Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief West-Vlaanderen

Beste

 

   Inhoud

    
 
Voor iedereen
►  Mededelingen vanuit het vicariaat
►  Identiteit - godsdienst - pastoraal
►  Vacatures
Gewoon basisonderwijs
►  bao - Interesse voor onderstaand professionaliseringsaanbod vanuit de begeleiding?!
►  Dagen van de aanvangsbegeleiding basisonderwijs
►  Computationeel werken in de basisschool – 19/11/2020
►  bao - Beste boekenjuf/meester 2021
►  Godsdienst in het basisonderwijs
►  Het Wereldhuis West-Vlaanderen - gratis educatief materiaal rond wereldburgerschap - materialendag op 28 oktober rond duurzame voeding
►  Eekhout Academy: aanbod basis in de kijker
Gewoon secundair onderwijs
►  so - Aanvangsbegeleiding voor nieuwe leraren
►  so - OP: data om te prikken in je agenda
►  so - OP: Volg ons voortaan op Facebook!
►  so - Aanvangsbegeleiding ondersteunend personeel: schrijf nu in!
►  so - OP: studienamiddag voor opvoeders 'Moeilijk gedrag: kans of uitdaging tot opvoeden?' - 17/11/2020
►  so - Vlajo - Ondernemers voor de klas
►  Nieuwsbrief Engels
►  so - Nieuwsbrief identiteit – godsdienst – pastoraal
►  Nieuwsbrief klassieke talen
►  Nieuwsbrief maatschappij & welzijn/personenzorg
►  Nieuwsbrief muziek
►  Nieuwsbrief nijverheid
►  Nieuwsbrief wetenschappen
►  Nieuwsbrief wiskunde
►  Eekhout Academy: aanbod secundair in de kijker
 
 
 

   Voor iedereen

 
 
Mededelingen vanuit het vicariaat
 
Voor iedereen
 
 
 
Identiteit - godsdienst - pastoraal
 
Identiteit - godsdienst - pastoraal  
 
Lees in de derde nieuwsbrief identiteit-godsdienst-pastoraal onder andere meer over …
 
► 
 
synodaal proces bisdom Brugge
 
► 
 
impulsen voor pastoraal op school in covid-tijden
 
► 
 
oproep – vieren van ...
 
Voor iedereen
 
 
 
Vacatures
 
Voor iedereen
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
bao - Interesse voor onderstaand professionaliseringsaanbod vanuit de begeleiding?!
 
bao - Interesse voor onderstaand professionaliseringsaanbod vanuit de begeleiding?  
 
Het volledige aanbod vanuit de begeleiding basis vind je in onze gekende brochure. Dit willen we voor de (nabije) toekomst nog even onder de aandacht brengen:
 
► 
 
20/10/2020: start lerend netwerk ‘Samen uitwerken van een krachtig en zillig BC-onderwijsarr. voor ...
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Dagen van de aanvangsbegeleiding basisonderwijs
 
Dagen van de aanvangsbegeleiding basisonderwijs  
 
De ontmoetingsdag van 18 november 2020 (d’Abdij) en de identiteitsdag van 27 januari 2021 (Groenhove) gaan dit schooljaar omwille van Corona NIET door
 
De ankerfiguren kunnen de begeleidingsdienst tijdens een ontmoetingsmoment per scholengemeenschap voorstellen en  ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Computationeel werken in de basisschool – 19/11/2020
 
Computationeel werken in de basisschool - 19/11/2020  
 
In deze workshop wordt dieper ingegaan op het computationeel werken met kleutersen met leerlingen uit de lagere school.
 
Er wordt gestart met een algemene visie rond 21ste eeuwse vaardigheden om tenslotte te komen tot het coderen door kinderen. Er wordt een breed overzicht gegeven van robotica voor de basisschool, unplugged programmeren, apps en software. We voeren zelf activiteiten uit en ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
bao - Beste boekenjuf/meester 2021
 
bao - Beste boekenjuf/meester 2021  
 
Wie besmet jou met zijn of haar passie voor (voor)lezen? Wie wakkert in jouw team het leesvuur aan? Kortom, welke juf of meester heeft op jouw school het grootste hart voor boeken?
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Godsdienst in het basisonderwijs
 
Godsdienst in het basisonderwijs  
 
Nieuwe verdeling van de scholen tussen de drie godsdienstinspecteurs
 
 
De jaarlijkse ISB leermeesters godsdienst (vormings- en ontmoetingsdag) gaat dit jaar omwille van corona door op twee data en telkens op drie spirituele plaatsen
 
► 
 
voor alle leermeesters die ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Het Wereldhuis West-Vlaanderen - gratis educatief materiaal rond wereldburgerschap - materialendag op 28 oktober rond duurzame voeding
 
Het Wereldhuis West-Vlaanderen - gratis educatief materiaal rond wereldburgerschap  
 
In het Wereldhuis West-Vlaanderen krijgt het provinciale Noord-Zuidbeleid een plek en een gezicht.
 
Het werkt in en voor één wereld, maar met bijzondere focus op het Zuiden. Het is enerzijds een ontmoetingsplaats voor al wie met ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Eekhout Academy: aanbod basis in de kijker
 
Eekhout Academy: aanbod basis in de kijker  
 
► 
 
Sterk(er) in je klas. Klasmanagement vanuit sterk leiderschap
 
► 
 
Joepie! (H)Echte speel- en leertijd! - Hoe het vernieuwen van een speelplaats leidde tot een volledige schoolvisie waar betrokkenheid en welbevinden, ondernemingszin en ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
so - Aanvangsbegeleiding voor nieuwe leraren
 
so - Aanvangsbegeleiding voor nieuwe leraren  
 
Bij de start van dit schooljaar willen wij je graag uitnodigen voor een eerste ontmoeting en kennismaking met je vakbegeleider(s).
 
Met deze bijeenkomsten hebben wij als doel dat alle nieuwe leraren en opvoeders in het katholiek onderwijs:
 
► 
 
het onderwijscentrum d’Abdij leren kennen, alsook de werkingsprincipes van ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
so - OP: data om te prikken in je agenda
 
so - OP: data om te prikken in je agenda  
 
Met de werkgroep plannen wij dit schooljaar volgende initiatieven. Noteer alvast volgende data in je agenda:
 
► 
 
dinsdag 17/11/2020: studienamiddag voor opvoeders
→ thema: “Moeilijk gedrag: uitdaging of kans tot opvoeden?”
→ d’Abdij Assebroek, 14.00 - 16.30 uur
→ meer  ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
so - OP: Volg ons voortaan op Facebook!
 
so - OP: Volg ons voortaan op Facebook!   In september publiceerden wij onze allerlaatste nieuwsbrief ‘Peper en zout’. Maar niet getreurd, want voortaan kiezen wij voor een meer eigentijds communicatiekanaal: Facebook. Wil je op de hoogte blijven, ga dan snel naar onze gloednieuwe facebookpagina. Wij verwelkomen alle collega's ondersteunend personeel van ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
so - Aanvangsbegeleiding ondersteunend personeel: schrijf nu in!
 
so - Aanvangsbegeleiding ondersteunend personeel: schrijf nu in!   Naar jaarlijkse gewoonte organiseren wij voor alle nieuwe leden van het ondersteunend personeel (opvoeders, administratieve medewerkers, internaatsopvoeders…) een tweetal ontmoetingen met ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
so - OP: studienamiddag voor opvoeders 'Moeilijk gedrag: kans of uitdaging tot opvoeden?' - 17/11/2020
 
so - OP: studienamiddag voor opvoeders 'Moeilijk gedrag: kans of uitdaging tot opvoeden?' - 17/11/2020  
 
Op dinsdagnamiddag 17 november 2020 organiseert de werkgroep ondersteunend personeel regio West-Vlaanderen een studienamiddag rond het thema ‘Moeilijk gedrag: kans of uitdaging tot opvoeden?’.
 
We starten met een kort plenair gedeelte waarna we in afzonderlijke gespreksgroepen rekenen op jouw actieve inbreng en de uitwisseling van ervaringen van ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
so - Vlajo - Ondernemers voor de klas
 
so - Vlajo - ondernemers voor de klas  
 
Vlajo organiseert van 11 januari tot en met 5 maart 2021 een nieuwe editie Ondernemers voor de Klas, hét grootste onderwijsproject tussen scholen en bedrijven in Vlaanderen.
 
Als leerkracht bereid je jouw leerlingen voor op hun toekomst en ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Engels
 
Nieuwsbrief Engels  
 
In de nieuwsbrief Engels lezen we meer over ...
 
► 
 
Nascholingsaanbod
 
► 
 
Tips en varia
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
so - Nieuwsbrief identiteit – godsdienst – pastoraal
 
so - Nieuwsbrief identiteit - godsdienst - pastoraal  
 
In de nieuwsbrief identiteit-godsdienst-pastoraal lees je meer over ...
 
► 
 
synodaal proces bisdom Brugge
 
► 
 
impulsen voor pastoraal op school in covid-tijden
 
► 
 
oproep – vieren van ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief klassieke talen
 
Nieuwsbrief klassieke talen  
 
In de nieuwsbrief klassieke talen lezen we meer over ...
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Juryleden Vlaamse Olympiade Latijn en Grieks
 
► 
 
Activiteiten voor ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief maatschappij & welzijn/personenzorg
 
Nieuwsbrief Maatschappij & Welzijn/Personenzorg  
 
 
► 
 
Kalender
 
► 
 
Nieuws
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief muziek
 
Nieuwsbrief muziek  
 
In de nieuwsbrief muziek lezen we meer over ...
 
► 
 
Coronaproof
 
► 
 
Muzische inspiratie in de klas
 
► 
 
Evaluatie in muziek
 
► 
 
Drama binnen artistieke vorming
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief nijverheid
 
Nieuwsbrief nijverheid  
 
In de nieuwsbrief nijverheid lees je meer over ...
 
► 
 
Navorming Micro:Bit
 
► 
 
Nascholing Breed evalueren – leerplanrealisatie en haalbare feedback voor ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief wetenschappen
 
Nieuwsbrief wetenschappen  
 
In de nieuwsbrief wetenschappen lees je meer over ...
 
► 
 
Veilig werken met chemische producten in de 1ste graad
 
► 
 
Reminder: onthaaldag startende leraren Wetenschappen
 
► 
 
De actieve voedingsdriehoek
 
► 
 
Fysische wetmatigheden simuleren via ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief wiskunde
 
Nieuwsbrief wiskunde  
 
In de nieuwsbrief wiskunde lezen we meer over ...
 
► 
 
Dagen van de Wiskunde 2020-2021
 
► 
 
Wijze lessen: twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek
 
► 
 
Zestigste verjaardag van ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Eekhout Academy: aanbod secundair in de kijker
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook