Met het ongewone einde van een bewogen schooljaar in zicht, richten we ons heel specifiek tot onze besturen met een uitnodiging voor een regionale Zoom-meeting.
 
In onderling overleg hebben de bisschoppelijk gedelegeerden en de ankerfiguren voor besturenwerking besloten om in elke regio van Katholiek Onderwijs Vlaanderen een video-overleg ‘vanuit uw kot’ te organiseren in aanwezigheid van directeur-generaal Lieven Boeve met twee actuele agendapunten.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief West-Vlaanderen

Beste
 
Met het ongewone einde van een bewogen schooljaar in zicht, richten we ons heel specifiek tot onze besturen met een uitnodiging voor een regionale Zoom-meeting.
 
In onderling overleg hebben de bisschoppelijk gedelegeerden en de ankerfiguren voor besturenwerking besloten om in elke regio van Katholiek Onderwijs Vlaanderen een video-overleg ‘vanuit uw kot’ te organiseren in aanwezigheid van directeur-generaal Lieven Boeve met twee actuele agendapunten.

 

   Inhoud

    
 
 

   Besturen

 
 
Zoom-meeting met twee actuele agendapunten
 
1. Het einde van het huidige schooljaar en de heropstart van het volgende schooljaar, in coronatijden
 
Voor dit punt organiseren we een online bevraging, waaraan u gemakkelijk kunt deelnemen via onderliggende link.
 
Wij leggen uw antwoorden, ervaringen en vragen tijdens de sessie voor aan Lieven Boeve.
 
 2. Het kerntakendebat van Katholiek Onderwijs Vlaanderen door de bril van de schoolbestuurder
 
Lieven Boeve geeft een inhoudelijke insteek over het kerntakendebat, waarna u zowel mondeling als via de chat de gelegenheid krijgt om vragen te stellen, opmerkingen te maken, suggesties te formuleren.  
 
 
 
Praktisch
 
De Zoom-sessie voor regio West-Vlaanderen vindt plaats op dinsdag 16 juni 2020 om 19 uur.
 
De link voor deelname aan deze meeting ontvangt u in de nieuwsbrief van Katholiek Onderwijs Vlaanderen van 4 juni. Noteer alvast de datum van die sessie.
 
 
 
Wij kijken uit naar uw inhoudelijke inbreng in een zinvolle ontmoeting.
 
Een hartelijke groet namens Cobes West-Vlaanderen
 
 
 
An Quaghebeur, bisschoppelijk gedelegeerde
 
Ward Goudenhooft, ankerfiguur voor de besturenwerking
 
 
 
 
 
Besturen
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook