Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief West-Vlaanderen

Beste

 

   Inhoud

    
 
Voor iedereen
►  Annuleringen nascholingen/netwerken Katholiek Onderwijs Vlaanderen - 3de trimester
►  Corona en inclusie - eenvoudige handleidingen
►  Oproep tot respecteren redelijke aanpassingen in tijden van afstandleren
►  Bevraging UGent scholen - thuisschoolwerk in deze coronatijden
►  DHOS - Questiontime - 20 mei 2020
►  BaNaBa schoolontwikkeling en postgraduaat mentoring en coaching - Odisee
►  Vacatures
Gewoon basisonderwijs
►  bao - In tijden als deze ...
Gewoon secundair onderwijs
►  Info voor leraren - pre-teaching
►  Delend netwerk 'Zorgbreed en kansenrijk onderwijs' - 12 mei 2020
►  GOK-reflectiedag gaat digitaal - 16 juni 2020
►  PEPER EN ZOUT - nr. 3 - Periodiek voor het ondersteunend personeel
►  Nieuwsbrief Duits
►  Nieuwsbrief Engels
►  Nieuwsbrief nijverheid
►  Nieuwsbrief ondersteunend personeel
►  Nieuwsbrief wiskunde - KOMPAS
 
 
 

   Voor iedereen

 
 
Annuleringen nascholingen/netwerken Katholiek Onderwijs Vlaanderen - 3de trimester
 
Voor iedereen
 
 
 
Corona en inclusie - eenvoudige handleidingen
 
corona en inclusie  
 
Kenniscentrum ‘Mediawijsheid’ verzamelde verschillende linken naar eenvoudige handleidingen voor mensen met weinig digitale vaardigheden: voor computer, tablet en smartphone …
 
Raadpleeg deze zeker als je zulke mensen helpt of zélf baat hebt bij deze materialen!
 
Voor iedereen
 
 
 
Oproep tot respecteren redelijke aanpassingen in tijden van afstandleren
 
voorlopig verslag onderzoek thuisonderwijs - UGent  
 
In deze periode van afstandsleren willen we de noden van leerlingen met een beperking in het gewoon onderwijs dringend onder de aandacht brengen. Het gaat om de aanzienlijke groep leerlingen die gewoon onderwijs volgen en specifieke onderwijsbehoeften en zorgnoden hebben.
 
Het verwerken van (nieuwe) leerstof vraagt voor deze leerlingen heel wat meer tijd en extra ondersteuning, net nu in covid-tijd veel externe ondersteuning wegvalt. Binnen de huidige aanpak is het streefdoel van pre-teaching waarbij de leerling 4 uur per dag werkt en de ouders 2 uur per week ondersteunen geen haalbare kaart.
 
Mogen we dan ook vragen rekening te houden met ...
 
Voor iedereen
 
 
 
Bevraging UGent scholen - thuisschoolwerk in deze coronatijden
 
bevraging UGent thuisschoolwerk  
 
Met de UGent en collega’s van katholiek onderwijs Wallonië werd een korte enquête gemaakt die peilt naar thuisschoolwerk in deze coronatijden bij leerlingen in basis- en secundair onderwijs. Het is een zeer korte bevraging (neemt maar één minuutje in beslag) waarbij we met enkele vragen proberen een beeld te krijgen op thuiswerk: hoeveel keer per week contact met de school, via welke kanalen, via welke tools …
 
 
Voor iedereen
 
 
 
DHOS - Questiontime - 20 mei 2020
 
DHOS  
 
Kennismaking met het directieambt. Plan jouw online date met een directeur …
 
 
Voor iedereen
 
 
 
BaNaBa schoolontwikkeling en postgraduaat mentoring en coaching - Odisee
 
aanbod odisee  
 
Sinds dit schooljaar verwacht de overheid een doorgedreven aanvangsbegeleiding voor startende leraren. Deskundige mentoren spelen hierin een sleutelrol. Odisee verzorgt sinds de invoering van het decreet op mentorschap een kwaliteitsvol postgraduaatMentoring en Coaching”.
 
Het nieuwe kader van de onderwijsinspectie stimuleert scholen om meer eigenaarschap op te nemen in hun kwaliteitszorg. Sinds 2012 leidt Odisee Schoolontwikkelaars op, leraren, beleidsondersteuners of directies, die tijdens hun opleiding met projecten in hun school aan de slag gaan, waarbij ze ...
 
Voor iedereen
 
 
 
Vacatures
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
bao - In tijden als deze ...
 
in tijden als deze  
 
Ongetwijfeld hebben jullie allen de bezorgdheden vanuit DcBao kunnen lezen. Terechte bezorgdheden. Er zijn, wat opstart betreft, nog een groot aantal zaken onduidelijk. Dat maakt het voor jullie allen niet gemakkelijk. We blijven dankbaar voor jullie dagelijkse inzet, in deze zeer moeilijk omstandigheden.
 
Tot nader order mogen wij als begeleidingsdienst niet fysiek naar scholen toestappen. In veel gevallen kunnen we de samenkomsten echter vervangen door ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
Info voor leraren - pre-teaching
 
pre-teaching  
 
Net voor de start van de paasvakantie bezorgden we jou nog een mail met heel wat vakgerichte info voor de aanpak van het derde trimester.
 
► 
 
Hier vind je nogmaals die nieuwsbrief.
 
► 
 
Gebruik de link naar de website voor ondersteuning van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
► 
 
Raadpleeg de contactgegevens van de vakbegeleiders. Aarzel niet ons te contacteren als je vragen hebt of ondersteuning wenst.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Delend netwerk 'Zorgbreed en kansenrijk onderwijs' - 12 mei 2020
 
delend netwerk  
 
Het delend netwerk ‘zorgbreed en kansenrijk onderwijs’ was voorzien op 12 mei 2020. Aangezien het onzeker is of we mogen samen komen en om zo min mogelijk afwezigheid van personeel te hebben bij de mogelijke heropening van scholen, gaat het delend netwerk de digitale weg op.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
GOK-reflectiedag gaat digitaal - 16 juni 2020
 
gok-reflectiedag  
 
De GOK-reflectiedag was voorzien op 16 juni 2020. Aangezien het onzeker is of we mogen samen komen en om zo min mogelijk afwezigheid van personeel te hebben bij de mogelijke heropening van scholen, ga ik de digitale weg op met filmpjes en documenten.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
PEPER EN ZOUT - nr. 3 - Periodiek voor het ondersteunend personeel
 
Peper en Zout  
 
Net vóór de paasvakantie was onze nieuwste editie van PEPER en ZOUT klaar. Nog niet gelezen?
 
Dit alles lees je in het derde nummer (jaargang 2019-2020) van onze nieuwsbrief PEPER en ZOUT:
 
► 
 
Het Lyceum Ieper behaalt de titel van ‘opvoedersteam van het jaar 2020’; terugblik op dit evenement, hun ervaringen ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Duits
 
nieuwsbrief Duits  
 
In de nieuwsbrief Duits lees je meer over ...
 
1. 
 
Aktuelle Themen: Coronavirus und Covid-19
 
2. 
 
Interessante online Materialien / Lernvideos
 
3. 
 
Themapagina Afstandsonderwijs Katholiek Onderwijs Vlaanderen: Duits
 
4. 
 
Thema Musik
 
5. 
 
Jahreskalender
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Engels
 
nieuwsbrief Engels  
 
In de nieuwsbrief Engels lees je meer over ...
 
1. 
 
Gratis “graded readers” van OUP
 
2. 
 
Song Activity Factory
 
3. 
 
Tools voor online formatieve evaluatie
 
4. 
 
Uitspraak met YouGlish
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief nijverheid
 
nieuwsbrief nijverheid  
 
In de nieuwsbrief nijverheid lees je meer over ...
 
1. 
 
Nieuwe SharePoint voor leerkrachten
 
2. 
 
SharePoint in Coronatijden
 
3. 
 
Installatie 3D tekenpakket Solid Edge
 
4. 
 
Het cursusmateriaal vanuit Building Your Learning maximaal digitaal inzetbaar.
 
5. 
 
HoutWereld zet via Webinar in op Houtbouw
 
6. 
 
Fris hier uw VERFKENNIS nog eens op!
 
7. 
 
DOBBIT TV past programma’s aan voor scholen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief ondersteunend personeel
 
nieuwsbrief ondersteunend personeel  
 
In de nieuwsbrief ondersteunend personeel lees je meer over ...
 
1. 
 
Lees nu onze nieuwsbrief, PEPER EN ZOUT – nr. 3.
 
2. 
 
STELLINGENSPEL voor ondersteunend personeel: reageer op onze nieuwe stelling.
 
3. 
 
STELLINGENSPEL: zet met een nieuwe stelling jouw team in de kijker!
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief wiskunde - KOMPAS
 
nieuwsbrief wiskunde  
 
In deze nieuwsbrief wiskunde - KOMPAS lees je meer over ...
 
1. 
 
Onbereikbaarheid website
 
2. 
 
Ondersteunend materiaal voor online leren/onderwijzen
 
3. 
 
Aanbieden van nieuwe leerstof wiskunde in coronatijden
 
4. 
 
Toelatingsexamen arts en tandarts
 
5. 
 
IJkingstoetsen
 
6. 
 
Dagen van de Wiskunde schooljaar 2020-2021
 
7. 
 
Wiskundecoördinatoren en leerkrachten die Kompas ontvangen
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook