Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief West-Vlaanderen

Beste

 

   Inhoud

    
 
Voor iedereen
►  Mededelingen vanuit het vicariaat
►  OWP LEIDERSCHAP: uitstel is geen afstel! Vergeet de NIEUWE DATA niet …
►  Corona & de opstart van het nieuwe schooljaar
►  Brede ondersteuningsnetwerken
►  Zorgbreed en kansenrijk onderwijs
►  Infomoment ‘de educatieve doelstellingen van het provinciaal hof’
►  Vacatures
►  Eekhout Academy & Growth Mindset
Gewoon basisonderwijs
►  Aanbod vanuit de begeleiding bao
►  bao - Bewegingsonderwijs in coronatijden …
►  bao - Start Lerend Netwerk recent aangestelde CoDi’s
►  bao - Vergeet de beginnende zorgcoördinatoren niet!
►  bao - Nieuwe directies sinds 1 januari 2020
►  bao - overzicht bevoegdheden ankerfiguren en godsdienstinspectie
►  bao - de godsdienstinspecteurs-adviseurs wensen je ...
Gewoon secundair onderwijs
►  so - Toelichting en vragenronde bij opstart 1 september 'code geel'
►  so - Onderwijs organiseren in coronatijden
►  so - brief solidariteit uren
►  so - nieuwe directies
►  so - Overzicht bevoegdheden ankerfiguren en godsdienstinspectie
►  Nieuwsbrief aardrijkskunde
►  Nieuwsbrief lichamelijke opvoeding
►  Nieuwsbrief maatschappij en welzijn
►  Nieuwsbrief MaVo-PAV
►  Nieuwsbrief muziek
►  Nieuwsbrief nijverheid
►  Nieuwsbrief toerisme
►  Nieuwsbrief wetenschappen
►  Nieuwsbrief wiskunde
 
 
 

   Voor iedereen

 
 
Mededelingen vanuit het vicariaat
 
Voor iedereen
 
 
 
OWP LEIDERSCHAP: uitstel is geen afstel! Vergeet de NIEUWE DATA niet …
 
owp leiderschap  
 
De helft van de sessies kon vóór de Coronacrisis plaatsvinden, voor de sessies die niet konden doorgaan is, zoals jullie reeds weten, in samenspraak met directeur Stefaan Misschaert en de betrokken ankers/schoolbegeleiders, een andere datum geprikt. Voor wie dat nog niet deed ...
 
 
OPGELET: de sessie van 29 september voor het secundair werd nog aangepast qua locatie en startuur!
 
Onze excuses voor eventuele moeilijkheden hierdoor bij het opmaken van je agenda!
 
Voor iedereen
 
 
 
Corona & de opstart van het nieuwe schooljaar
 
opstart van het nieuwe schooljaar  
 
DRAAIBOEK OVERHEID
 
OPSTART CODE GEEL
 
PRO.WEBSITE KATHOLIEK ONDERWIJS
 
VEEL GESTELDE VRAGEN
 
Voor iedereen
 
 
 
Brede ondersteuningsnetwerken
 
brede ondersteuningsnetwerken  
 
Bijna alle vacatures voor het brede ondersteuningsnetwerk zijn ingevuld, inclusief de uitbreiding (ongeveer 75 FTE). Dit betekent dat we terug genormaliseerde ondersteuningen kunnen bieden, afhankelijk van de aanvragen.
 
Voor de grote groep nieuwe ondersteuners wordt een intern professionaliseringstraject doorlopen onder leiding van de coördinatoren en de begeleiders competentieontwikkeling.
 
In afwachting van het nieuwe begeleidingsdecreet wordt de bestaande organisatie van het ondersteuningsnetwerk voor één jaar verlengd.
 
Voor iedereen
 
 
 
Zorgbreed en kansenrijk onderwijs
 
Voor iedereen
 
 
 
Infomoment ‘de educatieve doelstellingen van het provinciaal hof’
 
provinciaal hof  
 
Misschien kennen jullie al 'klasbakken', een bundeling van het onderwijsaanbod van de provincie West-Vlaanderen? Wel, dit is iets anders.
 
Het Provinciaal Hof op de markt van Brugge wil naast toeristen en burgers ook West-Vlaamse scholen bedienen, o.a. met een educatief aanbod over de regio West-Vlaanderen (streken, dialecten, voeding) en over bestuur.
 
De mensen daarachter willen dat aanbod zo maken, dat het ook mensen uit het onderwijs echt aanspreekt qua thematiek, methodiek, prijs, gebruiksgemak ... Ze organiseren daarom een klankbordgroep van mensen uit alle niveaus van het West-Vlaamse onderwijs. <<<
 
Voor iedereen
 
 
 
Vacatures
 
Voor iedereen
 
 
 
Eekhout Academy & Growth Mindset
 
aanbod EA  
 
Ilse Vande Walle organiseert via Eekhout Academy twee opleidingen rond Growth Mindset. Wie interesse heeft, kan nog inschrijven ...
 
Opleidingsnamiddag: Growth mindset: focus op proces en groei – woensdag 23 september van 14 tot 17 uur in Kulak Kortrijk. Inschrijven
 
Jaaropleiding Growth Mindset:  Aan de slag met Growth Mindset – modulair aanbod – startdatum dinsdag 20 oktober in Kulak Kortrijk. Inschrijven
 
Voor iedereen
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
Aanbod vanuit de begeleiding bao
 
begeleidingsaanbod  
 
Het volledige aanbod vanuit de begeleiding basis vind je in onze gekende brochure. Dit willen we voor de (nabije) toekomst reeds even onder de aandacht brengen:
 
► 
 
09/09/2020: Introductie ZILL
 
► 
 
15/09/2020: infosessie ‘Aan de slag met een kwaliteitscoördinator’
 
► 
 
30/09/2020: infosessie ‘Leerlingen met een verslag in het gewoon onderwijs’
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
bao - Bewegingsonderwijs in coronatijden …
 
bao - bewegingsopvoeding  
 
Onze begeleider voor lichamelijke opvoeding, Pascale Muylaert, bezorgt hierbij een update van aandachtspunten en mogelijkheden bij de heropstart van de scholen.
 
Daarnaast doet ze in diezelfde nieuwsbrief LO een oproep rond gegevensinzameling voor haar databestand leraren LO.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
bao - Start Lerend Netwerk recent aangestelde CoDi’s
 
lerend netwerk startende CoDi  
 
Voor collega’s die heel recent aangesteld werden of in de loop van het schooljaar 2020-2021 de verantwoordelijkheid opnemen om als directeur met coördinatieopdracht voor de scholengemeenschap aan de slag te gaan; organiseren we in samenwerking met de vicariale diensten een lerend netwerk dat een vijftal keer samenkomt in dit schooljaar.
 
Inschrijven gebeurt bij voorkeur vóór 10 september.  
 
De eerste samenkomst gaat door op vrijdag 18 september om 09.00 uur in d ‘Abdij.
 
   
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
bao - Vergeet de beginnende zorgcoördinatoren niet!
 
beginnende zorgcoördinatoren  
 
Een startende zorgcoördinator in de school of scholengemeenschap? ...
 
 
 
 
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
bao - Nieuwe directies sinds 1 januari 2020
 
lijst nieuwe directies   Ondertussen mochten we nog een nieuwe directeur verwelkomen … De volledig aangepaste lijst kan je hier raadplegen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
bao - overzicht bevoegdheden ankerfiguren en godsdienstinspectie
 
begeleiding   (Ver)nieuwde scholengemeenschappen en wijzigingen binnen ons team vragen om een herverdeling van de bevoegdheden. Raadpleeg het schema!
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
bao - de godsdienstinspecteurs-adviseurs wensen je ...
 
wens godsdienstinspectie  
 
We wensen alle leerlingen, leraren en personeel een hoopvol schooljaar toe.
 
De godsdienstinspecteurs-adviseurs
 
 
 
‘De dromen van vandaag zijn het materiaal van de wereld van morgen’. (Peter Gabriël) <<< 
 
 
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
so - Toelichting en vragenronde bij opstart 1 september 'code geel'
 
link naar webinar  
 
Op 25 augustus namen heel wat directies deel aan de webinar rond de opstart op 1 september, dit op initiatief van ons team schoolbegeleiding.
 
Jan Schokkaert, Cindy Lammens en Joost Laeremans hebben hierbij de vragen van directies beantwoord.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
so - Onderwijs organiseren in coronatijden
 
onderwijs organiseren in coronatijden  
 
Op de pro-site van Katholiek Onderwijs Vlaanderen vind je heel wat school- én vakgerichte info voor de opstart van het nieuwe schooljaar.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
so - brief solidariteit uren
 
uren solidariteit  
 
In juli hebben een aantal scholen opnieuw een beroep gedaan op het solidariteitsinitiatief voor onze regio. Dat initiatief is gebaseerd op de vrijwillige overdracht van uren-leraar tussen secundaire scholen.
 
 
 
 zeker op de hoogte brengen als de vraag deels of volledig wordt opgelost of als je een nieuwe vraag hebt!?
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
so - nieuwe directies
 
nieuwe directies so   Ook dit jaar verwelkomen we opnieuw een aantal nieuwe directeurs. Hierbij het bijgevulde overzicht van de nieuwe directies of verschuivingen van directies in onze regio.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
so - Overzicht bevoegdheden ankerfiguren en godsdienstinspectie
 
begeleiding   (Ver)nieuwde scholengemeenschappen en wijzigingen binnen ons team vragen om een herverdeling van de bevoegdheden. Raadpleeg het schema!
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief aardrijkskunde
 
nieuwsbrief aardrijkskunde  
 
In de nieuwsbrief aardrijkskunde lees je meer over ...
 
1. 
 
Leerplannen & leerplanactiviteiten
 
2. 
 
Nascholingen
 
3. 
 
Lesmateriaal
 
4. 
 
Contact
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief lichamelijke opvoeding
 
nieuwsbrief LO  
 
In de nieuwsbrief lichamelijke opvoeding lees je meer over ...
 
1. 
 
Heropstart lessen in het secundair onderwijs
 
2. 
 
Gegevens vakgroepen LO
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief maatschappij en welzijn
 
nieuwsbrief  
 
In de nieuwsbrief maatschappij en welzijn lees je meer over ...
 
1. 
 
Nieuwe collega
 
2. 
 
Kalender
 
3. 
 
Heropstart
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief MaVo-PAV
 
nieuwsbrief  
 
In de nieuwsbrief nieuwsbrief MaVo-PAV lees je meer over ...
 
1. 
 
Leerplannen & leerplanactiviteiten
 
2. 
 
Lesmateriaal
 
3. 
 
Contact
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief muziek
 
nieuwsbrief  
 
In de nieuwsbrief muziek lees je meer over ...
 
1. 
 
Welke leerplandoelen zijn realiseerbaar in het leerplan van de 1ste graad? Een voorbeeld ...
 
2. 
 
Welke muzikale omgangsvormen kan je realiseren?
 
3. 
 
Algemene info
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief nijverheid
 
nieuwsbrief  
 
In de nieuwsbrief nijverheid lees je meer over ...
 
1. 
 
Gratis navorming Internet Of Things (IOT)
 
2. 
 
Gratis navorming draadloze communicatie
 
3. 
 
Cursusmateriaal Internet Of Things (IOT)
 
4. 
 
Online Ondersteund Onderwijs (OOO)
 
5. 
 
Navorming ALGODOO
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief toerisme
 
nieuwsbrief  
 
In de nieuwsbrief toerisme lees je meer over ...
 
1. 
 
Leerplannen & leerplanactiviteiten
 
2. 
 
Nascholingen
 
3. 
 
Lesmateriaal
 
4. 
 
Contact
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief wetenschappen
 
nieuwsbrief  
 
In de nieuwsbrief wetenschappen lees je meer over ...
 
1. 
 
Kleine aanpassingen nieuwe leerplannen 1ste graad basisvorming
 
2. 
 
Biotoopstudies uitstellen tot het 3de trimester
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief wiskunde
 
nieuwsbrief  
 
In de nieuwsbrief wiskunde lees je meer over ...
 
1. 
 
Didactische en pedagogische onderwerpen in Kompas
 
2. 
 
Brochure begeleidingsaanbod 2020-2021
 
3. 
 
Functioneel herhalen
 
4. 
 
Kleine aanpassingen aan de nieuwe lpn voor de 1ste graad A en B
 
5. 
 
Nieuw leerplan voor de 3de graad bso specialisatiejaar
 
6. 
 
Aanvangsbegeleiding beginnende leerkrachten
 
7. 
 
...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook