Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief West-Vlaanderen

Beste

 

   Inhoud

    
 
Voor iedereen
►  Identiteit - godsdienst - pastoraal
►  Brochure contactgegevens pedagogische begeleidingsdienst
►  Team BuO: ondersteuning vanuit Brussel - schooljaar 2020-2021
►  Project competentie en ondersteuningsnetwerken
►  Zorgbreed en kansenrijk onderwijs
►  OWP leiderschap: uitstel is geen afstel! Vergeet de NIEUWE DATA niet ...
►  De opstart van het nieuwe schooljaar
►  Aanbod Microsoft voor alle scholen
►  Vacatures
Gewoon basisonderwijs
►  Brochure aanbod
►  Start Lerend Netwerk recent aangestelde CoDi's
►  Vergeet de beginnende zorgcoördinatoren niet!
►  Nieuwsbrief bewegingsopvoeding
►  Eekhout Academy: aanbod basis in de kijker
Gewoon secundair onderwijs
►  Intromomenten stages secundair onderwijs
►  Aanvangsbegeleiding nieuwe leraren
►  Brief solidariteit uren
►  Nieuwe directies
►  Zorgbreed en kansenrijk onderwijs
►  Abonneer je op de nieuwsbrief
►  Nieuwsbrief ondersteunend personeel
►  Eekhout Academy: aanbod secundair in de kijker
►  Nieuwsbrief beeld
►  Nieuwsbrief Frans
►  Nieuwsbrief identiteit - godsdienst - pastoraal
►  Nieuwsbrief klassieke talen
►  Nieuwsbrief lichamelijke opvoeding
►  Nieuwsbrief MaVo - PAV
►  Nieuwsbrief Nederlands
►  Nieuwsbrief toerisme - O&R
►  Nieuwsbrief wetenschappen
 
 
 

   Voor iedereen

 
 
Identiteit - godsdienst - pastoraal
 
Voor iedereen
 
 
 
Brochure contactgegevens pedagogische begeleidingsdienst
 
Brochure contactgegevens pedagogische begeleidingsdienst  
 
Wil je één van onze medewerkers contacteren? Dan vind je alle gegevens in onze handige contactbrochure.
 
Die wordt in de loop van september via de post bij jou op school bezorgd. Bedoeling is dan dat elke directeur er ...
 
Voor iedereen
 
 
 
Team BuO: ondersteuning vanuit Brussel - schooljaar 2020-2021
 
Team BuO: ondersteuning vanuit Brussel - schooljaar 2020-2021  
 
Naar aanleiding van het wegvallen van Hans Buyle (begeleider BuO) worden volgende afspraken gemaakt:
 
1. 
 
SEO (sociaal emotionele ontwikkeling): het lerend netwerk wordt overgenomen door Els van Schelvergem.
 
2. 
 
Het lerend netwerk EMB (ernstig meervoudig beperkingen) werkt verder samen met regio Oost-vlaanderen en Michelle Verreydt neemt dit op voor regio West-Vlaanderen, samen met ...
 
Voor iedereen
 
 
 
Project competentie en ondersteuningsnetwerken
 
Project competentie en ondersteuningsnetwerken  
 
 
Als school kunnen jullie zeker beroep doen op pedagogische begeleiding competentieontwikkeling voor begeleiding van ...
 
Voor iedereen
 
 
 
Zorgbreed en kansenrijk onderwijs
 
Voor iedereen
 
 
 
OWP leiderschap: uitstel is geen afstel! Vergeet de NIEUWE DATA niet ...
 
OWP leiderschap: uitstel is geen afstel! Vergeet de NIEUWE DATA niet ...  
 
De helft van de sessies kon vóór de Coronacrisis plaatsvinden, voor de sessies die niet konden doorgaan is in samenspraak met directeur Stefaan Misschaert en de betrokken ankers/schoolbegeleiders, zoals jullie reeds weten, een andere datum geprikt.
 
 
Voor iedereen
 
 
 
De opstart van het nieuwe schooljaar
 
  De opstart van het nieuwe schooljaar
 
Hier vind je informatie voor de opstart van het nieuwe schooljaar:
 
 
 
Voor iedereen
 
 
 
Aanbod Microsoft voor alle scholen
 
Voor iedereen
 
 
 
Vacatures
 
Voor iedereen
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
Brochure aanbod
 
Brochure aanbod  
 
Het volledige aanbod vanuit de begeleiding basis vind je in onze gekende brochure. Dit willen we voor de (nabije) toekomst reeds even onder de aandacht brengen:
 
► 
 
09/09/2020: Introductie ZILL
 
► 
 
15/09/2020: infosessie ‘Aan de slag met een kwaliteitscoördinator’
 
► 
 
30/09/2020: infosessie ‘Leerlingen met een verslag in het gewoon onderwijs’
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Start Lerend Netwerk recent aangestelde CoDi's
 
Start lerend netwerk   Voor collega’s die heel recent aangesteld werden of in de loop van het schooljaar 2020-2021 de verantwoordelijkheid opnemen om als directeur met coördinatieopdracht voor de scholengemeenschap aan de slag te gaan; organiseren we in ...
 
  
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Vergeet de beginnende zorgcoördinatoren niet!
 
Vergeet de beginnende zorgcoördinatoren niet  
 
Een startende zorgcoördinator in de school of scholengemeenschap? ...
 
 
 
 
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief bewegingsopvoeding
 
Nieuwsbrief bewegingsopvoeding  
 
In de nieuwsbrief bewegingsopvoeding lees je meer over ….
 
► 
 
Informatiesessie zill en lichamelijke opvoeding (kleuter en lager)
 
► 
 
Organisatie van schoolzwemmen in coronatijden 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Eekhout Academy: aanbod basis in de kijker
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
Intromomenten stages secundair onderwijs
 
intromomenten stages so  
 
Per trimester is één intromoment voorzien:
 
Intromoment 1: (voor stages in het eerste trimester): dinsdag 06 oktober 2020
 
Intromoment 2: Dit moment is opgedeeld in twee verschillende momenten.
De secundaire school heeft de autonomie om ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Aanvangsbegeleiding nieuwe leraren
 
aanvangsbegeleiding  
 
In het kader van de aanvangsbegeleiding voor startende leraren verwelkomen we alle starters op de ontmoetingsnamiddagen in oktober. De data vind je hier terug.
 
Er wordt informatie gegeven over documenten van de leraar (lesvoorbereiding, jaarplan, agenda), hoe werken met de (nieuwe) leerplannen, werking Pedagogische begeleiding regio West-Vlaanderen enz. Verder wordt stilgestaan bij de eerste ervaringen, vragen rond klasmanagement enz.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Brief solidariteit uren
 
brief solidariteit uren  
 
In juli hebben een aantal scholen opnieuw een beroep gedaan op het solidariteitsinitiatief voor onze regio. Dat initiatief is gebaseerd op de vrijwillige overdracht van uren-leraar tussen secundaire scholen. Hierbij vind je de laatste versie van de vragen naar lestijden in onze regio.
 
 
zeker op de hoogte brengen als de vraag deels of volledig wordt opgelost of als je een nieuwe vraag hebt?!
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwe directies
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Zorgbreed en kansenrijk onderwijs
 
Zorgbreed en kansenrijk onderwijs  
 
Ontdek het vernieuwde aanbod rond zorgbreed en kansenrijk onderwijs! Schrijf snel in voor de vorming van startende leerlingenbegeleiders.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Abonneer je op de nieuwsbrief
 
Abonneer je op de nieuwsbrief  
 
Onze nieuwsbrief is voor ons en voor de leraren een belangrijk instrument om info te verstrekken: algemene info maar voor leraren ook de vakkennieuwsbrief. Het zou fijn zijn om je leraren ook op de hoogte te brengen van het aanbod.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief ondersteunend personeel
 
Nieuwsbrief ondersteunend personeel  
 
In de nieuwsbrief ondersteunend personeel lees je meer over ...
 
► 
 
Aanvangsbegeleiding ondersteunend personeel
 
► 
 
Neem deel aan het stellingenspel
 
► 
 
Data om te prikken in je agenda
 
► 
 
Opvoeders getuigen in tijden van corona
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Eekhout Academy: aanbod secundair in de kijker
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief beeld
 
Nieuwsbrief beeld  
 
In de nieuwsbrief beeld lees je meer over beeld tijdens corona
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Frans
 
Nieuwsbrief Frans  
 
In de nieuwsbrief Frans lees je meer over ...
 
► 
 
Beginsituatie in kaart brengen
 
► 
 
Differentiatie
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief identiteit - godsdienst - pastoraal
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief klassieke talen
 
Nieuwsbrief klassieke talen  
 
In de nieuwsbrief klassieke talen lees je meer over ...
 
► 
 
Hoe breng je de beginsituatie in kaart?
 
► 
 
Programma voor dit schooljaar
 
► 
 
Interessante informatie
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief lichamelijke opvoeding
 
Nieuwsbrief lichamelijke opvoeding  
 
In de nieuwsbrief lichamelijke opvoeding lees je meer over ...
 
► 
 
Heropstart lessen LO in het secundair onderwijs: mededeling 2
 
► 
 
Bijkomende FAQ
 
► 
 
Gegevens vakgroepen LO (herhaling oproep)
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief MaVo - PAV
 
Nieuwsbrief MaVo-PAV  
 
In de nieuwsbrief MaVo - PAV lees je meer over ...
 
► 
 
Leerplannen en leerplanactiviteiten
 
► 
 
Lesmateriaal
 
► 
 
Contact
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Nederlands
 
Nieuwsbrief Nederlands  
 
In de nieuwsbrief Nederlands lees je meer over ...
 
► 
 
Hoe aan de slag met de 'beginsituatie'?
 
► 
 
Programma voor dit schooljaar 2020-2021
 
► 
 
Tips!
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief toerisme - O&R
 
Nieuwsbrief toerisme - O&R  
 
In de nieuwsbrief toerisme - O & R lees je meer over ...
 
► 
 
Leerplannen & leerplanactiviteiten
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Lesmateriaal
 
► 
 
Contact
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief wetenschappen
 
Nieuwsbrief wetenschappen  
 
In de nieuwsbrief wetenschappen lees je meer over ...
 
► 
 
Veilig organiseren van biotoopstudie en practicum
 
► 
 
Herhaling voorscholing basisopties
 
► 
 
Didactische en ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook