Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief West-Vlaanderen

Beste

 

   Inhoud

    
 
Voor iedereen
►  De begeleiding zet zichzelf op de kaart: het begeleidingsplan 2018-2021
►  Start- en actiedagen 'Samen tegen schooluitval'
►  Vormingsinitiatief 'Digital school today' - 19 maart 2019 - Mechelen
►  Aanbod interdiocesane dag 'Samen geroepen' - Paasmaandag 22 april 2019 - Mechelen
►  Aanbod materialen veertigdagentijd 2019
►  Nieuws vanuit de vicariale diensten
Gewoon basisonderwijs
►  Vzw SG Het Vlakke Land zoekt een directeur
►  Vacature directeur BuBaO De Klimrank Poperinge
►  Nieuws vanuit de inspectie r.-k. godsdienst
►  Maak kennis met Magenta
►  Nieuw initiatief voor vormelingen - 10 juni 2019
►  Tweedaagse Directies (bu)bao 2019
►  Inspirerend burgerschap: oproep
►  Vorming Eekhout Academy bao
Gewoon secundair onderwijs
►  Vacature projectmedewerker infrastructuur vzw Opvoeding en Onderwijs
►  RTC West-Vlaanderen - Netwerkevent RTC - 26 februari 2019
►  Uitnodiging GOK-consultatiedag - 12 maart 2019
►  Dag van PAV/MaVo - 23 maart 2019 - Kulak
►  Tweedaagse directies
►  Bevraging van masterproef
►  VALIES – Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) voor basis- en secundaire scholen
►  RTC: Kickoff InnoVET - 1 april 2019
►  Nieuwsbrief biologie - natuurwetenschappen
►  Nieuwsbrief CLIL
►  Nieuwsbrief Duits
►  Nieuwsbrief Engels
►  Nieuwsbrief klassieke talen
►  Nieuwsbrief pastoraal
►  Nieuwsbrief ondersteunend personeel
►  Aanbod Eekhout Academy
 
 
 

   Voor iedereen

 
 
De begeleiding zet zichzelf op de kaart: het begeleidingsplan 2018-2021
 
De begeleiding zet zichzelf op de kaart  
 
Na de inhoudelijke duiding van de zes prioriteiten, maken we in deze en volgende nieuwsbrieven kennis met de interne werking van de begeleiding. Deze is op een aantal punten aangepast op basis van een vorige ronde van de scholengemeenschappen (16-17) en de bevragingen van ...
 
 
 
Voor iedereen
 
 
 
Start- en actiedagen 'Samen tegen schooluitval'
 
Start- en actiedagen 'Samen tegen schooluitval'   Actiedagen en studiedagen rond het thema Samen tegen Schooluitval. De organisatie van deze evenementen ligt bij lokale actoren.
 
Voor iedereen
 
 
 
Vormingsinitiatief 'Digital school today' - 19 maart 2019 - Mechelen
 
Vormingsinitiatief 'Digital school today'  
 
Dit evenement, dat wordt georganiseerd door VOKA en Switch, legt de focus op digitalisering in het onderwijs met heel wat boeiende sprekers, gedeelde praktijkvoorbeelden en een boeiend debat tussen de leden van de onderwijscommissie.
 
 
Voor iedereen
 
 
 
Aanbod interdiocesane dag 'Samen geroepen' - Paasmaandag 22 april 2019 - Mechelen
 
Aanbod interdiocesane dag 'Samen geroepen'  
 
► 
 
Meer info.
 
► 
 
Raadpleeg de uitnodiging.
 
Voor iedereen
 
 
 
Aanbod materialen veertigdagentijd 2019
 
Aanbod materialen veertigdagentijd   Dromen we niet allemaal van een rechtvaardige samenleving? Voor de veertigdagentijd roept Katholiek Onderwijs Vlaanderen op om mee de weg te banen naar een wereld en een samenleving waar iedereen tot zijn recht kan komen, waarin  ...
 
Voor iedereen
 
 
 
Nieuws vanuit de vicariale diensten
 
Voor iedereen
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
Vzw SG Het Vlakke Land zoekt een directeur
 
De raad van bestuur van vzw SG Het Vlakke Land zoekt een directeur basisonderwijs zonder lesopdracht vanaf 1 september 2019.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Vacature directeur BuBaO De Klimrank Poperinge
 
Vacature directeur BuBaO De Klimrank Poperinge   Raadpleeg de vacature.
 
Voor iedereen
 
 
 
Nieuws vanuit de inspectie r.-k. godsdienst
 
Nieuws vanuit de inspectie r.-k godsdienst  
 
► 
 
Eerste Communie: zes nieuwe liederen door Pradip Smagge, aansluitend bij de bouwstenen van de eucharistie
 
► 
 
Eerste communie: materialen,  liederen en vieringen
 
► 
 
ZiLL materiaal Carnaval kleuter: ter inspiratie voor kleuterleidsters die ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Maak kennis met Magenta
 
Maak kennis met Magenta  
 
Dit initiatief willen we graag bij zoco’s, ondersteuners, leerlingbegeleiders,… kenbaar maken.
 
Met het Magenta-project gaan we in workshops met ouders werken rond:
 
► 
 
Zorg-Werk-Leven balans (time management)
 
► 
 
...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Nieuw initiatief voor vormelingen - 10 juni 2019
 
Nieuw initiatief voor vormelingen - 10 juni 2019  
 
Pinkstermaandag 10 juni 2019, 17u – Sint-Salvatorskathedraal Brugge:
 
Inspirerende gebedswake voor al wie dit jaar het vormsel ontving, familie, begeleiders en ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Tweedaagse Directies (bu)bao 2019
 
Tweedaagse Directies (bu)bao 2019  
 
Dit jaar gaat het laatste deel van een mooi drieluik door: de ZILL-cruise. Twee jaar geleden hadden we het over ‘ ZILL in zicht’, vorig jaar was de titel ‘ZILL inzicht’.
 
De materialen van deze voorbije edities kan je nog altijd ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Inspirerend burgerschap: oproep
 
Inspirerend burgerschap: oproep  
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen zet in op het concretiseren van de katholieke dialoogschool. Eén van de mogelijkheden hiertoe is het uitwerken van inspirerend burgerschap vanuit het leerplan Zin in leren! Zin in leven!
 
Voor de pilootfase zoeken we individuele leraren uit ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Vorming Eekhout Academy bao
 
Vorming Eekhout Academy bao   Meer info.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
Vacature projectmedewerker infrastructuur vzw Opvoeding en Onderwijs
 
Vacature projectmedewerker infrastructuur vzw Opvoeding en Onderwijs   Raadpleeg de vacature.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
RTC West-Vlaanderen - Netwerkevent RTC - 26 februari 2019
 
RTC West-Vlaanderen - Netwerkevent RTC - 26 februari 2019  
 
Op 26 februari 2019 nodigt RTC West-Vlaanderen, naar jaarlijkse gewoonte, vertegenwoordigers van het onderwijs en het bedrijfsleven uit voor een netwerkevent.
 
Dit jaar gaat de avond door in ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Uitnodiging GOK-consultatiedag - 12 maart 2019
 
Uitnodiging GOK-consultatiedag - 12 maart 2019   In dit eerste jaar van de (6de)GOK-cyclus moeten we opnieuw een voldoende kwaliteitsvolle en volledige beginsituatieanalyse uitvoeren. We zorgen voor een verantwoorde keuze van de gelijke kanseninstrumenten en de doelstellingen in functie van ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Dag van PAV/MaVo - 23 maart 2019 - Kulak
 
Dag van PAV/MaVo - 23 maart 2019  
 
De pedagogische begeleiding PAV en MAVO werken samen met Eekhout Academy om de twee jaar op zaterdagvoormiddag een dag van PAV/ MAVO uit.
 
Het programma, dat werd opgebouwd in samenwerking met ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Tweedaagse directies
 
Tweedaagse directies   Op basis van de afgegeven evaluaties kunnen we spreken van een geslaagde tweedaagse. Met de stuurgroep wordt binnenkort geëvalueerd en wordt de volgende tweedaagse voorbereid. De deelnemers aan de tweedaagse ontvangen eerstdaags de links naar ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Bevraging van masterproef
 
Bevraging van masterproef  
 
Graag nodig ik u uit om deel te nemen aan mijn bevraging. Dit kadert in het onderzoek van mijn masterscriptie aan de Universiteit Antwerpen.
 
Via deze online-survey, voor leerkrachten in het secundair onderwijs Vlaanderen, onderzoek ik de invloed van gedeeld leiderschap op welbevinden van leerkrachten. Informatie naar gedeeld leiderschap, algemeen welbevinden en een aantal schoolkenmerken worden ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
VALIES – Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) voor basis- en secundaire scholen
 
VALIES - Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO)   Het project VALIES zet in op de professionele ontwikkeling van leraren om van Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) in de eigen school een succesverhaal te maken. We werken samen met lerarenteams, zodat leerlingen actief en bewust bijdragen aan ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
RTC: Kickoff InnoVET - 1 april 2019
 
RTC: Kickoff InnoVET - 1 apri 2019  
 
Onder de noemer InnoVET organiseert RTC West-Vlaanderen - op vraag van het Departement Onderwijs en Vorming - een inspiratiemoment met als centrale thema de 7 transitieprioriteiten van Vlaanderen.
 
Wat zal er veranderen in Vlaanderen tegen 2050?
Wat kan het onderwijs in ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief biologie - natuurwetenschappen
 
Nieuwsbrief biologie - natuurwetenschappen  
 
In deze nieuwsbrief lees je meer over ...                                 
 
1. 
 
Voorscholing nieuwe leerplannen 1e graad NW
 
2. 
 
Bevraging VLIZ: Hoeveel weten (Vlaamse jongeren) over de zee?
 
3. 
 
...
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief CLIL
 
Nieuwsbrief CLIL  
 
In deze nieuwsbrief lees je meer over ...                                                                                
 
1. 
 
Datum om te prikken – 20 maart
 
2. 
 
CLIL & modernisering: oude vakken, nieuwe vakken
 
3. 
 
Ondersteuning en klasbezoeken
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Duits
 
Nieuwsbrief Duits  
 
In deze nieuwsbrief lees je meer over ...                                                                 
 
1. 
 
Aktuelle Themen
 
1.1 100 Jahre Demokratie
 
...
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Engels
 
Nieuwsbrief Engels  
 
In deze nieuwsbrief lees je meer over ...                                                                 
 
1. 
 
Haiku-wedstrijd “Nooit meer oorlog”
 
2. 
 
Dag van Engels en Duits
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief klassieke talen
 
Nieuwsbrief klassieke talen  
 
In deze nieuwsbrief vind je meer over ...
 
1. 
 
Optreden Eléonor
 
2. 
 
Nascholing: Levend Latijn
 
3. 
 
Euroclassica Conferentie
 
4. 
 
...
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief pastoraal
 
Nieuwsbrief pastoraal  
 
Aanzetten voor een verdiepingsmoment met de tweede en derde graad van het secundair onderwijs – aanbod van regio West-Vlaanderen voor de secundaire school
 
Het Vicariaat Onderwijs Bisdom Brugge werkte een bundel uit met aanzetten voor ...
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief ondersteunend personeel
 
Nieuwsbrief ondersteunend personeel  
 
► 
 
Kennismaking met de nieuwe administrateur-generaal van AGODI: dinsdagnamiddag 12 maart 2019
 
► 
 
Jouw mooiste plek in de kijker? 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Aanbod Eekhout Academy
 
Aanbod Eekhout Academy   Raadpleeg het aanbod van Eekhout Academy.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook