Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief West-Vlaanderen

Beste

 

   Inhoud

    
 
Voor iedereen
►  De begeleiding zet zichzelf op de kaart: het begeleidingsplan.
►  Congres SOK: waarderend kwaliteit ontwikkelen op school
►  Vacatures
►  Competentieontwikkeling - Infosessie “inschrijvingsbeleid”
►  Competentieontwikkeling - M-inspiratiedag (3) … Ondersteuning Samen Vorm Geven
►  Mededelingen vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
►  CAPTAINS OF SOCIETY@KULAK
►  Uitnodiging project ‘Warme scholen’ – regio zuid
Gewoon basisonderwijs
►  Tweedaagse directeurs basisonderwijs
►  ZILL-weetjes
►  Eekhout Academy stuurgroep wiskunde (herhaling oproep)
Gewoon secundair onderwijs
►  Oproep leraren leerplancommissies basisopties
►  Nieuwsbrief Duits februari 2
►  Nieuwsbrief klassieke talen februari
►  Nieuwsbrief Nederlands februari 2
►  Nieuwsbrief OKAN februari
►  Nieuwsbrief wetenschappen februari
►  Mini-enquête voor leden van ondersteunend personeel
►  Studienamiddag administratief personeel
►  Uitnodiging netwerk gok – consultatiedagen
►  Inforonde secundair onderwijs gaat niet door
►  Op zoek naar een 5-tal leerkrachten – JUMP-Lab project
►  Aanbod Eekhout Academy
 
 
 

   Voor iedereen

 
 
De begeleiding zet zichzelf op de kaart: het begeleidingsplan.
 
We belichten in de nieuwsbrieven de elf prioriteiten van de begeleiding.
 
De vijfde prioriteit uit ons begeleidingsplan, is deze van ‘aanvangsbegeleiding van beginnende leraren’.
 
Vorige week stonden we stil bij de motivering en de operationele doelen en creëerden we het overzicht van onze activiteiten binnen deze prioriteit.
 
 
Voor iedereen
 
 
 
Congres SOK: waarderend kwaliteit ontwikkelen op school
 
Hoe kun je op een waarderende manier kwaliteit ontwikkelen op school?
 
 
► 
 
8 juni 2018 van 9.30u - 16.30u
 
► 
 
De Montil, Moortelstraat 8, Essene (Affligem)
 
► 
 
Info en inschrijvingen 
 
Georganiseerd door SOK vzw. SOK staat voor Schooloverstijgend Kwaliteitsnetwerk.
 
Voor iedereen
 
 
 
Vacatures
 
Voor iedereen
 
 
 
Competentieontwikkeling - Infosessie “inschrijvingsbeleid”
 
Op 16 maart 2018 van 9 - 11.30 uur in d’Abdij Assebroek
 
Straks gaat de inschrijvingsperiode met de regels van het M-decreet voor de 4e keer van start. Sinds 2015 zijn al enkele kleine aanpassingen aangebracht, maar nog steeds moeten we ervaren dat de regelgeving onvoldoende gekend is of toegepast wordt. Ook dit jaar liepen weer enkele klachtenprocedures bij de Commissie inzake Leerlingenrechten, Unia of het Kinderrechtencommissariaat.
 
 
Voor iedereen
 
 
 
Competentieontwikkeling - M-inspiratiedag (3) … Ondersteuning Samen Vorm Geven
 
Onze M-inspiratiedag is dit jaar aan haar 3de versie toe. En met de start van de nieuwe ondersteuningsnetwerken dit schooljaar konden we geen betere titel bedenken dan “Ondersteuning samen vorm geven”!
 
Eekhout Academy stelt in samenwerking met de pedagogisch begeleiders competentieontwikkeling van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en de lerarenopleiding VIVES volgend boeiend programma voor.
 
Voor iedereen
 
 
 
Mededelingen vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
Voor iedereen
 
 
 
CAPTAINS OF SOCIETY@KULAK
 
De nieuwe reeks Captains of Society @ Kulak laat invloedrijke personen aan het woord die onze samenleving mee vormgeven en sturen om – elk vanuit hun specifieke achtergrond – hun licht te laten schijnen over (inter)nationaal belangrijke maatschappelijke thema’s, ontwikkelingen, vraagstukken en uitdagingen.
 
Tijdstip:           15.00-16.15 uur
 
Plaats:              KU LEUVEN KULAK
 
Spreker:           Dirk Vandamme
 
Thema:             “Wat moeten Vlaamse leerlingen kennen en kunnen? Over eindtermen, kennis, competenties en artificiële intelligentie.”
 
 
Voor iedereen
 
 
 
Uitnodiging project ‘Warme scholen’ – regio zuid
 
klaslokaal  
 
Doelgroep: directies - zorgcoördinatoren
 
De meeste Vlaamse jongeren geven aan vrij tevreden te zijn over hun leven. Maar er zijn ook heel wat jongeren die zich niet goed voelen. Ze vinden hun draai niet op school, ze worden gepest,… . En dat kan (mee) aanleiding geven tot ernstige problemen waaronder depressies en zelfdoding.
 
Voor iedereen
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
Tweedaagse directeurs basisonderwijs
 
De materialen van de verschillende sessies/keynotes en ook het evaluatieformulier zijn voor iedereen beschikbaar. We zijn uitermate benieuwd naar jouw feedback. Met de stuurgroep komen we op 15 maart 2018 samen. Het zou fijn zijn als we dan de start van de volgende editie kunnen geven door de opmerkingen uit ontzettend veel ingevulde evaluatieformulieren te kunnen inbrengen.
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
ZILL-weetjes
 
Momenteel proberen wij binnen ons team het ZILL-aanbod voor volgend schooljaar vast te zetten. Naast het aanbod blijft het vraag gestuurde vanzelfsprekend heel belangrijk. De implementatie/incorporatie van ZILL zal nog een aantal jaar van onze scholen vragen. We willen graag verder met jullie op stap gaan, op basis van een uitgestippeld plan dat aansluit bij het tempo en de vragen van jullie team. Tijdens het derde trimester gaan we daarover met elk van jullie in gesprek.
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Eekhout Academy stuurgroep wiskunde (herhaling oproep)
 
Eeckhout  
 
De sterkte van Eekhout is dat het aanbod in samenwerking met verschillende partners wordt uitgestippeld. Bepalend hierin zijn de stuurgroepen.
 
Bekijk een specifieke vraag vanuit de stuurgroep wiskunde.
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
Oproep leraren leerplancommissies basisopties
 
Midden september starten we met het schrijven van de leerplannen voor de basisopties van de A- en de B-stroom. Met het leerplan voor de basisoptie klassieke talen starten we in de loop van de maand mei. Voor elke leerplancommissie plannen we vijf vergaderingen.
 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Duits februari 2
 
Duits   Bekijk de nieuwsbrief Duits die voor een groot deel in het teken van de Vasten staat.
 
 
1. 
 
Aktuelle Themen
 
2. 
 
Tools voor de taalles
 
3. 
 
Interessant webmateriaal
 
4. 
 
Interessant online materiaal
 
5. 
 
Für Sie gelesen: Deutschland verstehen?
 
6. 
 
Dag van het Engels en Duits
 
7. 
 
IJzer 2018
 
8. 
 
Jahreskalender
 
 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief klassieke talen februari
 
Klassieke talen  
 
In deze nieuwsbrief klassieke talen komen de volgende punten aan bod: 
 
1. 
 
Nascholingen
 
2. 
 
Lezingen en voordrachten
 
3. 
 
Een vraag van een masterstudent
 
4. 
 
Activiteiten met en voor leerlingen
 
5. 
 
Varia
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Nederlands februari 2
 
Nederlands  
 
Bekijk het overzicht van de nieuwsbrief Nederlands.
 
1. 
 
Tips!
 
2. 
 
Activiteiten
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief OKAN februari
 
 De februari-editie van de nieuwsbrief Okan gaat over:
 
 
1. 
 
Activiteiten Katholiek Onderwijs West-Vlaanderen
 
2. 
 
Activiteiten en nascholingen Vlaanderenbreed
 
3. 
 
Weetjes
 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief wetenschappen februari
 
Wetenschappen   In deze februari-editie van de nieuwsbrief Wetenschappen vind je de uitnodiging voor de terugkomdag aanvangsbegeleiding wetenschappen.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Mini-enquête voor leden van ondersteunend personeel
 
enquête   Met de werkgroep ondersteunend personeel streven wij ernaar om zinvolle, boeiende studiedagen en –namiddagen te organiseren. Hierbij willen wij vooral  rekening houden met wat leeft in het brede werkveld van de OP-doelgroep.
 
Wij rekenen op zoveel mogelijk opvoeders, administratieve medewerkers en andere OP-leden om de korte enquête online te beantwoorden vóór 8 maart.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Studienamiddag administratief personeel
 
Mijn onderwijs   De studienamiddag over het thema ’Mijn onderwijs: een schat aan informatie voor jouw school.’ voor administratief personeel van dinsdag 13 maart was bijzonder snel volzet. Daarom herhalen wij dit initiatief op dinsdagnamiddag 17 april in KULAK Kortrijk, Etienne Sabbelaan 53 (14 tot 17 uur).
 
Tijdens deze studienamiddag maak je als administratief medewerker kennis met de verschillende databronnen, gelinkt aan je eigen school. Deze bevatten gegevens over input (leerlingen- en lerarenkernmerken), output (resultaten hoger onderwijs, attesteringen), schoolloopbanen van leerlingen ...
 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Uitnodiging netwerk gok – consultatiedagen
 
GOK   We nodigen jou, de GOK-coördinator en/of leden van het GOK-team (maximaal 3 personen per school) uit op de GOK-consultatievoormiddagen op 6 en 7 maart.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Inforonde secundair onderwijs gaat niet door
 
inforonde sec  
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen kondigde voor onze regio op 7 maart een inforonde aan voor alle directies secundair onderwijs en hun besturen. Omdat te weinig dossiers zich momenteel in een eindfase bevinden, is het niet opportuun om deze inforondes te laten doorgaan.
 
 Via de nieuwsbrieven van Katholiek Onderwijs Vlaanderen zal je geïnformeerd worden over de tussentijdse vorderingen. Wie inschreef voor een inforonde werd inmiddels persoonlijk van de annulering op de hoogte gebracht.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Op zoek naar een 5-tal leerkrachten – JUMP-Lab project
 
Voor het JUMP-Lab project zijn we op zoek naar collega leerkrachten die relatief vaak in contact komen met jongeren die vroegtijdig school verlaten om daarvan tijdens een kort gesprek een probe-bevraging af te nemen.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Aanbod Eekhout Academy
 
  Eénmaal per maand bezorgen wij je een overzicht van de vormingen van de komende maand. Zo blijf je op de hoogte van ons volledige aanbod en de (eventuele) wijzigingen die worden doorgevoerd. Bovendien mis je dan zeker geen boeiende sessies!
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook