Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief West-Vlaanderen

Beste

 

   Inhoud

    
 
 

   Voor iedereen

 
 
Niveauoverstijgend
 
 
► 
 
Ondersteuningsmodel: de regionale uitrol binnen West-Vlaanderen
 
► 
 
Vacatures in scholen / scholengemeenschappen
 
► 
 
Open Werelddag – Grootseminarie Brugge
 
► 
 
Gebed van de week
 
Voor iedereen
 
 
 
Basisonderwijs
 
 
► 
 
Bij het einde van een onderwijsloopbaan…
 
► 
 
Derde dag aanvangsbegeleiding
 
► 
 
Zin in Leren, Zin in Leven
 
► 
 
Data PROFS 2017-2018
 
► 
 
Werken met een muzocoach
 
► 
 
Vacatures
 
► 
 
Aanbod Eekhout Academy
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Secundair onderwijs
 
 
► 
 
Bijdragen vanuit de vakbegeleiding
 
► 
 
Navorming Windows Azure in de klas
 
► 
 
Nieuw stageregistratiesysteem voor stagiairs uit lerarenopleidingen
 
► 
 
Uitnodiging delend netwerk zorgbreed en kansenrijk onderwijs
 
► 
 
GOK: extra gok-consultatiedag
 
► 
 
Verwennamiddag ondersteunend personeel
 
► 
 
Nieuws vanuit Eekhout Academy
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook