Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief West-Vlaanderen

Beste

 

   Inhoud

    
 
Voor iedereen
►  Aanbod interdiocesane dag 'Samen geroepen' - Paasmaandag 22 april 2019 - Mechelen
►  Mededelingen uit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
►  De begeleiding zet zichzelf op de kaart: het begeleidingsplan 2018-2021
►  Vormingsinitiatief 'Digital school today'
►  Samen op weg naar meer inclusie: enkele sleutels
►  Aanmeldingen in het ondersteuningsmodel
Gewoon basisonderwijs
►  Tweedaagse directies 2019
►  Extra sessie 'Van IDP naar evaluatiebox' - 15/02/2019
►  Project Taal
►  Vormingsaanbod Eekhout Academy bao
Gewoon secundair onderwijs
►  Technoboost - Techniekevent - 16/05/2019
►  Tweedaagse directies 2019
►  Introductiesessies nieuw leerplan godsdienst 2018-2019
►  Uitnodiging delend netwerk zorgbreed en kansenrijk onderwijs: 19/02 of 07/05 2019
►  Vakgerichte sessies onderwijskwaliteit vakcoördinatoren L.O. – techniek, technische vakken: 20 of 27 februari 2019
►  RTC West-Vlaanderen - Netwerkevent RTC - 26 februari 2019
►  Junior Olympiade Natuurwetenschappen - 27 februari 2019
►  Kennismakingsnamiddag AGODI - 12 maart 2019
►  RTC: Kickoff InnoVET - 1 april 2019
►  Nieuwsbrief aardrijkskunde - MaVo
►  Nieuwsbrief biologie - natuurwetenschappen
►  Nieuwsbrief Duits
►  Nieuwsbrief Engels
►  Nieuwsbrief Nederlands
►  Nieuwsbrief Nijverheid
►  PEPER EN ZOUT: oproep voor nieuwsbrief van en voor ondersteunend personeel
►  Nieuwsbrief PAV
►  Nieuwsbrief Eekhout Academy so
►  Nieuwsbrief STEM
 
 
 

   Voor iedereen

 
 
Aanbod interdiocesane dag 'Samen geroepen' - Paasmaandag 22 april 2019 - Mechelen
 
Aanbod interdiocesane dag 'Samen geroepen'  
 
Meer info vind je in deze folder.
 
De uitnodiging vind je hier.
 
Voor iedereen
 
 
 
Mededelingen uit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
Voor iedereen
 
 
 
De begeleiding zet zichzelf op de kaart: het begeleidingsplan 2018-2021
 
De begeleiding zet zichzelf op de kaart  
 
6 Talenbeleid in diversiteit
 
Na de aandacht die we talenbeleid gaven als focusproject in het begeleidingsplan 2015-2018 trekken we de werking rond taal- en talenbeleid door. Onder talenbeleid verstaan we hier een structurele en strategische poging van een schoolteam om de onderwijspraktijk aan te passen aan de taalleerbehoeften van de lerenden met uitzondering van ...
 
Voor iedereen
 
 
 
Vormingsinitiatief 'Digital school today'
 
  Vormingsinitiatief 'Digital school today'
 
Dit evenement - dat wordt georganiseerd door VOKA en Switch - legt de focus op digitalisering in het onderwijs.
 
Meer info met kans tot inschrijven vind je hier
 
Voor iedereen
 
 
 
Samen op weg naar meer inclusie: enkele sleutels
 
project competentie  
 
Een overzichtsstudie naar inclusief onderwijs i.f.v. het M-decreet in de Vlaamse scholen, uitgevoerd door Aster Van Mieghem (doctoraatsstudent i.s.m. prof. dr. Elke Struyf, prof. dr. Karine Verschueren en prof. Dr. Katja Petry), brengt ons enkele inzichten.
 
SONO, Steunpunt Onderwijsonderzoek www.steunpuntsono.be publicatie ‘review inclusief onderwijs’
 
Voor meer info omtrent dit onderzoek … lees verder …
 
Voor iedereen
 
 
 
Aanmeldingen in het ondersteuningsmodel
 
competentieontwikkeling   Graag wijzen we nogmaals op de juiste wijze van aanmelden wanneer er ondersteuning nodig is (gemotiveerd verslag/verslag). Opgelet: binnen ondersteuningsnetwerk noord zijn er 3 aparte mailadressen om aan te melden bij het zorgloket. Lees verder …
 
Voor iedereen
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
Tweedaagse directies 2019
 
Tweedaagse directies 2019  
 
We zochten naar een passend woord en kwamen uiteindelijk uit bij: gigantisch. Nog nooit zijn we met zovelen geweest. Met de werkgroep zijn we daar vanzelfsprekend uitermate blij mee, maar het zet ons ook meteen terug met de voeten op de grond: het moet goed zijn. Als zoveel directies bereid zijn om twee dagen hun school te verlaten, dan moet het goed zijn ...
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Extra sessie 'Van IDP naar evaluatiebox' - 15/02/2019
 
Extra sessie 'Van IDP naar evaluatiebox'  
 
Deze nascholing kent in onze regio een massaal aantal inschrijvingen. Terecht, het gaat immers over een belangrijke evolutie die rechtstreeks verbonden is met het kwaliteitsvol werken op je school.
 
Daarom organiseren we een extra sessie.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Project Taal
 
  Project Taal Wens je volgend schooljaar (opnieuw) een beroep te doen op een taalbegeleider? Aarzel niet om nu al contact op te nemen, zodat we daar rekening mee kunnen houden in de planning. Er komen momenteel veel vragen binnen naar ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Vormingsaanbod Eekhout Academy bao
 
Vormingsaanbod Eekhout Academy bao  
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
Technoboost - Techniekevent - 16/05/2019
 
Technoboost - Techniekevent  
 
Het technoboost techniekevent strijkt dit jaar neer in Expo Roeselare!
 
Voor de tweede maal vormt het techniekevent een podium voor leerlingen uit de finaliteitsjaren van het technisch en beroepsonderwijs. Ook deze editie zullen jongeren uit mechanica-elektriciteit, textiel en koeling & warmte innovatieve projecten kunnen ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Tweedaagse directies 2019
 
Tweedaagse directies 2019   Er is nog steeds kans tot inschrijven. Graag uiterlijk op vrijdag 8 februari. De uitnodiging met het programma vind je hier.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Introductiesessies nieuw leerplan godsdienst 2018-2019
 
Introductiesessies nieuw leerplan godsdienst 2018-2019  
 
Binnenkort starten de introductiesessies voor de nieuwe leerplannen godsdienst. Een overzicht van de sessies vind je hier.
 
Je wordt hierrond nog aangesproken door de codi of je directeur.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Uitnodiging delend netwerk zorgbreed en kansenrijk onderwijs: 19/02 of 07/05 2019
 
Uitnodiging delend netwerk zorgbreed e kansenrijk onderwijs  
 
HET DECREET LEERLINGENBEGELEIDING: DAT WERKT OP SCHOOL !
 
In de loop van het tweede trimester worden hier twee analoge bijeenkomsten rond georganiseerd: op 19 februari of 7 mei 2019 kun je zo’n delend netwerk in ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Vakgerichte sessies onderwijskwaliteit vakcoördinatoren L.O. – techniek, technische vakken: 20 of 27 februari 2019
 
Vakgerichte sessies onderwijskwaliteit vakcoördinatoren L.O. - technie, technische vakken  
 
In de loop van het tweede trimester worden OnderwijsWerkPlaatsen voorzien voor Lichamelijke Opvoeding en voor techniek en technische vakken
 
Inschrijven voor de OWP ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
RTC West-Vlaanderen - Netwerkevent RTC - 26 februari 2019
 
RCT West-Vlaanderen - Netwerkevent RTC  
 
Op 26 februari 2019 nodigt RTC West-Vlaanderen, naar jaarlijkse gewoonte, vertegenwoordigers van het onderwijs en het bedrijfsleven uit voor een netwerkevent.
 
Dit jaar gaat de avond door in het gloednieuwe The Cube, waar RTC onlangs zijn intrek ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Junior Olympiade Natuurwetenschappen - 27 februari 2019
 
Junior Olympiade Natuurwetenschappen  
 
Op 27 februari 2019 gaat de eerste ronde door van de Junior Olympiade Natuurwetenschappen of JON.
 
Dit is een wedstrijd voor leerlingen uit de tweede graad secundair onderwijs. Het test hun kennis over aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica. De +/- 200 besten gaan door naar de tweede ronde aan  ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Kennismakingsnamiddag AGODI - 12 maart 2019
 
Kennismakingsnamiddag AGODI  
 
Een initiatief van de regionale werkgroep ondersteunend personeel.
 
Voor administratieve medewerkers, directies, algemeen en coördinerend directeurs, voorzitters of hun afgevaardigde(n) van schoolbesturen secundair onderwijs, medewerkers ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
RTC: Kickoff InnoVET - 1 april 2019
 
  RCT: Kickoff Inno VET
 
Onder de noemer InnoVET organiseert RTC West-Vlaanderen - op vraag van het Departement Onderwijs en Vorming - een inspiratiemoment met als centrale thema de 7 transitieprioriteiten van Vlaanderen.
 
Wat zal er veranderen in Vlaanderen tegen ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief aardrijkskunde - MaVo
 
Nieuwsbrief aardrijkskunde - MaVo  
 
In deze nieuwsbrief lees je meer over ...
 
1. 
 
Activiteiten/congressen
 
2. 
 
Nascholingen
 
3. 
 
Activiteiten
 
4. 
 
...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief biologie - natuurwetenschappen
 
Nieuwsbrief biologie - natuurwetenschappen  
 
In deze nieuwsbrief vind je meer over ...
 
► 
 
Dag van de biologie/NW
 
► 
 
Voorscholing nieuwe leerplannen 1graad NW
 
► 
 
Enquête EHBO
 
► 
 
...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Duits
 
Nieuwsbrief Duits  
 
In deze nieuwsbrief vind je meer over ...
 
1. 
 
Aktuelle Themen
 
2. 
 
...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Engels
 
Nieuwsbrief Engels  
 
In deze nieuwsbrief vind je meer over ...
 
► 
 
Dag van Engels & Duits
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Nederlands
 
Nieuwsbrief Nederlands  
 
In deze nieuwsbrief lees je meer over ...
 
► 
 
Dag van Nederlands
 
► 
 
Tips
 
► 
 
...
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Nijverheid
 
Nieuwsbrief Nijverheid  
 
In deze nieuwsbrief kan je meer lezen over ...
 
1. 
 
Navorming One Note
 
2. 
 
Navorming Github-Pi-Python-Lamp
 
3. 
 
Navorming IOT RTC
 
4. 
 
...
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
PEPER EN ZOUT: oproep voor nieuwsbrief van en voor ondersteunend personeel
 
PEPER EN ZOUT: oproep voor nieuwsbrief   Voor onze volgende nieuwsbrief van ‘Peper en zout’ zijn wij nog op zoek naar voorbeelden van (al dan niet recent) heringerichte speelplaatsen. Heel in het bijzonder zijn wij benieuwd naar eventuele ‘GRAFFITI WALLS’ die jullie ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief PAV
 
Nieuwsbrief PAV  
 
In deze nieuwsbrief lees je meer over ...
 
► 
 
Dag van pav/ mavo
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Eekhout Academy so
 
Nieuwsbrief Eekhout Academy so   Lees hier de nieuwsbrief van Eekhout Academy.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief STEM
 
Nieuwsbrief STEM  
 
In deze nieuwsbrief lees je meer over ...
 
1. 
 
Lesmateriaal voor STEM-lessen
 
2. 
 
STEM-manifest
 
3. 
 
KIKS – Artificiële Intelligentie (AI) in onderwijs
 
4. 
 
...
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook