Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief West-Vlaanderen

Beste

 

   Inhoud

    
 
Voor iedereen
►  De begeleiding zet zichzelf op de kaart: het begeleidingsplan
►  Inspiratie en bezieling
►  Nieuw - FLITS
►  Project competentieontwikkeling
►  Leerlingen met een verslag in het gewoon onderwijs - nieuwe regelgeving
►  Uitnodiging SOK-congres - 07/12/2018
►  Campagne Welzijnszorg
►  Mededelingen uit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
Buitengewoon onderwijs
►  Aanvangsbegeleiding beginnende medewerkers buo - 10/10/2018
Gewoon basisonderwijs
►  Zoeken en afstemmen ...
►  Ontmoetingsdag beginnende leraren bao - herhaling oproep
►  Lerend netwerk 'ICT-tools inzetten in talige activiteiten' (werkingsgebieden ZUID en WEST) - herhaling oproep
►  De Zill-verkenningsdagen 2018-2019
►  Tweedaagse kwaliteitsontwikkeling - 16/17 oktober 2018
►  Inspiratiedag voor pastoraal op school
►  Nieuwe website godsdienst!
►  Documenten godsdienst bao
►  Vorming Eekhoutacademy bao
Gewoon secundair onderwijs
►  Brochure begeleidingsaanbod so 2018-2019
►  Pedagogisch-didactische berichten
►  Introductiedagen stagiairs lerarenopleiding
►  Aanvangsbegeleiding beginnende leraren so
►  Aanvangsbegeleiding beginnende leden van het ondersteunend personeel
►  GOK-verdiepingsdag: beginsituatieanalyse, doelen en acties - 11/10/2018
►  Onderwijswerkplaatsen kwaliteitsontwikkeling op school
►  Studiedag LIEN 9 november 2018
►  Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen
►  Vlajo Ondernemers voor de klas
►  Nieuwsbrief Duits
►  Nieuwsbrief ICT - informatica
►  Nieuwsbrief PAV
►  Nieuwsbrief Personenzorg
►  Eekhout Academy
 
 
 

   Voor iedereen

 
 
De begeleiding zet zichzelf op de kaart: het begeleidingsplan
 
de begeleiding zet zichzelf op de kaart  
 
Even kort recapituleren: het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs verplicht ons een driejaarlijks begeleidingsplan op te stellen, noem het een vorm van schoolwerkplan met prioriteiten voor de volgende drie schooljaren.
 
Een andere bepaling binnen datzelfde decreet noopt ons tot de redactie van een werkingscode die we bij de instellingen en ...
 
Voor iedereen
 
 
 
Inspiratie en bezieling
 
Inspiratie en bezieling  
 
Onze nascholingscursus Van talent naar geestdrift: wat bezielt mij in het onderwijs? is gericht op leerkrachten in basis-, secundair en buitengewoon onderwijs. Zij voelen zich misschien overvraagd door alle nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs. Jonge mensen opvoeden en vorm geven aan de katholieke dialoogschool impliceert dat je zelf stevig in je schoenen staat wat betreft je persoonlijke en professionele identiteit. Daaraan wil onze cursus een bijdrage leveren in vier sessies. 
 
 
 
 
 
 
Voor iedereen
 
 
 
Nieuw - FLITS
 
flits  
 
Vanaf nu bezorgen wij tweewekelijks (tussen onze externe nieuwsbrieven door) een FLITS aan alle directies van onze scholen. Een hulpmiddel om initiatieven vanuit de begeleiding of anderen niet uit het oog te verliezen. Op één A4-tje krijg je een bundeling, telkens met de directe link om in te schrijven.
 
Hier vind je de tweede FLITS die vorige week werd verstuurd.
 
Voor iedereen
 
 
 
Project competentieontwikkeling
 
competentieontwikkeling  
 
Een leergroep wordt samengesteld met mensen die interesse hebben in eenzelfde thema. Tijdens een traject van 3 momenten worden inhoudelijke elementen aangereikt rond dit thema. Tegelijk worden de deelnemers gemotiveerd om zelf aan de slag te gaan met de inhouden die aan bod komen. Ervaringen worden uitgewisseld. Ze ontstaan kansen om te leren van en aan elkaar.
 
Overzicht van de leergroepen: zie bijlage
Uitnodigingen met inschrijvingslinken van de leergroepen ...
 
Voor iedereen
 
 
 
Leerlingen met een verslag in het gewoon onderwijs - nieuwe regelgeving
 
lln met een verslag  
 
Naar aanleiding van nieuwe regelgeving moesten een aantal kleine aanpassingen gebeuren in de tekst rond leerlingen met een verslag in het gewoon onderwijs.
 
De aanpassingen vind je in dit document, aangeduid in fluo. 
 
Aarzel niet om ons te betrekken wanneer er sprake is van ...
 
 
 
Voor iedereen
 
 
 
Uitnodiging SOK-congres - 07/12/2018
 
Uitnodiging SOK-congres   Elke school werkt aan kwaliteit. Kwaliteitszorg is ieders ding. Maar waarmee dien je rekening te houden? Op welke manier voer je een kwaliteitsvolle kwaliteitszorg? Wat zijn belangrijke kenmerken van interne kwaliteitszorg? Op dit congres bekijken we diverse aspecten van kwaliteitszorg op school.
 
Voor iedereen
 
 
 
Campagne Welzijnszorg
 
Campagne Welzijnszorg  
 
Welzijnszorg maakt met Samen Tegen Armoede werk van structurele armoedebestrijding in eigen land. Concreet doorprikt Welzijnszorg vooroordelen en  ondersteunt lokale projecten. Dit jaar focust de campagne op onderwijskansen. Daar zijn veel vrijwilligers voor nodig! Ook jij kan helpen.
 
 
Voor iedereen
 
 
 
Mededelingen uit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
Voor iedereen
 
 
 

   Buitengewoon onderwijs

 
 
Aanvangsbegeleiding beginnende medewerkers buo - 10/10/2018
 
aanvangsbegeleiding personeel buo  
 
Op woensdag 10 oktober, van 14 tot 16 uur verwelkomen wij alle nieuwe medewerkers (leraren, paramedici …) in d’Abdij in Assebroek voor een eerste kennismaking.
 
Een uitnodiging met inschrijvingsmogelijkheid vertrekt eerstdaags naar de directies.
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
Zoeken en afstemmen ...
 
zoeken en afstemmen   Sinds een dik schooljaar is het onderwijslandschap opnieuw onderhevig aan stevige veranderingen. Het ontstaan van het ondersteuningsnetwerk, de invulling van de competentiebegeleiding, het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding met een gewijzigde rol voor school en pedagogische begeleidingsdienst, het in voege komen van het OK-kader, de implementatie van een nieuw leerplan … Momenteel is het hier en daar nog zoeken. In veel gevallen wordt verwacht dat ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Ontmoetingsdag beginnende leraren bao - herhaling oproep
 
aanvangsbegeleiding leraren bao  
 
Het is goed om startende lareren binnen de eigenheid van het katholiek onderwijs mee te nemen. We zijn de directies en mentoren dan ook uitermate dankbaar dat ze de beginnende collega’s naar onze drie dagen van aanvangsbegeleiding toesturen.
 
Op 24 oktober gaat in d’Abdij de eerste dag door: elkaar ontmoeten, een belangrijke schakel in het samen school maken.
 
De uitnodiging, met de link tot inschrijven, vind je hier.
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Lerend netwerk 'ICT-tools inzetten in talige activiteiten' (werkingsgebieden ZUID en WEST) - herhaling oproep
 
Lerend netwerk ICT-tools in talige activiteiten  
 
Door middel van werkvormen maken we kennis met verschillende tools. De bedoeling van de tools is dat we deze kunnen inzetten in talige activiteiten. Jullie gaan ervaringen opdoen met verschillende onderwijsarrangementen. We combineren daarbij visie met praktijkvoorbeelden. Kortom, we gaan op een interactieve manier aan de slag met taal en ICT.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
De Zill-verkenningsdagen 2018-2019
 
ZILL-verkenningsdagen  
 
Maak kennis met een ontwikkelveld naar keuze …
 
Inschrijven voor een sessie kan je op dit document. Dit aanbod zal de komende twee schooljaren in elke nieuwsflits herhaald worden.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Tweedaagse kwaliteitsontwikkeling - 16/17 oktober 2018
 
tweedaagse kwaliteitsontwikkeling  
 
Op 16 en 17 oktober gaat het jaarlijks congres rond kwaliteitsontwikkeling door. Het Referentiekader voor Onderwijs Kwaliteit kwam op 1 september in voege!
 
Centrale gast op dag één is Lieven Viaene, maar daarnaast worden ook tal van interessante workshops ingericht.
 
Nog niet ingeschreven?! Bekijk het aanbod.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Inspiratiedag voor pastoraal op school
 
inspiratiedag pastoraal op school  
 
Wanneer?   Vrijdag 28 september vanaf 08.50 - 16.15 uur
Waar?         D' Abdij, Baron Ruzettelaan 435  8310 Assebroek
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Nieuwe website godsdienst!
 
nieuwe website  
 
Het loont de moeite om eens naar de nieuwe website te surfen.
 
Nuttige info voor het vak rooms-katholieke godsdienst lees je hier.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Documenten godsdienst bao
 
 
 
Documenten godsdienst  
 
Directeurs,
 
mogen we jullie bijzondere aandacht vragen voor de documenten toegevoegd onder deze link.
 
Het vicariaat wil samen met de inspectie-begeleiding r.-k.-godsdienst alle mandaten digitaliseren. Een correcte en volledige inventarisatie is hiervoor noodzakelijk.
 
In het 'overzicht leerkrachten met opdracht godsdienst' vragen we het mandaatnummer op (zie toelichting). Beginnende en vorig jaar gestarte leraren die geen mandaatnummer bezitten, kunnen ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Vorming Eekhoutacademy bao
 
Eekhout Academy   Meer info
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
Brochure begeleidingsaanbod so 2018-2019
 
Brochure begeleidingsaanbod so 2018-2019   Raadpleeg de brochure aanbod. Eerstdaags ontvang je per school per post twee gedrukte exemplaren. We hopen dat die in de leraarskamer ter beschikking van de leraren wordt gelegd.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Pedagogisch-didactische berichten
 
 
 
Pedagogische-didactische berichten  
 
De gebundelde pedagogisch-didactische berichten zijn dit jaar volledig gewijd aan kwaliteitsontwikkelingPer school ontvang je een kaft met de drukversie van die berichten. Toch meegeven dat veel bijdragen nogal wat links bevatten. De web-versie is dan ook de meest volledige met heel wat rijk materiaal voor de vakleraar.
 
De individuele bijdragen per vak worden je nog bezorgd.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Introductiedagen stagiairs lerarenopleiding
 
introductiedagen stagiairs  
 
Op dinsdag 9 oktober e.k. vindt de eerste introductiedag voor onze stagiairs plaats. Na contact met de lerarenopleiding stellen wij vast dat meer studenten een plaats krijgen in onze scholen, wat we alleen maar kunnen waarderen. Toch vindt 1 student op 4 nog steeds geen plaats in onze regio.
 
Ik zou hierbij graag nogmaals een oproep doen om maximale kansen te geven aan die studenten, die op korte termijn jouw leraren kunnen zijn.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Aanvangsbegeleiding beginnende leraren so
 
Aanvangsbegeleiding beginnende leraren so  
 
Op woensdagnamiddagen in oktober zijn er ontmoetingen gepland met de vakbegeleider(s). Elke leraar krijgt de kans om zijn/haar begeleider(s) buiten de schoolcontext te ontmoeten.
 
Er wordt informatie gegeven over documenten van de leraar (lesvoorbereiding, jaarplan, agenda), leerplannen, werking Pedagogische begeleiding West-Vlaanderen...Verder wordt stilgestaan bij de eerste ervaringen, vragen en mogelijke problemen op de werkvloer.
 
Hierbij de planning voor het schooljaar 2018-2019.       Inschrijven kan via deze digitale link.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Aanvangsbegeleiding beginnende leden van het ondersteunend personeel
 
aanvangsbegeleiding beginnende OP  
 
Sinds vele jaren organiseert de werkgroep ondersteunend personeel, regio West-Vlaanderen, voor nieuwe leden van het ondersteunend personeel (opvoeders, administratieve medewerkers, internaatsopvoeders…) twee bijeenkomsten op vrijdagnamiddagen. De data voor dit jaar: vrijdag 19 oktober 2018 en vrijdag 25 januari 2019. De begeleiding is in handen van de OP-begeleider Philippe Vercoutere.
 
Tijdens de eerste sessie maken nieuwe opvoeders kennis met ...
 
 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
GOK-verdiepingsdag: beginsituatieanalyse, doelen en acties - 11/10/2018
 
GOKverdiepingsdag  
 
Op deze GOK-verdiepingsdag gaan we in intervisie omtrent de aanpak van de beeldvorming, het onderzoek, de beginsituatie in combinatie met het bepalen van de doelen met daar acties aan gekoppeld.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Onderwijswerkplaatsen kwaliteitsontwikkeling op school
 
Onderwijswerkplaatsen  
 
In de onderwijswerkplaatsen willen we Q-teams van scholen ondersteunen in de uitbouw van een kwaliteitsbeleid op school. We kiezen daarbij voor een procesmatige benadering. Wie intekent, engageert zich als Q-team om kwaliteitsontwikkeling als prioriteit voorop te stellen. Dit betekent ook dat de pedagogisch begeleiders zorgen voor de ondersteuning van dat team.
 
 
 
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Studiedag LIEN 9 november 2018
 
Studiedag LIEN 9 november 2018  
 
Op vrijdag 9 november organiseert LIEN een studiedag voor directies en beleidsmakers
 
De modernisering. Wat is mogelijk in mijn school?
 
Drie specialisten schetsen het kader van de onderwijshervorming ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen
 
Vlaamse Olympiades voor natuurwtsch  
 
Het is weer zover. De leerlingen uit de tweede en derde graad secundair onderwijs die in hun programma aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica of natuurwetenschappen hebben, kunnen zich inschrijven voor de Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen.
 
Deze “Olympische” wedstrijden hebben als doelstelling leerlingen te motiveren en te stimuleren om zich verder in de natuurwetenschappen te verdiepen.
 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Vlajo Ondernemers voor de klas
 
Vlajo Ondernemers  
 
Welke studiekeuze maak ik best? Welke toekomstmogelijkheden biedt deze richting? Welke job is me op het lijf geschreven? Wat verwachten bedrijven van werknemers? Veel scholieren staan op het punt om keuzes te maken. Keuzes die gepaard gaan met veel vragen.
 
Vlajo geeft laatstejaars in het secundair en hoger onderwijs dé kans om een antwoord te vinden. Tijdens Vlajo Ondernemers voor de Klas gaat een ondernemer gedurende 2 uur in dialoog met jongeren. Op die manier krijgen leerlingen/studenten een beter zicht op het reilen en zeilen in het bedrijfsleven.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Duits
 
nieuwsbrief Duits  
 

In deze nieuwsbrief Duits lees je meer over
 
1. 
 
Aktuelle Themen
 
2. 
 
Tools voor de taalles
 
3. 
 
Thema Musik: Zuvielisation 
 
4. 
 
Thema Klima: Das Grüne Band
 
5. 
 
Für Sie gelesen
 
6. 
 
Deutschlehrertag 2018
 
7. 
 
Nieuwe versies van het OVUR-sjabloon voor taaltaken
 
8. 
 
Jahreskalender
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief ICT - informatica
 
nieuwsbrief ICT - informatica  
 
In deze nieuwsbrief ict lees je meer over
 
1. 
 
Nascholingen ICT van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
2. 
 
Nascholingen ICT van Eekhout academy
 
3. 
 
ICT-DIA voor de eerste graad staat weer open
 
4. 
 
DATA om te noteren
 
5. 
 
Varia
 
 
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief PAV
 
nieuwsbrief PAV  
 
In deze nieuwsbrief PAV lees je meer over
 
1. 
 
Vraaggestuurde ondersteuning
 
2. 
 
Aanbodgestuurde ondersteuning
 
3. 
 
Tot slot even jullie aandacht voor Debattle
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Personenzorg
 
nieuwsbrief Personenzorg  
 
In deze nieuwsbrief personenzorg lees je meer over
 
1. 
 
Nieuwe initiatieven in de kijker
 
2. 
 
Kalender personenzorg 2018-2019
 
3. 
 
Handleiding inschrijven via google-link
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Eekhout Academy
 
Eekhout Academy  
Bekijk het aanbod voor de komende weken.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook