Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief West-Vlaanderen

Beste

 

   Inhoud

    
 
Voor iedereen
►  Mededelingen vanuit het vicariaat
►  Identiteit - godsdienst - pastoraal
►  Personeelsnieuws: Huis in Beweging
►  Project competentieontwikkeling
►  Dit schooljaar geen GOK-controle in het so en in bubao
►  Tot 5 500 euro subsidie ter versterking digitalisering onderwijs!
►  Gratis vormingsaanbod Microsoft voor alle scholen
►  Vacatures
Gewoon basisonderwijs
►  bao - interesse voor onderstaand professionaliseringsaanbod vanuit de begeleiding?!
Gewoon secundair onderwijs
►  so - Het gebruik van mondmaskers en onderwijs aan dove, slechthorende en stos-leerlingen
►  so - Taaltrofee Nederlands
►  Nieuwsbrief beeld
►  Nieuwsbrief Engels
►  Nieuwsbrief esthetica
►  Nieuwsbrief identiteit-godsdienst-pastoraal
►  Nieuwsbrief klassieke talen
►  Nieuwsbrief maatschappij & welzijn
►  Nieuwsbrief muziek
►  Nieuwsbrief Nederlands
►  Nieuwsbrief taalbeleid en (ex)OKAN
►  Nieuwsbrief wetenschappen
 
 
 

   Voor iedereen

 
 
Mededelingen vanuit het vicariaat
 
Voor iedereen
 
 
 
Identiteit - godsdienst - pastoraal
 
Voor iedereen
 
 
 
Personeelsnieuws: Huis in Beweging
 
huis in beweging  
 
Een monument verlaat ons ... Karine (Willocx), begeleider in maatschappij en welzijn, beëindigt haar loopbaan op 1 december aanstaande. Karine is in dienst gekomen in 1996. Samen met een collega voor opvoedkunde en iemand voor huishoudkunde vormde zij het trio voor Personenzorg, zijzelf voor het verzorgende luik.
 
Met het oog op de soepele opvolging in dit complexe studiegebied van maatschappij en welzijn zoals dat nu heet, is begin dit schooljaar Jolien Dewaegeneere aangeworven om haar te vervangen.
 
We danken Karine van harte voor deze enorme staat van verdienste en wensen haar het allerbeste toe bij deze welverdiende rust.
 
Voor iedereen
 
 
 
Project competentieontwikkeling
 
Project competentieontwikkeling  
 
Leerlingen met een verslag in het gewoon onderwijs / IAC
 
► 
 
We bezorgen graag onze ondersteunende materialen.
 
 
► 
 
Opstart tweede reeks ‘lerend netwerk IAC-trajecten in het basisonderwijs’.
 
Omwille van de noodzaak en interesse organiseren we een tweede reeks ‘lerend netwerk IAC-trajecten in het basisonderwijs’.
 
 
Voor iedereen
 
 
 
Dit schooljaar geen GOK-controle in het so en in bubao
 
Dit schooljaar geen GOK-controle in het so en in bubao  
 
In het schooljaar 2020-2021 zou de onderwijsinspectie een GOK-controle doen, omdat dit het laatste schooljaar is van de lopende GOK-cyclus in het secundair onderwijs en het buitengewoon basisonderwijs. Deze GOK-controle zal niet worden uitgevoerd.
 
Als gevolg van de coronapandemie worden de reguliere schooldoorlichtingen dit schooljaar ook ...
 
Voor iedereen
 
 
 
Tot 5 500 euro subsidie ter versterking digitalisering onderwijs!
 
Tot 5.500 euro subsidie ter versterking digitalisering onderwijs!  
 
Omwille van de coronacrisis werd noodgedwongen en versneld overgeschakeld naar (meer) digitaal onderwijs. Kwetsbare kinderen en jongeren dreigen hierbij echter uit de boot te vallen omdat zij of hun directe omgeving niet steeds beschikken over de nodige digitale vaardigheden en/of infrastructuur (inclusief internet).
 
Om hieraan tegemoet te komen, lanceert het Streekfonds West-Vlaanderen op vraag van ...
 
Voor iedereen
 
 
 
Gratis vormingsaanbod Microsoft voor alle scholen
 
Gratis vormingsaanbod Microsoft voor alle scholen  
 
We blijven momenteel in bewogen tijden zitten. Pré-teaching, afstandsonderwijs, blended learning is opnieuw niet meer zo veraf.
 
De ervaringen van de voorbije maanden hebben ons geleerd dat een weloverwogen integratie van technologie op school essentieel is voor ...
 
Voor iedereen
 
 
 
Vacatures
 
Voor iedereen
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
bao - interesse voor onderstaand professionaliseringsaanbod vanuit de begeleiding?!
 
bao - interesse voor onderstaand professionaliseringsaanbod vanuit de begeleiding?  
 
Het volledige aanbod vanuit de begeleiding basis vind je in onze gekende brochure. Dit willen we voor de (nabije) toekomst nog even onder de aandacht brengen:
 
► 
 
27/11/2020   LEREND NETWERK    Kleuters uitdagen tot ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
so - Het gebruik van mondmaskers en onderwijs aan dove, slechthorende en stos-leerlingen
 
so - Het gebruik van mondmaskers en onderwijs aan dove, slechthorende en stos-leerlingen  
 
ondersteuners type 7 BuSO Spermalie hebben een open brief geschreven om aandacht te vestigen op de extra-moeilijke omstandigheden voor leerlingen die het mond- en lipbeeld nodig hebben in hun leer- en onderwijsproces.
 
De brief werd al zo breed mogelijk verspreid, maar we willen graag de oproep ook langs deze weg nog bekendmaken.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
so - Taaltrofee Nederlands
 
so - Taaltrofee Nederlands  
 
Na een succesvolle eerste editie - liefst 41 West-Vlaamse scholen namen deel samen met 3100 vierdejaars – werd beslist om de Taaltrofee ook dit jaar te organiseren.
 
Alle scholen uit West- en Oost-Vlaanderen kunnen deelnemen, met als doelgroep voor leerlingen van ...
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief beeld
 
Nieuwsbrief beeld  
 
In de nieuwsbrief beeld lees je meer over ...
 
► 
 
Digitale tools in de lessen plastische opvoeding 2.0
 
► 
 
Dag van Beeld
 
► 
 
Coronamaatregelen vanaf 16/11/2020
 
► 
 
Cultuur in de spiegel
 
► 
 
Kunstzoektocht
 
► 
 
Slim erfgoed
 
► 
 
Beelden leren lezen
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Engels
 
Nieuwsbrief Engels  
 
In de nieuwsbrief Engels lees je meer over ...
 
► 
 
Nascholingsaanbod  
 
► 
 
Leerplannen 2de graad
 
► 
 
Kenniselementen in het nieuwe leerplan 1ste graad A
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief esthetica
 
Nieuwsbrief esthetica  
 
In de nieuwsbrief esthetica lees je meer over ...
 
► 
 
Dag van Esthetica
 
► 
 
Operavision
 
► 
 
Cultuur in de Spiegel
 
► 
 
Kunstzoektocht
 
► 
 
Slim erfgoed
 
► 
 
Beelden leren lezen
 
► 
 
#dollypartonchallenge in het Louvre Lens
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief identiteit-godsdienst-pastoraal
 
Nieuwsbrief identiteit-godsdienst-pastoraal  
 
 
► 
 
(Inhaal)herdenken november 2020
 
► 
 
Luistergesprekken met bisschop en beleidsploeg voorjaar 2021
 
► 
 
Inspirerend materiaal advent-kersttijd 2020
 
► 
 
Mededelingen ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief klassieke talen
 
Nieuwsbrief klassieke talen  
 
In de nieuwsbrief klassieke talen lees je meer over ...
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Activiteiten voor leerkrachten
 
► 
 
Activiteiten voor leerlingen
 
► 
 
Publicaties
 
► 
 
Afstandsleren
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief maatschappij & welzijn
 
Nieuwsbrief maatschappij & welzijn  
 
In de nieuwsbrief maatschappij & welzijn lees je meer over ...
 
► 
 
Kalender
 
► 
 
Nieuws
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief muziek
 
Nieuwsbrief muziek  
 
In de nieuwsbrief muziek lees je meer over ...
 
► 
 
Coronamaatregelen vanaf 16/11/2020
 
► 
 
Let’s roll
 
► 
 
Musimap
 
► 
 
Operavision
 
► 
 
Cultuur in de Spiegel
 
► 
 
Kunstzoektocht
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Nederlands
 
Nieuwsbrief Nederlands  
 
In de nieuwsbrief Nederlands lees je meer over ...
 
► 
 
Onze netwerken ‘Zuurstof voor Nederlands’
 
► 
 
Leesonderwijs: de speeltijd is over
 
► 
 
Rubrics – verleiding van de ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief taalbeleid en (ex)OKAN
 
Nieuwsbrief taalbeleid en (ex) OKAN  
 
In de nieuwsbrief taalbeleid en (ex)OKAN lees je meer over ...
 
► 
 
Kaat weer aan boord voor taalbeleid in Zuid-West-Vlaanderen
 
► 
 
Netwerken en vormingen Katholiek Onderwijs West-Vlaanderen         
 
► 
 
Lancering praktijkgids Wat werkt in schrijfonderwijs aan ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief wetenschappen
 
Nieuwsbrief wetenschappen  
 
In de nieuwsbrief wetenschappen lees je meer over ...
 
► 
 
Aanpassing COS-brochure en databank gevaarlijke stoffen
 
► 
 
Dag van de wetenschappen digitaal
 
► 
 
Animaties
 
► 
 
Afstandsleren biologie
 
► 
 
...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook