Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief West-Vlaanderen

Beste

 

   Inhoud

    
 
Voor iedereen
►  Mededelingen vanuit het vicariaat
►  Inhaalsessie startende directies – di 22/09/2020 – 11.30 uur
►  OWP LEIDERSCHAP: uitstel is geen afstel! Vergeet de NIEUWE DATA niet …
►  Project competentie en ondersteuningsnetwerken
►  Schoolbrede professionele ontwikkeling: een gratis nascholingstraject voor je schoolteam
►  Vacatures
Gewoon basisonderwijs
►  bao - brochure met aanbod 2020-2021
►  BAO - Start Lerend Netwerk recent aangestelde CoDi’s - 18/09/2020
►  bao - netwerk (startende) mentoren - 28/09/2020
►  FORS ...
►  bao - Eekhout Academy: aanbod basis in de kijker
Gewoon secundair onderwijs
►  so - Aanvangsbegeleiding voor nieuwe leraren
►  so - intromomenten stages lerarenopleiding secundair onderwijs
►  so - Snel inschrijven voor vijfdaagse vorming voor (startende) leerlingenbegeleiders
►  so - Onderwijs aan cognitief sterk functionerende leerlingen
►  so - Aanvangsbegeleiding ondersteunend personeel: schrijf nu in!
►  so - Eekhout Academy: aanbod secundair in de kijker
►  Nieuwsbrief aardrijkskunde
►  Nieuwsbrief klassieke talen
►  so - Nieuwsbrief lichamelijke opvoeding
►  Nieuwsbrief Maatschappij & Welzijn/Personenzorg
►  Nieuwsbrief Nederlands
►  Nieuwsbrief nijverheid
 
 
 

   Voor iedereen

 
 
Mededelingen vanuit het vicariaat
 
Voor iedereen
 
 
 
Inhaalsessie startende directies – di 22/09/2020 – 11.30 uur
 
Inhaalsessie startende directies - di 22/09/2020   Door allerlei omstandigheden konden een aantal startende directies niet aansluiten op de traditionele onthaaldag in augustus. Zij werden persoonlijk aangeschreven voor de inhaalsessie op dinsdagmiddag 22 september. Dit wordt dan gecombineerd met een onthaalnamiddag in het bisdom.
 
Voor iedereen
 
 
 
OWP LEIDERSCHAP: uitstel is geen afstel! Vergeet de NIEUWE DATA niet …
 
OWP LEIDERSCHAP: uitstel is geen afstel  
 
De helft van de sessies kon vóór de Coronacrisis plaatsvinden, voor de sessies die niet konden doorgaan is in samenspraak met directeur Stefaan Misschaert en de betrokken ankers/schoolbegeleiders, zoals jullie reeds weten, een andere datum geprikt.
 
 
Voor iedereen
 
 
 
Project competentie en ondersteuningsnetwerken
 
Project competentie en ondersteuningsnetwerken   De niveau-overstijgende info-sessie ‘Leerlingen met een verslag in het gewoon onderwijs’, op 30 september 2020 van 09:00 tot 11:45, gaat DIGITAAL door.
Omwille van het groot aantal inschrijvingen zullen we deze info-sessie digitaal organiseren. De ingeschrevenen verkrijgen later de ...
 
Voor iedereen
 
 
 
Schoolbrede professionele ontwikkeling: een gratis nascholingstraject voor je schoolteam
 
Schoolbrede professionele ontwikkeling: een gratis nascholingstraject voor je schoolteam  
 
Beste collega
 
Ons nieuw nascholingsaanbod is klaar en zet vooral in op schoolbrede ontwikkeling. Hier bereik je namelijk meest effect mee.
 
Het aanbod is een mix van inzichten in de sterke en unieke mogelijkheden van ...
 
Voor iedereen
 
 
 
Vacatures
 
Voor iedereen
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
bao - brochure met aanbod 2020-2021
 
bao - brochure met aanbod 2020-2021  
 
Het volledige aanbod vanuit de begeleiding basis vind je in onze gekende brochure. Dit willen we voor de (nabije) toekomst reeds even onder de aandacht brengen:
 
► 
 
18/09/2020: start reeks infosessies startende zorgcoördinatoren
 
► 
 
28/09/2020: aanvangsbegeleiding  ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
BAO - Start Lerend Netwerk recent aangestelde CoDi’s - 18/09/2020
 
BAO - Start Lerend Netwerk recent aangestelde CoDi's - 18/09/2020   oor collega’s die heel recent aangesteld werden of in de loop van het schooljaar 2020-2021 de verantwoordelijkheid opnemen om als directeur met coördinatieopdracht voor de scholengemeenschap aan de slag te gaan; organiseren we in ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
bao - netwerk (startende) mentoren - 28/09/2020
 
bao - netwerk (startende) mentoren - 28/09/2020  
 
Op maandagmiddag 28 september komen we met de startende mentoren in d’Abdij samen rond coachingsvaardigheden en gesprekstechnieken (onder leiding van Ann-Sofie Decoutere). 
 
Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Wie wil aansluiten kan zich hier inschrijven.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
FORS ...
 
 FORS ...   Vorige week viel het eerste nummer FORS van dit schooljaar in de bus. Met als thema ‘ontwikkeling van wiskundig denken’ brengen we ook dit ontwikkelveld middenin het leven. De praktijkvoorbeelden uit heel nabije scholen zorgen voor de ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
bao - Eekhout Academy: aanbod basis in de kijker
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
so - Aanvangsbegeleiding voor nieuwe leraren
 
so - Aanvangsbegeleiding voor nieuwe leraren  
 
Bij de start van dit schooljaar willen wij je graag uitnodigen voor een eerste ontmoeting en kennismaking met je vakbegeleider(s).
 
Met deze bijeenkomsten hebben wij als doel dat alle nieuwe leraren en opvoeders in het katholiek onderwijs:
 
► 
 
het onderwijscentrum d’Abdij leren kennen, alsook de werkingsprincipes van ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
so - intromomenten stages lerarenopleiding secundair onderwijs
 
so - intromomenten stages lerarenopleiding secundair onderwijs  
 
Timing intromomenten:
 
Per trimester is één intromoment voorzien:
 
Intromoment 1 (voor stages in het eerste trimester):
 
dinsdag 06 oktober 2020
 
Intromoment 2  ...
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
so - Snel inschrijven voor vijfdaagse vorming voor (startende) leerlingenbegeleiders
 
so - Snel inschrijven van vijfdaagse vorming voor (startende) leerlingenbegeleiders  
 
Deze 5-daagse vorming voor starters in de leerlingenbegeleiding of geïnteresseerden verloopt in samenwerking met Eekhout Academy en andere externen. De kostprijs bedraag  € 175.  
 
Deze vorming kan slechts doorgaan vanaf ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
so - Onderwijs aan cognitief sterk functionerende leerlingen
 
so - Onderwijs aan cognitief sterk functionerende leerlingen  
 
Deze vorming wordt gegeven door Jan Coppieters, pedagogisch begeleider dienst lerenden in samenwerking met Lies Verlinde, pedagoge voor Vrij CLB in Brugge en projectmedewerker voor Prodia.
 
We organiseren deze vorming digitaal via Zoom op ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
so - Aanvangsbegeleiding ondersteunend personeel: schrijf nu in!
 
so - Aanvangsbegeleiding ondersteunend personeel: schrijf nu in!  
 
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren wij voor alle nieuwe leden van het ondersteunend personeel (opvoeders, administratieve medewerkers, internaatsopvoeders…) een tweetal ontmoetingen met de pedagogisch begeleider OP, Philippe Vercoutere.
 
Wie deelneemt aan deze aanvangsbegeleiding wordt verwacht op ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
so - Eekhout Academy: aanbod secundair in de kijker
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief aardrijkskunde
 
Nieuwsbrief aardrijkskunde  
 
In de nieuwsbrief aardrijkskunde lees je meer over ...
 
► 
 
Leerplannen & leerplanactiviteiten
 
► 
 
Lesmateriaal
 
► 
 
Contact
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief klassieke talen
 
Nieuwsbrief klassieke talen  
 
In de nieuwsbrief klassieke talen lees je meer over ...
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Activiteiten voor leerlingen en leerkrachten
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
so - Nieuwsbrief lichamelijke opvoeding
 
so - Nieuwsbrief lichamelijke opvoeding  
 
In de nieuwsbrief lichamelijke opvoeding lees je meer over ...
 
► 
 
Heropstart lessen LO in het secundair onderwijs: mededeling 3
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Maatschappij & Welzijn/Personenzorg
 
Nieuwsbrief Maatschappij & Welzijn/Personenzorg  
 
In de nieuwsbrief Nieuwsbrief Maatschappij & Welzijn/Personenzorg lees je meer over ...
 
► 
 
Kalender
 
► 
 
Nieuws
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Nederlands
 
Nieuwsbrief Nederlands  
 
In de nieuwsbrief Nederlands lees je meer over ...
 
► 
 
Hoe zie je wat er gepland is en hoe schrijf je in?
 
► 
 
Welke initiatieven vind je nu al voor Nederlands?
 
► 
 
En voor leraren moderne talen?
 
► 
 
En voor taalbeleid en ex-OKAN?
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief nijverheid
 
Nieuwsbrief nijverheid  
 
In de nieuwsbrief nijverheid lees je meer over ...
 
► 
 
Netwerk leerkrachten techniek
 
► 
 
Nascholing Breed evalueren – leerplanrealisatie en haalbare feedback voor leerkrachten nijverheids- en praktijkvakken
 
► 
 
Nascholing Houtdeterminatie onder de loep
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook