Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief West-Vlaanderen

Beste

 

   Inhoud

    
 
Voor iedereen
►  Mededelingen vanuit het vicariaat
►  Identiteit - godsdienst - pastoraal
►  Contactbrochures
►  Project competentie en ondersteuningsnetwerken
►  Vacatures
Gewoon basisonderwijs
►  bao - Interesse voor onderstaand professionaliseringsaanbod vanuit de begeleiding?!
►  bao - Aan de slag met IDP 2.0 – 12, 19 of 26/11/2020
►  Computationeel werken in de basisschool – 19/11/2020
►  Godsdienst in het basisonderwijs
►  bao - aanbod Eekhout Academy in de kijker
Gewoon secundair onderwijs
►  so - Aanvangsbegeleiding voor nieuwe leraren
►  so - Aanvangsbegeleiding ondersteunend personeel: schrijf nu in!
►  so - PEPER EN ZOUT verdwijnt, de werkgroep verschijnt ... op FACEBOOK
►  so - Vlajo - Ondernemers voor de klas
►  Nieuwsbrief aardrijkskunde
►  Nieuwsbrief Duits
►  Nieuwsbrief economie en handelsvakken
►  Nieuwsbrief Frans
►  Nieuwsbrief identiteit-godsdienst-pastoraal
►  Nieuwsbrief Maatschappij & Welzijn/Personenzorg
►  Nieuwsbrief MaVo-PAV
►  Nieuwsbrief Mens en samenleving
►  Nieuwsbrief nijverheid
►  Nieuwsbrief ondersteunend personeel
►  Nieuwsbrief toerisme
►  Nieuwsbrief wetenschappen
►  so - Eekhout Academy: aanbod secundair in de kijker
 
 
 

   Voor iedereen

 
 
Mededelingen vanuit het vicariaat
 
Voor iedereen
 
 
 
Identiteit - godsdienst - pastoraal
 
identiteit-godsdienst-pastoraal  
 
Lees in de tweede nieuwsbrief identiteit-godsdienst-pastoraal onder andere meer over:
 
► 
 
Welzijnszorg
 
► 
 
Oproep naar klanken uit het werkveld
 
► 
 
Nieuwe materialen jaarthema
 
► 
 
Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede
 
► 
 
Mededelingen inspectie-begeleiding r.-k. godsdienst so
 
► 
 
Synodaal proces
 
► 
 
...
 
Voor iedereen
 
 
 
Contactbrochures
 
contactbrochures  
 
Ze zijn er! Je kan de contactgegevens nu niet alleen digitaal op onze website (“Wie is wie?” – BAO/SO/vicariale diensten) opzoeken, maar hiervoor ook onze handige A5-contactbrochure ter hand nemen.
 
De pakketjes worden in de loop van deze week voor het basisonderwijs op de post gedaan; in het secundair onderwijs zorgen de schoolbegeleiders voor de verdeling.
 
Voor iedereen
 
 
 
Project competentie en ondersteuningsnetwerken
 
Voor iedereen
 
 
 
Vacatures
 
Voor iedereen
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
bao - Interesse voor onderstaand professionaliseringsaanbod vanuit de begeleiding?!
 
begeleidingsaanbod bao  
 
Het volledige aanbod vanuit de begeleiding basis vind je in onze gekende brochure. Dit willen we voor de (nabije) toekomst nog even onder de aandacht brengen:
 
► 
 
01/10/2020: college coördinerende directeurs (via ZOOM-sessie!!!)
 
► 
 
06/10/2020: studiedag r.-k. godsdienst & ILC (scholen Sabien Lagrain)
 
► 
 
07/10/2020: start netwerk coördinerende zorgcoördinatoren
 
► 
 
08/10/2020: start netwerk vervolggroep ‘Frans op de basisschool’
 
► 
 
09/10/2020: lerend netwerk ‘Anderstalige nieuwkomers’ (voor ervaren leraars) - INSCHRIJVEN
 
► 
 
...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
bao - Aan de slag met IDP 2.0 – 12, 19 of 26/11/2020
 
IDP 2020  
 
In onze aanbodbrochure vind je op pagina 11 meer uitleg over dit lerend netwerk. Er worden twee grote doelen geformuleerd:
 
► 
 
Inzien waarom, wat en hoe we IDP 2.0 kunnen inzetten om de interne kwaliteit op school te ontwikkelen en te bewaken.
 
► 
 
 Concrete methodieken en materialen verkennen en kunnen gebruiken om aan de slag te gaan met de resultaten van IDP 2.0
 
Wil je deze sessies op schoolniveau volgen, dan schrijf je per werkingsgebied in:
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Computationeel werken in de basisschool – 19/11/2020
 
computationeel werken  
 
In deze workshop wordt dieper ingegaan op het computationeel werken met kleutersen met leerlingen uit de lagere school.
 
Er wordt gestart met een algemene visie rond 21ste eeuwse vaardigheden om tenslotte te komen tot het coderen door kinderen. Er wordt een breed overzicht gegeven van robotica voor de basisschool, unplugged programmeren, apps en software. We voeren zelf activiteiten uit en op het einde kan iedereen alle materialen zelf uittesten.
 
Neem indien mogelijk ...
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Godsdienst in het basisonderwijs
 
godsdienst in de basisschool  
 
Directeur,
 
mogen we jullie bijzondere aandacht vragen voor de jaarlijkse documenten godsdienst:
 
► 
 
Overzicht leraren met opdracht godsdienst 2020-2021
 
► 
 
Verzamelrooster godsdienst door titularissen 2020-2021
 
Deze documenten stuur je digitaal door naar ...
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
bao - aanbod Eekhout Academy in de kijker
 
aanbod EA bao  
 
► 
 
Masterclass Breed mentorschap - Loopbaanbegeleiding van aspirant-leraar naar professional
 
► 
 
Ik krijg het moeilijk uit mijn hoofd. Trauma-sensitief werken binnen het onderwijs - Hoe omgaan met en herkennen van trauma bij leerlingen
 
► 
 
Beelddenker in de klas? Hoogstwaarschijnlijk wel! - Hoe kun je de beelddenkers herkennen? Hoe kun je ze helpen om zichzelf te redden in de talige wereld?
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
so - Aanvangsbegeleiding voor nieuwe leraren
 
aanvangsbegeleiding so  
 
Bij de start van dit schooljaar willen wij je graag uitnodigen voor een eerste ontmoeting en kennismaking met je vakbegeleider(s).
 
Met deze bijeenkomsten hebben wij als doel dat alle nieuwe leraren en opvoeders in het katholiek onderwijs:
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
so - Aanvangsbegeleiding ondersteunend personeel: schrijf nu in!
 
aanvangsbegeleiding op  
 
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren wij voor alle nieuwe leden van het ondersteunend personeel (opvoeders, administratieve medewerkers, internaatsopvoeders…) een tweetal ontmoetingen met de pedagogisch begeleider OP, Philippe Vercoutere.
 
Wie deelneemt aan deze aanvangsbegeleiding wordt verwacht op ...
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
so - PEPER EN ZOUT verdwijnt, de werkgroep verschijnt ... op FACEBOOK
 
peper en zout  
 
De eerste nieuwsbrief ‘PEPER en ZOUT’ van dit jaar is meteen ook het allerlaatste nummer. Jarenlang probeerden wij jou als opvoeder of administratieve medewerker op de hoogte te houden via onze gekende nieuwsbrief. Ook nu weer vind je in dit nummer heel wat info over o.a. de initiatieven die wij dit jaar willen nemen.
 
Belangrijkste vernieuwing is dat wij kiezen voor een meer eigentijds communicatiekanaal. Benieuwd? Bezoek dan snel onze gloednieuwe facebookpagina. Wij verwelkomen alle ...
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
so - Vlajo - Ondernemers voor de klas
 
vlajo  
 
Vlajo organiseert van 11 januari tot en met 5 maart 2021 een nieuwe editie Ondernemers voor de Klas, hét grootste onderwijsproject tussen scholen en bedrijven in Vlaanderen.
 
Als leerkracht bereid je jouw leerlingen voor op hun toekomst en op hun toekomstige werksituatie. Het is belangrijk dat jongeren weten hoe een hedendaags bedrijf werkt en wat de verwachtingen van ondernemers zijn ten aanzien van hun toekomstige medewerkers. Jongeren staan voor een belangrijke studie- of beroepskeuze waarbij dialoog met een ondernemer of bedrijfsleider meer duidelijkheid kan brengen.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief aardrijkskunde
 
nieuwsbrief aardrijkskunde  
 
In de nieuwsbrief aardrijkskunde lees je meer over ...
 
► 
 
Leerplannen en leerplanactiviteiten
 
► 
 
Lesmateriaal/nascholingen
 
► 
 
Contact
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Duits
 
nieuwsbrief Duits  
 
In de nieuwsbrief Duits lees je meer over ...
 
► 
 
Aktuelle Themen
 
► 
 
Die lange Woche der deutschen Sprache (7.-17. Oktober 2020)
 
► 
 
Todesfuge (Paul Celan)
 
► 
 
Webinars: GetVico24 und Cornelsen Webinars
 
► 
 
SETT en SETT Connect
 
► 
 
...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief economie en handelsvakken
 
nieuwsbrief economie en handelsvakken  
 
In de nieuwsbrief economie en handelsvakken lees je meer over ...
 
► 
 
Inspiratiemarkt + netwerkmoment basisoptie Economie en organisatie
 
► 
 
Webinars VLEW
 
► 
 
Vlajo – Ondernemers voor de klas
 
► 
 
Studiedag Accounting Education: nieuw wetboek vennootschappen en verenigingen
 
► 
 
Nascholing voor leerkrachten 2de en 3de graad secundair onderwijs rond financiële educatie
 
► 
 
Nascholing: Ontwikkelen van financiële competenties via interactieve ICT-tools (georganiseerd door de educatieve master in de economie)  
 
► 
 
Save the date!
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Frans
 
nieuwsbrief Frans  
 
In de nieuwsbrief Frans lees je meer over ...
 
► 
 
Navormingsinitiatieven
 
► 
 
Mogelijk interessante sites cultuur en literatuur
 
► 
 
Onderwijs in tijden van corona
 
► 
 
Junior College
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief identiteit-godsdienst-pastoraal
 
nieuwsbrief identiteit-godsdienst-pastoraal  
 
In de nieuwsbrief identiteit-godsdienst-pastoraal lees je meer over ...
 
► 
 
Welzijnszorg
 
► 
 
Oproep naar klanken uit het werkveld
 
► 
 
Nieuwe materialen jaarthema
 
► 
 
Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede
 
► 
 
Mededelingen inspectie-begeleiding r.-k. godsdienst so
 
► 
 
...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Maatschappij & Welzijn/Personenzorg
 
nieuwsbrief maatschappij & welzijn  
 
 
► 
 
Kalender
 
► 
 
Nieuws
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief MaVo-PAV
 
nieuwsbrief MaVo-PAV  
 
In de nieuwsbrief MaVo-PAV vind je meer over ...
 
► 
 
Leerplannen en leerplanactiviteiten
 
► 
 
Lesmateriaal/nascholingen
 
► 
 
Contact
 
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Mens en samenleving
 
Nieuwsbrief mens en samenleving  
 
In de nieuwsbrief Mens en samenleving lees je meer over ...
 
► 
 
Netwerk Mens en samenleving
 
► 
 
Interessante websites
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief nijverheid
 
nieuwsbrief nijverheid  
 
In de nieuwsbrief nijverheid lees je meer over ...
 
► 
 
Nascholing Breed evalueren – leerplanrealisatie en haalbare feedback voor leerkrachten nijverheidsen praktijkvakken
 
► 
 
Navorming ALGODOO
 
► 
 
Gratis navorming ‘maken van filmpjes’
 
► 
 
De provincie schenkt …
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief ondersteunend personeel
 
nieuwsbrief OP  
 
 
► 
 
Motivatie, een sleutel tot opvoeden
 
► 
 
Stellingenspel
 
► 
 
Nieuwe stelling
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief toerisme
 
nieuwsbrief toerisme  
 
In de nieuwsbrief toerisme lees je meer over ...
 
► 
 
Leerplannen en leerplanactiviteiten
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Lesmateriaal
 
► 
 
Contact
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief wetenschappen
 
nieuwsbrief wetenschappen  
 
In de nieuwsbrief wetenschappen lees je meer over ...
 
► 
 
Dag van Fysica
 
► 
 
Simon Stevin van Brugghe, 1620-2020. Hij veranderde de wereld.
 
► 
 
Playfull Science 2020 gaat digitaal
 
► 
 
Onthaaldag startende leraren Wetenschappen
 
► 
 
Milieu-educatieve Workshops van GoodPlanet Belgium
 
► 
 
...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
so - Eekhout Academy: aanbod secundair in de kijker
 
aanbod EA so  
 
► 
 
Je hoort mij wel, maar ... luister je ook? Authentiek connecteren, inspireren en stimuleren van jonge mensen
 
► 
 
Masterclass Breed mentorschap - Loopbaanbegeleiding van aspirant-leraar naar professional
 
► 
 
Dag van fysica
 
► 
 
Dag van klassieke talen
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook