Gelukkig nieuwjaar      
 
Dank je wel voor de vele nieuwjaarswensen die we toegestuurd kregen! Ze doen ons hopen op een mooie toekomst, gedragen door geëngageerde mensen.  Onze leerlingen zullen daar zelf ook hun steentje toe bijdragen. Daar zijn wij rotsvast van overtuigd.
 
 
 
Zoals in één van de vorige nieuwsbrieven aangekondigd, stappen wij mee in het vernieuwde communicatieverhaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Dit betekent onder andere dat we vanaf 1 januari 2017 met herwerkte websites voor zowel het basis- als het secundair onderwijs uitpakken. Het buitengewoon onderwijs werd daar trouwens telkens volledig in geïntegreerd.
 
Zoals je wellicht reeds merkte, kreeg ook onze Nieuwsbrief een nieuw kleedje. Je persoonlijk inschrijven blijft de boodschap! 
 
Wij wensen je veel leesplezier en werkvreugde voor dit nieuwe kalenderjaar!
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief West-Vlaanderen

Beste
 
Gelukkig nieuwjaar      
 
Dank je wel voor de vele nieuwjaarswensen die we toegestuurd kregen! Ze doen ons hopen op een mooie toekomst, gedragen door geëngageerde mensen.  Onze leerlingen zullen daar zelf ook hun steentje toe bijdragen. Daar zijn wij rotsvast van overtuigd.
 
 
 
Zoals in één van de vorige nieuwsbrieven aangekondigd, stappen wij mee in het vernieuwde communicatieverhaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Dit betekent onder andere dat we vanaf 1 januari 2017 met herwerkte websites voor zowel het basis- als het secundair onderwijs uitpakken. Het buitengewoon onderwijs werd daar trouwens telkens volledig in geïntegreerd.
 
Zoals je wellicht reeds merkte, kreeg ook onze Nieuwsbrief een nieuw kleedje. Je persoonlijk inschrijven blijft de boodschap! 
 
Wij wensen je veel leesplezier en werkvreugde voor dit nieuwe kalenderjaar!

 

   Inhoud

    
 
 

   Voor iedereen

 
 
Niveauoverstijgend nieuws
 
 
► 
 
Nieuw: websites – mailadres – Nieuwsbrief - Facebook
 
► 
 
Nieuws vanuit het project competentieontwikkeling
 
► 
 
Gebed van de week januari 2017
 
Voor iedereen
 
 
 
Basisonderwijs
 
 
► 
 
Tweedaagse directies 16 en 17 februari
 
► 
 
IDP 2017
 
► 
 
25 januari 2017: identiteitsdag voor beginnende leraren
 
► 
 
Open referaat HIVO en BaNaBa VIVES
 
► 
 
Nieuws vanuit het taalproject
 
► 
 
Nieuws vanuit Eekhout Academy
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Secundair onderwijs
 
 
► 
 
Bij een afscheid
 
► 
 
Tweedaagse directies 9 en 10 februari 2017
 
► 
 
Identiteitsnamiddagen voor beginnende leraren
 
► 
 
Bijdragen vanuit de vakbegeleiding
 
► 
 
Ondersteunend personeel: dag van de opvoeder 7 feb 2017
 
► 
 
Informatiesessie “Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op weg naar de arbeidsmarkt”
 
► 
 
Nieuws vanuit het taalproject
 
► 
 
Nieuws vanuit Eekhout Academy
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook