Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief West-Vlaanderen

Beste

 

   Inhoud

    
 
Voor iedereen
►  De begeleiding zet zichzelf op de kaart: het begeleidingsplan
►  Vacatures
►  Nieuwsbrief godsdienst april
►  Mededelingen uit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
►  Aanbod Eekhout Academy
►  BOOTSEA & BOOTSEA in the Lounge 20/04/2018
►  Eekhout Academy stelt voor ... M-inspiratiedag 25/04/2018
►  Aanbod VIVES: Hoe leraren voorbereiden op en/of ondersteunen bij de toename van gedragsproblematieken in de klas? 26/04/2018
►  Eekhout Academy: De Dag van duurzaamheid in voeding en zorg 02/05/2018
►  Ontmoetingsdag Handelingsgericht Samenwerken - 13/09/2018 - Universiteit Antwerpen
Gewoon basisonderwijs
►  ProfS 2018-2019
►  Terugkomdag beginnende leraren bao - 16/05/2018
►  Sint-Canisius - mini-enquête
►  Zin in Leren, Zin in Leven
Gewoon secundair onderwijs
►  Personeelsnieuws secundair onderwijs
►  OWP Kwaliteitsontwikkeling op school (so)
►  Ondersteunend personeel so: SEXTING: een oproep voor getuigenissen
►  Nieuwsbrief wiskunde
►  Uitnodiging Techniekevent RTC - TECHNOBOOST - 17/05/2018 XPO Kortrijk
 
 
 

   Voor iedereen

 
 
De begeleiding zet zichzelf op de kaart: het begeleidingsplan
 
De begeleiding zet zichzelf op de kaart: het begeleidingsplan   De achtste prioriteit uit ons begeleidingsplan, is deze van ‘de kwaliteitsontwikkeling van instellingen ondersteunen’.
 
Voor iedereen
 
 
 
Vacatures
 
Voor iedereen
 
 
 
Nieuwsbrief godsdienst april
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Mededelingen uit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
Voor iedereen
 
 
 
Aanbod Eekhout Academy
 
Aanbod EA   Raadpleeg het aanbod voor april.
 
Voor iedereen
 
 
 
BOOTSEA & BOOTSEA in the Lounge 20/04/2018
 
Bootsea  
 
Tijdens het oktoberweekend van ‘Buren bij kunstenaars’ konden we voor de catering een beroep doen op de diensten van VZW Duinhelm. Wij beloofden hen toen onderstaande initiatieven extra in de kijker te plaatsen.
 
► 
 
Bootsea in the lounge,  Lounge Kursaal Oostende op 20 april 2018
 
► 
 
Bootsea, een dance-festival voor mensen met een (verstandelijke) beperking
 
Voor iedereen
 
 
 
Eekhout Academy stelt voor ... M-inspiratiedag 25/04/2018
 
M-inspiratiedag   Ben jij nog op zoek naar de ideale klik met de ondersteuner die een voormiddag in je klas komt? Je bent ervan overtuigd dat je je lessen nog auti-vriendelijker kan organiseren? Hoe kan je een anderstalige nieuwkomer best tot leren brengen? Heb jij ook moeilijke leerlingen in je klas? Hoe bouwt een leraar van nu zijn/haar autoriteit op? Welke rol speelt de hechtings-draad leraar-leerling in de groei naar leerwinst? Waarom kiezen ouders voor inclusief onderwijs? En wat verwachten zij dan van de lera(a)r(es) van hun kind?
 
Voor iedereen
 
 
 
Aanbod VIVES: Hoe leraren voorbereiden op en/of ondersteunen bij de toename van gedragsproblematieken in de klas? 26/04/2018
 
Aanbod rond gedragsproblematieken in de klas   Dit thema staat centraal tijdens de eerstvolgende vergadering van de Permanente Onderwijscommissie van het Studiegebied Onderwijs VIVES. Deze vergadering heeft plaats op donderdag 26 april 2018 van 18 tot 20.30 uur in onze campus in Brugge.
 
Voor iedereen
 
 
 
Eekhout Academy: De Dag van duurzaamheid in voeding en zorg 02/05/2018
 
Dag van de duurzaamheid  
 
De stuurgroepen Eekhout Academy Voeding en Personenzorg sloegen de handen in elkaar en organiseren op 2 mei 2018 de Dag van Duurzaamheid in Voeding en Zorg in VIVES Torhout.
 
Onder het motto ‘t Is nog al nie na de wuppe’ willen ze duurzame inspiratie bieden voor in de klas, op school, op de stage, thuis …
 
Voor iedereen
 
 
 
Ontmoetingsdag Handelingsgericht Samenwerken - 13/09/2018 - Universiteit Antwerpen
 
HGW  
 
Ook dit jaar organiseert de netoverstijgende Stuurgroep HGW/HGD op donderdag 13 september 2018 een nieuwe Ontmoetingsdag Handelingsgericht Samenwerken.
 
Dit is een initiatief voor iedereen met interesse in Handelingsgericht Werken (HGW) of Handelingsgerichte Diagnostiek (HGD): leerkrachten, zorg, leerlingenbegeleiders, directie (basis/secundair/buitengewoon onderwijs), CLB-medewerkers, pedagogisch begeleiders, docenten, hulpverleners ...
 
Voor iedereen
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
ProfS 2018-2019
 
ProfS  
 
We beseffen dat de planning van het volgend schooljaar momenteel in de verschillende scholengemeenschappen voorop staat. Misschien mogen jullie wel een nieuwe collega directeur verwelkomen, of is er een collega die het tweede of derde jaar als directeur aanvat?
 
Het kan in deze handig zijn om over de kalender van ProfS te beschikken, je vindt hem hier: ProfS1 / ProfS2 / ProfS3.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Terugkomdag beginnende leraren bao - 16/05/2018
 
Terugkomdag beginnende leraren bao  
 
Op woensdag 16 mei ontvangen wij te Groenhove opnieuw een 200-tal beginnende leraren. We staan stil bij de groei die ze tijdens de voorbije maanden maakten.
 
► 
 
Misschien ben je nog niet ingeschreven?
 
► 
 
Bekijk de uitnodiging!
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Sint-Canisius - mini-enquête
 
Canisius mini-enquête  
 
Deze week ontvingen jullie een link naar een bevraging rond St.-Canisius. We zouden het ten zeerste appreciëren als tientallen leraren, zoco’s, beleidsondersteuners, directies … even de tijd nemen om die in te vullen. Misschien heb jij wel toffe ideeën?
 
Meer dan twee minuten duurt het niet. Denk niet ‘dat doe ik strakjes wel’, maar klik nu op de link.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Zin in Leren, Zin in Leven
 
Zin in Leren, Zin in Leven  
 
Net voor de Paasvakantie stuurden we een mail met een aanbod rond de persoonsgebonden ontwikkelvelden. In een mum van tijd was de sessie volzet. We informeerden bij Kris De Ruysscher of hij dit schooljaar nog even kan langskomen, maar dat is niet het geval.
 
Volgend schooljaar zullen we jullie rond de verschillende cultuur- en persoonsgebonden ontwikkelvelden ruim de kans tot kennismaking/vorming geven.
 
Data hiertoe zullen ten laatste halverwege mei gekend zijn.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
Personeelsnieuws secundair onderwijs
 
Personeelsnieuws  
 
Stef Grimonprez, vakbegeleider Hout, Bouw,Techniek-Techniek (A-stroom) en TA-Techniek (B-stroom: algemene supervisie + nijverheidsgerichte gebieden + verkenningsgebied ICT) is in ziekteverlof tot en met 13 mei 2018.
 
Richt een vraag naar ondersteuning tijdens die periode rechtstreeks aan de niveaucoördinator so: luc.beelprez@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
OWP Kwaliteitsontwikkeling op school (so)
 
OWP kwaliteitsontwikkeling op school  
 
In de onderwijswerkplaatsen willen we Q-teams van scholen ondersteunen in de uitbouw van een kwaliteitsbeleid op school. We kiezen daarbij voor een procesmatige benadering. Wie intekent, engageert zich als Q-team om kwaliteitsontwikkeling als prioriteit voorop te stellen. Dit betekent ook dat de pedagogische begeleiders zorgen voor de ondersteuning van dat team.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Ondersteunend personeel so: SEXTING: een oproep voor getuigenissen
 
Nieuwsbrief OP: Sexting  
 
Met de werkgroep ondersteunend personeel concentreren wij ons reeds volop op het volgend werkjaar. Tijdens de voorbije vergaderingen plaatsten wij het thema ‘sexting’ op onze agenda. Wij hebben nl. de intentie om hier een hoofdthema van te maken op onze volgende ‘Dag van de opvoeder’ op dinsdag 5/02/2019. Meer nieuws volgt later.
 
In onze eerstvolgende nieuwsbrief ‘Peper en zout’ (verschijnt eind mei, begin juni) willen wij al een voorbeschouwing geven op het nieuwe werkjaar. Concreet zoeken wij een of meer scholen, opvoedersteams die een korte getuigenis willen geven over hoe zij omgaan met sexting
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief wiskunde
 
Nieuwsbrief wiskunde  
 
Lees het nieuwe nummer van ‘Kompas’, de nieuwsbrief van en voor wiskundeleraren.
 
► 
 
lijst wiskundecoördinatoren
 
► 
 
aankondiging dagen van de wiskunde
 
► 
 
nascholingen wiskunde Eekhout Academy
 
► 
 
GeoGebra-opleidingen in teamverband
 
► 
 
inspiratiedag STEM
 
► 
 
studiedag wiskundeonderwijs 3- tot 14-jarigen
 
► 
 
ijkingstoetsen
 
► 
 
toelatingsexamen arts en tandarts
 
► 
 
symposium T3 Vlaanderen
 
► 
 
effectieve leerstrategieën
 
► 
 
GeoGebraboek van Karel Appeltans
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Uitnodiging Techniekevent RTC - TECHNOBOOST - 17/05/2018 XPO Kortrijk
 
Techniek  
 
Leerlingen uit de derde graad secundair staan voor een belangrijke keuzeverder studeren of gaan werken? Welke opleiding is geschikt? Welke job past bij mij? Bewust kiezen kan enkel wanneer je alle verschillende mogelijkheden kent.
 
Technoboost wil leerlingen uit de finaliteitsjaren secundair onderwijs laten kennismaken met de jobs en studierichtingen binnen mechanica-elektriciteit, over de verschillende sectoren heen:
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook