We wensen je een prettige en deugddoende zomervakantie toe!
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief West-Vlaanderen

Beste
 
We wensen je een prettige en deugddoende zomervakantie toe!

 

   Voor iedereen

 
 
Begeleidingsplan 2018-2021
 
Begeleidingsplan afbeelding   Binnen het decreet voor kwaliteit van onderwijs – van kracht sinds 1 september 2009 – is een aparte rubriek opgenomen rond de opdrachten van de pedagogische begeleiding.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Personeel
 
Personeelsnieuws  
 
De begeleidingsdienst in West-Vlaanderen: het personeelsplaatje ...
 
In de vorige Nieuwsbrief werden jullie van de meeste wijzigingen op de hoogte gebracht. Ik vervolledig en verwijs verder naar de desbetreffende rubrieken in de respectieve onderwijsniveaus.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
M-decreet
 
Leerlingen met een verslag dat toegang verleent tot het buitengewoon onderwijs in het gewoon onderwijs; synthese op basis van bestaande teksten in de regelgeving en bestaande teksten vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
Inhoudsopgave
 
1. Recht op inschrijving
 
2. Leerlingen met een verslag dat toegang verleent tot het buitengewoon onderwijs.
 
   Twee mogelijkheden
 
           A/Nieuwe leerling met een verslag dat toegang verleent tot het buitengewoon onderwijs
 
B/Leerling voor wie in de loop van de schoolloopbaan een verslag dat toegang verleent tot het buitengewoon onderwijs wordt opgemaakt
 
3. Inhoud overleg - onderwijsbehoeften vertalen naar gewenste aanpassingen
 
4. Inhoud overleg - nagaan of gewenste aanpassingen redelijk zijn volgens wettelijke criteria  
 
5. Inhoud overleg - besluitvorming
 
6. Inhoud overleg - bij realisatie/ continuering van inschrijving - opmaken van een IAC-plan
 
7. Studiebekrachtiging
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Congres kwaliteitsontwikkeling
 
Congres kwaliteitsontwikkeling  
 
Datum: dinsdag 16 oktober 2018 en woensdag 17 oktober 2018
 
Locatie: Congrescentrum Floreal, K. Albertlaan 59  8370 Blankenberge
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Vacatures
 
Vacatures basisonderwijs:
 
 
► 
 
Vacature beleidsmedewerker ICT - SG Gruuthuse
 
Vacatures secundair onderwijs:
 
 
► 
 
Vacature adjunct-directeur Sint-Aloysiuscollege Menen
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Mededelingen vanuit de vicariale diensten
 
Voor iedereen
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
Even de riem er af!
 
Vakantie   Het is me een jaartje geweest. Ik weet dat het nog niet volledig voorbij is, velen onder ons blijven de eerste week van juli nog aan het werk, maar het tempo zal toch al aangepast zijn. De manier waarop we naar dit schooljaar terug kijken hangt af van onze context. Sommigen zullen er met heimwee aan terug denken, anderen maakten gebeurtenissen mee die sporen nalaten. Laat ons in deze diversiteit elkaar dragen. Geniet van je verlof, kom even op adem …
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
ZILL nascholing en begeleidingstrajecten 2018-2019
 
ZILL   Goed nieuws! Vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen werd beslist om voor Oost- en West-Vlaanderen samen een halftijdse ZILL-coach extra te engageren. Dit betekent dat effectief alle scholen die zich voor een aanbod op de wachtlijst hebben geplaatst aan bod komen. De nieuwe coach is Els Bostyn.
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Aanbod Frans voor leraren basisonderwijs
 
Frans  
 
Bij regelmaat haalt het de media: een aantal leraren basisonderwijs voel zich bij het geven van Frans nogal onzeker. Voorkennis en spreekdurf zijn hierbij twee belangrijke parameters.
 
Geïnteresseerd om je te professionaliseren?
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Aanbod Eekhout Academy
 
Eekhout Academy  
 
Willen we nu reeds de nodige aandacht geven:
 
► 
 
Woensdag 12 september 2018: ‘Dag van het kleuter’ (met 14 boeiende werksessies)
 
► 
 
Woensdag 6 februari 2019: ‘Dag van het peuter en de kinderverzorgster’.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
Nieuwsbrief humane wetenschappen
 
Nieuwsbrief humane wtsch  
 
NIEUWSBRIEF HUMANE WETENSCHAPPEN                                                                      
 
1. 
 
‚ÄčKalender HW schooljaar 2018-2019
 
2. 
 
Nascholingen
 
3. 
 
Communicatie
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief studiegebied personenzorg
 
nieuwsbrief studiegebied personenzorg  
 
 
1. Kalender personenzorg schooljaar 2018-2019
 
     nascholingen
 
2. Handleiding inschrijven via google-link
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Vak- en schoolbegeleiding
 
begeleiding   Door de aanstelling van Wim Simoens als directeur van Eekhout Academy is er een wijziging in de verdeling van de scholengemeenschappen voor de schoolbegeleiding.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook