Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief West-Vlaanderen

Beste

 

   Inhoud

    
 
Voor iedereen
►  Mededelingen uit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
►  De begeleiding zet zichzelf op de kaart: het begeleidingsplan 2018-2021
►  Personeelsnieuws
►  Project competentieontwikkeling
►  Aanbod Eekhout Academy
►  Vacature educator secundair onderwijs - Zwin Natuur Park
Gewoon basisonderwijs
►  Overlijden directeur Xavier Vandaele
►  Vorming voor startende zorgcoördinatoren bao
►  Lerend netwerk voor startende mentoren bao
►  Aanvangsbegeleiding startende leraren bao
►  ZILL-verkenningsdagen 2019-2020
►  ZILLspiratiedagen 2019-2020
►  Introductie nieuw leerplan ZILL - 16 september 2019
Gewoon secundair onderwijs
►  Nieuwe directies so
►  Brochure aanbod – Didactische berichten
►  Brief solidariteit uren
►  Aanvangsbegeleiding beginnende leraren so
 
 
 

   Voor iedereen

 
 
Mededelingen uit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
mededelingen vicariaat  
 
► 
 
Nieuwe procedure mandatering leraren rkg-DEF: Met het nieuwe schooljaar gaan we van start met een andere manier van werken voor de mandatering van de leraren r.-k.-godsdienst. De nieuwe digitale tool voor registratie en mandaataanvraag ging recent online. Meer uitleg.
 
► 
 
Op zoek naar een uitgelezen locatie ‘in het groen’ om je vergadering/evenement in regio Torhout te organiseren? Groenhove in de kijker … !
 
► 
 
Regionale avonden identiteit
 
► 
 
Regionale jaarvergadering
 
► 
 
NIEUW in 2019-2020 in Brugge: opleiding basiskennis preventieadviseur (PA3)
 
► 
 
UBO-register
 
► 
 
Informatief: Banaba Schoolontwikkeling
 
► 
 
Informatief: BigKipSlim
 
 
 
Voor iedereen
 
 
 
De begeleiding zet zichzelf op de kaart: het begeleidingsplan 2018-2021
 
de begeleiding op de kaart  
 
Het voorbije schooljaar kon je kennismaken met de krijtlijnen van ons begeleidingsplan. Het is uiteraard de bedoeling dat onze concrete activiteiten die hieruit voortvloeien, in de eerste plaats aan jullie noden en/of wensen tegemoet komen.
 
In elk geval waren de zes prioriteiten voortgekomen uit de bevraging van ons werkveld zodat we dus wellicht aan deze verwachting voldoen. Wij opteren voor een rijk en gevarieerd palet aan ondersteunende initiatieven die we bovendien in diverse vormen proberen in te vullen: ...
 
Voor iedereen
 
 
 
Personeelsnieuws
 
personeelsnieuws   Wij verwelkomen Begga Blaton, heten ook Saar Deleu van harte welkom en nemen afscheid van Els Bilcke.
 
Voor iedereen
 
 
 
Project competentieontwikkeling
 
project competentie  
 
► 
 
Met het project competentieontwikkeling zetten we in op de realisatie van een inclusieve school in verbindende samenwerking met alle onderwijspartners;
 
► 
 
De ondersteuningsnetwerken in noord, west en zuid bieden jullie opnieuw informatie aan;
 
► 
 
Infomomenten voor ouders.
 
Voor iedereen
 
 
 
Aanbod Eekhout Academy
 
Eekhout Academy  
 
► 
 
STUDIEDAG “KWALITEITSVOL (BEGE)LEIDERSCHAP IN EEN ONDERWIJSWERELD MET TEGENGESTELDE OVERTUIGINGEN”
 
► 
 
LEERLINGENBEGELEIDING
 
► 
 
BREED MENTORSCHAP
 
► 
 
VERNIEUWING LEERPLANNEN EN ICT-INTEGRATIE
 
Voor iedereen
 
 
 
Vacature educator secundair onderwijs - Zwin Natuur Park
 
vacature Zwin  
 
Het Zwin Natuur Park is momenteel op zoek naar een gedetacheerde leerkracht secundair onderwijs ter ondersteuning van de educatieve werking en de jongerenwerking.
 
Alle verdere informatie over de vacature (profiel, voorwaarden, inschrijvingstermijn …) is terug te vinden op de website van het Zwin Natuur Park.
 
Voor iedereen
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
Overlijden directeur Xavier Vandaele
 
OVERLIJDEN  
 
Eind vorige week werd het plots heel stil ... Xavier Vandaele, directeur van de basisschool in Zedelgem Het Dorp, was plots overleden. Xavier begeesterde de school en haar omgeving jarenlang op een unieke manier. Hij zal heel erg gemist worden.
 
Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw en kinderen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Vorming voor startende zorgcoördinatoren bao
 
Startende zorgcoördinatoren  
 
Ook dit schooljaar beginnen een aantal nieuwe mensen in de job van zorgcoördinator. Binnen een basisschool is dit een uitermate belangrijke taak. We willen hiertoe een vijfdaagse vorming voorzien en een netwerk uitbouwen.
 
Concreet zijn nieuwe zoco’s welkom op volgende vrijdagen, telkens van 09.00 tot 15.00 uur:
 
► 
 
27 september 2019
 
► 
 
22 november 2019
 
► 
 
17 januari 2020
 
► 
 
20 maart 2020
 
► 
 
15 mei 2020
 
Inschrijven is de boodschap!
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Lerend netwerk voor startende mentoren bao
 
lerend netwerk startende mentoren  
 
Dit schooljaar nemen nogal wat collega’s de rol van mentor op zich. Binnen het professionaliseringsbeleid van een school/scholengemeenschap vormen deze mensen een belangrijke schakel!
 
We starten een lerend netwerk op waarin we telkens een input voorzien en ruimte voor intervisie.
 
Data (telkens een maandag van 13.30 tot 16.30 uur): ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Aanvangsbegeleiding startende leraren bao
 
startende leraren bao  
 
Na bevraging van leraren en codi’s hebben we de namiddagen voor startende leraren herwerkt. Naast plaats voor ontmoeting en thuiskomen in ons project, zullen we ook inhoudelijke workshops aanbieden.
 
Dit schooljaar worden twee namiddagen aangeboden waarop we alle startende leraren verwachten: woensdag 23 oktober 2019 en woensdag 22 januari 2020.
 
Meer info in een volgende nieuwsbrief.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
ZILL-verkenningsdagen 2019-2020
 
ZILL  
 
Aanbod bedoeld voor leraren en directies die wat dieper met een ontwikkelveld kennis willen maken.
 
Per werkingsgebied bieden we een aantal mogelijkheden aan.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
ZILLspiratiedagen 2019-2020
 
ZILL  
 
Wil je je echt verdiepen binnen een ontwikkelveld, dan is dit aanbod van nascholing.be geschikt voor jou!
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Introductie nieuw leerplan ZILL - 16 september 2019
 
ZILL  
 
Heb je een leraar die de voorbije jaren met ZILL nog geen kennis maakte? Dan is een introductie in het nieuwe leerplan heel belangrijk!
 
Op maandag 16 september 2019, tussen 09.00 en 12.00 uur, kan je hiervoor in onderwijscentrum d'Abdij (Baron Ruzettelaan 435, Asssebroek) terecht.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
Nieuwe directies so
 
Nieuwe directies so   Ook dit jaar verwelkomen we opnieuw een aantal nieuwe directeurs. Hierbij het overzicht van de nieuwe directies of verschuivingen van directies in onze regio sinds 1 januari 2019.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Brochure aanbod – Didactische berichten
 
pedag-didact berichten  
 
Begin september zal je van je schoolbegeleider een afgeslankt boekje krijgen met de contactgegevens en de prioriteiten van de begeleidingsdienst. Het volledige aanbod zal je vanaf dit schooljaar terugvinden op de website.
 
De didactische berichten zullen op dat moment ook worden toegelicht. Hier voorzien we enkel een digitale versie. Enerzijds gebundeld voor alle vakken, anderzijds per vak.
 
In een volgende nieuwsbrief krijg je verdere toelichting.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Brief solidariteit uren
 
uren solidariteit  
 
Tijdens het schooljaar 2019-2020 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen opnieuw het prikbord uren-leraar voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs. Dat initiatief is gebaseerd op de vrijwillige overdracht van uren-leraar tussen secundaire scholen. Hierbij vind je een update van de vragen naar lestijden in West-Vlaanderen. Je kunt rechtstreeks contact opnemen met de scholen.
 
Wil je niveaucoördinator Luc Beelprez en Guy Debusschere ook op de hoogte brengen als de vraag deels of volledig wordt opgelost.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Aanvangsbegeleiding beginnende leraren so
 
nieuwe leraren so  
 
In het kader van de aanvangsbegeleiding voor startende leraren verwelkomen we alle starters op de ontmoetingsnamiddagen in oktober. De data vind je terug in de jaarkalender van de begeleiding.
 
Er wordt informatie gegeven over documenten van de leraar (lesvoorbereiding, jaarplan, agenda), hoe werken met de (nieuwe) leerplannen, werking pedagogische begeleiding regio West-Vlaanderen enz. Verder wordt stilgestaan bij de eerste ervaringen, vragen en mogelijke problemen op de werkvloer.
 
Wil die data doorgeven aan de starters.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook