Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief West-Vlaanderen

Beste

 

   Inhoud

    
 
Voor iedereen
►  Nieuws vanuit het vicariaat
►  De begeleiding staat voor een cruciaal jaar
►  Personeelsnieuws
►  Project competentieontwikkeling en ondersteuningsnetwerken
►  Consortia i.s.m. Eekhout Academy
►  Opleiding schoolontwikkeling
►  vacatures
Gewoon basisonderwijs
►  Het nieuwe plaatje in ons team BaO
►  Nieuwe directies
►  Zin in leren, Zin in leven
►  Aanvangsbegeleiding startende leraren
►  Vorming voor startende zorgcoördinatoren
►  Eekhout Academy: nascholing bao in de kijker!
Gewoon secundair onderwijs
►  Toelichting en vragenronde bij opstart 1 september 'code geel'
►  Toelichting leerplannen eerste graad augustus 2020 nieuwe leraren / leraren met een nieuwe opdracht
►  Brief solidariteit uren
►  Brochure aanbod
►  Aanvangsbegeleiding nieuwe leraren
►  Nieuwe directies
►  Taalbeleid - taalrijk lesgeven - begeleiding van (ex)OKAN-leerlingen
►  Eekhout Academy: nascholing so in de kijker!
►  Nieuwsbrief Duits
 
 
 

   Voor iedereen

 
 
Nieuws vanuit het vicariaat
 
Nieuws vanuit het vicariaat  
 
Beste
 
We hopen dat de voorbije vakantie jullie allen deugd heeft gedaan, dat het jullie lukte te deconnecteren, dat jullie zorgen beperkt bleven en dat jullie vooral de batterijen konden bijladen.
 
Het vorige schooljaar is vreemd geëindigd en stilaan is duidelijk dat ook het nieuwe anders zal starten dan ...
 
Voor iedereen
 
 
 
De begeleiding staat voor een cruciaal jaar
 
begeleiding cruciaal jaar  
 
In de laatste nieuwsbrief net voor het zomerreces bracht ik jullie op de hoogte van de vele uitdagingen waarvoor wij dit jaar staan:
 
- zware besparingen die pas in 2024 worden afgerond
 
- het laatste jaar van de projectmiddelen voor taal en competentie
 
- de uitrol van een hernieuwd concept van de huidige ondersteuningsnetwerken
 
- ...
 
Voor iedereen
 
 
 
Personeelsnieuws
 
personeelsnieuws  
 
BaO
 
We herinneren ook hier aan de laatste nieuwsbrief van begin juli: het vertrek van Alain Seynhaeve, onze niveaucoördinator basisonderwijs. Dankbaar om wat hij voor ons heeft betekend alsook ...
 
BuO
 
Na het vertrek van Alain koos ook Hans Buyle voor een wending in zijn professionele loopbaan. Hans was niet alleen het immer dienstverlenende gezicht voor onze scholen van het buitengewoon onderwijs maar evenzeer ...
 
so
 
Je weet dat we in juni een vacature voor pedagogisch begeleider binnen het studiedomein  Maatschappij en Welzijn hebben gepubliceerd. We zijn dan ook blij een enthousiaste collega te ...
 
 
 
Voor iedereen
 
 
 
Project competentieontwikkeling en ondersteuningsnetwerken
 
Project competentie  
 
 
Als school kunnen jullie zeker beroep doen op pedagogische begeleiding competentieontwikkeling voor begeleiding van trajecten van leerlingen met een verslag in het gewoon onderwijs.
Daarnaast zetten we ook graag volgende initiatieven in de kijker: ...
 
Voor iedereen
 
 
 
Consortia i.s.m. Eekhout Academy
 
Consortia   De projectaanvragen voor het taalconsortium met basisscholen en het OKAN-consortium met secundaire scholen waren eerder inhoudelijk al goedgekeurd. Intussen vernemen we dat ze ook gesubsidieerd zullen worden. Er waren heel veel goedgekeurde projecten en om deze subsidiëring ...
 
Voor iedereen
 
 
 
Opleiding schoolontwikkeling
 
opleiding schoolontwikkeling   Leer je team ondersteunen bij transformaties via de opleiding Schoolontwikkeling
 
De Coronamaatregelen brachten een schokgolf in het onderwijslandschap. Directies en leraren zoeken hoe ze kwaliteitsvol onderwijs kunnen aanbieden voor alle leerlingen in een veranderlijke omgeving. Wat werkt écht in blended leren, hoe stel je een scherpe focus op leerrendement en passende onderwijsactiviteiten? En hoe begeleid je je team bij zo’n transformaties?
 
Voor directeurs en voor hun beleidsondersteuners organiseert Odisee de opleiding Schoolontwikkeling. Deelnemers gaan aan de slag met ...

 

 
Voor iedereen
 
 
 
vacatures
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
Het nieuwe plaatje in ons team BaO
 
Het nieuwe plaatje  
 
Vermits wij een netwerkorganisatie zijn waarin elk teamlid mede-eigenaar is én dus ook medeverantwoordelijkheid opneemt, zijn de ankers de eerste aanspreekpunten voor onze scholen en hun onderliggende doelgroepen.
 
Enkele jaren terug herstructureerden we al onze werking conform de genese van de ondersteuningsnetwerken in drie subregio’s: Noord, West en Zuid. Je mag naast je anker ook altijd de coördinator van je werkingsgebied aanschrijven: dit zijn Dominiek Olivier voor Noord, Iris Bruneel voor West en Kathleen Veys voor Zuid. Voor misschien wat gevoeliger materie kan je ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Nieuwe directies
 
Nieuwe directies   Ook dit jaar verwelkomen we een aantal nieuwe directeurs. Hierbij het overzicht van de nieuwe directies / verschuivingen van directies.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Zin in leren, Zin in leven
 
Zin in leren, zin in leven  
 
Het is zover… vanaf 1 september is ZILL voor alle katholieke basisscholen het enige leerplan. Bij schooldoorlichtingen hebben teams niet meer de keuze.
 
In onze aanbodbrochure vind je heel wat mogelijkheden om als school verdere stappen in het implementatieproces te zetten. Hou ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Aanvangsbegeleiding startende leraren
 
Aanvangsbegeleiding   Ongetwijfeld hebben alle scholengemeenschappen de voorbije jaren sterk ingezet op de aanvangsbegeleiding van hun startende leraren. Dat is goed, we mogen hen immers niet zomaar ‘voor de leeuwen’ gooien.
Als regionale begeleidingsdienst houden we er echter aan om alle startende leraren of zij instromers op twee namiddagen uit te nodigen...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Vorming voor startende zorgcoördinatoren
 
Vorming voor startende zorgco   De taak van zoco in een basisschool is heel specifiek en, zachtjes uitgedrukt, gevarieerd. Als zoco is het goed dat je de nodige tijd neemt om je in de nieuwe job in te werken, maar het is evenzeer belangrijk om bij een aantal inhouden en vaardigheden stil te staan. Het netwerk van ‘startende zorgcoördinatoren’ biedt hiertoe alle kansen! Op pagina 26 van onze aanbodbrochure vind je de data. Meer info of inschrijven doe je via ludo.boey@katholiekonderwijs.vlaanderen
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Eekhout Academy: nascholing bao in de kijker!
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
Toelichting en vragenronde bij opstart 1 september 'code geel'
 
Toelichting en vragenronde  
 
Jan Schokkaert en Cindy Lammens lichten toe en beantwoorden vragen van directies, codi’s en aldi’s in verband met de start op 1 september onder ‘code geel’.
 
Een informatieve zoomsessie op dinsdag 25 augustus om 10.30 uur.
 
Inschrijven en vooraf ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Toelichting leerplannen eerste graad augustus 2020 nieuwe leraren / leraren met een nieuwe opdracht
 
Toelichting leerplannen  
 
In de loop van vorig schooljaar hebben we met de begeleiding fors ingezet op inhoud en aanpak van de nieuwe leerplannen. Er zijn ongetwijfeld nog leraren die niet de kans hebben gekregen of genomen om een toelichting te volgen.
 
Net als vorig jaar willen wij volgende week nogmaals de kans bieden om die leerplantoelichtingen te volgen, ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Brief solidariteit uren
 
Brief solidariteit uren  
 
In juli hebben een aantal scholen opnieuw een beroep gedaan op het solidariteitsinitiatief voor onze regio.
 
Dat initiatief is gebaseerd op de vrijwillige overdracht van uren-leraar tussen secundaire scholen.
 
Hierbij vind je de laatste versie van de vragen naar ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Brochure aanbod
 
Brochure aanbod  
 
Begin september zal je van je schoolbegeleider een afgeslankt boekje krijgen met de contactgegevens en de prioriteiten van de begeleidingsdienst.
 
Het volledige aanbod van het secundair onderwijs vind je hier. Wijzigingen in het aanbod zullen hier ook telkens worden opgenomen.
 
Graag aandacht voor de uitgebreide vakgerichte initiatieven die je hier terugvindt.
 
Alle initiatieven worden herhaald in onze externe nieuwsbrief. Het zou fijn zijn om ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Aanvangsbegeleiding nieuwe leraren
 
Aanvangsbegeleiding  
 
In het kader van de aanvangsbegeleiding voor startende leraren verwelkomen we alle starters op de ontmoetingsnamiddagen in oktober. De data vind je hier terug.
 
Er wordt informatie gegeven over documenten van de leraar (lesvoorbereiding, jaarplan, agenda), hoe werken met de (nieuwe) leerplannen, werking Pedagogische begeleiding regio West-Vlaanderen enz. Verder wordt stilgestaan bij de eerste ervaringen, vragen en mogelijke problemen op de werkvloer.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwe directies
 
Nieuwe directies   Ook dit jaar verwelkomen we opnieuw een aantal nieuwe directeurs. Hierbij het overzicht van de nieuwe directies of verschuivingen van directies in onze regio.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Taalbeleid - taalrijk lesgeven - begeleiding van (ex)OKAN-leerlingen
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Eekhout Academy: nascholing so in de kijker!
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Duits
 
Nieuwsbrief Duits  
 
In de nieuwsbrief Duits lees je meer over ...
 
► 
 
Aktuelle Themen
 
► 
 
Interactieve geschiedenis van de Duitse literatuur
 
► 
 
Werkvormen.info
 
► 
 
Das große Deutsch-macht-Spaß-Spiel (2020)
 
► 
 
Das große neuneinhalb-Deutschland-Spiel
 
► 
 
 ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook