Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief West-Vlaanderen

Beste

 

   Inhoud

    
 
Voor iedereen
►  Mededelingen vanuit het vicariaat
►  Mededelingen identiteit - godsdienst - pastoraal
►  De directiecongressen voorbij …
►  Project competentieontwikkeling en ondersteuningsnetwerken
►  Vacatures
Gewoon basisonderwijs
►  Tweedaagse directeurs
►  Aanbod rond ‘emotionele ontwikkeling’ - 6 maart 2020
►  Onderwijswerkplaats bao leiderschap en schoolorganisatie / goed werkgeverschap
►  Infomoment ‘ZILL slim organiseren’ - 9 maart 2020
►  Zin in leren, Zin in leven
►  Godsdienst - bao
►  Eekhout Academy bao: nascholing in de kijker
Gewoon secundair onderwijs
►  Oproep leraren leerplancommissies tweede graad
►  Projectoproep: Innovatief onderwijs ondersteund door ICT naar een doordachte visie en acties op jouw school
►  Onderwijswerkplaatsen leiderschap en schoolorganisatie / goed werkgeverschap so
►  Infomoment flexibele leertrajecten - 9 maart 2020
►  Dag van de opvoeder: dinsdag 10 maart 2020
►  Nieuwsbrief Duits
►  Nieuwsbrief identiteit godsdienst pastoraal
►  Nieuwsbrief Maatschappij & welzijn
►  Nieuwsbrief nijverheid
►  Nieuwsbrief STEM
►  Nieuwsbrief wetenschappen
►  Eekhout Academy so: in de kijker
 
 
 

   Voor iedereen

 
 
Mededelingen vanuit het vicariaat
 
Voor iedereen
 
 
 
Mededelingen identiteit - godsdienst - pastoraal
 
Voor iedereen
 
 
 
De directiecongressen voorbij …
 
De directiecongressen voorbij  
 
Er waren eens drie tweedaagses of colloquia op rij: het Vlaanderenbreed colloquium voor buitengewoon onderwijs eind januari, het congres voor secundair op 6 en 7 februari en tot slot de tweedaagse voor de directies basis op 13 en 14 februari.
 
De inhouden waren gevarieerd én bijzonder boeiend. Dank aan onze niveaucoördinatoren en hun stuurgroepen voor ...
 
Voor iedereen
 
 
 
Project competentieontwikkeling en ondersteuningsnetwerken
 
Project competentieontwikkeling en ondersteuningsnetwerken  
 
Leergroep ‘Ik heb het moeilijk met moeilijk gedrag’
 
Vanaf 30 maart gaat deze leergroep van start in de regio West. Er zijn nog plaatsen vrij. Meer info vinden jullie in ...
 
 
 
Voor iedereen
 
 
 
Vacatures
 
Voor iedereen
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
Tweedaagse directeurs
 
Tweedaagse directeurs  
 
Het was goed! Het was zelfs méér dan goed! Het was zalig …
 
Met de werkgroep zitten we met het gevoel dat deze editie toch wel opnieuw een topeditie was. De feedback die we van jullie krijgen, bevestigt dit. Gisteren viel bij alle deelnemers het ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Aanbod rond ‘emotionele ontwikkeling’ - 6 maart 2020
 
Aanbod rond 'emotionele ontwikkeling' - 6 maart 2020   Op 6 maart gaat er in Odisee Brussel een dag rond ‘emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren’ in gewoon en buitengewoon onderwijs door. Bij het ontwerpen van het programma werd reeds met de diversiteit van kennis over dit thema in ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Onderwijswerkplaats bao leiderschap en schoolorganisatie / goed werkgeverschap
 
Onderwijswerkplaats bao leiderschap en schoolorganisatie / goed werkgeverschap  
 
In tijden als deze, met een ontzettend grote schaarste op de arbeidsmarkt, kan goed werkgeverschap een hefboom zijn om jonge leraren tot jouw school aan te trekken.
 
Stefaan Misschaert verdiepte zich de voorbije jaren in deze materie en neemt directies/codi’s en voorzitters van schoolbesturen mee in ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Infomoment ‘ZILL slim organiseren’ - 9 maart 2020
 
Infomoment 'ZILL slim organiseren' - 9 maart 2020  
 
Misschien stel je vast dat ZILL jouw school uitdaagt om ze anders te gaan organiseren? Dan kan dit infomoment voor jou wel interessant zijn…
 
Concreet
 
► 
 
Datum: maandag 9 maart, vanaf 13.00 uur
 
► 
 
Plaats: d’Abdij Assebroek
 
► 
 
Lesgevers: Karl Vanhuyse (workitects en tweeinéén) en Myriam Monstrey (basisschool De Loopbrug)
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Zin in leren, Zin in leven
 
Zin in leren, Zin in leven  
 
Aanbod bedoeld voor leraren en directies die wat dieper met een ontwikkelveld kennis willen maken.
 
Per werkingsgebied bieden we een aantal mogelijkheden aan.
 
Het overzichtmet mogelijkheid tot inschrijven.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Godsdienst - bao
 
Godsdienst - bao  
 
Extra studiedag voor wie niet vertrouwd is met de ILC’s (interlevensbeschouwelijke competenties) binnen RKG in ZILL
 
De competenties maken we binnen het ontwikkelveld RKG in ZiLL zichtbaar in het katholiek onderwijs. Deze zijn goedgekeurd in het Vlaams Parlement en worden geïmplementeerd  binnen het ...
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Eekhout Academy bao: nascholing in de kijker
 
Eekhout Academy: nascholing in de kijker  
 
► 
 
Studiebezoek in Libellenschool Pelt
 
► 
 
Joepie! (H)Echte speel- en leertijd! Hoe het vernieuwen van een speelplaats leidde tot een volledige schoolvisie waar betrokkenheid en welbevinden, ondernemingszin en gezondheid bovenaan staan
 
► 
 
Coöperatief Leren voor gevorderden
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
Oproep leraren leerplancommissies tweede graad
 
Oproep leraren leerplancommissies tweede graad   Op 1 september 2021 start de modernisering so in de tweede graad met meer dan 60 nieuwe studierichtingen. Half maart starten we met het schrijven van de leerplannen voor die tweede graad, zowel voor de algemene vorming als voor de richtingspecifieke vorming. Voor elke leerplancommissie plannen we een startvergadering (halve dag) op 11 en 12 maart en ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Projectoproep: Innovatief onderwijs ondersteund door ICT naar een doordachte visie en acties op jouw school
 
Projectoproep: innovatief onderwijs ondersteund door ICT naar een doordachte visie en acties op jouw school   Met deze oproep wil de Koning Boudewijnstichting onderwijsactoren aanmoedigen om werk te maken van de ontwikkeling van een visie op innovatief onderwijs ondersteund door ICT en de implementatie van digitale acties ter ondersteuning van  ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Onderwijswerkplaatsen leiderschap en schoolorganisatie / goed werkgeverschap so
 
Onderwijswerkplaatsen leiderschap en schoolorganisatie / goed werkgeverschap so  
 
In tijden als deze, met een ontzettend grote schaarste op de arbeidsmarkt, kan goed werkgeverschap een hefboom zijn om jonge leraren tot jouw school aan te trekken.
 
Stefaan Misschaert verdiepte zich de voorbije jaren in deze materie en neemt directies/codi’s en voorzitters van schoolbesturen mee in ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Infomoment flexibele leertrajecten - 9 maart 2020
 
Infomoment flexibele leertrajecten - 9 maart 2020  
 
We organiseren een regionaal infomoment ‘Flexibele leertrajecten’ in het voltijds secundair onderwijs, dit ter vervanging van de geannuleerde sessie. Joost Laeremans, Dienst Lerenden, zal dit infomoment verzorgen.
 
We hebben aandacht voor de huidige regelgeving met de diverse mogelijkheden omtrent flexibele leertrajecten. We schetsen dit ook ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Dag van de opvoeder: dinsdag 10 maart 2020
 
Dag van de opvoeder: dinsdag 10 maart 2020  
 
Scholen en internaten staan voor grote uitdagingen: grotere diversiteit, pesten, radicalisering, conflicten …
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil hierop een proactief antwoord geven door in te zetten op “Ingrediënten voor een verbindend schoolklimaat”.
 
Preventief werken tegen het verlies van binding in conflicten en ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Duits
 
nieuwsbrief Duits  
 
In de nieuwsbrief Duits lees je meer over ...
 
1 Aktuelle Themen 
 
2 Interessante online Materialien
 
3 Lernvideos
 
4 ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief identiteit godsdienst pastoraal
 
Nieuwsbrief identiteit godsdienst pastoraal  
 
 
1. 
 
Synodaal proces bisdom Brugge
 
2. 
 
Veertigdagentijd 2020
 
3. 
 
Schooleigen pedagogisch project
 
4. 
 
...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Maatschappij & welzijn
 
Nieuwsbrief Maatschappij en welzijn  
 
In de nieuwsbrief maatschappij & welzijn lees je meer over ...
 
1. 
 
Dag van Maatschappij en welzijn
 
2. 
 
Bijeenkomsten
 
3. 
 
Goed om weten
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief nijverheid
 
Nieuwsbrief nijverheid  
 
In de nieuwsbrief nijverheid lees je meer over ...
 
1. 
 
Nascholing HOUTDETERMINATIE met de loep.
 
2. 
 
3D-bibliotheek  houtbouw elementen
 
3. 
 
Nieuwe opleidingen voor ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief STEM
 
Nieuwsbrief STEM  
 
In de nieuwsbrief STEM lees je meer over ...
 
► 
 
Lerend netwerk basisopties STEM wetenschappen-technieken
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief wetenschappen
 
Nieuwsbrief wetenschappen  
 
In de nieuwsbrief wetenschappen lees je meer over ...
 
1. 
 
Dag van de wetenschappen: herinnering
 
2. 
 
Oproep leraren leerplancommissies tweede graad
 
3. 
 
...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Eekhout Academy so: in de kijker
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook