Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief West-Vlaanderen

Beste

 

   Inhoud

    
 
Voor iedereen
►  De begeleiding zet zichzelf op de kaart: het begeleidingsplan.
►  Personeelsbeleid
►  Kandideren ondersteuningsnetwerk 2018-2019
►  Vacatures
►  Kind in alle Staten: 20 jaar kinderrechtencommissariaat
►  Ontmoetingsdag Handelingsgericht Samenwerken
►  Mededelingen vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
Gewoon basisonderwijs
►  Nascholing en trajecten 2018-2019
►  Zill kick-off!
►  Bevraging rond aanpak meertaligheid op school
►  Eekhout Academy
Gewoon secundair onderwijs
►  Kwaliteitsvolle implementatie van de modernisering secundair onderwijs met focus op de eerste graad
►  Kalender pedagogische begeleiding 2018-2019
►  Uitnodiging delend netwerk zorgbreed en kansenrijk onderwijs
►  Uitnodiging GOK-reflectiedag
►  Nieuwsbrief personenzorg
►  Nieuwsbrief Eekhout Academy
 
 
 

   Voor iedereen

 
 
De begeleiding zet zichzelf op de kaart: het begeleidingsplan.
 
We belichten in de nieuwsbrieven de elf prioriteiten van de begeleiding.
 
De tiende prioriteit uit ons begeleidingsplan, is deze van ‘Leerplanimplementatie’.
 
Voor iedereen
 
 
 
Personeelsbeleid
 
Door de bijsturing van het M-decreet, is het momenteel voor onze begeleiding hier en daar onduidelijk wat de consequenties zijn voor ons personeelsbeleid. Hierdoor kunnen sommige vragen op dit moment wellicht moeilijk een (definitief) antwoord krijgen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen volgt de situatie op de voet op en we communiceren hierover zodra dit mogelijk is. Maximale continuïteit en optimale dienstverlening blijven ons objectief. We danken jullie voor het begrip.
 
Voor iedereen
 
 
 
Kandideren ondersteuningsnetwerk 2018-2019
 
Aan de directie basisonderwijs
 
Aan de directie secundair onderwijs
 
Aan de directie buitengewoon onderwijs
 
Over: mogelijkheid tot kandideren voor het ondersteuningsnetwerk 2018-2019 (geldt alleen voor nieuwe mensen die willen instappen)
 
Voor iedereen
 
 
 
Vacatures
 
Vacatures  
 
► 
 
Vacature operationeel directeur in de vrije basisschool in Maldegem
 
► 
 
Vacature pedagogisch directeur in de vrije basisschool in Maldegem
 
► 
 
Vacature directeur in vrije basisschool De Tweesprong in Handzame-Edewalle
 
 
► 
 
Vacature directeur in de vrije basisschool Driekoningen inTorhout
 
► 
 
Verlenging vacature directeur in de vrije centrumschool in Roeselare
 
► 
 
Verlenging vacature directeur in de vrije basisschool De Bever in Roeselare
 
► 
 
Vacature administratief directeur Hemelvaart Waregem
 
Voor iedereen
 
 
 
Kind in alle Staten: 20 jaar kinderrechtencommissariaat
 
Kinderrechtencommissariaat  
 
In De Bijloke in Gent wordt de 20ste verjaardag van het Kinderrechtencommissariaat gevierd. Het thema is Kind in alle Staten en een veelheid aan thema’s komen daarbij aan bod.
 
Bijzondere gasten zijn onder meer Bert Gabriëls, Kristel Verbeke, Ish Aït Hamou en Dalila Hermans. En er staat ook een debat over inclusief onderwijs op het programma.
 
Raadpleeg het volledige programma en schrijf je in.
 
Ons meegedeeld door Bruno Vanobbergen - Kinderrechtencommissaris
 
Voor iedereen
 
 
 
Ontmoetingsdag Handelingsgericht Samenwerken
 
Ook dit jaar organiseert de netoverstijgende Stuurgroep HGW/HGD een nieuwe Ontmoetingsdag Handelingsgericht Samenwerken.
 
Dit is een initiatief voor iedereen met interesse in Handelingsgericht Werken (HGW) of Handelingsgerichte Diagnostiek (HGD): leerkrachten, zorg, leerlingenbegeleiders, directie (basis/secundair/buitengewoon onderwijs), CLB-medewerkers, pedagogisch begeleiders, docenten, hulpverleners ...
 
Voor iedereen
 
 
 
Mededelingen vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
Voor iedereen
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
Nascholing en trajecten 2018-2019
 
Veel scholen hielden de startdatum tot inschrijving via nascholing.be in de gaten. Sommige modules waren echter in een mum van tijd volzet. Dat hoeft geen reden tot paniek te zijn. Geef je school hoe dan ook een plaats op de wachtlijst.
 
Wanneer dit niet lukt, maili dan naar alain.seynhaeve@katholiekonderwijs.vlaanderen. Dan gaan we samen na wat mogelijk is.
 
De data voor de nascholing, worden zoals elk jaar pas in juni door de Zill-coaches bevestigd. Zij nemen het initiatief om met de school contact op te nemen.
 
De school blijft eigenaar van het traject, bepaalt de volgende stap en het tempo waarop die genomen wordt. Als begeleiding gaan we tijdens de derde trimestergesprekken echter wel in gesprek, vanuit de expertise die we ondertussen in ons team hebben opgebouwd. Scholen die nog geen enkele Zill-stap genomen hebben (maar zo zijn er heel weinig) raden we echt aan om niet te wachten tot 1 september 2019. Elke katholieke basisschool moet op 1 september 2020 het nieuwe leerplan effectief gebruiken, maar daar gaat toch wel heel wat voorbereiding aan vooraf!
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Zill kick-off!
 
Zill kick-off  
 
Vlaanderen mag het weten dat het katholiek basisonderwijs met een nieuw leerplan op stap gaat! Om dit in de schijnwerper te plaatsen, wordt de Zill kick-off georganiseerd.
 
Als school/klas kun je op verschillende manieren deelnemen, er zit ongetwijfeld wel een voorstel tussen dat op het lijf geschreven is.
 
We hopen dat heel wat West-Vlaamse klassen dan ‘uit hun kot’ komen! Ga de uitdaging aan!
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Bevraging rond aanpak meertaligheid op school
 
Via deze bevraging willen we peilen naar de huidige situatie rond het organiseren van talensensibilisering en taalinitiatie in onze scholen. We willen ook mogelijke ondersteuningsvragen op het spoor komen. We hielden de bevraging bewust kort en hopen zo op een antwoord uit elke school. Geef de aanpak en mogelijke vragen in je school door. De bevraging sluiten we af op 31 mei 2018.
 
Fijn als je meteen reageert!
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Eekhout Academy
 
Eekhout Academy   Ontdek ons aanbod.
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
Kwaliteitsvolle implementatie van de modernisering secundair onderwijs met focus op de eerste graad
 
De modernisering van het secundair onderwijs nadert met rasse schreden.
 
Hoe kan je je als leraar, school, scholengemeenschap zo goed mogelijk voorbereiden op de veranderingen die eraan komen?
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil scholen en leraren zo goed mogelijk ondersteunen om de vernieuwingen die eraan komen kwaliteitsvol te implementeren en ze te koppelen aan het eigen pedagogisch project en de schooleigen visie op onderwijs.
 
Volgend schooljaar voorzien we daarvoor een uitgebreid nascholingsaanbod.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Kalender pedagogische begeleiding 2018-2019
 
De voorlopige kalender voor komend schooljaar is klaar. Er zijn nog een aantal data die moeten worden vastgelegd. We houden je in de komende nieuwsbrieven op de hoogte
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Uitnodiging delend netwerk zorgbreed en kansenrijk onderwijs
 
Hierbij nodigen wij jou, jouw zorg- en GOK-coördinator, bso-coördinator (niveau school, scholengroep, scholengemeenschap), CLB-medewerker uit op het delend netwerk Zorgbreed en Kansenrijk Onderwijs.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Uitnodiging GOK-reflectiedag
 
GOK-reflectiedag   We nodigen jou, de GOK-coördinator en/of leden van het GOK-team (maximaal drie personen per school) uit op de Gok-reflectiedag.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief personenzorg
 
Personenzorg   Hoe raadpleeg je onze nieuwe website 'Personenzorg'?
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Eekhout Academy
 
Eekhout Academy   Maak kennis met het aanbod voor 2018-2019.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook