De nieuwsbrief zit vanaf nu in een nieuw jasje!
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief West-Vlaanderen

Beste
 
De nieuwsbrief zit vanaf nu in een nieuw jasje!

 

   Inhoud

    
 
Voor iedereen
►  De begeleiding zet zichzelf op de kaart: het begeleidingsplan
►  Infomoment voor directies: 21 februari 2018
►  Aanbod warme school: aan directies en zorgbegeleiders
►  Ondersteuningsnetwerken
►  Annulatie inforondes Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Aanbod vanuit de provincie
►  Benoemingen
►  Mededelingen vanuit de vicariale diensten
►  Vacatures in scholen/scholengemeenschappen/andere
►  Leeftocht februari 2018: magma
►  Gebed van de week
Gewoon basisonderwijs
►  Aanbod IDP
►  Tweedaagse directeurs basisonderwijs
►  De Goede Week
►  Eekhout Academy: stuurgroep wiskunde
►  Eekhout Academy: nascholingen in de kijker
Gewoon secundair onderwijs
►  Tweedaagse directies 2017-2018
►  Nieuwsbrief biologie/natuurwetenschappen februari
►  Nieuwsbrief Duits februari
►  Nieuwsbrief Engels februari
►  Nieuwsbrief fysica februari
►  Nieuwsbrief informatica februari
►  Nieuwsbrief Nederlands februari
►  Nieuwsbrief PAV februari
►  Uitnodiging delend netwerk zorgbreed en kansenrijk onderwijs
►  Uitnodiging ‘Kulak, meer dan een campus – Slimmer samen’
►  Identiteitsnamiddag so voor nieuwe personeelsleden
►  Proefprojecten duaal leren 2018-2019
►  Geloven Gaat Verder: programma voorjaar 2018
►  Studienamiddag voor administratief personeel: herhaling wegens succes!
►  Opvoedersteam van het jaar 2018
►  Eekhout Academy: nascholingen in de kijker
 
 
 

   Voor iedereen

 
 
De begeleiding zet zichzelf op de kaart: het begeleidingsplan
 
Zoals we in Nieuwsbrief 5 aankondigden, belichten we in de nieuwsbrieven de elf prioriteiten van de begeleiding.
 
De vijfde prioriteit uit ons begeleidingsplan, is deze van ‘aanvangsbegeleiding van beginnende leraren’.
 
Motivering
 
decretale opdracht Art. 15 §1.2°c
 
We bemoedigen leraren in hun eerste jaren in de praktijk, we ondersteunen en versterken hen. We reiken kapstokken aan om de interne aanvangsbegeleiding onder de aandacht te brengen zodat de onderwijsinstellingen/scholengemeenschappen hiermee daadwerkelijk aan de slag kunnen gaan. Waar nodig, werken we samen of maken we afspraken met de lerarenopleiding.
 
Doelen
 
 
► 
 
We stimuleren de aanvangsbegeleiding op het niveau van de onderwijsinstellingen/scholengemeenschap.
 
► 
 
We kaderen de aanvangsbegeleiding in een coherent personeelsbeleid.
 
► 
 
We ondersteunen beginnende leraren door een gericht pedagogisch begeleidingsaanbod.
 
In een volgende bijdrage gaan we dieper in op de concretisering van dit item.
 
Voor iedereen
 
 
 
Infomoment voor directies: 21 februari 2018
 
Stage  
 
Thema: Samen stages duurzaam organiseren: schoolbrede activiteiten als integraal onderdeel tijdens de stages.
 
Datum: woensdag 21 februari 2018
 
Meer info via deze bijlage.
 
Inschrijven kan door te mailen naar dirk.gombeir@vives.be.
 
Voor iedereen
 
 
 
Aanbod warme school: aan directies en zorgbegeleiders
 
Maandag 5 maart 2018 – 13.30 u.  - Leiedal (President Kennedypark 10 – 8500 Kortrijk) 
 
De meeste Vlaamse jongeren geven aan vrij tevreden te zijn over hun leven. Maar er zijn ook heel wat jongeren die zich niet goed voelen. Ze vinden hun draai niet op school, ze worden gepest … En dat kan (mee) aanleiding geven tot ernstige problemen waaronder depressies en zelfdoding. Preventie kan dan ook niet vroeg genoeg beginnen!
 
Slimme school (Flanders Synergy) en High Five slaan daarom de handen in elkaar. Ze ondersteunen samen scholen om leerlingen beter in hun vel te laten voelen en een veilige en warme plek te creëren zodat zij veerkrachtiger worden voor de toekomst.
 
Wil je van jouw school een warme school maken?
 
Voor iedereen
 
 
 
Ondersteuningsnetwerken
 
In regio West-Vlaanderen zijn er drie brede ondersteuningsnetwerken. Elk aangestuurd vanuit een beheerscomité en samengesteld uit 4 partijen: gewoon en buitengewoon onderwijs, CLB en PBD.
 
Type 4, 6 en 7 vormt een  apart netwerk vanuit Dominiek Savio Gits en Spermalie Brugge.
 
Vanuit de bezorgdheid van afstemming van doeltreffende ondersteuning maar vooral ook om de samenwerking met de brede ondersteuningsnetwerken te versterken wil deze groep een duidelijkere beleidsaansturing ook gedragen vanuit de 4 partners.
 
Daartoe wordt een 4e beheerscomité opgericht voor het netwerk T 4, 6 en 7. Ze vergaderen 4 à 5 keer per jaar op dinsdag van 9 tot 11 uur in d’Abdij.
 
De aangestelde voorzitter  participeert ook aan het overleg met de voorzitters van de beheerscomités.
 
Samenstelling :
 
 
BuO T467
 
Directie BuBaO Dominiek Savio 
 
 
 
Directeur BuBaO Spermalie
 
 
 
Directeur BuSO Dominiek Savio
 
 
 
Directeur BuSO Spermalie
 
 
Onderwijs
 
Codi BaO regio West
 
 
 
Codi BaO regio Zuid
 
 
 
Codi SO regio Zuid
 
 
 
Codi SO regio Noord
 
 
CLB
 
Vertegenwoordiging CLB-directies WVL
 
 
PBD
 
Niveaucoördinator BuO
 
 
Welzijn
 
Ad hoc vanuit vzw Spermalie en vzw Dominiek Savio
 
Oproep voor kandidaten 2  CODI’s BaO  (regio west en zuid) en 2 CODI’s SO (regio noord en zuid)
 
Graag mailen naar geert.buffel@katholiekonderwijs.vlaanderen voor 1 maart 2018.
 
De opstartvergadering, gepland op dinsdag 6 maart 2018 vindt plaats van 8 tot 9 uur in d’Abdij. Daarna is er overlegvergadering met alle netwerken 4, 6 en 7 in Brussel.
 
Voor iedereen
 
 
 
Annulatie inforondes Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
Inforonde   Katholiek Onderwijs Vlaanderen kondigde voor einde februari en begin maart inforondes aan voor alle directies van gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs en hun besturen. Op dit moment is het niet opportuun om deze inforondes te laten doorgaan, omdat te weinig dossiers zich momenteel in een eindfase bevinden, waardoor er onvoldoende actuele info is.
 
Via nieuwsbrieven blijf je geïnformeerd over de tussentijdse vorderingen. Schreef je je in voor een inforonde? Dan word je persoonlijk van de annulering op de hoogte gebracht.
 
Voor iedereen
 
 
 
Aanbod vanuit de provincie
 
Aanbod provincie  
 
De Provincie West-Vlaanderen heeft voortaan een nieuwsbrief Klasbakken voor het basis- en secundair onderwijs en een website www.klasbakken.be waarop alle provinciale info voor het onderwijs gebundeld wordt.
 
Klaar voor een lading extra inspiratie? Zet je schrap!
 
Voor iedereen
 
 
 
Benoemingen
 
Filip Debruyne   Filip Debruyne, erevicaris, medepastoor in de federatie Harelbeke en rector van het diocesaan centrum Groenhove, is met ingang van 1 juni 2018 benoemd tot pastoor van de pastorale eenheid Emmaüs Kuurne. 
 
Jos Demuynck   Eind augustus ging Jos Demuynck als inspecteur adviseur coördinator r.-k. godsdienst met pensioen. De bisschop vroeg hem echter een nieuwe uitdaging op te nemen. Jos is benoemd tot priester in de federatie De Haan.
 
We wensen hen van harte veel geluk toe in hun nieuwe taak.
 
Voor iedereen
 
 
 
Mededelingen vanuit de vicariale diensten
 
Voor iedereen
 
 
 
Vacatures in scholen/scholengemeenschappen/andere
 
Voor iedereen
 
 
 
Leeftocht februari 2018: magma
 
Leeftocht  
 
Midden in de koude wintermaand februari dalen we af tot in het binnenste van de mens waar het magma van zijn bezieling brandt. Download het februarinummer en de bladwijzer van Leeftocht.
 
De middelmatige leraar vertelt. De goede leraar verklaart. De betere leraar toont aan. De ware leraar inspireert. William Arthur Ward, Amerikaans schrijver (1921-1994)
 
Voor iedereen
 
 
 
Gebed van de week
 
Voor iedereen
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
Aanbod IDP
 
IDP   In een vorige nieuwsbrief kon je lezen dat op donderdag 22 februari in de voormiddag opnieuw een vormingsmoment ‘IDP voor beginners’ plaatsvindt in onze Abdij. 
 
Agenda
 
 
► 
 
IDP en de vraag vanuit de overheid (stand van zaken)
 
► 
 
Hoe met IDP aan de slag, in het kader van de kwaliteitsontwikkeling
 
► 
 
Hoe lees je een rapport?
 
► 
 
Hoe ga je er mee aan de slag?
 
► 
 
Kansen tot vraagstelling
 
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Tweedaagse directeurs basisonderwijs
 
Locatie tweedaagse   Terwijl ik deze mededeling aan het schrijven ben, staat de teller op 282 ingeschrevenen. Dankjewel, dat geeft ons een goed gevoel!  Het vraagt wel wat tijd om alles goed te kunnen regelen. Mocht je dus nog niet naar www.directie2daagse.be gesurft hebben, doe het dan meteen en schrijf je in!
 
Vrijdag zouden we de link graag afsluiten …
 
Op de tweedaagse trekken we opnieuw de digitale kaart. Je smartphone of tablet zal dus zeker van pas komen!
 
Nog even herhalen:
 
Net als tijdens onze vorige editie zullen ook nu een tweetal personen met een juridische expertise vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen aanwezig zijn: Els Goeminne en Suzy Sterck. Je kan hen aanspreken over volgende materie: rechtspositie personeel, reaffectatie, beleids- en ondersteunend personeel, verlofstelsels en herstructurering van basisscholen.
 
Mocht je voor één van deze items met een vraag zitten, probeer ze dan misschien goed voor te bereiden.
 
Ook DcBao zal tussendoor actuele info verspreiden en jullie bevragen. We zijn dankbaar dat vanuit DcBao het lot van de directies basisonderwijs zo goed opgevolgd wordt!
 
Opgelet! De tweedaagse begint op donderdag 1 maart stipt om 9 uur!
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
De Goede Week
 
Goede week   Niet altijd kan je samen met de leerlingen de Goede Week beleven.
Dit schooljaar is dit wel het geval! We hopen dat je er samen met je team en de leerlingen van kan genieten! Een unieke kans…
 
‘In dit slotjaar van de Grote Herdenking (2014-2018) sluiten we met het aanbod voor de Goede Week aan bij deze thematiek. We koppelen het grote herdenken van het Jezusverhaal en dat van de Groote Oorlog aan elkaar.’
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Eekhout Academy: stuurgroep wiskunde
 
De sterkte van Eekhout is dat het aanbod in samenwerking met verschillende partners wordt uitgestippeld. Bepalend hierin zijn de stuurgroepen.
 
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Eekhout Academy: nascholingen in de kijker
 
Eekhout Academy   Benieuwd wat Eekhout Academy de komende weken nog organiseert? Ontdek hun aanbod!
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
Tweedaagse directies 2017-2018
 
Duinse Polders  
 
Op 22 en 23 februari vindt de jaarlijks tweedaagse voor directies so plaats in de Duinse Polders in Blankenberge. Vergeet je niet in te schrijven. Na afloop van de tweedaagse wordt je een factuur bezorgd voor de betaling.
 
Op donderdagnamiddag 22 februari staat op de tweedaagse voor directies een werkwinkel over CLIL gepland. De inhoud richt enkel tot scholen die overwegen te starten en/of eerst nog meer informatie willen. Tijdens de tweedaagse zijn twee medewerkers (Veronique Deporte en Elke Steffens) van de dienst Personeel aanwezig en beschikbaar voor alle personeelsvragen van directies. Je kan ter plaatse met hen afspreken.
 
 
► 
 
Meer informatie
 
► 
 
Schrijf je online in.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief biologie/natuurwetenschappen februari
 
Biologie   Bekijk het overzicht van de mededelingen biologie/natuurwetenschappen:
 
 
1. 
 
Word jij ons nieuw stuurgroeplid?
 
2. 
 
Netwerk LOS
 
3. 
 
Netwerk GWW
 
4. 
 
Inspiratiedag voor leerkrachten basis- en secundair onderwijs 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Duits februari
 
Duits   In deze februari-editie van de nieuwsbrief Duits vind je meer informatie over:
 
 
1. 
 
Aktuelle Themen
 
2. 
 
Tools voor de taalles
 
3. 
 
Interessant webmateriaal
 
4. 
 
Für Sie gelesen:
 
5. 
 
Filmtipp: Aus dem Nichts (Fatih Ahkin) (2017)
 
6. 
 
Dag van het Engels en Duits
 
7. 
 
Grammatik und Textproduktionen in DAF
 
8. 
 
Jahreskalender
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Engels februari
 
Engels  
 
In deze nieuwsbrief Engels gaat het over:
 
1. 
 
Dag van het Taalonderwijs – KU Leuven
 
2. 
 
Dag van Engels en Duits – woensdag 7 maart
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief fysica februari
 
Fysica  
 
Bekijk het overzicht van de mededelingen fysica:
 
1. 
 
Navormingen
 
2. 
 
Leerplan Toegepaste Fysica voor de 3de graad Industriële Wetenschappen
 
3. 
 
Extern initiatieven
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief informatica februari
 
Informatica   In deze februari-editie van de nieuwsbrief informatica vind je meer informatie over de netwerkdag Boekhouden-Informatica en Informaticabeheer.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Nederlands februari
 
Nederlands   In deze nieuwsbrief Nederlands komen de volgende punten aan bod: 
 
 
1. 
 
(Een literaire) Dag van Nederlands 2018
 
2. 
 
Op zoek naar een alternatieve nascholing?
 
3. 
 
Betere studieresultaten door metacognitie
 
4. 
 
Taalscreening
 
5. 
 
Website Nederlands van en voor jullie!
 
6. 
 
Tips!
 
7. 
 
Activiteiten voor februari 2018
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief PAV februari
 
pav   In deze nieuwsbrief PAV gaat het over
 
 
1. 
 
Klasbezoeken met reflectiegesprek en vakvergadering
 
2. 
 
PAV versterkt en wordt sterker
 
3. 
 
Uitwisselingsplatform PAV
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Uitnodiging delend netwerk zorgbreed en kansenrijk onderwijs
 
Hierbij nodigen wij u, uw zorg- en GOK-coördinator, bso-coördinator (niveau school, scholengroep, scholengemeenschap), CLB-medewerker uit op het Delend Netwerk Zorgbreed en Kansenrijk Onderwijs op:
 
Datum overleg dinsdag 20 februari 2018
 
Plaats d’Abdij, Baron Ruzettelaan 435, 8310 Assebroek
 
Uur van 9.00 uur stipt tot 11.45 uur
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Uitnodiging ‘Kulak, meer dan een campus – Slimmer samen’
 
KULAK   Op maandag 26 februari organiseert KULAK een event voor schooldirecties en coördinatoren van de derde graad. 
 
Doel is vanuit inhoud – eerder dan vanuit marketing - het partnership met de secundaire scholen concreet vorm te geven. Dit kan onder meer met concrete data over instroom en doorstroom op de campus. Maar ook door middel van een uitgestoken hand met een aantal inhoudelijke mogelijkheden tot samenwerking op het niveau derde graad.
 
Voorbeelden:
 
 
► 
 
voorbereidingscursus ingangsexamen geneeskunde in Kulak
 
► 
 
een simulatieexamen dat in de klas kan opgevolgd worden door de vakleerkracht.
 
► 
 
 
Alle suggesties rond inhoudelijke versterking zijn meer dan welkom.
Bekijk de uitnodiging die eerstdaags de deur uit gaat. Wij ondersteunen alvast ten volle het initiatief.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Identiteitsnamiddag so voor nieuwe personeelsleden
 
Katholieke dialoogschool  
 
De pedagogische begeleiding van de regio West-Vlaanderen biedt verschillende initiatieven aan voor nieuwe personeelsleden.
 
Met het vicariaat voor onderwijs willen we dit schooljaar opnieuw een namiddag aanbieden over de eigenheid van de job binnen de identiteit van het katholiek onderwijs. We voorzien een inhoudelijk gedeelte, een zendingsmoment en een informeel ontmoetingsmoment.
 
We willen uitdrukkelijk alle nieuwe personeelsleden (leraren en leden van het ondersteunend personeel) uitnodigen op deze sessie.
 
 
► 
 
28 februari 2018 van 13.30 tot 17 uur (nieuwe personeelsleden uit regio zuid)
 
► 
 
so: Sint-Paulus, Groeninge, Scholen aan de Leie, Sint-Maartensscholen, Hoppeland
 
► 
 
s: Vibso (Waregem), De Kouter (Kortrijk), De Ast (Poperinge) en De Lovie (Poperinge) 
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Proefprojecten duaal leren 2018-2019
 
Zoals je ongetwijfeld al weet, wordt de organieke uitrol van het duaal leren uitgesteld naar 1 september 2019. Dat betekent meteen ook dat er voor het duaal leren in het schooljaar 2018-2019 verder kan worden gewerkt in het kader van het proefproject “schoolbank op de werkplek”.
 
Om je toe te laten te kandideren voor de proefprojecten duaal leren 2018-2019 in het kader van 'Schoolbank op de werkplek' vind je het document met meer info en de concordantietabel.
 
Kandidaatstelling gebeurt tegen uiterlijk woensdag 28 februari 2018.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Geloven Gaat Verder: programma voorjaar 2018
 
Geloven gaat verder  
 
We zijn aan het 18e werkjaar van ‘GGV Getuigenissen van mensen’ met meer dan 60 getuigenissen. Bekijk de affiche en de tekst over drie geloofsgetuigenissen in het voorjaar van 2018.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Studienamiddag voor administratief personeel: herhaling wegens succes!
 
Mijn onderwijs   De studienamiddag rond het thema ’Mijn onderwijs: een schat aan informatie voor jouw school.’ voor administratief personeel van dinsdag13 maart was bijzonder snel volzet. Daarom herhalen wij dit initiatief op dinsdagnamiddag 17 april in KULAK Kortrijk, Etienne Sabbelaan 53 (14 tot 17 uur).
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Opvoedersteam van het jaar 2018
 
Opvoedersteam van het jaar   Opvoedersteam van Technisch Instituut Sint-Vincentius
 
Op dinsdagmorgen 30 januari werd het opvoedersteam van Technisch Instituut Sint-Vincentius bekroond met de titel van ‘Opvoedersteam van het jaar 2018’, dit in aanwezigheid van Minister Hilde Crevits.
 
Het bekroonde opvoerdersteam van SIVI Torhout bestaat uit Ann Vancompernolle, Jo De Mont, Jan Devriese, Ronny Aernoudt, Sofie Tramaseur, Vera Deryckere en Geert Beernaert (op de foto samen met de directie en minister Hilde Crevits).
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Eekhout Academy: nascholingen in de kijker
 
Eekhout Acadamy  
 
Ook deze keer willen wij een aantal nascholingen van Eekhout Academy in de kijker plaatsen.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook