Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief West-Vlaanderen

Beste

 

   Inhoud

    
 
Voor iedereen
►  Mededelingen vanuit het vicariaat
►  Project competentieontwikkeling en ondersteuningsnetwerken
►  Vacatures
Gewoon basisonderwijs
►  Eekhout Academy: nascholing bao in de kijker
►  Inspiratiedag: Tijd voor geletterdheid - 28 april 2020
►  Infosessie zorgvademecum - 12 mei 2020
►  Onderwijswerkplaats leiderschap en schoolorganisatie / goed werkgeverschap
►  Zin in leren, Zin in leven
►  Afscheid van Marie Anne Vercruysse
Gewoon secundair onderwijs
►  Projectoproep: Innovatief onderwijs ondersteund door ICT naar een doordachte visie en acties op jouw school
►  Onderwijswerkplaats leiderschap en schoolorganisatie / goed werkgeverschap so
►  Op zoek naar een TAALCOACH (school / scholengemeenschap)?
►  Presentaties tweedaagse directies 2020
►  Oproep leraren leerplancommissies tweede graad: verlenging t/m 14 maart
►  Inforonde secundair onderwijs voor leidinggevende gaat niet door
►  Eekhout Academy: nascholing so in de kijker
►  Nieuwsbrief aardrijkskunde
►  Nieuwsbrief beeld
►  Nieuwsbrief economie en handelsvakken
►  Nieuwsbrief Engels
►  Nieuwsbrief mens en samenleving
►  Nieuwsbrief MaVo / PAV
►  Nieuwsbrief muziek
►  Nieuwsbrief Nederlands
►  Nieuwsbrief nijverheid
►  Nieuwsbrief STEM
 
 
 

   Voor iedereen

 
 
Mededelingen vanuit het vicariaat
 
Voor iedereen
 
 
 
Project competentieontwikkeling en ondersteuningsnetwerken
 
Project competentieontwikkeling en ondersteuningsnetwerken.  
 
Leergroep ‘Ik heb het moeilijk met moeilijk gedrag’
 
Vanaf 30 maart gaat deze leergroep van start in de regio West. Er zijn nog plaatsen vrij.
Meer info vinden jullie in de fiche van de leergroep en de uitnodiging met de inschrijvingslink.
 
Concept leergroep:
 
► 
 
meermaals samenbrengen van  ...
 
 
 
Voor iedereen
 
 
 
Vacatures
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
Eekhout Academy: nascholing bao in de kijker
 
Eekhout Academy: nascholing bao in de kijker  
 
► 
 
Muzische smaakmakers voor het kleuteronderwijs
 
► 
 
Meta-leren en executieve functies: Persoonsgebonden ontwikkeling ondersteunen vanuit metacognitie
 
► 
 
Activiteiten ontwikkelen vanuit Zill: De Zill-uitdagingen toepassen op een concrete activiteit
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Inspiratiedag: Tijd voor geletterdheid - 28 april 2020
 
Inspiratiedag: Tijd voor geletterdheid - 28 april 2020  
 
Op 28 april organiseert het departement voor onderwijs in het Consciencegebouw te Brussel de Inspiratiedag rond geletterdheid bij ouders.
 
Laat je inspireren, motiveren en krijg handige tips en tools om de geletterdheid van ouders te versterken.
 
► 
 
​Wat kan je als basisschool doen om ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Infosessie zorgvademecum - 12 mei 2020
 
Infosessie zorgvademecum - 12 mei 2020  
 
Op dinsdag 12 mei gaat in d'Abdij een infosessie rond het vernieuwde zorgvademecum door. We maken kennis met de structuur en verdiepen ons in één van de bouwstenen: de krachtige leeromgeving.
 
Concreet:
 
► 
 
Datum: dinsdag 12 mei ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Onderwijswerkplaats leiderschap en schoolorganisatie / goed werkgeverschap
 
Onderwijswerkplaats leiderschap en schoolorganisatie / goed werkgeverschap  
 
In tijden als deze, met een ontzettend grote schaarste op de arbeidsmarkt, kan goed werkgeverschap een hefboom zijn om jonge leraren tot jouw school aan te trekken.
 
Stefaan Misschaert verdiepte zich de voorbije jaren in deze materie en neemt directies/codi’s en voorzitters van ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Zin in leren, Zin in leven
 
Zin in leren, Zin in leven  
 
Aanbod bedoeld voor leraren en directies die wat dieper met het ontwikkelveld kennis willen maken.
 
Nog één verkenningsdag staat dit schooljaar gepland: Taalontwikkeling Frans voor werkingsgebied West. (20 maart 2020)
 
Het overzicht, met mogelijkheid tot inschrijven.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Afscheid van Marie Anne Vercruysse
 
Afscheid van Marie Anne Vercruysse  
 
Vrijdag 21 februari was de laatste werkdag van Marie Anne Vercruysse. We hopen dat ze ondertussen al wat meer thuis gekomen is in haar ‘statuut’ van ‘gepensioneerde’.
Wat Marie Anne voor onze organisatie betekend heeft is moeilijk in twee lijnen te beschrijven. Haar expertise in de ontwikkeling van ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
Projectoproep: Innovatief onderwijs ondersteund door ICT naar een doordachte visie en acties op jouw school
 
Projectoproep: Innovatief onderwijs ondersteunde door ICT naar een doordachte visie en acties op jouw school  
 
Met deze oproep wil de Koning Boudewijnstichting onderwijsactoren aanmoedigen om werk te maken van de ontwikkeling van een visie op innovatief onderwijs ondersteund door ICT en de implementatie van digitale acties ter ondersteuning van deze visie.
 
Deze oproep kadert binnen Veranderwijs.nu, het onderwijsvernieuwingsplatform in Vlaanderen.
 
Wie kan een aanvraag indienen? ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Onderwijswerkplaats leiderschap en schoolorganisatie / goed werkgeverschap so
 
Onderwijswerkplaats leiderschap en schoolorganisatie / goed werkgeverschap so  
 
In tijden als deze, met een ontzettend grote schaarste op de arbeidsmarkt, kan goed werkgeverschap een hefboom zijn om jonge leraren tot jouw school aan te trekken.
 
Stefaan Misschaert verdiepte zich de voorbije jaren in deze materie en ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Op zoek naar een TAALCOACH (school / scholengemeenschap)?
 
Op zoek naar een TAALCOACH (school/scholengemeenschap)?  
 
De komende maanden willen we een aanbod doen om op niveau school / scholengemeenschap leraren te professionaliseren rond taalcoaching.
 
Doel:
 
► 
 
schooleigen trajecten opzetten rond taalrijk lesgeven
 
► 
 
collega’s vanuit expertise op schoolniveau kunnen coachen en inspireren naar ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Presentaties tweedaagse directies 2020
 
Presentaties tweedaagse directies 2020  
 
Op deze plaats vind je de presentaties en aanvullende materialen die op de tweedaagse directies 2020 werden gebruikt.
 
Je vindt er heel wat inspiratie voor de eigen schoolwerking.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Oproep leraren leerplancommissies tweede graad: verlenging t/m 14 maart
 
Oproep leraren leerplancommissies tweede graad: verlenging t/m 14 maart   We vernemen dat de Vlaamse regering de globale haalbaarheid van de eindtermen basisvorming zal onderzoeken. In functie van het onderzoek en de timing die de Vlaamse regering voor dit dossier hanteert, verschuiven we de opstart van de leerplancommissies voor ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Inforonde secundair onderwijs voor leidinggevende gaat niet door
 
Inforonde secundair onderwijs voor leidinggevende: vrijdag 13 maart (13.00 uur tot 15.30 uur)  
 
De inforonde van vrijdag 13 maart gaat niet door, maar we stellen de informatie wel digitaal ter beschikking:
 
► 
 
Voor het thema modernisering secundair onderwijs bezorgen we je via de nieuwsbrief van donderdag 19 maart de achtergrondinformatie bij alle items die aan bod komen. Na de paasvakantie organiseren we een specifieke masterclass rond dit thema.
 
► 
 
Voor de engagementsverklaring katholiek onderwijs, APR 3 en leidraad samenwerkingsafspraken school–CLB bieden we de geïnteresseerden via de nieuwsbrief van donderdag 19 maart een PowerPointpresentatie met geluidsopname aan. Je kunt je vragen via e-mail stellen aan de sprekers. We bezorgen je de antwoorden via een vraag en antwoord.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Eekhout Academy: nascholing so in de kijker
 
Eekhout Academy: nascholing so in de kijker  
 
► 
 
Coöperatief leren voor gevorderden
 
► 
 
Spellenarchief - Sociaal en emotionele vaardigheden trainen met spellen: Aan de slag met spellen bij jongeren en adolescenten
 
► 
 
10-daagse basisopleiding geweldloze communicatie: Eerlijke contacten, voedende relaties ... van gelijk naar geluk
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief aardrijkskunde
 
Nieuwsbrief aardrijkskunde  
 
In de nieuwsbrief aardrijkskunde lees je meer over ...
 
1. 
 
Leerplannen & leerplanactiviteiten
 
2. 
 
Nascholingen
 
3. 
 
Lesmateriaal
 
4. 
 
Contact
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief beeld
 
Nieuwsbrief beeld  
 
In de nieuwsbrief beeld lees je meer over ...
 
1. 
 
De frisse blik
 
2. 
 
Lukas Art in Flanders
 
3. 
 
Nascholing Digitale Tools in de lessen Beeld en Plastische Opvoeding
 
4. 
 
Nascholing Artistieke vorming
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief economie en handelsvakken
 
Nieuwsbrief economie en handelsvakken  
 
In de nieuwsbrief economie en handelsvakken lees je meer over ...
 
1. 
 
Studiedag ACCOUNTING EDUCATION: nieuw wetboek vennootschappen en verenigingen
 
2. 
 
Nabo
 
3. 
 
Vernieuwde onderwijsopleidingen VIVES
 
4. 
 
Vernieuwde opleiding leraar ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Engels
 
Nieuwsbrief Engels  
 
In de nieuwsbrief Engels lees je meer over ...
 
1. 
 
Dag van het Taalonderwijs
 
2. 
 
BELTA Day
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief mens en samenleving
 
Nieuwsbrief mens en samenleving  
 
In de nieuwsbrief mens en samenleving lees je meer over ...
 
1. 
 
Bevraging mens en samenleving
 
2. 
 
Inspirerend materiaal
 
► 
 
Start to kinderrechten - Unicef België
 
► 
 
Zalando zegt modeclichés vaarwel
 
► 
 
Lesmateriaal Djapo
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief MaVo / PAV
 
Nieuwsbrief MaVo/PAV  
 
In de nieuwsbrief MaVo / PAV  lees je meer over ...
 
1. 
 
Leerplannen & leerplanactiviteiten
 
2. 
 
Lesmateriaal
 
3. 
 
Contact
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief muziek
 
Nieuwsbrief muziek  
 
In de nieuwsbrief muziek lees je meer over ...
 
1. 
 
De nieuwe melodieën zijn officieel op
 
2. 
 
Corona Virus
 
3. 
 
Nascholing Artistieke vorming
 
4. 
 
Nascholing ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Nederlands
 
Nieuwsbrief Nederlands  
 
In de nieuwsbrief Nederlands lees je meer over ...
 
1. 
 
Literatuur: welke digitale verwerkingsopdrachten motiveren?
 
2. 
 
Netwerk ‘Zuurstof voor Nederlands’ met leraren uit 1B
 
3. 
 
Jeugdboekenmaand
 
4. 
 
Tips!
 
► 
 
Tools4Schools
 
► 
 
Daten met je ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief nijverheid
 
Nieuwsbrief nijverheid  
 
In de nieuwsbrief nijverheid lees je meer over ...
 
1. 
 
Lerend netwerk basisopties STEM wetenschappen-technieken.
 
2. 
 
Cursusmateriaal Internet of things (IOT
 
3. 
 
Navorming draadloze ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief STEM
 
Nieuwsbrief STEM  
 
In de nieuwsbrief STEM lees je meer over ...
 
1. 
 
STEM studiedag Provincie West- Vlaanderen.
 
2. 
 
Online cursus "Learn STEM: Innovative pedagogy for STEM education"
 
3. 
 
STEM- uitdaging: hologrammen bouwen
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook