Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief West-Vlaanderen

Beste

 

   Inhoud

    
 
 

   Voor iedereen

 
 
Mededelingen uit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
Voor iedereen
 
 
 
De begeleiding zet zichzelf op de kaart: het begeleidingsplan 2018-2021
 
De begeleiding zet zichzelf op de kaart.  
 
Leiderschap en schoolorganisatie
 
Evoluties binnen de werking van en voor besturen (o.m. bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting) hebben effecten op het profiel van directies en dus op de in-service-directieopleidingen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en de voortgezette vorming van de leidinggevenden. Aspecten als praktijkonderzoek, omgaan met data, de totstandkoming van een schooleigen kwaliteitsbeleid ...
 
 
 
Voor iedereen
 
 
 
Ondersteuningstrajecten 2019
 
Ondersteuningstrajecten 2019  
 
Ondersteuningstrajecten  telkens voor 3 maanden bij de brede ondersteuningsnetwerken vanaf 1 januari 2019 (regio West-Vlaanderen)
 
Binnen de brede ondersteuningsnetwerken (type BA, 3, 9 en type 7 STOS) willen we de flexibilisering van ondersteuning nog meer gestalte geven. We doen dit enerzijds omdat ...
 
Voor iedereen
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
ZILL en bewegingsopvoeding
 
ZILL en bewegingsopvoeding  
 
Vorig schooljaar hebben een groot aantal leermeesters LO en leraren verantwoordelijk voor de bewegingsopvoeding de weg naar de lerende netwerken gevonden. Een groot aantal … maar zeker nog niet allemaal!
 
We denken hierbij o.a. ook aan ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
De ZILL-verkenningsdagen 2018-2019
 
ZILL-verkenningsdagen 2018-2019   De inschrijvingen voor de ZILL-verkenningsdagen blijven vlotjes binnenkomen. Wanneer je als directeur, zoco, leraar met een bepaald ontwikkelveld kennis wil maken, dan vind je op ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Modernisering secundair onderwijs (aanbod vanuit nascholing.be)
 
Modernisering secundair onderwijs   Vanaf 1 september 2019 start de modernisering van de eerste graad secundair onderwijs. De modernisering gaat gepaard met structurele en inhoudelijke wijzigingen. Voor scholen (buiten)gewoon basisonderwijs is het interessant om te weten wat ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
De warmste week
 
Warmste Week   Er zijn heel wat initiatieven in het kader van de Warmste Week. We hebben niet de gewoonte om die hier te vermelden, dat is immers onbegonnen werk. Voor één keer willen we echter een uitzondering maken. Het betreft een initiatief met een didactisch kantje …
 
In het kader van de warmste week schreven Anjelien Pirmez en Hanne Verlinde 'De warmste kleuterliedbundel'. Die bevat 20 liederen bij verschillende thema’s en voor de drie leeftijdsniveaus (functionele liederen, speelliederen en themaliederen). Bij elk lied hoort telkens een didactische tip, een tekening en een QR-code die verwijst naar een gezongen versie en soms ook naar een karaoke-versie.
 
Alvast als opwarmer een deel van het Dierenfestival.
 
Geïnteresseerd? Je kan een exemplaar bestellen door een mailtje te sturen naar anjelien_p@hotmail.com
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Aanbod Eekhout Academy bao
 
Aanbod Eekhout Academy bao   Het aanbod van Eekhout Academy voor het basisonderwijs vind je hier.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
Introductiesessies nieuwe leerplannen eerste graad
 
Introductiesessies nieuwe leerplannen eerste graad  
 
Tijdens het tweede trimester organiseren we voor alle vakken van de eerste graad, die volgend jaar met een nieuw leerplan van start gaan, leerplanintroductiesessies.
 
Een totaalbeeld van het aanbod krijg je ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief aardrijkskunde - MaVo
 
Nieuwsbrief aardrijkskunde - MaVo  
 
In deze nieuwsbrief lees je meer over ...                                                 
 
1. 
 
Activiteiten/congressen
 
2. 
 
Nascholingen
 
3. 
 
Activiteiten
 
4. 
 
Interessant materiaal
 
5. 
 
Contact
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief biologie - natuurwetenschappen
 
Nieuwsbrief biologie  
 
In deze nieuwsbrief lees je meer over ...
 
1. 
 
Leerplantoelichtingen NW eerste graad
 
2. 
 
Terugkomdag aanvangsbegeleiding wetenschappen
 
3. 
 
Dag van de biologie/NW
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Engels
 
Nieuwsbrief Engels  
 
In deze nieuwsbrief lees je meer over ...
 
1. 
 
Inschrijven voor de leerplanvoorstelling
 
2. 
 
Kerstwensen uit Ingelmunster voor Amerika
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Nederlands
 
Nieuwsbrief Nederlands  
 
In deze nieuwsbrief kan je meer lezen over ...
 
1. 
 
Voorstelling nieuw leerplan Nederlands 1ste graad
 
2. 
 
Dag van Nederlands 2019
 
3. 
 
Tips ...
     Kennisoverdracht op school: van ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief plastische opvoeding
 
Nieuwsbrief plastische opvoeding  
 
In deze nieuwsbrief lees je meer over ...
 
1. 
 
‘Beeld’, ‘Muziek’ of ‘Artistieke vorming’ in de nieuwe lessentabellen
 
2. 
 
Het nieuwe leerplan Beeld: toelichting en  nascholing
 
3. 
 
Het nieuwe leerplan Artistieke Vorming: toelichting en nascholing
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief wetenschappen
 
Nieuwsbrief wetenschappen  
 
In deze nieuwsbrief lees je meer over
 
1. 
 
Uitnodiging terugkomdag aanvangsbegeleiding
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief wiskunde
 
Nieuwsbrief wiskunde  
 
In KOMPAS 3 komen volgende onderwerpen aan bod:
 
1. 
 
OnderwijsWerkPlaatsen nieuwe leerplannen eerste graad
 
2. 
 
Voorbije dagen van de Wiskunde
 
3. 
 
Wedstrijdkalender Kangoeroewedstrijd – JWO - VWO
 
4. 
 
Coöperatief leren voor ...
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Aanbod Eekhout Academy so
 
Aanbod Eekhout Academy so   Raadpleeg hier het aanbod so van Eekhout Academy.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook