Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief West-Vlaanderen

Beste

 

   Inhoud

    
 
Voor iedereen
►  Onze nieuwjaarswens ...
►  Mededelingen vanuit het vicariaat
►  Huis in beweging: personeelsnieuws begeleidingsteam regio West-Vlaanderen
►  Project competentie en ondersteuningsnetwerken
►  VIVES - Spellenarchief wordt spellenlab
►  Leraren opleiden in een etnisch-cultureel diverse samenleving
►  Vacatures
Gewoon basisonderwijs
►  bao - Interesse voor onderstaand professionaliseringsaanbod vanuit de begeleiding?!
►  bao - ZILL-verkenningsdagen 2020-2021
►  bao - godsdienst
►  bao - VIVES - boek "Mil en de lactosevlinder"
►  Eekhout Academy: aanbod basis in de kijker
Gewoon secundair onderwijs
►  so - de werkgroep OP wenst je ...
►  so - OP: Volg onze werkgroep op Facebook!
►  so - OP: DAG VAN DE OPVOEDER digitaal - 01/02/2021 - schrijf je nu in!
►  so - VIVES - Duurzame taalondersteuning voor ex-OKAN-leerlingen in het secundair onderwijs
►  Nieuwsbrief identiteit-godsdienst-pastoraal
►  Nieuwsbrief maatschappij en welzijn
►  Nieuwsbrief nijverheid
►  Nieuwsbrief wiskunde
►  Eekhout Academy: aanbod secundair in de kijker
 
 
 

   Voor iedereen

 
 
Onze nieuwjaarswens ...
 
nieuwjaarswens   WOORD en DAAD gaan perfect samen in onze nieuwjaarswens voor 2021 … (<<< klik door op de afbeelding)
 
Voor iedereen
 
 
 
Mededelingen vanuit het vicariaat
 
Voor iedereen
 
 
 
Huis in beweging: personeelsnieuws begeleidingsteam regio West-Vlaanderen
 
huis in beweging  
 
We danken Bart Hamelton voor de inzet van de vele voorbije jaren. Als pionier van de competentiebegeleiders heeft hij de vele transities binnen hun takenpakket meegemaakt om uiteindelijk te landen als anker voor het ondersteuningsnetwerk Noord. We wensen hem alle succes toe bij zijn nieuwe loopbaan.
 
Intussen verwelkomen we Tiny De Jonghe die Bart zal vervangen en deze opdracht combineert met haar taak als coördinator voor netwerk type 2 in West-Vlaanderen.
 
Voor iedereen
 
 
 
Project competentie en ondersteuningsnetwerken
 
project competentie  
 
► 
 
Geslaagd inclusief onderwijs vraagt grote stappen (Klasse)
 
► 
 
Corona-nota ‘Het zijn pittige tijden voor ouders die kiezen voor inclusie’ (Ouders voor inclusie en Steunpunt)
 
► 
 
Blijf fair omgaan met IAC’s
 
 
 
Voor iedereen
 
 
 
VIVES - Spellenarchief wordt spellenlab
 
spellenarchief   Na 20 jaar Spellenarchief werd het tijd voor een update: VIVES Spellenarchief wordt SpellenLab. … een nieuwe naam die beter de lading dekt. We zijn immers veel meer dan een archief met een indrukwekkende collectie van meer dan 21.000 verschillende spellen! Het SpellenLab staat voor kennis, onderzoek, workshops, activiteiten, dynamiek en vooral veel spelplezier.
Benieuwd wat we allemaal te bieden hebben? Kijk dan vlug op www.spellenlab.be! <<<
 
Voor iedereen
 
 
 
Leraren opleiden in een etnisch-cultureel diverse samenleving
 
leraren opleiden  
 
Ook geïnteresseerd in dit professionaliseringstraject voor lerarenopleiders, een initiatief vanuit KULeuven ?!
 
Tijdens dit traject – aangeboden in het voorjaar van 2021 - wordt ingegaan op het ethisch handelen van de geëngageerde lerarenopleider in een etnisch-cultureel diverse samenleving.
 
Tot die ‘lerarenopleiders’ behoren zeker ook schoolmentoren (die instaan voor begeleiding van stagiaires en/of starters in zowel kleuter, lager als secundair onderwijs).
 
Voor iedereen
 
 
 
Vacatures
 
Voor iedereen
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
bao - Interesse voor onderstaand professionaliseringsaanbod vanuit de begeleiding?!
 
aanbod BL bao  
 
Het volledige aanbod vanuit de begeleiding basis vind je in onze gekende brochure. Dit willen we voor de (nabije) toekomst nog even onder de aandacht brengen:
 
► 
 
12/01/2021   INFOSESSIE   Aan de slag met een Q-coördinator   INSCHRIJVEN <<<
 
► 
 
14/01/2021 LEREND NETWERK   Sterker worden in het omgaan met verschillen in de klas   INSCHRIJVEN <<<
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
bao - ZILL-verkenningsdagen 2020-2021
 
ZILL-verkenningsdagen  
 
Vanaf 14 januari 2021 kan je weer kiezen uit tal van ZILL-verkenningsdagenLees er hier meer over en schrijf je ook langs deze weg in. <<<
 
Opgelet: een aantal data en locaties wijzigden omwille van corona! Sommige begeleiders beslisten namelijk om via ZOOM te werken i.p.v. in d' Abdij, andere verplaatsten de sessie naar een latere datum (dan wat er oorspronkelijk in onze aanbodbrochure vermeld stond).
 
Wie zich reeds inschreef voor een sessie die van datum verandert, krijgt van de betreffende begeleider een mail.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
bao - godsdienst
 
nieuws godsdienstinspectie bao  
 
► 
 
Geregeld ervaren de godsdienstinspecteurs problemen met hun @rkg-mailadres.
 
► 
 
Het decembernummer van FORS is pas verschenen.
 
► 
 
'Volg de ster’
 
 
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
bao - VIVES - boek "Mil en de lactosevlinder"
 
bao - Mil en de lactosevlinder  
 
Charlotte Dierckx volgt via afstandsonderwijs de opleiding Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs aan de hogeschool VIVES. Ze heeft voor kleuters een prentenboek  over lactose-intolerantie uitgebracht.  
 
“Het idee is ontstaan toen mijn metekindje lactose intolerant bleek te zijn. Als kinderverzorgster en haar meter wou ik haar helpen met haar vragen: Waarom deed haar buikje pijn? Waarom mocht ze geen chocolade meer eten? We hebben samen gezocht naar een boek met antwoorden op kinderniveau, maar ...
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Eekhout Academy: aanbod basis in de kijker
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
so - de werkgroep OP wenst je ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
so - OP: Volg onze werkgroep op Facebook!
 
facebook  
 
Kort voor de herfstvakantie gingen wij online met onze ‘Peper en zout’ in facebookformaat. Ondertussen stijgt ons aantal volgers bijna dagelijks. Wil je snel op de hoogte blijven, zorg dat je dan ook tot onze groep volgers behoort.
 
Meer nog. Deel jouw berichten, interessante info ... vanuit jouw groep collega’s met ons. Organiseer je met de collega’s ondersteunend personeel een interessant initiatief met de leerlingen of met jullie team, zorgde je met het team voor een gezellige aankleding van de school (bijv. zoals nu ter gelegenheid van kerst en eindejaar), maakte je een leuke, toffe kerstwens met het OP-team ... Alles is welkom.
 
Stuur een bericht naar ...
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
so - OP: DAG VAN DE OPVOEDER digitaal - 01/02/2021 - schrijf je nu in!
 
dag van de opvoeder  
 
In onze vorige nieuwsbrief kondigden wij je al aan dat we dit schooljaar opteren voor een digitale DAG VAN DE OPVOEDER. We bieden je de kans om op dinsdag 1 februari, tussen 08.30 en 12.00 uur, twee online webinars te volgen van telkens 1,5 uur.
 
In deze nieuwsbrief bieden wij je een kort overzicht van het aanbod en de inhoud van de verschillende workshops. Voor meer info en inschrijving kun je terecht op de site van Eekhout Academy. <<<
 
We opteren voor een ruim en gevarieerd aanbod aan werkwinkels en interessante thema’s waar je opvoeder ongetwijfeld je gading in zult vinden. Een overzicht:
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
so - VIVES - Duurzame taalondersteuning voor ex-OKAN-leerlingen in het secundair onderwijs
 
duurzame taalondersteuning  
 
Zaakvakleerkrachten staan meer dan ooit voor een uitdagende klascontext. Ex-OKAN-leerlingen, die het Nederlands nog niet goed onder de knie hebben, volgen hun lessen mee. Voor leerkrachten is het daarbij niet altijd duidelijk hoe ze deze leerlingen optimaal kunnen laten participeren en hoe ze talige ondersteuning kunnen bieden tijdens de lessen, bij de mondelinge en schriftelijke opdrachten en bij de evaluatie.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief identiteit-godsdienst-pastoraal
 
identiteit-godsdienst-pastoraal  
 
In de nieuwsbrief identiteit-godsdienst-pastoraal lees je meer over ...
 
► 
 
interessante sites die inspireren rond identiteit-godsdienst-pastoraal op school
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief maatschappij en welzijn
 
nieuwsbrief maatschappij & welzijn  
 
In de nieuwsbrief maatschappij en welzijn lees je meer over ...
 
► 
 
de kalender
 
► 
 
nieuws
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief nijverheid
 
nieuwsbrief nijverheid  
 
Lees in de nieuwsbrief nijverheid meer over ...
 
► 
 
Nieuw in Solid Edge 2021 3D tekenen
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief wiskunde
 
nieuwsbrief wiskunde  
 
Lees in de nieuwsbrief wiskunde meer over ...
 
► 
 
Nieuwe eindtermen en leerplannen 2de graad
 
► 
 
Resultaten peiltoetsen wiskunde 1ste graad
 
► 
 
Digitale dagen van wiskunde
 
► 
 
De assen van verdieping in de 1ste graad A-stroom
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Eekhout Academy: aanbod secundair in de kijker
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook