Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief West-Vlaanderen

Beste

 

   Voor iedereen

 
 
De begeleiding zet zichzelf op de kaart: het begeleidingsplan
 
We belichten in de nieuwsbrieven de elf prioriteiten van de begeleiding.
 
De zesde prioriteit uit ons begeleidingsplan, is deze van ‘Zorgbreed en kansenrijk onderwijs’.
 
Voor iedereen
 
 
 
Opstart beleidscomité type 4, 6 en 7
 
Binnen de ondersteuningsnetwerken in West-Vlaanderen zijn er momenteel drie beheerscomités actief. Ze zijn samengesteld uit de vier partijen: gewoon- en buitengewoon onderwijs, CLB en pedagogische begeleidingsdienst.
 
Ze willen vooral het beleidsmatig werk ondersteunen voor de drie werkingsgebieden. De types 4 6 en 7 zijn daarbij niet aangesloten maar ze hebben wel een samenwerkingsverband.
 
Om dit structureel in te bedden in de ondersteuningsnetwerken  is er op dinsdag 6 maart 2018 een  opstartvergadering geweest van het ‘beleidscomité ‘kleine types’. (type 4, 6 en 7).  Zo participeren ze mee in het overleg tussen de verschillende netwerken. Dit beleidscomité is ook samengesteld uit de 4 bovengenoemde partijen.
 
Voor iedereen
 
 
 
Onderwijs voor zieke kinderen
 
School en ziekzijn   Vzw School & Ziekzijn is een vrijwilligersorganisatie voor studiebegeleiding van zieke leerlingen. De organisatie organiseert gratis individuele studiebegeleiding voor schoolgaande kinderen uit de basisschool (vanaf de derde kleuterklas) en voor jongeren uit het middelbaar onderwijs.
 
Wanneer langdurige medische problemen verhinderen dat het kind of de jongere de lessen in de klas bijwoont, ontstaat er al snel een leerachterstand. Het doel is de jongeren in staat te stellen opnieuw aansluiting te vinden bij de leerinhoud van de vakken.
 
Vzw S&Z is voor de begeleiding dringend op zoek naar een of meer vrijwilligers die die jongeren tijdelijk kunnen ondersteunen. Interessse? Neem contact op via 0487 28 02 12, 0487 28 02 13 of mail naar inzwest@gmail.com.
 
Voor iedereen
 
 
 
Nieuwsbrief godsdienst maart 2018
 
In deze nieuwsbrief godsdienst komen volgende punten aan bod:
 
 
► 
 
Kruisje maken, kruisje geven, kruisje krijgen
 
► 
 
Een weg door Jeruzalem
 
► 
 
Parapluutje parasolletje
 
► 
 
Schuilen bij God
 
► 
 
Wakker voor Jezus
 
► 
 
De Goede Week
 
► 
 
Klasse
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Voor iedereen
 
 
 
Vacatures
 
 
► 
 
Administratief medewerker personeelsadministratie vzw De Brug -  Zwevegem/Sint-Lodewijk Deerlijk
 
► 
 
Directeur in de vrije basisschool St.-Tillo in Izegem
 
► 
 
Directeur in de vrije lagere school voor buitengewoon onderwijs Zonnebloem in Izegem
 
► 
 
Directeur in de vrije basisschool De Ark in Oekene
 
► 
 
Pedagogisch directeur campus De Hoge Kouter
 
Voor iedereen
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
Tweedaagse directies 2018
 
Tweedaagse directies bao   Voor de directies onder jullie: het was goed, heel goed. We hebben er met z’n (bijna) allen een heerlijke tweedaagse op zitten. De reacties die we ontvingen geven ons de energie om de ingeslagen weg verder te zetten. Op naar volgend jaar, voor een hopelijk even kwaliteitsvolle editie! Dankjewel voor jullie steun, voor jullie woorden van appreciatie. Een mens heeft daar deugd van en nood aan.
 
Website
 
Op de site www.directie2daagse.be hebben ondertussen heel wat materialen en foto’s hun plaats gekregen. Er komen ook nog filmopnames van alle sprekers, momenteel zijn we aan het kijken welke passages voor iedereen interessant zijn. (en gepubliceerd mogen worden…)
 
Meer dan 130 directies namen de tijd om de evaluatie in te vullen. Dankjewel, daar halen we heel wat uit! Mocht je nog niet de tijd hebben gevonden, neem misschien even volgende link.
 
Gelukskalenders
 
Jullie herinneren zich waarschijnlijk ook nog dat Leo Bormans een aantal gelukskalenders beloofde. Die werden echter afgeleverd in de keuken van Duinse Polders, het duurde een tijdje vooraleer ze gevonden werden…
 
Genoeg voor iedereen zijn er niet, dat wisten we vanaf het begin, maar nu zoeken we nog een goede manier om ze naar de scholengemeenschappen te laten doorstromen. We houden jullie op de hoogte!
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Centrale ontwikkelgroep ‘oriëntatie op de wereld’
 
zill   Via de nieuwsbrief van Katholiek Onderwijs Vlaanderen werd een oproep gedaan naar creatieve mensen uit het basisonderwijs die zich binnen de ontwikkelgroep ‘oriëntatie op de wereld’ willen engageren.
 
Creatieve mensen, die hebben we in gigantische hoeveelheden in het basisonderwijs, dat is het probleem niet.
 
Echter, de data waarop de ontwikkelgroep in Brussel bijeen komt, die zijn niet vanzelfsprekend: dinsdag 17 april, dinsdag 8 mei en donderdag 14 juni.
 
Het is echt uniek om van zo’n groep deel te mogen uitmaken, je gaat er naar de kern van de zaak en je school vaart er zeker wel bij. (beseffende dat dit over veel vragen kan gezegd worden…)
 
Wie zich vrij kan maken en interesse heeft, vindt hier meer info.  
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Aanbod Eekhout Academy
 
Eekhout Academy    We bezorgen je een overzicht van de vormingen van de komende periode. Zo blijf je op de hoogte van ons volledige aanbod en de (eventuele) wijzigingen die worden doorgevoerd. Bovendien mis je dan zeker geen boeiende sessies!
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
DHOS
 
DHOS   Misschien ken je wel mensen die in de boeiende job van directeur geïnteresseerd zijn? Dan denken we dat je volgend initiatief aan kan raden …
 
Op woensdag 18 april, vanaf 14.00 uur, gaat in d’Abdij ‘Questiontime, kennismaking met het directieambt’ door. Naast een boeiende keynote door Eric Halsberghe, zullen ook uit de verschillende niveaus een aantal directies getuigen.
 
Meer info vind je op bijgevoegde flyer, inschrijven kan via www.dhosbrugge.be.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
Tweedaagse directies secundair onderwijs
 
Tweedaagse directies so   Graag willen we jullie de hand-outs bezorgen van de sessies tijdens de tweedaagse secundair onderwijs. We geven enkel die bijdragen weer waarvoor toelating werd gegeven.
 
 
► 
 
Joke Adins - Openingsreferaat 'Zeg ja tegen jezelf en het leven'
 
► 
 
Joke Adins - Werkwinkel 'veerkracht'
 
► 
 
Hilaire Dolfeyn - Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet op school, de kracht van gezag
 
► 
 
Wim Danschutter - Herstelgericht onderwijs in een multicuturele setting
 
► 
 
Cindy Lammens - Actualia modernisering secundair onderwijs
 
► 
 
Nathalie Janssens de Bisthoven & Lunus Vanlaer - Hoe overleef ik de Eistijden?
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Engels maart
 
Engels  
 
In deze nieuwsbrief Engels komen de volgende punten aan bod: 
 
► 
 
Gratis presentexemplaar van “Talbot House Poems”
 
► 
 
Registratie BELTA Day open
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief OKAN maart
 
OKAN   De maart-editie van de nieuwsbrief Okan gaat over:
 
 
► 
 
Activiteiten Katholiek Onderwijs West-Vlaanderen
 
► 
 
Netwerk vervolgschoolcoaches 20 april 2018
 
► 
 
Netwerk taalbeleid VTI’s 25 april 2018
 
► 
 
Activiteiten en nascholingen Vlaanderenbreed
 
► 
 
Samenkomst OKAN-coördinatoren ‘anciens’ – Oostende 28 april
 
► 
 
OKAN – nascholing CTO – ‘Met ICT aan de slag’ – 1 maart
 
► 
 
CNO – Alfa NT2 – 23 april, 7 mei en 28 mei
 
► 
 
Weetjes
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief STEM maart
 
STEM  
 
Bekijk het overzicht van de nieuwsbrief STEM:
 
► 
 
STEM project voeding - Coachingstraject
 
► 
 
SharePoint STEM
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief ondersteunend personeel: Peper en zout nr. 3
 
peper en zout   Peper en zout – nr. 3: tijdschrift van en voor ondersteunend personeel.
 
► 
 
Terugblik op de viering ‘Opvoedersteam van het jaar’
 
► 
 
Nieuws uit de werkgroep
 
► 
 
Interview: leerlingenparticipatie MMI Kortemark
 
► 
 
De Warmste week op internaat, een terugblik
 
► 
 
De warmste week in Sint-Joris Menen
 
► 
 
STIP IT in de middenschool Sint-Rembert – Vlaamse week tegen pesten
 
 
► 
 
LAATSTE HERINNERING: Mini-enquête voor leden van ondersteunend personeel
 
Met de werkgroep ondersteunend personeel streven wij ernaar om zinvolle, boeiende studiedagen en –namiddagen te organiseren. Hierbij willen wij vooral ook rekening houden met wat leeft in het brede werkveld van de OP-doelgroep.
 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Aanbod Eekhout Academy
 
Eekhout Academy   We bezorgen je een overzicht van de vormingen van de komende periode. Zo blijf je op de hoogte van ons volledige aanbod en de (eventuele) wijzigingen die worden doorgevoerd. Bovendien mis je dan zeker geen boeiende sessies!
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook