Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief West-Vlaanderen

Beste

 

   Inhoud

    
 
Voor iedereen
►  Project competentieontwikkeling
►  (Gratis) boekvoorstelling van ‘Volop taal’ – 09/12/2020
►  Leraren opleiden in een etnisch-cultureel diverse samenleving
►  Gratis vormingsaanbod Microsoft voor alle scholen
►  Vacatures
Gewoon basisonderwijs
►  bao - Interesse voor onderstaand professionaliseringsaanbod vanuit de begeleiding?!
►  Eekhout Academy: aanbod bao in de kijker
Gewoon secundair onderwijs
►  so - OP: Stuur ons nu jullie sfeerbeeld(en) van dit eindejaar 2020!
►  so - OP - Werkgroep ondersteunend personeel op Facebook
►  so - OP: DAG VAN DE OPVOEDER gaat voor 1 keer digitaal - 01/02/2021
►  Eekhout Academy: aanbod so in de kijker
►  Nieuwsbrief Duits
►  Nieuwsbrief economie en handelsvakken
►  Nieuwsbrief maatschappij en welzijn
►  Nieuwsbrief Nederlands
►  Nieuwsbrief nijverheid
 
 
 

   Voor iedereen

 
 
Project competentieontwikkeling
 
Project competentieontwikkeling  
 
► 
 
Lerend netwerk ‘IAC-trajecten in het basisonderwijs’
 
 
► 
 
Via UNIA en Ouders voor inclusie hebben we volgende informatie ontvangen over ...
 
Voor iedereen
 
 
 
(Gratis) boekvoorstelling van ‘Volop taal’ – 09/12/2020
 
(Gratis) boekvoorstelling van 'Volop taal' - 09/12/2020  
 
In december stelt Jozefien Loman, samen met haar collega Mariet, het boek ‘Volop taal’ voor in documentatiecentrum Atlas  in Antwerpen. Die voorstelling zal je gratis online kunnen meevolgenraadpleeg hier meer info en de inschrijvingslink! En meteen is dit een mooie aanleiding om deze nieuwe publicatie over taaldidactiek in de lagere school in de kijker te plaatsen.
 
Het boek ‘Volop Taal. Didactiek Nederlands voor de lagere school’ begint met ...
 
Voor iedereen
 
 
 
Leraren opleiden in een etnisch-cultureel diverse samenleving
 
Leraren opleiden in een etnisch-cultureel diverse samenleving  
 
Ook geïnteresseerd in dit professionaliseringstraject voor lerarenopleiders, een initiatief vanuit KULeuven ?!
 
Tijdens dit traject – aangeboden in het voorjaar van 2021 - wordt ingegaan op het ethisch handelen van de ...
 
Voor iedereen
 
 
 
Gratis vormingsaanbod Microsoft voor alle scholen
 
Gratis vormingsaanbod Microsoft voor alle scholen  
 
In het nieuwe aanbodspeciale aandacht voor interactieve online lessen om leerlingen maximaal te betrekken. Dit is namelijk een nood waar leraren soms niet van op de hoogte zijn dat die leeft bij de leerlingen.
 
Ook hoe organiseer je eventueel je mondelinge examens via Teams. We geven een model hoe je dit zonder veel IT-skills veilig en haalbaar kunt opzetten.
 
Voor iedereen
 
 
 
Vacatures
 
Voor iedereen
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
bao - Interesse voor onderstaand professionaliseringsaanbod vanuit de begeleiding?!
 
bao - Interesse voor onderstaand professionaliseringsaanbod vanuit de begeleiding?  
 
Het volledige aanbod vanuit de begeleiding basis vind je in onze gekende brochure. Dit willen we voor de (nabije) toekomst nog even onder de aandacht brengen:
 
► 
 
12/01/2021   LEREND NETWERK   De zoco als coach in het schoolteam   INSCHRIJVEN <<<
 
► 
 
12/01/2021   INFOSESSIE   Aan de slag met een Q-coördinator   INSCHRIJVEN <<<
 
► 
 
14/01/2021   LEREND NETWERK   Sterker worden in het omgaan met verschillen in de klas   INSCHRIJVEN <<<
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Eekhout Academy: aanbod bao in de kijker
 
Eekhout Academy: aanbod basis in de kijker  
 
► 
 
Onderwijs in tijden van verandering! (online) - Hoe organiseer je succesvolle en duurzame verandering?
 
► 
 
Weten wat je leest … hoe leer je een kind dat? (online) - Begrijpend lezen vanaf het niveau vierde klas tot in het detail bekeken met het accent op het remediëren van moeilijkheden
 
► 
 
Gezag dragen? Dat doe je samen! - Nieuwe Autoriteit en ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
so - OP: Stuur ons nu jullie sfeerbeeld(en) van dit eindejaar 2020!
 
OP: Stuur ons nu jullie sfeerbeeld(en) van dit eindejaar 2020  
 
Wij geven jullie hieronder in deze nieuwsbrief alvast een sfeerbeeld van onze vergadering van vrijdag 27 november 2020. Het werd andermaal een online overleg. Corona, Covid-19 ... Je weet wel!
 
Tijdens het overleg groeide ons idee. Je weet vast ook dat wij met de werkgroep sinds kort online op Facebook zijn gegaan. Met onze FB-pagina willen wij jou als collega informeren. Tegelijk willen wij vooral ...
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
so - OP - Werkgroep ondersteunend personeel op Facebook
 
so - OP - Werkgroep ondersteunend personeel op Facebook  
 
Wil je op de hoogte blijven van allerlei initiatieven en info voor ondersteunend personeel, volg ons dan via onze gloednieuwe facebookpagina.
 
Met onze facebookpagina willen wij je sneller informeren. Ook jij kunt allerlei info en initiatieven delen via dit kanaal. Zit je met een vraag, stel ze dan gewoon via onze FB-pagina ... Zo wordt FB het nieuwe ‘Peper en zout’ waarmee we ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
so - OP: DAG VAN DE OPVOEDER gaat voor 1 keer digitaal - 01/02/2021
 
dag van de opvoeder  
 
Omwille van Corona zal de DAG VAN DE OPVOEDER niet - zoals gepland - in de gebouwen van Kulak Kortrijk kunnen doorgaan. De werkgroep besliste in de laatste vergadering om alsnog i.s.m. Eekhout Academy een online alternatief aan te bieden.
 
Wij plannen een voormiddag tussen 08.30 en 12.00 uur waarbij je de kans krijgt om ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Eekhout Academy: aanbod so in de kijker
 
Eekhout Academy: aanbod so in de kijker  
 
► 
 
Het concept van de tentoonstelling Jan van Eyck 'Een optische revolutie' (webinar)
 
► 
 
Digi-talen gaat digi-taal: Inspiratiedag - ICT in (vreemde) talen
 
► 
 
Onderwijs in tijden van verandering! (online) - Hoe organiseer je succesvolle en ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Duits
 
Nieuwsbrief Duits  
 
In de nieuwsbrief Duits lees je meer over ...
 
► 
 
Aktuelle Themen
 
► 
 
Interessante Netflix-Serien
 
► 
 
Deutschlehrerinnen für Masterarbeit gesucht (Aaricia Herygers)
 
► 
 
Webinars
 
► 
 
Online Deutsch lernen mit ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief economie en handelsvakken
 
Nieuwsbrief economie en handelsvakken  
 
In de nieuwsbrief economie en handelsvakken lees je meer over ...
 
► 
 
Serious game circonopoly helpt jongeren om circulair (na) te denken
 
► 
 
Opleiding kassamedewerker Colruyt
 
► 
 
Lerend en delend netwerk ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief maatschappij en welzijn
 
Nieuwsbrief maatschappij en welzijn  
 
In de nieuwsbrief maatschappij en welzijn lees je meer over ...
 
► 
 
Kalender
 
► 
 
Nieuws
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Nederlands
 
Nieuwsbrief Nederlands  
 
in de nieuwsbrief Nederlands lees je meer over ...
 
► 
 
Taaltrofee Nederlands voor leerlingen uit het 4de jaar
 
► 
 
Tips!
 
► 
 
Onze netwerken
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief nijverheid
 
Nieuwsbrief nijverheid  
 
In de nieuwsbrief nijverheid lees je meer over ...
 
► 
 
Sway info leerplannen STEM-domein mechanica-elektriciteit
 
► 
 
Interactiemoment nieuwe leerplannen mechanica mechanica-elektriciteit
 
► 
 
Gratis vormingen duurzaam bouwen
 
► 
 
Bouwknopen, duurzaam bouwen, BEN – normen … ondersteunend lesmateriaal
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook