Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief West-Vlaanderen

Beste

 

   Inhoud

    
 
Voor iedereen
►  Mededelingen uit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
►  Identiteit - godsdienst - pastoraal
►  Project competentieontwikkeling en ondersteuningsnetwerken
►  Investeren in het opleiden van de leraren van de toekomst – 5 december 2019
►  BZN-producten in promotie
Gewoon basisonderwijs
►  Aanbod: Aanvangsbegeleiding (herhaling oproep)
►  Aanbod : Onderwijswerkplaatsen rond de vier domeinen binnen het decreet leerlingenbegeleiding (herhaling oproep)
►  Zin in Leren, Zin in Leven
►  LoGO (Lokaal GezondheidsOverleg)
►  Godsdienst: extra verkenningsdagen: ZILL en ILC
►  Godsdienst: een nieuwe blog vol tips voor de godsdienstles
►  Eekhout Academy (bu)bao
Gewoon secundair onderwijs
►  Leerplantoelichtingen so
►  Aanvangsbegeleiding beginnende leraren so - oktober 2019
►  Aanvangsbegeleiding ondersteunend personeel (OP) – laatste herinnering
►  Uitnodiging GOK-verdiepingsdag - 5 november 2019
►  Uitnodiging netwerk TECHNIEK – dinsdag 5 november 2019
►  PEPER EN ZOUT 2019-2020, nr. 1: Nieuwsbrief van en voor ondersteunend personeel
►  Wordt jouw ploeg het 'Opvoedersteam van het jaar'?
►  STELLINGENSPEL voor ondersteunend personeel: nieuwe stelling
►  Studienamiddag voor opvoeders: Werken aan een verbindend schoolklimaat – 19 november 2019
►  Taaltrofee Nederlands so
►  Nieuwsbrief biologie - natuurwetenschappen
►  Nieuwsbrief klassieke talen
►  Nieuwsbrief Nijverheid
►  Nieuwsbrief wiskunde
►  Aanbod Eekhout Academy so
 
 
 

   Voor iedereen

 
 
Mededelingen uit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
Voor iedereen
 
 
 
Identiteit - godsdienst - pastoraal
 
Identiteit - godsdienst - pastoraal   Lees hier meer over de nieuwsbrief identiteit-godsdienst-pastoraal.
 
Voor iedereen
 
 
 
Project competentieontwikkeling en ondersteuningsnetwerken
 
Project competentieontwikkeling en ondersteuningsnetwerken  
 
Regionaal infomoment IAC (Individueel Aangepast Curriculum)
 
Op 27 november 2019 organiseren we in de voormiddag opnieuw een regionaal infomoment IAC in d’Abdij. Wie te maken heeft met een leerling met een verslag (basis- of secundair onderwijs), of wie interesse heeft, is ...
 
Voor iedereen
 
 
 
Investeren in het opleiden van de leraren van de toekomst – 5 december 2019
 
Investeren in het opleiden van de leraren van de toekomst   Op donderdag 5 december 2019 heeft van 14.00 tot 16.00 uur de eerstvolgende vergadering van de Permanente Onderwijscommissie van het Studiegebied Onderwijs Hogeschool VIVES plaats in onze campus in Kortrijk (Doorniksesteenweg 145). We maken meteen van de gelegenheid gebruik om ...
 
Voor iedereen
 
 
 
BZN-producten in promotie
 
BZN-producten in promotie   BZN heeft zich recent over zijn eigen werking gebogen en vastgesteld dat de huidige productverkoop niet meer werkt. Zij beslisten daarom zich naar de toekomst toe vooràl te richten op de alom gekende kalender(verkoop) en daarnaast te focussen op hun eigenlijke kerntaak: het waarde en ...
 
Voor iedereen
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
Aanbod: Aanvangsbegeleiding (herhaling oproep)
 
Aanbod: Aanvangsbegeleiding (herhaling oproep)  
 
Het is goed om startende leraren binnen de eigenheid van het katholiek onderwijs mee te nemen. We zijn de directies en mentoren dan ook uitermate dankbaar dat ze de beginnende collega’s naar onze dagen van aanvangsbegeleiding toesturen.
 
Vanaf dit schooljaar voorzien we twee namiddagen met ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Aanbod : Onderwijswerkplaatsen rond de vier domeinen binnen het decreet leerlingenbegeleiding (herhaling oproep)
 
Aanbod: Onderwijswrkplaatsen ronde de vier domeinen binnen het decreet leerlingenbegeleiding  
 
Binnen jouw werkingsgebied bieden we de kans om voor elk van de vier domeinen samen naar een gedragen invulling te zoeken. We willen dit doen aan de hand van concrete vindplaatsen en leggen meteen de link met ZILL en het OK-kader.
 
We verwachten dus dat je de infosessie rond het decreet reeds volgde zodat je meteen kan meedenken met de collega’s die samen met ...
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Zin in Leren, Zin in Leven
 
Zin in Leren, Zin in Leven  
 
Aanbod bedoeld voor leraren en directies die wat dieper met een ontwikkelveld kennis willen maken.
 
Per werkingsgebied bieden we een aantal mogelijkheden aan.
 
Het overzicht, met mogelijkheid tot inschrijven
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
LoGO (Lokaal GezondheidsOverleg)
 
LoGO (Lokaal GezondheidsOverleg)  
 
De materialen en acties vanuit de LoGO’slinken zich probleemloos aan de geïntegreerde werking van ZILL en landen tevens rechtstreeks in het decreet op de leerlingenbegeleiding. Twee vliegen in één klap dus. Bovendien vind je op de site een gevarieerd aanbod aan materialen en acties waarvan er zeker eentje bij de prioriteiten van de school aansluit.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Godsdienst: extra verkenningsdagen: ZILL en ILC
 
Extra verkenningsdagen: ZILL en ILC  
 
De godsdienstinspecteurs nodigen de directies en een teamlid uit op één van de bijkomende éénmalige verkenningsdagen rond ZILL en Interlevensbeschouwelijke competenties.
 
Deze gaan door …
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Godsdienst: een nieuwe blog vol tips voor de godsdienstles
 
Een nieuwe blog vol tips voor de godsdienstles  
 
We ontvingen de aankondiging van een nieuwe blog vol tips voor de godsdienstles.  
 
Een blog biedt de beheerder (Luc Coene) de kans om makkelijker gegevens te verzamelen, te beheren en te presenteren.
 
Je bent als leraar of directie sneller op de hoogte van de meest recente aanpassingen op  ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Eekhout Academy (bu)bao
 
Eekhout Academy (bu)bao  
 
► 
 
iPad in de kleuterklas: Ontdek de didactische mogelijkheden van iPad(s)
 
► 
 
Muzisch ontwerpatelier: Een inspirerende muzische werkplaats om te verzinnen en uit te wisselen
 
► 
 
Leren omgaan met/tegengaan van burn-out!
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
Leerplantoelichtingen so
 
Leerplantoelichtingen so  
 
Hierbij vind je het overzicht van de komende leerplantoelichtingen. In het rood staan de nieuwe initiatieven aangegeven. Je kan je rechtstreeks via dat document inschrijven.
 
Wil dit document bezorgen aan betrokken leraren en vakcoördinatoren van je school.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Aanvangsbegeleiding beginnende leraren so - oktober 2019
 
Aanvangsbegeleiding beginnende leraren so - oktober 2019  
 
Op woensdagnamiddagen in oktober (van 14.00 tot 17.00 uur) zijn er ontmoetingen gepland met de vakbegeleider(s). Elke leraar krijgt de kans om zijn/haar begeleider(s) buiten de schoolcontext te ontmoeten.
 
Inmiddels zijn er reeds twee sessies voorbij. Wie nog wil aansluiten voor het laatste onthaalmoment kan hier inschrijven.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Aanvangsbegeleiding ondersteunend personeel (OP) – laatste herinnering
 
Aanvangsbegeleiding ondersteunend personeel (OP) - laatste herinnering  
 
Naar jaarlijkse gewoonte verwachten wij alle nieuwe leden van het ondersteunend personeel (opvoeders, administratieve medewerkers, internaatsopvoeders …) voor een ontmoeting met de schoolbegeleider OP, Philippe Vercoutere. Wij organiseren twee bijeenkomsten op vrijdagnamiddagen: 18 oktober 2019 en 31 januari 2020.
 
Opvoeders en administratieve medewerkers hebben ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Uitnodiging GOK-verdiepingsdag - 5 november 2019
 
Uitnodiging GOK-verdiepingsdag - 5 november 2019  
 
In het tweede jaar van de (zesde) GOK-cyclus moeten scholen een kwaliteitsvolle zelfevaluatie uitvoeren. Scholen hebben de vrije keuze hoe ze die zelfevaluatie uitwerken en uitvoeren.
 
Op deze GOK-verdiepingsdag helpen wij je op weg en wisselen we met elkaar uit om ...
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Uitnodiging netwerk TECHNIEK – dinsdag 5 november 2019
 
Uitnodiging netwerk TECHNIEK - dinsdag 5 november 2019  
 
Op 5 november worden leraren techniek, in opvolging van de vorige samenkomst van het netwerk,  in het ‘Joblabo: voeding’ te Roeselare verwacht.
 
► 
 
         08.45 uur               onthaal met koffie, thee etc. en informele babbel
 
► 
 
         09.10 uur                plenaire uitleg over ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
PEPER EN ZOUT 2019-2020, nr. 1: Nieuwsbrief van en voor ondersteunend personeel
 
PEPER EN ZOUT 2019-2020, nr. 1: Nieuwsbrief van en voor ondersteunend personeel  
 
ia de nieuwsbrief ‘PEPER en ZOUT’ bieden wij aan opvoeders en administratieve medewerkers heel wat praktische informatie doorheen het jaar. De nieuwsbrief wordt samengesteld door leden van de werkgroep ondersteunend personeel uit regio West-Vlaanderen en verschijnt vier keer per jaar.
 
In dit eerste nummer (jaargang 2019-2020) vind je ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Wordt jouw ploeg het 'Opvoedersteam van het jaar'?
 
Wordt jouw ploeg het 'Opvoedersteam van het jaar'?  
 
Is jouw OP-team ‘top’? Wil je hen en hiermee ook je school in de kijker zetten? Dat kan door je team te nomineren voor ‘opvoedersteam van het jaar’.
 
De werkgroep ondersteunend personeel regio West-Vlaanderen verkoos in het verleden een ‘opvoeder van het jaar’. De bedoeling was telkens om via een laureaat de noodzakelijke en belangrijke taak van ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
STELLINGENSPEL voor ondersteunend personeel: nieuwe stelling
 
STELLINGENSPEL voor ondersteunend personeel: nieuwe stelling  
 
Meerdere keren per schooljaar lanceren wij vanuit de werkgroep ondersteunend personeel een nieuwe stelling. We roepen zoveel mogelijk collega’s van onze OP-teams uit om hierop te reageren (pro – contra) en hun mening weer te geven. De stelling kan ook inspirerend zijn om hierover in gesprek te gaan tijdens een overlegmoment met het OP-team van je eigen school.
 
Wij kijken uit naar jouw reactie als opvoeder, administratieve medewerker … Je vindt info over ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Studienamiddag voor opvoeders: Werken aan een verbindend schoolklimaat – 19 november 2019
 
Studienamiddag voor opvoeders: Werken aan een verbindend schoolklimaat - 19 november 2019  
 
Op dinsdagnamiddag 19 november 2019 organiseert de werkgroep ondersteunend personeel regio West-Vlaanderen een boeiende studienamiddag rond het thema ‘Werken aan een verbindend schoolklimaat’met Katrien Bressers.
 
Scholen en internaten staan voor grote ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Taaltrofee Nederlands so
 
Taaltrofee Nederlands so   West-Vlaanderen barst van jong ta(a)lent. Om jongeren de kans te bieden om hun talenknobbel in de verf te zetten is er Taaltrofee Nederlands, een uitdagende wedstrijd voor leerlingen uit het vierde jaar secundair onderwijs uit West-Vlaanderen die hun Nederlandse taalgevoel en -kennis willen ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief biologie - natuurwetenschappen
 
Nieuwsbrief biologie - natuurwetenschappen  
 
 
1. 
 
Didactisch en pedagogisch bericht wetenschappen 2019-2020
 
2. 
 
Aanvangsbegeleiding SO wetenschappen op woensdag 16 oktober 2019
 
3. 
 
Basisoptie Moderne Talen- Wetenschappen, wetenschappen
 
4. 
 
Basisoptie STEM-Wetenschappen
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief klassieke talen
 
Nieuwsbrief klassieke talen  
 
 
1. 
 
Nascholingen
 
a. De dag van klassieke talen: reminder
 
b. Dag van ...
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Nijverheid
 
Nieuwsbrief Nijverheid  
 
In deze nieuwsbrief nijverheid lees je meer over ...
 
1. 
 
Onthaaldag startende leerkrachten
 
2. 
 
Navorming : van idee naar ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief wiskunde
 
Nieuwsbrief wiskunde  
 
In Kompas staat er over volgende onderwerpen informatie:
 
1. 
 
Dagen van de Wiskunde 2019-2020
 
2. 
 
Herhaalsessies leerplan wiskunde eerste graad A en B
 
3. 
 
Terugkomdag voor ...
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Aanbod Eekhout Academy so
 
Aanbod Eekhout Academy so  
 
► 
 
Dag van wiskunde – tweede en derde graad
 
► 
 
Dag van wiskunde – eerste en tweede graad
 
► 
 
Serious Urban Game® in je klas: een kennismaking - Wat is een Serious Urban Game®, hoe verloopt de begeleiding hiervan en hoe kan ik dit in mijn context organiseren?
 
► 
 
Leren omgaan met/tegengaan van burn-out!
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook