Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief West-Vlaanderen

Beste

 

   Inhoud

    
 
 

   Voor iedereen

 
 
Niveauoverstijgend
 
 
► 
 
Rik Logghe met pensioen
 
► 
 
De begeleiding zet zichzelf op de kaart: het begeleidingsplan
 
► 
 
Nieuws vanuit het vicariaat
 
► 
 
Dag van aanvangsbegeleiding
 
► 
 
Ondersteuningsnetwerken: info over de opstart na bevraging
 
► 
 
Project competentieontwikkeling
 
► 
 
Aanbod pastoraal advent 2017
 
► 
 
Ter overweging
 
Voor iedereen
 
 
 
Basisonderwijs
 
 
► 
 
Resultaat bevraging stagecoördinatie
 
► 
 
Nieuws vanuit het Taalproject
 
► 
 
Aanvangsbegeleiding nieuwe leraren
 
► 
 
Nieuws vanuit Eekhout Academy
 
► 
 
Godsdienst - identiteit - pastoraal
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Secundair onderwijs
 
 
► 
 
Bijdragen vanuit de vakbegeleiding
 
► 
 
Aardrijkskunde - Mavo
 
► 
 
Esthetica
 
► 
 
Humane wetenschappen
 
► 
 
Muzikale opvoeding
 
► 
 
Nijverheid
 
► 
 
Personenzorg
 
► 
 
STEM-initiatieven
 
► 
 
Toerisme
 
► 
 
Netwerken vervolgcoaches OKAN West-Vlaanderen
 
► 
 
Onderzoek ict-competenties so
 
► 
 
Introductiedagen modernisering so
 
► 
 
De dagen van plastische opvoeding
 
► 
 
Dag van de opvoeder: dinsdag 6 februari 2018
 
► 
 
Opvoeders en leerlingenparticipatie: een oproep
 
► 
 
Eekhout Academy: aanbod voor de komende weken
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook