Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief West-Vlaanderen

Beste

 

   Inhoud

    
 
Voor iedereen
►  Mededelingen uit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
►  Aanbod interdiocesane dag 'Samen geroepen' - Paasmaandag 22 april 2019 - Mechelen
►  De begeleiding zet zichzelf op de kaart: het begeleidingsplan 2018-2021
►  Project competentieontwikkeling
►  Onderwijsbemiddeling
►  Vacatures
►  Vormingsinitiatief 'Digital school today' - 19 maart 2019 - Mechelen
►  DHOS-BRUGGE organiseert QUESTIONTIME – 24 april 2019
Gewoon basisonderwijs
►  Tweedaagse directies bao 2019
►  Oproep vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen rond kleuterparticipatie
►  Maak van jouw school een gezonde school
►  STEM-studiedag lager onderwijs - 20 maart 2019
►  Vlaanderen Wees Wijs-dag - 24 april 2019
►  Eekhout Academy bao
Gewoon secundair onderwijs
►  Presentaties tweedaagse directies so
►  Dag van PAV/MaVo - zaterdagVM 23 maart 2019 - Kulak
►  TOELICHTINGEN ‘werken met de DIGITALE TOOL’
►  VALIES – Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) voor basis- en secundaire scholen
►  Inspiratievoormiddag ‘Invulling keuze-uren vanuit de leerplannen techniek-wetenschappen-STEM’ - dinsdag 26 maart 2019
►  RTC: Kickoff InnoVET - 1 april 2019
►  Nieuwsbrief Economie en Handel
►  Nieuwsbrief Frans
►  Nieuwsbrief fysica
►  Nieuwsbrief Nederlands
►  Nieuwsbrief Nijverheid
►  Nieuwsbrief pastoraal
►  Nieuwsbrief STEM
►  Eekhout Academy so
 
 
 

   Voor iedereen

 
 
Mededelingen uit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
Voor iedereen
 
 
 
Aanbod interdiocesane dag 'Samen geroepen' - Paasmaandag 22 april 2019 - Mechelen
 
Aanbod interdiocesane dag 'Samen geroepen' - 22 april 2019  
 
► 
 
Meer info vind je hier.
 
► 
 
De uitnodiging kan je hier raadplegen.
 
 
 
Voor iedereen
 
 
 
De begeleiding zet zichzelf op de kaart: het begeleidingsplan 2018-2021
 
De begeleiding zet zichzelf op de kaart   Binnen de interne werking van de pedagogische begeleiding stonden we in de vorige bijdrage even stil bij de rubrieken visie en geoptimaliseerde werking. In het kader van dit aspect van kwaliteitsontwikkeling nog ...
 
Voor iedereen
 
 
 
Project competentieontwikkeling
 
Project competentieontwikkeling  
 
A. ONDERWIJSINSPECTIE ONDERSTEUNINGSMODEL
 
De minister van onderwijs en vorming heeft de onderwijsinspectie de opdracht gegeven om in het schooljaar 19-20 een coördinerende rol op te nemen bij het ontwikkelen van een referentiekader voor kwaliteitsvolle ondersteuning. Als voorbereiding op die opdracht wordt er dit schooljaar ...
 
 
 
Voor iedereen
 
 
 
Onderwijsbemiddeling
 
Onderwijsbemiddeling   Zowel vanuit menselijk oogpunt, als vanuit het rendement van de organisatie gezien, is het beter om een conflictsituatie in een vroeg stadium aan te pakken. Zeker in het onderwijs, waar samenwerking centraal staat en onderling vertrouwen een ...
 
Voor iedereen
 
 
 
Vacatures
 
 
► 
 
VACATURE BAO:directeur GVB Woumen
 
► 
 
VACATURE SO: directeur Burgerschool Roeselare
 
Voor iedereen
 
 
 
Vormingsinitiatief 'Digital school today' - 19 maart 2019 - Mechelen
 
Vormingsinitiatief 'Digital school today' - 19 maart 2019 - Mechelen  
 
Dit evenement, dat wordt georganiseerd door VOKA en Switch, legt de focus op digitalisering in het onderwijs met heel wat boeiende sprekers, gedeelde praktijkvoorbeelden en een boeiend debat tussen de leden van de onderwijscommissie.
 
Info en inschrijven kan via deze link.
 
Voor iedereen
 
 
 
DHOS-BRUGGE organiseert QUESTIONTIME – 24 april 2019
 
DHOS-BRUGGE organiseert QUESTIONTIME   Welke kennis, competenties en vaardigheden moet een directeur hebben? Wat maakt de opdracht aantrekkelijk? Wat is in het begin moeilijk? Waar gaat de meeste tijd van een ...
 
Voor iedereen
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
Tweedaagse directies bao 2019
 
tweedaagse dir bao  
 
Bedankt … Ik heb ongelooflijk van jullie enthousiasme genoten! Met de werkgroep denk je de dingen uit, maar als je dan ziet dat alles op z’n plooi valt … dan doet dat deugd! Ondertussen kan je op de website www.directie2daagse.be de materialen van de meeste workshops terug vinden.
 
De link tot de evaluatie kregen jullie reeds toegestuurd en 195 personen vulden die in. Daar zijn we al heel tevreden mee. Wie nog niet de tijd had: je vult de evaluatie hier in.
 
Nog dit … we lieten een steekje vallen … In de evaluatie staat de vraag ‘Wie wenst bij de werkgroep aan te sluiten?’. Twee personen hebben daar ‘ja’ op geantwoord, maar … als je een anonieme bevraging opstelt, is het natuurlijk moeilijk te achterhalen wie die twee collega’s zijn … Een mailtje naar alain.seynhaeve@katholiekonderwijs.vlaanderen zou verhelderend zijn. Waarvoor dank!
 
Volgende editie van ons colloquium: 13 en 14 februari 2020!
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Oproep vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen rond kleuterparticipatie
 
Oproep vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen rond kleuterparticipatie   Op 12 december 2016 lanceerde de minister van onderwijs Hilde Crevits het kleuteractieplan. Eén van de acties uit het kleuteractieplan betreft de aanstelling van een kleutercoördinator. De voorbije twee jaar ontwikkelde de kleutercoördinator verschillende ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Maak van jouw school een gezonde school
 
Maak van jouw school een gezonde school  
 
Het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding nodigt scholen uit om o.a. voor preventieve gezondheidszorg oog te hebben. Ook ons nieuw leerplan biedt hiertoe heel veel kansen.
 
LOGO organiseert info-sessies waarbij ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
STEM-studiedag lager onderwijs - 20 maart 2019
 
STEM-studiedag lager onderwijs - 20 maart 2019  
 
Een gratis initiatief van de provincie West-Vlaanderen.
 
Op deze praktische studiedag ontdek je hoe je eenvoudig STEM/STEAM in de dagdagelijkse praktijk kan ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Vlaanderen Wees Wijs-dag - 24 april 2019
 
Vlaanderen Wees Wijs-dag - 24 april 2019  
 
24 april 2019 staat ongetwijfeld al een tijdje met stip in de agenda van elke directeur genoteerd. De vijfjaarlijkse Vlaanderen Wees Wijs-dag gaat deze keer door in de Ancienne Belgique. Massaal inschrijven is de boodschap!
 
Meer info hier!
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Eekhout Academy bao
 
Eekhout Academy bao   Meer info hier !
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
Presentaties tweedaagse directies so
 
Presentaties tweedaagse directies so   Graag bezorgen wij langs deze weg de hand-outs van de sessies op de tweedaagse directies. We beperken ons tot die waar toelating voor werd gegeven ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Dag van PAV/MaVo - zaterdagVM 23 maart 2019 - Kulak
 
Dag van PAV/MaVo - zaterdag VM 23 maart 2019- Kulak  
 
De pedagogische begeleiding PAV en MaVo werkt samen met Eekhout Academy om de twee jaar op een zaterdagvoormiddag een dag van PAV/MaVo uit.
 
Het programma, dat werd ... 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
TOELICHTINGEN ‘werken met de DIGITALE TOOL’
 
Toelichtingen 'werken met de DIGITALE TOOL'.   Op 1 september starten we met de werking met nieuwe leerplannen voor de eerste graad. Analoog met deze opstart starten we met het gebruik van de digitale tool. Toch wel een keerpunt dat heel wat mogelijkheden biedt voor scholen, leraren en vakgroepen. Het is dan ook essentieel dat ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
VALIES – Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) voor basis- en secundaire scholen
 
VALIES - Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) voor bao en so   Het project VALIES zet in op de professionele ontwikkeling van leraren om van Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) in de eigen school een succesverhaal te maken. We werken samen met lerarenteams, zodat leerlingen actief en bewust bijdragen aan een betere toekomst. De introductievideo over VALIES vertelt je meer ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Inspiratievoormiddag ‘Invulling keuze-uren vanuit de leerplannen techniek-wetenschappen-STEM’ - dinsdag 26 maart 2019
 
Inspiratievoormiddag 'Invulling keuze-uren vanuit de leerplannen techniek-wetenschappen-STEM  
 
Heel wat leerkrachten gaan vanaf volgend schooljaar in het eerste jaar met nieuwe leerplannen aan de slag. Hiervoor werden reeds onderwijswerkplaatsen leerplantoelichtingen techniek gevolgd (of kan je die nog volgen op woe 13 of 20/3/2019). Voor een aantal leerkrachten komt hierbij ook een invulling in ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
RTC: Kickoff InnoVET - 1 april 2019
 
RTC: Kickoff InnoVET - 1 april 2019  
 
Onder de noemer InnoVET organiseert RTC West-Vlaanderen - op vraag van het Departement Onderwijs en Vorming - een inspiratiemoment met als centrale thema de 7 transitieprioriteiten van Vlaanderen.
 
Wat zal er veranderen in Vlaanderen tegen 2050?
Wat kan het onderwijs in deze transitie betekenen? En wat staat je te wachten als ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Economie en Handel
 
Nieuwsbrief Economie en Handel  
 
Via deze link lees je meer over ...
 
1. 
 
Netwerk leerkrachten 2de en 3de graad aso economie
 
2. 
 
Netwerk leerkrachten bedrijfseconomie 3de graad Handel en Boekhouden-informatica
 
3. 
 
Business & Education Sessions @ VIVES campus Torhout – 6 mei 2019
 
4. 
 
...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Frans
 
Nieuwsbrief Frans  
 
Via deze link lees je meer over ...
 
1. 
 
Toelichting leerplannen 1ste graad
 
2. 
 
Overleg Frans voor ex-OKAN op dinsdag 26/03/2019
 
3. 
 
Dag van het taalonderwijs (KU Leuven – 2019/04/24) & Scholar@School
 
4. 
 
Expo: Verhaeren, een profiel
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief fysica
 
Nieuwsbrief fysica  
 
In deze nieuwsbrief lees je meer over ...
 
1. 
 
Interessante bijscholingen
 
2. 
 
Vlaamse Sterrenkunde Olympiade
 
3. 
 
Leerplantoelichtingen
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Nederlands
 
Nieuwsbrief Nederlands  
 
In deze nieuwsbrief lees je meer over ...
 
1. 
 
Tips
 
► 
 
Jeugdboekenmaand
 
► 
 
Activerend aan taalbeschouwing doen (1ste graad A-stroom)
 
► 
 
Framing en ironie (bovenbouw)
 
► 
 
...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Nijverheid
 
Nieuwsbrief Nijverheid  
 
In deze nieuwsbrief lees je meer over ...
 
1. 
 
De provincie schenkt tot €25.000,- voor een goedgekeurd STEM-project via flankerend onderwijs
 
2. 
 
Tekenen in Solid Edge: videomateriaal voor 1ste graad
 
3. 
 
Videolessen STEM-techniek voor 1ste graad
 
4. 
 
...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief pastoraal
 
Nieuwsbrief pastoraal  
 
Aanzetten voor een verdiepingsmoment met de tweede en derde graad van het secundair onderwijs – aanbod van regio West-Vlaanderen voor de secundaire school
 
Het Vicariaat Onderwijs Bisdom Brugge werkte een bundel uit met aanzetten voor een verdiepingsmoment in de veertigdagentijd met leerlingen van ...
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief STEM
 
Nieuwsbrief STEM  
 
In deze nieuwsbrief kom je meer te weten over ...
 
1. 
 
Gratis STEM-studiedag voor lager onderwijs
 
2. 
 
SETT = BETT in Vlaanderen
 
3. 
 
Practical action: STEM opdrachten
 
4. 
 
...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Eekhout Academy so
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook