Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief West-Vlaanderen

Beste

 

   Inhoud

    
 
 

   Voor iedereen

 
 
Niveauoverstijgend
 
 
► 
 
De begeleiding zet zichzelf op de kaart: het begeleidingsplan
 
► 
 
Specifieke ondersteuning door een externe raad bij het aanwerven van een nieuwe directeur
 
► 
 
Dag van de aanvangsbegeleiding - Samen starters begeleiden: 17 januari 2018
 
► 
 
Vormingsmoment voor bestuursvoorzitters, aldi's en codi's: 17 januari 2018
 
► 
 
Infomoment voor directeurs: 21 februari 2018
 
► 
 
Geloven gaat verder
 
► 
 
Project competentieontwikkeling
 
► 
 
Vacatures in scholen / scholengemeenschappen
 
► 
 
Vicariale diensten
 
► 
 
Ter overweging
 
Voor iedereen
 
 
 
Basisonderwijs
 
 
► 
 
Aanbod IDP
 
► 
 
Aanbod bewegingsopvoeding
 
► 
 
Aanpassing omzendbrief getuigschrift basisonderwijs
 
► 
 
Opstart lerend netwerk van basisscholen met een structurele ATN-werking (West en Zuid)
 
► 
 
Tweedaagse directeurs basisonderwijs
 
► 
 
Nieuws vanuit Eekhout Academy
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Secundair onderwijs
 
 
► 
 
Tweedaagse directies so
 
► 
 
Identiteitsnamiddag so voor nieuwe personeelsleden
 
► 
 
Bijdragen vanuit de vakbegeleiding
 
► 
 
Aardrijkskunde - MaVO
 
► 
 
Biologie - natuurwetenschappen
 
► 
 
Duits
 
► 
 
Engels
 
► 
 
Godsdienst
 
► 
 
Muzikale opvoeding
 
► 
 
Nederlands
 
► 
 
Nijverheid
 
► 
 
Okan
 
► 
 
Stem
 
► 
 
Toerisme
 
► 
 
Wiskunde
 
► 
 
Nieuws voor het ondersteunend personeel
 
► 
 
Eekhout Academy: nascholingen in de kijker
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook