Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief West-Vlaanderen

Beste

 

   Inhoud

    
 
Voor iedereen
►  Mededelingen vanuit het vicariaat
►  Personeelsnieuws: Huis in Beweging
►  Tweedaagse directies 2021
►  Ons aanbod in coronatijden
►  Vlaanderenbrede digitale studiedag ‘Startdag ondersteuners type 2’ – 12/11/2020
►  Gratis vormingsaanbod Microsoft voor alle scholen
►  Tot 5 500 EUR subsidie ter versterking digitalisering onderwijs!
►  CM – gratis webinar voor leerkrachten: “Met goesting voor de klas: Praktijktips om je job in het onderwijs vol te houden” – 25/11/2020
►  VIVES - Op zoek naar informatie over het luik ‘praktijkstage’ in de opleiding tot leraar?
►  Vacatures
Gewoon basisonderwijs
►  bao - Interesse voor onderstaand professionaliseringsaanbod vanuit de begeleiding?!
►  bao - bewegingsonderwijs bij code oranje
►  VIVES - Fonemisch bewustzijn versterken in de derde kleuterklas via een webapp
►  Creatieve workshops voor peuters en kleuters in klassen waar de leerkracht tijdelijk uitvalt door corona
►  Eekhout Academy: aanbod basis in de kijker
Gewoon secundair onderwijs
►  Vernieuwing so - introductie 2de graad - digitale sessies in december
►  so - Een examen voor de basisopties in de eerste graad?
►  so - aanbod VIVES - Het co-teaching stageconcept en de praktijkschok voor beginnende leraren
►  so - NIEUW!!! - werkgroep ondersteunend personeel op Facebook
►  Nieuwsbrief Duits
►  Nieuwsbrief economie en handelsvakken
►  so - Nieuwsbrief lichamelijke opvoeding
►  Nieuwsbrief maatschappij & welzijn/personenzorg
►  Nieuwsbrief muziek
►  Nieuwsbrief nijverheid
►  Eekhout Academy: aanbod secundair in de kijker
 
 
 

   Voor iedereen

 
 
Mededelingen vanuit het vicariaat
 
Voor iedereen
 
 
 
Personeelsnieuws: Huis in Beweging
 
personeelsnieuws  
 
Zoals eerder gemeld, worden we momenteel bij de pedagogische begeleiding getroffen door een besparing die tot 2024 verdergaat. Intussen is wel al meer bekend over bijkomende middelen n.a.v. onder meer Corona en het zorgdossier, maar dat betekent geenszins dat eerder genomen beslissingen over de verdere inkrimping van de projectmiddelen – competentie en taal - zouden teruggeschroefd worden.
 
Zo heeft nu ook binnen dit perspectief Bart Hamelton, competentiebegeleider van het eerste uur, besloten zijn loopbaan een andere wending te geven. Bart gaat vanaf het tweede trimester aan de slag als brugfiguur bij de vzw sociaal huis te Torhout. We danken hem om zijn verrijkende input van de voorbije jaren en wensen hem alle succes toe!
 
Voor iedereen
 
 
 
Tweedaagse directies 2021
 
2daagse directies  
 
Omwille van de coronaproblematiek hebben de stuurgroepen tweedaagse directies van zowel het basis als het secundair onderwijs beslist om deze activiteit dit schooljaar niet te laten doorgaan.
 
Hoe belangrijk en zinvol deze bijeenkomsten ook zijn, het is niet haalbaar om deze in de huidige omstandigheden in de traditionele vorm te organiseren. Hetzelfde besluit was al genomen voor het driedaags colloquium voor de directies van het buitengewoon onderwijs.
 
 
 
Voor iedereen
 
 
 
Ons aanbod in coronatijden
 
aanbod coronatijden  
 
Wij beseffen dat een aantal initiatieven niet hebben kunnen plaatsvinden zoals eerder in onze aanbodbrochure aangekondigd. Dat dit te maken heeft met de evolutie in de coronacijfers en de bijhorende maatregelen hoeft jullie niet te verwonderen. 
 
Voor activiteiten op de werkvloer blijven wij alsnog ‘essentiële derden’, maar we leggen steevast de vraag voor aan ...
 
 
 
Voor iedereen
 
 
 
Vlaanderenbrede digitale studiedag ‘Startdag ondersteuners type 2’ – 12/11/2020
 
studiedag  
 
Bij ondersteuning in trajecten voor leerlingen met een (gemotiveerd) verslag type 2 hebben we geen glazen bol. De verwachte leeruitkomst is geen vaststaand gegeven. Deze inclusietrajecten zijn één van de meest creatieve processen die we in verbindende samenwerking bewandelen met heel wat partners, waaronder de ouders. Elk traject is een uitdaging om te (willen) zien waar er participatiekansen èn waar er leerkansen zijn, want ‘Het leerplafond bestaat niet’.
 
We nemen jullie graag mee in getuigenissen van collega-ondersteuners, ouders en leerkrachten. We geven jullie graag tips en tricks via bruikbare kaders en gedeelde inzichten om deze inclusietrajecten nog meer de moeite waard te maken. We geven jullie vooral nog meer goesting om aan de slag te gaan.
 
 
Voor iedereen
 
 
 
Gratis vormingsaanbod Microsoft voor alle scholen
 
gratis aanbod Microsoft  
 
We blijven momenteel in bewogen tijden zitten. Pré-teaching, afstandsonderwijs, blended learning is opnieuw niet meer zo veraf. 
 
De ervaringen van de voorbije maanden hebben ons geleerd dat een weloverwogen integratie van technologie op school essentieel is voor zowel afstandsonderwijs als contactonderwijs. 
 
Microsoft wil hier ten volle inzetten op ondersteuning van leraars en leidinggevenden in onze scholen. 
 
Voor iedereen
 
 
 
Tot 5 500 EUR subsidie ter versterking digitalisering onderwijs!
 
SUBSIDIES  
 
Omwille van de coronacrisis werd noodgedwongen en versneld overgeschakeld naar (meer) digitaal onderwijs. Kwetsbare kinderen en jongeren dreigen hierbij echter uit de boot te vallen omdat zij of hun directe omgeving niet steeds beschikken over de nodige digitale vaardigheden en/of infrastructuur (inclusief internet).
 
Om hieraan tegemoet te komen, lanceert het Streekfonds West-Vlaanderen op vraag van de Provincie West-Vlaanderen een oproep naar West-Vlaamse scholen en onderwijsinstellingen toe die tijdens de coronacrisis extra geconfronteerd worden met kwetsbare kinderen en jongeren.
 
De Provincie heeft hierbij een budget vrijgemaakt voor ...
 
 
 
Voor iedereen
 
 
 
CM – gratis webinar voor leerkrachten: “Met goesting voor de klas: Praktijktips om je job in het onderwijs vol te houden” – 25/11/2020
 
CM   Interesse?! Lees hier meer en schrijf je in <<<
 
Voor iedereen
 
 
 
VIVES - Op zoek naar informatie over het luik ‘praktijkstage’ in de opleiding tot leraar?
 
VIVES  
 
Een wezenlijk onderdeel van de opleiding tot leraar vormen de praktijkstages die de studenten in staat stellen om in scholen via observatie en participatie alle aspecten van het lerarenberoep te verkennen en zich eigen te maken.
 
Om studenten de kans te bieden stage te lopen in scholen – of ook in andere organisaties of diensten – sluit het Studiegebied Onderwijs van hogeschool VIVES een stageovereenkomst af waarin het doel van de stage, de bijzondere verplichtingen voor de student en de stageplaats, de richtlijnen inzake geheimhouding, veiligheid en gezondheid … op een rijtje worden gezet.
 
Voor iedereen
 
 
 
Vacatures
 
Voor iedereen
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
bao - Interesse voor onderstaand professionaliseringsaanbod vanuit de begeleiding?!
 
professionaliseringsaanbod BL bao  
 
Het volledige aanbod vanuit de begeleiding basis vind je in onze gekende brochure. Dit willen we voor de (nabije) toekomst nog even onder de aandacht brengen:
 
► 
 
12/11/2020   OWP-regio Zuid       Aan de slag met IDP 2.0               INSCHRIJVEN
 
► 
 
17/11/2020   LEREND NETWERK    Spreekvaardigheid bovenbouw    INSCHRIJVEN
 
► 
 
19/11/2020   OWP-regio West       Aan de slag met IDP 2.0              INSCHRIJVEN
 
► 
 
26/11/2020   OWP-regio Noord     Aan de slag met IDP 2.0              INSCHRIJVEN
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
bao - bewegingsonderwijs bij code oranje
 
lo bij code oranje   Pedagogisch begeleider bewegingsopvoeding Pascale Muylaert stelt de PowerPoint-presentatie ‘Bewegingsonderwijs bij code oranje’ ter beschikking aan al wie geïnteresseerd is.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
VIVES - Fonemisch bewustzijn versterken in de derde kleuterklas via een webapp
 
vives & fonemisch geheugen  
 
Een sterk ontwikkeld klankbewustzijn helpt kinderen bij de eerste stappen van het leren lezen en schrijven. Auditieve vaardigheden versterken in een goed gevulde kleuterklas is echter niet eenvoudig.
 
Vandaar dat enkele docenten van de opleiding EBAKO (educatieve bacheloropleiding kleuteronderwijs) uit VIVES - campus Brugge in het kader van het IMEC project ‘smart education@schools 2020-2021’ een webapp aan het ontwikkelen zijn die het leraren gemakkelijker moet maken om kinderen oefeningen en spelletjes op maat aan te bieden, zodat alle kinderen in de klas optimale kansen krijgen voor een vlotte leesstart. Dit gebeurt in samenwerking met enkele pilootscholen. De webapp zal beschikbaar zijn vanaf september 2021. 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Creatieve workshops voor peuters en kleuters in klassen waar de leerkracht tijdelijk uitvalt door corona
 
creatieve workshops  
 
vzw Crea Thera heeft een aanbod van creatieve workshops voor peuters en kleuters uit gekleurde basisscholen. Het aanbod bestaat uit een reeks workshops met muziek, beeld en woord en wordt verzorgd door een ervaren master in de podiumkunsten.
 
Mocht er nood zijn aan zo iemand die kan inspringen in klassen waar leraren tijdelijk uitvallen door corona, dan wil deze organisatie daar graag aan tegemoet komen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Eekhout Academy: aanbod basis in de kijker
 
aanbod EA  
 
► 
 
Webinar – Onderwijs in tijden van verandering! Hoe organiseer je succesvolle en duurzame verandering?
 
► 
 
Webinar 'Authentiek, krachtig en verbindend leidinggeven' - Module Waarde-georiënteerd leidinggeven
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
Vernieuwing so - introductie 2de graad - digitale sessies in december
 
vernieuwing so  
 
Wil je je weg vinden in het complexe verhaal van het nieuwe secundair onderwijs? Wil je binnen dat grote verhaal je eigen verhaal kunnen vertellen? Wil je dat verhaal vertalen in kwaliteitsvol en leerlinggericht onderwijs?
 
In december plant de regionale begeleidingsdienst van Limburg vijf digitale sessies om je te informeren over het vernieuwd studieaanbod, finaliteiten, domeinen en studierichtingen in de tweede graad.
 
Ze richten zich – Vlaanderenbreed - tot leraren, ondersteuners, coördinatoren, directies, CLB, lerarenopleiders …, kortom iedereen die verantwoordelijkheid neemt voor de vorming en keuzes van leerlingen en benieuwd is naar wat de modernisering hiervoor kan betekenen.
 
Geïnteresseerd?! Schrijf snel in … <<<
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
so - Een examen voor de basisopties in de eerste graad?
 
examen basisopties 1ste graad  
 
In september zijn we gestart in het tweede leerjaar A en B de nieuwe basisopties. Sommige leraren en directies stellen zich vragen over de evaluatie en rapportering in de basisopties.
 
In de Nieuwsbrief van 01 oktober publiceerden we al antwoorden. Toch blijft de vraag in heel wat vakgroepen van de basisopties naar het al dan niet organiseren van examens.  Een eenduidig advies over alle basisopties heen is niet mogelijk noch wenselijk. Elke basisoptie is immers anders. Heel wat leerplandoelen van de basisopties stroken bovendien minder met een examenformat.
 
Ben je op zoek naar een gepast antwoord voor jouw school, dan geven we je graag een aantal aandachtspunten mee.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
so - aanbod VIVES - Het co-teaching stageconcept en de praktijkschok voor beginnende leraren
 
stage en co-teaching  
 
Onderzoek wijst uit dat de drop-out bij beginnende leraren zorgwekkend is. Als oorzaak wordt daarbij onder meer verwezen naar de praktijkschok: bij veel startende leraren is er sprake van een discrepantie tussen de verwachtingen van de startende leraren en de realiteit van het lerarenberoep.
 
Vandaar dat in dit praktijkgericht onderzoek een alternatief stageconcept is uitgewerkt waarbij afstuderende studenten de kans krijgen gedurende enkele weken te co-teachen met ...
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
so - NIEUW!!! - werkgroep ondersteunend personeel op Facebook
 
nieuws OP  
 
Wil je op de hoogte blijven van allerlei initiatieven en info voor ondersteunend personeel, volg ons dan via onze gloednieuwe facebookpagina.
 
Met onze facebookpagina willen wij je sneller informeren. Ook jij kunt allerlei info en initiatieven delen via dit kanaal. Zit je met een vraag, stel ze dan gewoon via onze FB-pagina ... Zo wordt FB het nieuwe ‘Peper en zout’ waarmee we jullie werking voortaan willen kruiden.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Duits
 
nieuwsbrief Duits  
 
In de nieuwsbrief Duits lees je meer over ...
 
► 
 
Aktuelle Themen
 
► 
 
App “S.O.S. Ostsee“ (A2+) (Goethe Institut)
 
► 
 
Nachrichten in leichter Sprache?
 
► 
 
Webinars und Seminare
 
► 
 
Language Level Evaluator
 
► 
 
Interessante online Materialien nach Themen
 
► 
 
Lernvideos: Easy German
 
► 
 
Thema Musik: Leichter (Revolverheld)
 
► 
 
Für Sie gelesen: Die deutsche Sprache in Europa (Lehmann)
 
► 
 
Jahreskalender
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief economie en handelsvakken
 
nieuwsbrief economie en handelsvakken  
 
In de nieuwsbrief economie en handelsvakken lees je meer over ...
 
► 
 
Inspiratiemarkt + netwerkmoment basisoptie economie en organisatie
 
► 
 
Lerend en delend netwerk TSO 3de graad handel/boekhouden-informatica
 
► 
 
Lerend en delend netwerk ASO economie
 
► 
 
Opleiding kassamedewerker Colruyt
 
► 
 
Lerend en delend netwerk stage-coördinatoren/stagebegeleiders
 
► 
 
Lerend en delend netwerk leerkrachten kantoor/verkoop
 
► 
 
Toelichting nieuwe leerplannen binnen het domein economie en organisatie
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
so - Nieuwsbrief lichamelijke opvoeding
 
nieuwsbrief lichamelijke opvoeding  
 
In de nieuwsbrief lichamelijke opvoeding lees je meer over ...
 
► 
 
Corona afspraken i.f.v. LO in code oranje - update dd 23 oktober 2020
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief maatschappij & welzijn/personenzorg
 
nieuwsbrief maatschappij & welzijn  
 
 
► 
 
Kalender
 
► 
 
Nieuws
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief muziek
 
nieuwsbrief muziek  
 
In de nieuwsbrief muziek lees je meer over ...
 
► 
 
Code oranje
 
► 
 
Webinar rond Evaluatie binnen Muziek
 
► 
 
Doen!
 
► 
 
Hum to search
 
► 
 
Mijn stem klinkt anders
 
► 
 
Vlaams Radiokoor scoort met Samuel Barber
 
► 
 
Realiseerbare doelen eerste graad Muziek in coronaperiode
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief nijverheid
 
nieuwsbrief nijverheid  
 
In de nieuwsbrief nijverheid lees je meer over ...
 
► 
 
InnoVET Webinar – inspiratiemoment
 
► 
 
Taalondersteuning met (digitale) hulpmiddelen en tools
 
► 
 
Navorming Solid Edge 3D tekenen
 
► 
 
Stabiliteit in houtskeletbouw constructies
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Eekhout Academy: aanbod secundair in de kijker
 
so - aanbod EA   Webinar – Onderwijs in tijden van verandering! Hoe organiseer je succesvolle en duurzame verandering?
Webinar 'Authentiek, krachtig en verbindend leidinggeven' - Module Waarde-georiënteerd leidinggeven
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook