Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief West-Vlaanderen

Beste

 

   Inhoud

    
 
Voor iedereen
►  Mededelingen vanuit het vicariaat
►  Identiteit - godsdienst - pastoraal
►  Werking d' Abdij in tijden van Corona
►  Aandachtspunten rond zorg, welbevinden en gelijke kansen naar aanleiding van Coronavirus
►  Project competentieontwikkeling en ondersteuningsnetwerken
►  Vacatures
Gewoon basisonderwijs
►  bao - OWP leiderschap en schoolorganisatie/goed werkgeverschap – nieuwe data
►  bao - Aparte tijden ...
►  bao - Infosessie zorgvademecum - 12 mei 2020
Gewoon secundair onderwijs
►  Aandachtspunten in so rond zorg, welbevinden en gelijke kansen naar aanleiding van het Coronavirus
►  so - Onderwijswerkplaats Leiderschap en schoolorganisatie / Goed werkgeverschap - nieuwe datum
►  so - Op zoek naar een TAALCOACH (school/scholengemeenschap)?
►  Vakbegeleiding Techniek
►  Nieuwsbrief beeld
►  Nieuwsbrief Duits
►  Nieuwsbrief economie en handelsvakken
►  Nieuwsbrief Engels
►  Nieuwsbrief identiteit-godsdienst-pastoraal
►  Nieuwsbrief Klassieke Talen
►  Nieuwsbrief L.O.
►  Nieuwsbrief Maatschappij & Welzijn
►  Nieuwsbrief Mens en Samenleving
►  Nieuwsbrief muziek
►  Nieuwsbrief nijverheid
►  Nieuwsbrief ondersteunend personeel
►  Nieuwsbrief Nederlands
►  Nieuwsbrief OKAN
►  Nieuwsbrief wetenschappen
►  Nieuwsbrief wiskunde
 
 
 

   Voor iedereen

 
 
Mededelingen vanuit het vicariaat
 
Voor iedereen
 
 
 
Identiteit - godsdienst - pastoraal
 
Voor iedereen
 
 
 
Werking d' Abdij in tijden van Corona
 
werking d' abdij   Naar aanleiding van de maatregelen rond het inperken van de besmetting met het coronavirus, zijn alle vergaderingen en nascholingen in centrum d'Abdij geannuleerd.
Bijgevolg is ons centrum volledig gesloten en werken onze medewerkers van Kath Ond Vla van thuis uit.
Wij blijven via mail bereikbaar en staan klaar om de scholen (ev. digitaal) te ondersteunen.
Alle contactgegevens vind je onder de rubriek “Wie is wie?” op onze webpagina (bu)bao en (bu)so
Er is een telefoonpermanentie voorzien voor de vicariale diensten en de pedagogische begeleiding.
 
Voor iedereen
 
 
 
Aandachtspunten rond zorg, welbevinden en gelijke kansen naar aanleiding van Coronavirus
 
corona  
 
Jullie lazen het in de Nieuwsbrief Katholiek Onderwijs Vlaanderen:
“Het zijn ongeziene tijden voor onze gezinnen, ons onderwijs, ons netwerk, en onszelf. Dat brengt onrust, angst, zorgen met zich mee, maar haalt ook het beste in mensen naar boven. You’ll never walk alone … 1000 x bedankt!”
 
Onze kinderen/jongeren beleven deze situatie elk op hun eigen manier en de stress is dan ook heel divers. We bieden dan ook graag enkele aandachtspunten en tips aan op niveau basis- en secundair onderwijs (zie betreffende niveau).
 
Voor iedereen
 
 
 
Project competentieontwikkeling en ondersteuningsnetwerken
 
project competentie  
 
Ter info: twee publicaties van UNIA
 
► 
 
Overleg rond redelijke aanpassingen op school - Een leidraad (2019, Acco)
 
► 
 
Rapport over inclusief onderwijs
 
Voor iedereen
 
 
 
Vacatures
 
BASIS
vacature
 
vacature
 
vacature
 
vacature
 
vacature
 
vacature
 
SECUNDAIR
vacature Vacature directeur Sint-Jozef Sint-Pieter, Blankenberge
vacature
 
vacature Vacature directeur Sint-Lodewijkscollege, Brugge – Sint-Andries
vacature Vacature directeur VTI Torhout
vacature Vacature directeur buso Dominiek Savio, Gits
vacature Vacature directeur Klein Seminarie, Roeselare  (verlengde procedure)
vacature
 
vacature
 
Vacature directeur VMS, Roeselare  (verlengde procedure)
vacature
 
 
 
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
bao - OWP leiderschap en schoolorganisatie/goed werkgeverschap – nieuwe data
 
OWP Leiderschap   De helft van de sessies kon voor de Coronacrisis plaatsvinden, voor de sessies die niet konden doorgaan is i.s.m. de ankers/schoolbegeleiders een andere datum geprikt ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
bao - Aparte tijden ...
 
aparte tijden  
 
Wat we nu met z’n allen meemaken, lijkt af en toe onwezenlijk.
 
Ondanks de moeilijke situatie gebeuren er echter schitterende zaken in onze basisscholen. Een oprechte dank daarvoor.
 
► 
 
Wie nog wat ideeën wil opdoen rond afstandsleren kan altijd op de prosite van KathOndVla terecht. Behoud daar echter een gezond evenwicht in. We mogen een klascontext niet zomaar kopiëren naar een thuiscontext.
 
► 
 
Naast het op peil houden van de kennis en de inzichten, komt voor ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
bao - Infosessie zorgvademecum - 12 mei 2020
 
infosessie zorgvademecum  
 
Op dinsdag 12 mei gaat in d’Abdij een infosessie rond het vernieuwde zorgvademecum door. We maken kennis met de structuur en verdiepen ons in één van de bouwstenen: de krachtige leeromgeving.
 
CONCREET: ...
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
Aandachtspunten in so rond zorg, welbevinden en gelijke kansen naar aanleiding van het Coronavirus
 
aandachtspunten zorg so  
 
Leerlingbegeleiders, GOK-coördinatoren, vervolgschoolcoaches en ondersteuners hebben een belangrijke rol meer dan ooit.
 
BANG OF BOOS ZIJN IS NORMAAL
Laat leerlingen weten dat het normaal is om nu bang, verdrietig  of boos te zijn. Blijf leerlingen ondersteunen in hun psychosociaal welbevinden. Je kan dit document ...
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
so - Onderwijswerkplaats Leiderschap en schoolorganisatie / Goed werkgeverschap - nieuwe datum
 
owp leiderschap  
 
De helft van de sessies kon voor de Coronacrisis plaatsvinden, voor de sessies die niet konden doorgaan is i.s.m. de ankers/schoolbegeleiders een andere datum geprikt.
 
Scholen aan de Leie, Prizma, Molenland en Sint-Paulus (Hilde Bouckaert): di 05 mei 13.30 uur (Prizma Campus College, Burg. Vandenbogaerdelaan 53  8870 Izegem) - INSCHRIJVEN
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
so - Op zoek naar een TAALCOACH (school/scholengemeenschap)?
 
taalcoach so  
 
De komende maanden willen we een aanbod doen om op niveau school/scholengemeenschap leraren te professionaliseren rond taalcoaching.
 
Doel:
 
► 
 
schooleigen trajecten opzetten rond taalrijk lesgeven
 
► 
 
collega’s vanuit expertise op schoolniveau kunnen coachen en inspireren naar taalrijk lesgeven.
 
We willen dit doen door ...
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Vakbegeleiding Techniek
 
vakbegeleiding techniek  
 
In opvolging van Kris Vande Moortel zal Davy Vandorpe vanaf nu de vakbegeleiding voor TECHNIEK opnemen.
 
Zijn contactgegevens: Davy.vandorpe@katholiekonderwijs.vlaanderen; 0479 48 78 63
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief beeld
 
nieuwsbrief beeld   Lees meer over de nieuwsbrief beeld 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Duits
 
nieuwsbrief Duits  
 
Lees in de nieuwsbrief Duits meer over ...
 
1. 
 
Aktuelle Themen
 
2. 
 
Interessante online Materialien
 
3. 
 
Lernvideos
 
4. 
 
Themapagina Afstandsonderwijs Katholiek Onderwijs Vlaanderen: Duits
 
5. 
 
Interessante tool voor afstandsonderwijs: Flipgrid
 
6. 
 
Jahreskalender
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief economie en handelsvakken
 
nieuwsbrief economie en handelsvakken  
 
Lees in de nieuwsbrief economie en handelsvakken meer over ...
 
Inspirerend materiaal voor afstandsleren
 
1. 
 
Smartschoolplatform
 
2. 
 
Website afstandsleren Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
3. 
 
Nog een aantal interessante tips
 
4. 
 
Digitale tools voor leerkrachten
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Engels
 
nieuwsbrief Engels  
 
In deze nieuwsbrief Engels lees je meer over ...
 
► 
 
inspiratiebronnen voor afstandsleren
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief identiteit-godsdienst-pastoraal
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Klassieke Talen
 
nieuwsbrief klassieke talen  
 
Lees in de nieuwsbrief Klassieke Talen meer over ...
 
1. 
 
Inspiratie voor het afstandsleren
 
2. 
 
Een aantal praktische afspraken
 
3. 
 
Een aantal ideeën voor thuis
 
► 
 
Een aantal interessante websites
 
► 
 
Een aantal interessante boeken
 
4. 
 
En als uitsmijter …
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief L.O.
 
nieuwsbrief LO  
 
In de nieuwsbrief L.O. lees je meer over ...
 
1. 
 
Blijven onze leerlingen in beweging?
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Maatschappij & Welzijn
 
nieuwsbrief maatschappij en welzijn  
 
In de nieuwsbrief Maatschappij & Welzijn lees je meer over ...
 
1. 
 
Lockdown … Wat nu?
 
2. 
 
Bijeenkomsten
 
3. 
 
Goed om weten
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Mens en Samenleving
 
nieuwsbrief mens en samenleving  
 
In de nieuwsbrief Mens en Samenleving lees je meer over ...
 
1. 
 
Bevraging Mens en Samenleving
 
2. 
 
Inspirerend materiaal afstandsleren
 
► 
 
Smartschoolplatform
 
► 
 
Website afstandsleren Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
► 
 
Welke leerplandoelstellingen aanbieden
 
► 
 
Digitale tools voor leerkrachten
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief muziek
 
nieuwsbrief muziek   Lees meer over de nieuwsbrief muziek.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief nijverheid
 
nieuwsbrief nijverheid  
 
Lees in de nieuwsbrief nijverheid meer over ...
 
1. 
 
Lerende netwerken basisopties STEM wetenschappen-technieken.
 
2. 
 
Online ondersteuning van leerlingen
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief ondersteunend personeel
 
nieuwsbrief OP  
 
De nieuwsbrief OP bevat meer info over ...
 
1. 
 
Lees nu onze nieuwsbrief, PEPER EN ZOUT – Nr. 3
 
2. 
 
Stellingenspel voor ondersteunend personeel: reageer op onze nieuwe stelling
 
3. 
 
Stellingenspel: zet met een nieuwe stelling jouw team in de kijker!
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Nederlands
 
nieuwsbrief Nederlands  
 
Lees in de nieuwsbrief Nederlands meer over ...
 
► 
 
Bruikbare tools voor Nederlands
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief OKAN
 
nieuwsbrief OKAN  
 
In de nieuwsbrief OKAN lees je meer over ...
 
► 
 
 
Okan en afstandsleren
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief wetenschappen
 
nieuwsbrief wetenschappen  
 
In de nieuwsbrief wetenschappen lees je meer over ...
 
1. 
 
Oproep: mailadres contactpersoon per school
 
2. 
 
Evaluatie van de procedurele en algemene doelen wetenschappelijke vaardigheden
 
3. 
 
Nascholing vernieuwde C.O.S.-brochure voor de 1ste graad
 
4. 
 
Dag van wetenschappen op 7 maart gemist?
 
5. 
 
Afstandsleren en digitaal leren
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief wiskunde
 
nieuwsbrief wiskunde  
 
In de nieuwsbrief wiskunde lees je meer over ...
 
► 
 
 
Wiskunde in Corona-tijden
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook