Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief West-Vlaanderen

Beste

 

   Inhoud

    
 
 

   Voor iedereen

 
 
Niveauoverstijgend
 
 
► 
 
De begeleiding zet zichzelf op de kaart: kwaliteitsontwikkeling via participatie van het werkveld
 
► 
 
Ondersteuningsnetwerken
 
► 
 
Aanvangsbegeleding nieuwe leerkrachten, paramedici en opvoedend personeel BuO
 
► 
 
Project competentieontwikkeling
 
► 
 
Drievoudige oproep vanuit ons bisdom
 
► 
 
Vacatures in scholen / scholengemeenschappen
 
► 
 
Ter overweging
 
Voor iedereen
 
 
 
Basisonderwijs
 
 
► 
 
Duurzame ontwikkeling en educaties
 
► 
 
Aanvangsbegeleiding beginnende leraren
 
► 
 
Project Taal
 
► 
 
Wanted: gemotiveerde leraren die rond IDP mee willen denken
 
► 
 
Eekhout Academy
 
► 
 
Godsdienst
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Secundair onderwijs
 
 
► 
 
Aanvangsbegeleiding beginnende leraren en opvoeders
 
► 
 
Bijdragen vanuit de vakbegeleiding
 
► 
 
Eekhout Academy: nascholingen in de kijker
 
► 
 
Begeleidingsaanbod project Taal 17-18
 
► 
 
Mededelingen vicariaat bisdom Brugge
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook