Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief West-Vlaanderen

Beste

 

   Inhoud

    
 
Voor iedereen
►  Gebed van de week
►  De begeleiding zet zichzelf op de kaart: het begeleidingsplan
►  Personeelsnieuws
►  Project competentieontwikkeling
►  Studie- & werkdag van en voor scholen waar leerlingen uitgewezen worden na een lang verblijf in België - 15/11/2018
►  Mededelingen uit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
►  Vacatures
Gewoon basisonderwijs
►  Aanbod Pastoraal basisonderwijs - maand november
►  Dag van godsdienst - voor leraren bao - 08/02/2019
►  godsdienst - bao - ZILL-verkenningsdagen
►  De ZILL-verkenningsdagen 2018-2019
►  Lerend netwerk 'ICT-tools inzetten in talige activiteiten'
►  Lerend netwerk - 'Woordenschat stimuleren via prentenboeken
►  Lerend netwerk Frans (herhaling oproep)
►  Aanbod Eekhout Academy bao
Gewoon secundair onderwijs
►  Welkom aan twee nieuwe collega's in de begeleidingsdienst
►  Nieuwsbrief aardrijkskunde - MaVo
►  Nieuwsbrief Duits
►  Nieuwsbrief Economie en Handel
►  Nieuwsbrief wiskunde
►  Wiskundeolympiade - 16/01/2019
►  Studienamiddag voor opvoeders: Herstelgericht handelen - 20/11/2018
►  Cognitieve Ondersteuning Door Augmented Reality - Pilootproject bij personen met een beperking
►  BUSINESS = BUSINESS. Een blik op het studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde
►  Vlajo Ondernemers voor de klas
►  Eekhout Academy so
 
 
 

   Voor iedereen

 
 
Gebed van de week
 
Gebed van de week   Inspiratie voor een GEBED OP SCHOOL vind je hier.
 
Voor iedereen
 
 
 
De begeleiding zet zichzelf op de kaart: het begeleidingsplan
 
De begeleiding van KathOndVla zet zichzelf op de kaart  
 
Bij de begeleiding van scholen staan drie reeksen vragen centraal. Ze gaan vooraf aan elke concrete keuze die een school maakt en aan elke begeleiding. Zij fungeren als onderliggende rode draad bij elke begeleidingsinterventie. De eerste reeks vragen gaat over ...
 
De derde reeks vragen heeft te maken met de belangrijke pedagogische en didactische keuzes die de school maakt om haar identiteit en kwaliteit vorm te geven. Met pedagogische en didactische keuzes bedoelen we ...
 
Voor iedereen
 
 
 
Personeelsnieuws
 
Personeel   Het begeleidingsteam verwelkomt twee nieuwe begeleider voor het niveau secundair: voor de vakken STEM & Techniek is dat Kris Vande Moortel, voor deze van Hout & Bouw is dat Davy Vandorpe.
 
Voor iedereen
 
 
 
Project competentieontwikkeling
 
Competentieontwikkeling  
 
1. 
 
Leren van, aan en met elkaar:
aanbod leergroepen om ons te versterken in de fases 0 en 1 van het  zorgcontinuüm

 
 
2. 
 
Het M-decreet in een notendop:
M-aatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

 
 
3. 
 
Het toekennen van een ‘gemotiveerd verslag’ en van een ‘verslag’:
wijzigingen in de regelgeving
 
Voor iedereen
 
 
 
Studie- & werkdag van en voor scholen waar leerlingen uitgewezen worden na een lang verblijf in België - 15/11/2018
 
uitgewezenll   Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert samen met ‘Laat ze leren! Netwerk van katholieke scholen waar leerlingen uitgewezen worden' een studie- en werkdag.
 
Deze studie- en werkdag is gericht op leraren, zorgcoördinatoren, leraren onthaalonderwijs/OKAN, vervolgcoaches OKAN, directeurs, leden van het middenkader … 
 
Voor iedereen
 
 
 
Mededelingen uit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
Voor iedereen
 
 
 
Vacatures
 
VACATURES BAO
 
 
► 
 
Raadpleeg de vacature hier.
 
► 
 
Raadpleeg de vacature hier.
 
VACATURES SO
 
 
► 
 
Raadpleeg de vacature voor een directiefunctie  hier.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
Aanbod Pastoraal basisonderwijs - maand november
 
PastoraalSamenStappenZetten   ‘Stap je mee’ in ons aanbod pastoraal voor de maand november? In de katholieke basisschool neemt de pastorale werking een cruciale plaats in.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Dag van godsdienst - voor leraren bao - 08/02/2019
 
dag van godsdienst  
 
Op vrijdag 8 februari 2019 organiseren we de Dag van godsdienst.
 
Deze studiedag richt zich niet alleen tot leraren of leermeesters godsdienst, maar is toegankelijk voor alle leraren uit het basisonderwijs.
 
Meer info en inschrijvingsmogelijkheid vind je hier.       
 
                 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
godsdienst - bao - ZILL-verkenningsdagen
 
ZILL-verkenningsdagen godsdienst  
 
Is er een leermeester godsdienst/godsdienstleraar lid van jouw schoolteam?
 
Vergeet ook niet haar/hem in te schrijven voor de ZILL-VERKENNINGSDAGEN RKG wanneer de school een keuze maakt om het ontwikkelveld RKG te verkennen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
De ZILL-verkenningsdagen 2018-2019
 
ZILL  
 
We vangen op dat er hier en daar wat verwarring is …                                    
 
Wanneer je als directeur, zoco, leraar met een bepaald ontwikkelveld kennis wil maken, dan vind je op dit overzicht per werkingsgebied twee keuzedata.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Lerend netwerk 'ICT-tools inzetten in talige activiteiten'
 
icttools   We presenteren een aantal eenvoudige tools en dagen jullie uit om onderwijs-arrangementen te ontwikkelen waarin deze tools ondersteunend kunnen zijn. We vertrekken vanuit de focusgedachte in ZILL en koppelen hieraan het geïntegreerd werken met digitale media.
 
In het lerend netwerk staan we open voor jullie praktijkvragen en praktijkervaringen als basis voor de uitwisseling.
 
Doelgroep: (kleuter)onderwijzers die voor de klas staan.
 
Meer info vind je hier.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Lerend netwerk - 'Woordenschat stimuleren via prentenboeken
 
prentenboeken  
 
In dit lerend netwerk gaan we kennis maken met de visie op goed woordenschat-gebruik in de kleuterklas
 
We gaan ook samen nadenken over welke thema’s, welke verhalen, welke woorden we selecteren.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Lerend netwerk Frans (herhaling oproep)
 
frans  
 
Voor klastitularissen derde graad basisonderwijs met Frans in de opdracht, die hun eigen onderwijspraktijk kritisch willen bevragen en verrijkende praktijkervaringen met elkaar willen delen ( zie Onderwijsspiegel en Peilingsproef 2017)
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Aanbod Eekhout Academy bao
 
Eekhout Academy   Meer info 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
Welkom aan twee nieuwe collega's in de begeleidingsdienst
 
Personeelsnieuws   In de vorige nieuwsbrieven heb je kunnen lezen dat we op zoek waren naar twee nieuwe begeleiders om ons team te versterken. Vanaf 1 november verwelkomen we in onze dienst twee nieuwe collega’s ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief aardrijkskunde - MaVo
 
nieuwsbrief aardrijkskunde   Raadpleeg de nieuwsbrief aardrijkskunde hier.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Duits
 
nieuwsbrief Duits  
 
Lees hier meer over:
 
1. 
 
Aktuelle Themen
 
2. 
 
Tools voor de taalles
 
3. 
 
Deutsch lernen nach Themen
 
4. 
 
Für Sie gelesen
 
5. 
 
Deutschlehrertag 2018
 
6. 
 
Leerlingen evalueren leraren
 
7. 
 
Jahreskalender
 
     
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Economie en Handel
 
ecohandel  
 
Lees hier meer over 
 
► 
 
Dag van handel en economie – 14 november 2018
 
► 
 
Studiedag SLO 9 november 2018 FEB Campus Brussel
 
► 
 
VLEW - Studiedag - 15 november 2018
 
► 
 
Netwerk stagecoördinatoren studiegebied handel –  20 november 2018 (9.30 uur - 12 uur)
 
► 
 
Netwerk 2de en 3de graad ASO Economie – 26 november 2018 (14.00 uur tot 16.30 uur)
 
► 
 
Studiedag voor leraren economie derde graad ASO en TSO – 28 november 2018
 
► 
 
SAVE THE DATE – 10 januari 2019 – 18.30 uur – 21.30 uur Staten-Generaal 2.0 BRUGGE
 
► 
 
SAVE THE DATE – 17 januari 2019 – 18.30 uur – 21.30 uur Staten-Generaal 2.0 KORTRIJK
 
► 
 
...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief wiskunde
 
wiskunde  
Lees hier meer over 
 
 
1. 
 
Dagen van de Wiskunde 2018-2019
 
2. 
 
Onderwijswerkplaatsen voor vakcoördinatoren
 
3. 
 
De nieuwe eindtermen wiskunde voor de eerste graad
 
4. 
 
Infosessies eindtermen en leerplan eerste graad A en B
 
5. 
 
Terugkomdag voor beginnende wiskundeleerkrachten
 
6. 
 
Coöperatief leren voor leraren wiskunde in het secundair
 
7. 
 
Unimath
 
8. 
 
Wedstrijdkalender Kangoeroewedstrijd - JWO - VWO
 
9. 
 
Vernieuwde website T³ Vlaanderen
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Wiskundeolympiade - 16/01/2019
 
wiskunde  
 
Op 16 januari wagen weer duizenden leerlingen uit het secundair zich aan de wiskundeolympiade: VWO voor de derde graad en JWO voor de tweede graad
 
Je kan tot 26 november je leerlingen via een schoolverantwoordelijke inschrijven op http://www.vwo.be
 
Ken je trouwens de Kangoeroewedstrijden al?  Deze richten zich, eveneens met leuke en uitdagende meerkeuzevragen, op leerlingen van het lager onderwijs en van de eerste graad secundair.  Neem zeker een kijkje op http://www.kangoeroe.org.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Studienamiddag voor opvoeders: Herstelgericht handelen - 20/11/2018
 
studienamiddag voor opvoeders  
 
Op dinsdagnamiddag 20 november 2018 organiseert de werkgroep ondersteunend personeel regio West-Vlaanderen een boeiende studienamiddag rond het thema ‘Herstelgericht handelen, zoveel meer dan omgaan met conflicten’. Deze studienamiddag staat open voor alle leden van het ondersteunend personeel. Het aantal plaatsen is beperkt. Snel intekenen is dus de boodschap.
 
► 
 
Meer info vind je in deze uitnodiging.
 
► 
 
Inschrijven doe je bij Eekhout Academy via deze link.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Cognitieve Ondersteuning Door Augmented Reality - Pilootproject bij personen met een beperking
 
personenbeperking   CODAR brengt jongeren, leerkrachten en begeleiders binnen onderwijs en zorg in contact met een uniek interactief programmeerbaar projectiesysteem.
 
Zo leren ze werken met innovaties uit de sociale economie. Hiermee willen we de tewerkstellingskansen van de jongeren met een beperking verhogen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
BUSINESS = BUSINESS. Een blik op het studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde
 
Studievoormiddag n.a.v. SID-in West-Vlaanderen.
 
Georganiseerd door de instellingen hoger onderwijs in samenwerking met de West-Vlaamse centra voor leerlingenbegeleiding en met de steun van de provincie West-Vlaanderen.
 
DoelgroepVoor leerkrachten, leerlingenbegeleiders, directies, CLB-medewerkers …
 
Datum: Vrijdag 16 november 2018 van 8.30 tot 13.00 uur
 
LocatieProvinciehuis Boeverbos - Leopold III-laan 41, 8200 St-Andries Brugge
 
Verdere info vind je hierInschrijven kan tot 12 november.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Vlajo Ondernemers voor de klas
 
vlajo   Welke studiekeuze maak ik best? Welke toekomstmogelijkheden biedt deze richting? Welke job is me op het lijf geschreven? Wat verwachten bedrijven van werknemers? 
 
 
 
Veel scholieren staan op het punt om keuzes te maken. Keuzes die gepaard gaan met veel vragen.
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Eekhout Academy so
 
Eekhout Academy   Hier vind je een interessant aanbod met nascholingen voor individuen of voor je team. Een aanrader in het licht van ‘levenslang leren’.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook