge mensen de kans krijgen om ...
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
De ZILL-verkenningsdagen
 
ZILL-verkenningsdagen  
 
We vangen op dat er hier en daar wat verwarring is … Wanneer je als directeur, zoco, leraar met een bepaald ontwikkelveld kennis wil maken, dan vind je op dit overzicht per werkingsgebied twee keuzedata. Je hoeft er maar ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
FORS
 
FORS  
 
Het volgend nummer van ons tijdschrift (december) geeft praktijkvoorbeelden bij het ontwikkelveld ‘Innerlijk Kompas’. We merken dat FORS op heel wat personeelsvergaderingen wordt gebruikt om het gesprek rond ... 
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Eekhout Academy: nascholingen bao in de kijker
 
Vorming Eekhout Academy   Meer info!
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Geïnteresseerd in co-teaching?
 
Co-teaching  
 
Er wordt veel over co-teaching en team-teaching verteld. Heel wat scholen zetten er hun eerste stappen in. Maar wat houdt het precies in? Wat zijn de succesfactoren en de valkuilen?
 
Diane Fluijt deed hier drie jaar onderzoek naar ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Ontwikkelveld godsdienst binnen de ZILL-verkenningsdagen
 
Zill-verkenningsdagen - godsdienst   In het aanbod van de ZILL-verkenningsdagen voorziet het ontwikkelveld godsdienst ook een aanbod. We moedigen de scholen die in hun team werken met een leermeester godsdienst/godsdienstleraar aan, deze ten gepaste tijde in te schrijven voor dit aanbod.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Lesimpulsen tweede en derde graad op de Thomaswebsite
 
Lesimpulsen   De lesimpuls voor de tweede en derde graad kan je via deze link op het spoor komen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Nieuwe website inspectie rooms-katholieke godsdienst
 
Website rooms-katholieke godsdienst   Bekijk onze website, de moeite waard om alle info, suggesties en aanbevelingen in verband met het ontwikkelveld rooms-katholieke godsdienst beknopt terug te vinden.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
PEPER EN ZOUT: Nieuwsbrief van en voor ondersteunend personeel
 
Peper en zout   Via de nieuwsbrief ‘PEPER en ZOUT’ bieden wij aan opvoeders en administratieve medewerkers heel wat praktische informatie doorheen het jaar. De nieuwsbrief wordt samengesteld door leden van de werkgroep ondersteunend personeel uit regio West-Vlaanderen en verschijnt 4 keer per jaar. In dit eerste nummer (jaargang 2018-2019) vind je ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
STELLINGENSPEL voor ondersteunend personeel
 
Stellingenspel voor ondersteunend personeel   Meerdere keren per schooljaar lanceren wij vanuit de werkgroep ondersteunend personeel een nieuwe stelling. We roepen zoveel mogelijk collega’s van onze OP-teams op om hierop te reageren (pro – contra) en hun mening weer te geven. De stelling kan ook inspirerend zijn om ...
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Aanvangsbegeleiding ondersteunend personeel - laatste herinnering
 
Aanvangsbegeleiding ondersteunend personeel  
 
Naar jaarlijkse gewoonte verwachten wij alle nieuwe leden van het ondersteunend personeel (opvoeders, administratieve medewerkers, internaatsopvoeders…) voor een ontmoeting met ...
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Studienamiddag voor opvoeders: Herstelgericht handelen.
 
Studienamiddag voor opvoeders   Op dinsdagnamiddag 20 oktober 2018 organiseert de werkgroep ondersteunend personeel regio West-Vlaanderen een boeiende studienamiddag rond het thema ...
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Engels
 
Nieuwsbrief Engels  
 
Lees hier meer over ...
 
1. 
 
Pedagogisch-didactische berichten
 
2. 
 
Dag van het Literatuuronderwijs
 
3. 
 
The Big Challenge
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Frans
 
Nieuwsbrief Frans  
 
Je leest hier meer over ...
 
1. 
 
Didactische en pedagogische berichten & Congres kwaliteitsontwikkeling
 
2. 
 
Oproep in het kader van de Dag van het Frans
 
3. 
 
Haiku’s voor Vrede
 
4. 
 
Aanbod toelichting en opstart netwerk Frans voor ex-OKAN-leerlingen
 
5. 
 
Nieuwe leerplannen 1e graad
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief humane wetenschappen
 
Nieuwsbrief Humane wetenschappen  
 
Hier lees je meer over ...
 
1. 
 
Kalender HW schooljaar 2018-2018
 
2. 
 
Nieuwe leerplannen september 2019 – 1ste leerjaar A
 
3. 
 
Nascholing: Coöperatieve leerstrategieën volgens Kagan
 
4. 
 
Sessie: Activerende werkvormen binnen HW
 
5. 
 
Forumdag Humane Wetenschappen: Burgerschap
 
6. 
 
Inspiratie en tips
 
7. 
 
Communicatie
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief klassieke talen
 
Nieuwsbrief Klassieke Talen  
 
Lees hier meer over ...
 
1. 
 
Nascholingen
 
1. 
 
De dag van klassieke talen: reminder
 
2. 
 
Leerplanvoorstellingen
 
2. 
 
Juryleden Vlaamse Olympiade Latijn en Grieks
 
3. 
 
Enquête dag van het Grieks
 
4. 
 
...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Nederlands
 
Nieuswbrief Nederlands  
 
Hier lees je meer over ...
 
1. Voor wie zich nog niet inschreef
 
► 
 
Dag van de b-stroom: leesvaardigheid - vrijdag 12 oktober 2018
 
► 
 
Leergroepen Nederlands 2018-2019 – startdag maandag 22 oktober 2018
 
► 
 
Sterke en gemotiveerde lezers? Wij maken er werk van! – startdag ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief (ex)-OKAN
 
(ex)OKAN  
 
Lees hier alles over ...
 
1. 
 
Opleiding beginnende taalcoach of taalbeleidscoördinator op school
 
2. 
 
Leergroepen (ex-)OKAN en taalbeleid 2018-2019
 
3. 
 
ICT-tools inzetten in de taallessen in OKAN
 
4. 
 
...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief toerisme
 
Toerisme  
 
Via deze link lees je meer over ...
 
1. 
 
Activiteiten/congressen
 
2. 
 
Nascholingen
 
3. 
 
Interessante tools / websites
 
4. 
 
Contact
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Wiskundeolympiade
 
Wiskundeolympiade  
 
Op 16 januari wagen weer duizenden leerlingen uit het secundair zich aan de wiskundeolympiade: VWO voor de derde graad en JWO voor de tweede graad
 
Je kan tot 26 november je leerlingen ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Eekhout Academy so
 
Nascholing Eekhout Academy so   Hier vind je een interessant aanbod met nascholingen voor individuen of voor je team. Een aanrader in het licht van ‘levenslang leren’.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
RTC West-Vlaanderen - Trefdag Elektriciteit
 
RTC West-Vlaanderen  
 
‘RTC organiseert samen met VOLTA opnieuw een provinciaal netwerkmoment. Bedrijven uit de sector, onderwijskoepels, scholen, opleidingsverstrekkers en de sociale partners van de sector komen hier bij elkaar.
 
Dit FEC gaat door op een wel heel unieke locatie, namelijk in ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook