Een bijzonder cruciaal dossier in ons huidige onderwijslandschap is dit van het ondersteuningsmodel, niet alleen omdat er misschien eindelijk een definitieve regeling komt ter vervanging van de voorbije en lopende projecten enerzijds maar ook en vooral omdat alle onderwijsniveaus, basis, secundair én buitengewoon hierbij betrokken zijn ...
 
De ‘dag van de aanvangsbegeleiding: samen starters begeleiden’ op 29 maart legt de focus op de verbindende samenwerking tussen lerarenopleiders, schoolleiders, pedagogisch begeleiders, mentoren en leraren/leden van het ondersteunend personeel in het onthalen en begeleiden van de startende leraar of OP’er ...
 
Lees dit en meer in onze nieuwsbrief 14.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief West-Vlaanderen

Beste
 
Een bijzonder cruciaal dossier in ons huidige onderwijslandschap is dit van het ondersteuningsmodel, niet alleen omdat er misschien eindelijk een definitieve regeling komt ter vervanging van de voorbije en lopende projecten enerzijds maar ook en vooral omdat alle onderwijsniveaus, basis, secundair én buitengewoon hierbij betrokken zijn ...
 
De ‘dag van de aanvangsbegeleiding: samen starters begeleiden’ op 29 maart legt de focus op de verbindende samenwerking tussen lerarenopleiders, schoolleiders, pedagogisch begeleiders, mentoren en leraren/leden van het ondersteunend personeel in het onthalen en begeleiden van de startende leraar of OP’er ...
 

 

   Inhoud

    
 
 

   Voor iedereen

 
 
Niveauoverstijgend
 
 
► 
 
Ondersteuningsmodel in West-Vlaanderen: plan van aanpak
 
► 
 
Dag van aanvangsbegeleiding. Voor directies en mentoren
 
► 
 
Vacatures in scholen / scholengemeenschappen
 
► 
 
Vacatures pedagogische begeleiding regio West-Vlaanderen
 
► 
 
Gebed van de week
 
Voor iedereen
 
 
 
Basisonderwijs
 
 
► 
 
Evaluatie Tweedaagse directies
 
► 
 
Canisius
 
► 
 
Proeftuinscholen ZILL
 
► 
 
Nieuws vanuit Eekhout Academy
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Secundair onderwijs
 
 
► 
 
Studienamiddag administratief personeel
 
► 
 
Bijdragen vanuit de vakbegeleiding
 
► 
 
GOK
 
► 
 
Nieuws vanuit Eekhout Academy
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook