Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief West-Vlaanderen

Beste

 

   Inhoud

    
 
 

   Voor iedereen

 
 
Niveauoverstijgend
 
 
► 
 
De begeleiding zet zichzelf op de kaart: kwaliteitsontwikkeling via participatie van het werkveld
 
► 
 
Ondersteuningsnetwerken
 
► 
 
Project competentieontwikkeling: Identiteit in diversiteit - Diversiteit in identiteit
 
► 
 
Info vanuit het vicariaat onderwijs
 
► 
 
Ter overweging
 
Voor iedereen
 
 
 
Basisonderwijs
 
 
► 
 
Zin in Leren! Zin in Leven!
 
► 
 
Nieuws uit het taalproject
 
► 
 
Voor jullie eruit gelicht: Dag van het Frans voor leraren basisonderwijs
 
► 
 
Misschien is dit iets voor jouw school?
 
► 
 
Eekhout Academy
 
► 
 
Even jullie aandacht voor de nieuwe gebedenklapper!
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Secundair onderwijs
 
 
► 
 
Personeelsnieuws
 
► 
 
Bijdragen vanuit de vakbegeleiding
 
► 
 
Aanvangsbegeleiding beginnende opvoeders
 
► 
 
Eekhout Academy: nascholingen in de kijker
 
► 
 
Nieuwe directies en lopende vacatures
 
► 
 
Meeting over Cisco materiaal op 23 november 2017
 
► 
 
Deelnemen aan projecten van het RTC in andere provincies
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook