Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief West-Vlaanderen

Beste

 

   Inhoud

    
 
Voor iedereen
►  Mededelingen uit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
►  Project competentieontwikkeling en ondersteuningsnetwerken
►  Schoolbezoek aan het Greenpeace-schip Rainbow Warrior
►  Focusgroep leeftijdsbewust personeelsbeleid
►  Studiedag “Kwaliteitsvol (bege)leiderschap in een onderwijswereld met tegengestelde overtuigingen” - 8 oktober 2019
►  Gratis themadag KIES - 17 oktober 2019
►  Vacatures
Gewoon basisonderwijs
►  Aanvangsbegeleiding beginnende leraren bao
►  Decreet leerlingenbegeleiding - INFOSESSIE (herhaling vorig schooljaar) - 10 oktober 2019
►  ONDERWIJSWERKPLAATSEN rond de vier domeinen binnen het decreet leerlingenbegeleiding (NIEUW!)
►  Zin in leren, Zin in leven!
►  Aanbod Eekhout Academy bao
►  Vacatures bao
Gewoon secundair onderwijs
►  Aanbodbrochure pedagogische begeleiding so 2019-2020
►  Didactische berichten begeleiding so 2019-2020
►  Aanvangsbegeleiding nieuwe leraren so - oktober 2019
►  Aanvangsbegeleiding beginnende leden van het ondersteunend personeel
►  Nieuwsbrief Duits
►  Nieuwsbrief Economie en handelsvakken
►  Nieuwsbrief Engels
►  Nieuwsbrief Nederlands
►  Nieuwsbrief personenzorg
►  Eekhout Academy so
►  Vacatures so
 
 
 

   Voor iedereen

 
 
Mededelingen uit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
Voor iedereen
 
 
 
Project competentieontwikkeling en ondersteuningsnetwerken
 
Project competentieontwikkeling en ondersteuningsnetwerken  
 
COMPETENTIE
 
► 
 
Regionaal infomoment IAC (Individueel Aangepast Curriculum)
 
Op 27 november 2019 organiseren we in de voormiddag opnieuw een regionaal infomoment IAC in d’Abdij. We brengen info omtrent visie, regelgeving en het uitwerken van een IAC-traject. De nieuwe ...
 
Voor iedereen
 
 
 
Schoolbezoek aan het Greenpeace-schip Rainbow Warrior
 
Schoolbezoek aan het Greenpeace-schip Rainbow Warrior   Over enkele weken meert de Rainbow Warrior, het iconische schip van Greenpeace aan in Oostende. Gedurende tien dagen zal het schip in België aandacht vragen voor onze klimaatcampagne en tijdens twee weekends kan iedereen het schip bezoeken. Alle informatie kan je ...
 
Voor iedereen
 
 
 
Focusgroep leeftijdsbewust personeelsbeleid
 
Focusgroep leeftijdsbewust personeelsbeleid  
 
In het kader van een stageonderzoek door stagiair Simon Vandenhende bij het Departement Onderwijs en Vorming wordt een onderzoek naar leeftijdsbewust personeelsbeleid in scholen uitgevoerd. Daarom worden een aantal focusgroepen van maximaal 13 deelnemers per groep samengesteld. Voor leraren van 55 jaar en ouder.
 
Met vragen als: ....
 
Voor iedereen
 
 
 
Studiedag “Kwaliteitsvol (bege)leiderschap in een onderwijswereld met tegengestelde overtuigingen” - 8 oktober 2019
 
Studiedag 'Kwaliteitsvol (bege)leiderderschap  
 
Op 8 oktober 2019 organiseert Eekhout Academy de Studiedag “Kwaliteitsvol (bege)leiderschap in een onderwijswereld met tegengestelde overtuigingen”.
 
We leven in een wereld met tegengestelde overtuigingen. Ook in onderwijs zien we zowel bij leerlingen als bij de collega’s verschillen in overtuigingen. Er lijken polen te ontstaan: pretpedagogie - kennisoverdracht, differentiatie - de lat hoog leggen, ...
 
Voor iedereen
 
 
 
Gratis themadag KIES - 17 oktober 2019
 
Gratis themadag KIES  
 
Op 17 oktober 2019 vindt de gratis themadag van het project KIES plaats in Bluepoint Antwerpen. Hierbij ligt de focus op het verminderen van stress en het verhogen van welbevinden bij schoolleiders en dit via boeiende plenaire lezingen en workshops.
 
 
Voor iedereen
 
 
 
Vacatures
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
Aanvangsbegeleiding beginnende leraren bao
 
Aanvangsbegeleiding beginnende leraren bao  
 
Het is goed om startende leraren binnen de eigenheid van het katholiek onderwijs mee te nemen. We zijn de directies en mentoren dan ook uitermate dankbaar dat ze de beginnende collega’s naar onze dagen van aanvangsbegeleiding toesturen.
 
Vanaf dit schooljaar voorzien we twee namiddagen met ...
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Decreet leerlingenbegeleiding - INFOSESSIE (herhaling vorig schooljaar) - 10 oktober 2019
 
Decreet leerlingenbegeleiding - Infosessie - 10 oktober 2019   Vorig schooljaar trokken wij met dit nieuwe decreet de boer op en bereikten we ontzettend veel directies en zoco’s. Misschien ben je nieuw in de job of kon je er vorig schooljaar niet bij zijn? Wij bieden jou de kans tot het verkennen van de vier domeinen in het nieuwe decreet en leggen meteen de nodige linken met ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
ONDERWIJSWERKPLAATSEN rond de vier domeinen binnen het decreet leerlingenbegeleiding (NIEUW!)
 
Onderwijswerkplaatsen rond de vier domeinen binnen het decreet leerlingenbegeleiding  
 
Binnen jouw werkingsgebied bieden we de kans om voor elk van de vier domeinen samen naar een gedragen invulling te zoeken. We willen dit doen a.d.h.v. concrete vindplaatsen en leggen meteen de link met ZILL en het OK-kader.
 
We verwachten dus dat je de infosessie rond het decreet reeds volgde zodat je meteen kan meedenken met  ...
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Zin in leren, Zin in leven!
 
Zin in leren, Zin in leven!  
 
Aanbod bedoeld voor leraren en directies die wat dieper met een ontwikkelveld kennis willen maken.
 
Per werkingsgebied bieden we een aantal mogelijkheden aan.
 
Het overzicht, mét mogelijkheid tot inschrijven.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Aanbod Eekhout Academy bao
 
Aanbod Eekhout Academy bao  
 
 
Een driedaagse opleiding specifiek voor leraren kleuteronderwijs
 
► 
 
Over kunnen, willen en aankunnen:
 
Handvatten vanuit de emotionele ontwikkeling om aan de slag te gaan met de leerling met moeilijk gedrag
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Vacatures bao
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
Aanbodbrochure pedagogische begeleiding so 2019-2020
 
Aanbodbrochure pedagogische begeleiding so 2019-2020  
 
Hier vind je de link naar de brochure aanbod secundair onderwijs voor het schooljaar 2019-2020.
 
De beslissing om de volledige brochure vanaf dit jaar enkel in digitale vorm ter beschikking te stellen kadert in onze keuze om ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Didactische berichten begeleiding so 2019-2020
 
Didactische berichten begeleiding so 2019-2020  
 
Hieronder vind je de linken naar de didactische berichten van de vakbegeleiders voor dit schooljaar.
 
De pedagogisch-didactische berichten vind je vanaf deze week op de website. Door de veelheid aan links in de verschillende bijdragen hebben wij ervoor gekozen geen drukversie meer ter beschikking te stellen. De webversie bevat heel  ...
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Aanvangsbegeleiding nieuwe leraren so - oktober 2019
 
Aanvangsbegeleiding nieuwe leraren so - oktober 2019  
 
Op verschillende woensdagnamiddagen in oktober (van 14.00 tot 17.00 uur) zijn er ontmoetingen gepland met de vakbegeleider(s). Elke leraar krijgt de kans om zijn/haar begeleider(s) buiten de schoolcontext te ontmoeten.
 
Er wordt informatie gegeven over ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Aanvangsbegeleiding beginnende leden van het ondersteunend personeel
 
Aanvangsbegeleiding beginnende leden van het ondersteunend personeel   Naar jaarlijkse gewoonte organiseren wij voor alle nieuwe leden van het ondersteunend personeel ((OP):opvoeders, administratieve medewerkers, internaatsopvoeders…) een ontmoeting met de schoolbegeleider OP, Philippe Vercoutere. Deze ontmoeting is ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Duits
 
Nieuwsbrief Duits  
 
In de nieuwsbrief Duits lees je meer over ...
 
1 Aktuelle Themen
 
1.1 Raumfahrer Sigmund Jähn gestorben
 
1.2 Aktuelle Nachrichten in ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Economie en handelsvakken
 
Nieuwsbrief Economie en handelsvakken  
 
In de nieuwsbrief economie en handelsvakken lees je meer over ...
 
1. 
 
Seminarie voor leerkrachten 2019 - Van de bedrijfsboekhouding tot de nationale rekeningen, met een focus op het nieuwe wetboek van vennootschappen
 
2. 
 
Inspiratiemarkt basisoptie Economie en organisatie
 
3. 
 
Lerarendag in ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Engels
 
Nieuwsbrief Engels  
 
In de nieuwsbrief Engels lees je meer over ...
 
1. 
 
Didactische berichten
 
2. 
 
Aanvangsbegeleiding
 
3. 
 
Media Lit Seminar
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Nederlands
 
Nieuwsbrief Nederlands  
 
In de nieuwsbrief Nederlands lees je meer over ...
 
1. 
 
Leerplanvoorstelling en voorstelling lesmateriaal – 25 sept (Brugge) of 1 okt (Kortrijk)
 
2. 
 
Aanvangsbegeleiding - woensdag  9 okt – 14-17 uur – d’Abdij
 
3. 
 
Receptieve vaardigheden en schrijffiches
 
4. 
 
Vorming coördinator of ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief personenzorg
 
Nieuwsbrief personenzorg  
 
In de nieuwsbrief personenzorg lees je meer over ...
 
1. 
 
Kalender schooljaar 2019 - 2020
 
2. 
 
Studiegebied Personenzorg
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Eekhout Academy so
 
Eekhout Academy so  
 
► 
 
Klaarstomen voor CLIL: Eendaagse allround vorming in CLIL
 
► 
 
Dag van geschiedenis – eerste en tweede graad
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Vacatures so
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook