Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief West-Vlaanderen

Beste

 

   Inhoud

    
 
Voor iedereen
►  Mededelingen uit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
►  Personeelsnieuws
►  Project competentieontwikkeling en ondersteuningsnetwerken
►  Aanbod Workitects (voorheen Flanders Synergy) 2019-2020
Gewoon basisonderwijs
►  Wens bij de start van het nieuwe schooljaar
►  Aanbod uit het project taal - (bu)bao
►  Aanbod Zorg - (bu)bao
►  Zin in Leren, Zin in Leven! ZILL-verkenningsdag 2019-2020
►  godsdienst - (bu)bao
►  Eekhout Academy (bu)bao
Gewoon secundair onderwijs
►  Nieuwe directies (bu)so
►  Nieuwsbrief voor mentoren en directies: aanbod aanvangsbegeleiding (bu)so
►  Aanvangsbegeleiding beginnende leden van het ondersteunend personeel
►  Uitnodiging delend netwerk Zorgbreed en Kansenrijk onderwijs – 24 september 2019 - (bu)so
►  De dag van de informatica – in het teken van het gemeenschappelijk leerplan ICT – 24 september 2019
►  Studiedag leerkrachten RKG ‘Laat je inspireren’ - Autisme Specifiek Samen – 10 oktober 2019 - (bu)so
►  Nascholingsaanbod ‘Geïnspireerd en kwaliteitsvol aan de slag met de modernisering so’
►  Nieuwsbrief aardrijkskunde
►  Nieuwsbrief biologie - natuurwetenschappen
►  Nieuwsbrief Duits
►  Nieuwsbrief Engels
►  Nieuwsbrief fysica
►  Nieuwsbrief MAVO/PAV
►  Nieuwsbrief mens en samenleving
►  Nieuwsbrief Nederlands
►  Nieuwsbrief nijverheid
►  Nieuwsbrief taalproject en (ex-)OKAN
►  Aanbod Eekhout Academy so
 
 
 

   Voor iedereen

 
 
Mededelingen uit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
Voor iedereen
 
 
 
Personeelsnieuws
 
personeelsnieuws  
 
► 
 
Gezien de evolutie van het vak Plastische Opvoeding en de optie van Artistieke Vorming binnen de hervorming secundair onderwijs, is beslist om voor de halftijdse opdracht van Els Bilcke niet zomaar een vacature uit te schrijven; Ann Casier krijgt een uitbreiding van haar begeleidingsopdracht met zes uur.
 
► 
 
Annick Dheedens zal enkele weken uit circulatie zijn. We voorzien een vervanging van haar halftijdse opdracht via een medewerker van het ONW Zuid, Robrecht Boone. Van harte welkom!
 
► 
 
Jozefien Morre volgt van 2 september tot januari 2020 vanuit de KULeuven, onderwijskunde, een stageopdracht in onze begeleidingsdienstHans Buyle coördineert de opdracht die zich vooral op het domein van zorg toespitst. Welgekomen!
 
Voor iedereen
 
 
 
Project competentieontwikkeling en ondersteuningsnetwerken
 
project competentie  
 
► 
 
Begeleidingsaanbod: visie, doelen, ondersteuningsvragen en leergroepen
 
► 
 
Uitnodigingen leergroepen met inschrijvingslinken
 
 
 
Voor iedereen
 
 
 
Aanbod Workitects (voorheen Flanders Synergy) 2019-2020
 
aanbod Workitects   Raadpleeg hier het aanbod van WORKITECTS voor dit schooljaar.
 
Voor iedereen
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
Wens bij de start van het nieuwe schooljaar
 
wens start nieuwe schooljaar  
 
Beste directeur en leraar,
 
De eerste dagen liggen achter de rug, de grootste lijnen werden door jou reeds uitgetekend. Ik wens jou en je team een verbindend schooljaar toe! Vind elkaar en stimuleer elkaar in het positieve!
 
Alain Seynhaeve
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Aanbod uit het project taal - (bu)bao
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Aanbod Zorg - (bu)bao
 
Aanbod zorg  
 
► 
 
VORMING VOOR ZORGCOORDINATOREN (herhaling oproep)
 
► 
 
LEREND NETWERK VOOR STARTENDE MENTOREN (herhaling oproep)
 
► 
 
DECREET LEERLINGENBEGELEIDING
 
► 
 
DATA COZOCO-BIJEENKOMSTEN
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Zin in Leren, Zin in Leven! ZILL-verkenningsdag 2019-2020
 
ZILL  
 
Aanbod bedoeld voor leraren en directies die wat dieper met een ontwikkelveld kennis willen maken.
 
Per werkingsgebied bieden we een aantal mogelijkheden aan.
 
Raadpleeg hier het overzicht van de ZILL-verkenningsdagen, mét mogelijkheid tot inschrijven.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
godsdienst - (bu)bao
 
godsdienst bao  
 
► 
 
BELANGRIJK VOOR ALLE BEGINNENDE LERAREN DIE HET VAK GODSDIENST IN HUN OPDRACHT OPNEMEN
 
► 
 
DOCUMENTEN GODSDIENST
 
► 
 
BRIEF MONSEIGNEUR BONNY BIJ DE START VAN HET NIEUWE SCHOOLJAAR
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Eekhout Academy (bu)bao
 
Eekhout Academy  
 
 
► 
 
Dag van de kleuter
 
► 
 
Opleiding kinderyoga: Een avontuurlijke reis naar ont-moeten
 
► 
 
Spellenarchief - Brein onder controle! Spellen om executieve functies te versterken in het kleuter en lager onderwijs
 
► 
 
Studiedag “Kwaliteitsvol (bege)leiderschap in een onderwijswereld met tegengestelde overtuigingen”: Q-congres voor directie, middenkader en leraren
 
► 
 
Studiedag met Haim Omer: Nieuwe Autoriteit in het onderwijs
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
Nieuwe directies (bu)so
 
nieuwe directies so   Ook dit jaar verwelkomen we opnieuw een aantal nieuwe directeurs. Raadpleeg hier het overzicht van de nieuwe directies of verschuivingen van directies in onze regio sinds 1 januari 2019.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief voor mentoren en directies: aanbod aanvangsbegeleiding (bu)so
 
nieuwsbrief voor mentoren en directies  
 
In deze nieuwsbrief vind je een totaaloverzicht van het aanbod aanvangsbegeleiding van de pedagogische begeleidingsdienst voor 2019-2020.
 
Wil deze nieuwbrief ook bezorgen aan de mentoren van je school.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Aanvangsbegeleiding beginnende leden van het ondersteunend personeel
 
aanvangsbegeleiding OP  
 
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren wij voor alle nieuwe leden van het ondersteunend personeel (opvoeders, administratieve medewerkers, internaatsopvoeders…) een ontmoeting met de schoolbegeleider OP, Philippe Vercoutere.
 
Deze ontmoeting is een eerste luik van de aanvangsbegeleiding, bestaande uit twee bijeenkomsten, dit op vrijdagnamiddagen 18 oktober 2019 en 31 januari 2020.
 
Opvoeders en administratieve medewerkers hebben vaak ...
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Uitnodiging delend netwerk Zorgbreed en Kansenrijk onderwijs – 24 september 2019 - (bu)so
 
Delend netwerk zorg  
 
Hoe bouwen andere scholen fase 0 en fase 1 van hun zorgbeleid uit? Hoe ziet het leerlingvolgsysteem in verschillende scholen eruit?
 
Naast een vormingsgedeelte, nemen we in dit delend netwerk de tijd om met elkaar uit te wisselen en van elkaar te leren.
 
Dit DELEND NETWERK gaat op 24 september door in ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
De dag van de informatica – in het teken van het gemeenschappelijk leerplan ICT – 24 september 2019
 
dag van informatica  
 
Dit jaar staat die volledig in het teken van het nieuwe gemeenschappelijk leerplan ICT.
 
In het leerplan staat er: ‘Eigen aan het leerplan ICT is dat de verworven ICT-kennis en -vaardigheden direct ingezet worden in de algemene vorming en de basisopties van de eerste graad bij het aanleren, inoefenen en verdiepen van de eigen doelstellingen.’
 
Tijdens de vormingsnamiddag kan je kiezen tussen twaalf kwaliteitsvolle sessies.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Studiedag leerkrachten RKG ‘Laat je inspireren’ - Autisme Specifiek Samen – 10 oktober 2019 - (bu)so
 
studiedag leerkrachten RKG   Wil je meer weten over dit gloednieuwe initiatief dat in Brussel doorgaat?! Vind hier alle info!
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nascholingsaanbod ‘Geïnspireerd en kwaliteitsvol aan de slag met de modernisering so’
 
nascholingsaanbod   In de nascholing Geïnspireerd en kwaliteitsvol aan de slag met de modernisering so bieden we leraren van de eerste, tweede en derde graad en kernteams de kans om zich te professionaliseren in vijf thema’s, die steeds met elkaar verweven zullen worden:
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief aardrijkskunde
 
nieuwsbrief aardrijkskunde  
 
Lees hier meer over ...
 
► 
 
Leerplannen en leerplanactiviteiten
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Lesmateriaal
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief biologie - natuurwetenschappen
 
nieuwsbrief biologie  
 
Lees hier meer over ...
 
► 
 
Verduidelijking van deel 5 “pop-up” in leerplan NW 1e graad
 
► 
 
Inschrijvingslink herhaling voorscholing: Aan de slag met de nieuwe leerplannen NW A-stroom en Natuur en Ruimte B-stroom
 
► 
 
Aanvangsbegeleiding SO wetenschappen op woensdag 16 oktober 2019
 
► 
 
Dag van de wetenschappen op zaterdag 7 maart 2019
 
► 
 
Activiteiten in de kijker
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Duits
 
nieuwsbrief Duits  
 
Lees hier meer over ...
 
► 
 
Aktuelle Themen
 
► 
 
Interessante Weblinks
 
► 
 
Thema Musik: Deutsche Musikgenres
 
► 
 
Lernvideos: “als” vs. “wie”
 
► 
 
Für Sie gelesen: De vreemde kronkels van de Vennbahn
 
► 
 
...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Engels
 
nieuwsbrief Engels  
 
Lees hier meer over ...
 
► 
 
Dag van Engels en Duits – woensdag 9 oktober
 
► 
 
Image Conference in Brussel
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief fysica
 
nieuwsbrief fysica  
 
Lees hier meer over ...
 
► 
 
Dag van fysica - 9 oktober 2019
 
► 
 
Didactische en pedagogische berichten
 
► 
 
Sessie voor beginnende leraren wetenschappen - 16 oktober 2019
 
► 
 
Congres Wetenschappen - 16 november 2019
 
► 
 
Nieuwe basisoptie Moderne Talen-Wetenschappen
 
► 
 
Basisoptie STEM-Wetenschappen
 
► 
 
B-Photonics Cup
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief MAVO/PAV
 
nieuwsbrief MAVO/PAV  
 
Lees hier meer over ...
 
► 
 
Leerplannen en leerplanactiviteiten
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Lesmateriaal
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief mens en samenleving
 
nieuwsbrief mens en samenleving  
 
Lees hier meer over ...
 
► 
 
Uitnodiging lerend netwerk mens en samenleving
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Nederlands
 
nieuwsbrief Nederlands  
 
Lees hier meer over ...
 
► 
 
Zuurstof voor Nederlands 30 sept 2019
 
► 
 
Leerplanvoorstelling en voorstelling lesmateriaal 1ste graad op 25 sept of 1 okt 2019
 
► 
 
Voor je agenda: een overzicht van activiteiten die we al gepland hebben voor dit schooljaar
 
► 
 
Tips
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief nijverheid
 
nieuwsbrief nijverheid  
 
Lees hier meer over ...
 
► 
 
Ondersteuning STEM projecten via RTC
 
► 
 
Opleiding Lascoördinatie IWE/IWT
 
► 
 
WEST4WORK - maakindustrie
 
► 
 
Gebruik Solid Edge
 
► 
 
... 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief taalproject en (ex-)OKAN
 
nieuwsbrief OKAN  
 
Lees hier meer over ...
 
► 
 
Opleiding coördinator taalrijk lesgeven/ taalcoach op school
 
► 
 
Bijeenkomsten voor vervolgschoolcoaches OKAN en taalcoaches vervolgscholen
 
► 
 
OKAN-dag
 
► 
 
Leergroepen OKAN
 
► 
 
...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Aanbod Eekhout Academy so
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook